Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

61. ДЖЕРЕЛА ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

В економічній науці поняття «дохід» (income) включає в себе всі грошові надходження конкретної людини або домогосподарства за певний проміжок часу (місяць, рік).
Джерела доходів, як правило, поділяють на три групи:
- дохід, що отримується власником фактора виробництва - праці;
- дохід , одержуваний за рахунок використання інших чинників виробництва (капіталу, землі, підприємницьких здібностей);
- так звані «трансфертні платежі» - тобто доходи як результат перерозподілу сукупного суспільного продукту.
Що стосується праці, тут все зрозуміло. Винагородою за працю є заробітна плата (див. попереднє питання). У різних країнах світу заробітна плата становить від 50 до 70% доходів населення.
Дохід, одержуваний за рахунок використання інших чинників виробництва виражаються у вигляді відсотка, прибутку і ренти. Під економічною рентою розуміється сума, одержувана власником економічного ресурсу понад трансфертного винагороди. Економічну ренту можуть отримувати власники і землі, і праці, і капіталу.

Однак треба зазначити, що економічний зміст терміну «рента» змінюється залежно від рівня агрегативна. У макроекономіці, де розглядаються складові частини національного доходу, під «рентою» розуміються тільки рентні винагороди, одержувані власниками землі та інших натуральних ресурсів, що мають жорстко фіксоване сумарне пропозицію.
Наступний вид доходу - відсоток або позичковий відсоток. Ставка позичкового відсотка є ціна, що сплачується за використання грошей. Більш точно, ставка позичкового відсотка - це кількість грошей, яку потрібно сплатити за використання одного рубля в одиницю часу (місяць, рік).
Під економічною прибутком розуміється різниця між сумарною виручкою і всіма витратами фірми, індивідуального підприємця і т. п.
Розглянемо доходи як результат перерозподілу сукупного суспільного продукту. До того як вироблений продукт надійде в особисте споживання, тобто прийме форму приватних доходів, з нього слід відняти такі статті.
1. Фонд відшкодування спожитих засобів виробництва, т.
тобто вартість спожитого постійного капіталу - амортизація.
2. Фонд накопичення, тобто всі можливі фонди розвитку виробництва на підприємстві.
3. Резервний і страховий фонди для забезпечення стабільного і безперервного виробничого процесу.
4. Витрати управління - витрати на забезпечення нормального функціонування державних і господарських управлінських структур.
5. Соціальні фонди, спрямовані на задоволення масових потреб, освіта, охорона здоров'я, культура та ін соціальні фонди для задоволення потреб непрацездатних членів суспільства (пенсії, допомоги, стипендії).
У перерахованих з другого по п'ятий пунктах дається характеристика напрямків розподілу створеного додаткового продукту.
Залишилося частина нерозподіленого продукту спрямована на задоволення приватних потреб, тобто є доходом, розподіленим між різними учасниками виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 61. ДЖЕРЕЛА ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ "
 1. Лекція 20 Тема: Сукупний дохід НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  джерела; - рівень життя населення і показники його вимірювання; - нерівність у розподілі доходів. Проблема бідності і багатства. - перерозподіл доходів. Соціальна політика
 2. За межею рівня бідності знаходилося 14,5% населення США.
  Дохід американців (скорректі-Частка населення, що знаходиться нижче рівня бідності (у%) Рис. 20.1 БІДНОСТІ В США Рівень бідності показує виражений-ву у відсотках частку населення, дохід якої знаходиться нижче абсолютного рівня, званого межею бідності. Джерело: US Bureau of the Census. 0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
 3. Розрахунок ВВП за джерелами доходів
  джерелам доходів відображає первинні, т . е. ще перерозподілені, доходи домашніх господарств, підприємств і державних установ. Ці доходи можна розбити на оплату праці (заробітну плату найманих працівників, доходи самостійних працівників, доходи від індивідуальних і сімейних товариств і кооперативів), валовий прибуток (ренту, позичковий і банківський відсоток, підприємницьку
 4. Контрольні питання
  доходів населення ви знаєте? 2. Що таке диференціація доходів? 3. Що відображає крива Лоренца? 4. Які показники нерівності доходів ви знаєте? 5. Якими способами здійснюється державне регулювання доходів населення? 6. У чому сутність районних коефіцієнтів і північних надбавок? 7. Що включає в себе політика перерозподілу доходів? 8. Які елементи включає в
 5. Глава 14 . Результативність суспільного виробництва і національний доход
  джерела створеного в суспільстві чистого продукту, чи національного доходу, принципи його розподілу і перерозподілу серед населення, а також використання на споживання і
 6. Десять головних ідей економічної науки
  джерела зростання доходів населення Особистий дохід є винагорода за послуги, що надаються іншим Прибуток спонукає бізнес працювати на суспільний добробут Принцип "невидимої руки": ринкові ціни направляють особистий інтерес на загальне благо Нехтування побічними
 7. 2.3.2. Джерела фінансування охорони здоров'я
  джерел: - коштів бюджетів усіх рівнів, - коштів, що спрямовуються на обов'язкове і добровільне медичне страхування, - коштів цільових фондів, призначених для охорони здоров'я громадян, - коштів державних позабюджетних цільових фондів, - доходів організацій охорони здоров'я від здійснення в установленому законом порядку підприємницької
 8. Глава 28. Доходи населення і соціальна політика
  доходів між різними верствами населення. З метою пом'якшення цієї нерівності держава проводить соціальну політику, головним змістом якої є перерозподіл доходів між окремими категоріями
 9. Об'єкт оподаткування
  джерел у РФ і (або) від джерел за межами РФ - для фізичних осіб, які є податковими резидентами РФ, 2) від джерел у РФ - для фізичних осіб, які не є податковими резидентами
 10. Платники податків
  джерел у РФ, які не є податковими резидентами РФ. Податковими резидентами визнаються фізичні особи, що фактично перебувають в РФ не менше 183 календарних днів протягом 12 наступних поспіль місяців. Період перебування фізичної особи в РФ не переривається на періоди його виїзду за межі РФ для короткострокового (менше шести місяців) лікування або навчання. Незалежно від фактичного
 11. 20.1. Доходи населення та їх джерела
  джерел для різних соціальних груп різна: для одних головними є заробітна плата та трансфертні платежі (особи найманої праці); для інших - дохід від власності. Дані свідчать про те, що в Росії значно збільшилися доходи від власності, склавши 45% особистих доходів; на частку заробітної плати припадає лише 55%. Ці цифри свідчать про ненормальну
 12. Визначення доходу
  доходами населення розуміється сума грошових коштів і матеріальних благ, отриманих або вироблених домашніми господарствами за певний проміжок часу. Роль доходів визначається тим, що рівень споживання населення прямо залежить від рівня доходів. Грошові доходи населення включають усі надходження грошей у вигляді оплати праці працюючих осіб, доходів від підприємницької діяльності,
 13. Зміна рівнів економічного розвитку
  населення - більш ніж у два рази в порівнянні з 50-60-ми роками. Таблиця 14.2 Темпи приросту ВВП на душу населення,% Підсистеми 1971-1980 1981-1990 1991-1999 Світ ... 1,2 1,0 Промислово розвинені країни 2,4 2, 4 1,7 Країни, що розвиваються 3,2 0,2 2,7 Колишні соціалістичні країни Європи 4,4 1,1? 3,4 Джерело: World
 14. 16.2. Розподіл доходу і майнова нерівність
  доходів, що надходять у розпорядження домашніх господарств. Для вимірювання нерівності в доходах широко використовується статистичний прийом розподілу населення на рівні частки - децили і квінтелі (1/10 і 1/5 частини досліджуваної сукупності). Вимірювання включає зіставлення доходів у верхніх, середніх і нижніх групах. Розподіл доходів по децил, квінтелям відображає ступінь диференціації доходів і
 15. Рівень економічного розвитку
  доходу на душу населення наприкінці століття був нижче, ніж на початку 70-х років. Не кожен темп приросту ВВП на душу населення може забезпечити соціально-економічний розвиток суспільства. Мінімальний показник приросту, який дозволяє подвоїти дохід протягом життя одного покоління, - 3%. Число країн, що розвиваються з таким темпом приросту ВВП на душу населення за другу половину 90-х років
 16. Терміни і поняття
  доходів Сукупні доходи Номінальні доходи Грошові доходи населення Наявні доходи Реальні доходи Реальні наявні доходи Номінальна і реальна заробітна плата Соціальні трансферти Соціальна політика Політика доходів Індекс споживчих цін Індексація доходів «Діряве відро» А. Окуня Прожитковий мінімум (соціальний і фізіологічний) Крива
 17. § 9.4. Джерело сплати податку
  джерелом сплати податку може виступати доход або капітал, однак краще, щоб сплата податку відбувалася за рахунок доходу. У цьому зв'язку Н. І. Тургенєв сформулював загальне правило при стягненні податків: «Податок має завжди бути стягнено з доходу і притому з чистого доходу, а не з самого капіталу, щоб джерела доходів державних виснажувались. Обставини роблять іноді порушення
 18. Розподіл доходів
  доходів відбувається між власниками факторів виробництва. Однак у реальному житті багато з факторних доходів переплітаються (наприклад, участь Найманих працівників у прибутку підприємства) і перерозподіляє (як у випадку з соціальними трансфертами). Головними складовими грошових доходів населення є оплата праці, доходи від підприємницької діяльності та власності, а також
 19. Тема 39. Наявний особистий ДОХІД
  дохід населення. Якщо національний дохід - це, по суті, зароблений дохід, то особистий - отриманий. Вони розрізняються між собою внаслідок двох причин. З одного боку, частина заробленого працею доходу відокремлюється у формі: а) внесків на соціальне страхування, здійснюване підприємцем і самим працівником, і б) податків на прибуток як в частині дивідендів, так і нераспределяемой. В
 20. Питання 91. Диференціація і концентрація доходів. Купівельна спроможність доходів населення, мінімальний прожитковий рівень, показники бідності
  доходу. Особливості диференціації населення за рівнем доходів аналізується за допомогою структурних характеристик рядів розподілу: 1) модальний дохід - це рівень доходу, що зустрічається найбільш часто серед населення; 2) медіанний дохід - це рівень доходу, який ділив сукупність на дві рівні частини: половина населення має середньодушовий дохід , що не перевищує медіанний, а інша половина
© 2014-2022  epi.cc.ua