Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Інфляція попиту та інфляція витрат


Розглядаючи причини інфляції, економісти проводять відмінність між двома її видами: інфляцією попиту (інфляцією покупців) і інфляцією витрат (інфляцією продавців). По суті, це дві, як правило, взаємопов'язані, але нерівнозначні причини інфляції: одна - з боку попиту (надлишок коштів у покупців), інша - з боку пропозиції (зростання виробничих витрат).
Що таке інфляція попиту? Це вид інфляції, породжуваний надлишком сукупного попиту, за яким з тих чи інших причин не встигає виробництво. Надлишковий попит призводить до зльоту цін. Надлишок грошей утворюється при дефіциті товарів. Подібна ситуація на внутрішньому ринку нашої країни спостерігалася в 70-80-х рр..
Щоб фінансувати додаткові витрати, держава випускає паперові гроші, не забезпечені товарною масою. Подібна практика випуску «нематеріальних» грошей являє собою свого роду інфляційний податок. Друкування додаткових грошей практично нічого не коштує державі, але дозволяє нарощувати витрати. Податок падає на суспільство, насамперед на тих, хто має заощадження, зберігає готівку.
Цінність старих грошей, що знаходяться у населення, стрімко падає. Якщо, наприклад, протягом року ціни зросли на 130%, значить, купівельна сила рубля впала в 2,3 рази, тобто в грудні вона склала 43 коп.
Інфляція попиту може мати сенс при специфічних умовах: при низькому темпі економічного зростання, наявності недозавантажених потужностей. У цьому випадку подстегіваніе попиту послужить своєрідним стимулом активізації виробництва.
Як зазначалося, розвиток інфляції може мати місце і без додаткового подстегивания попиту. Інфляційне зростання цін відбувається в умовах, коли попит не зростає, а падає. Причину слід шукати з боку пропозиції.
Це інший вид інфляції - інфляція витрат. Механізм інфляції починає розкручуватися в силу того, що зростають витрати.
Можливі два вихідних моменту: а) витрати починають рости в результаті підвищення заробітків (тиск профспілок, вимоги робітників) і в силу дорожчання сировини і палива (зростання цін на імпорт, зміна умов видобутку, підвищення транспортних витрат і т.п.), б) виробники підвищують ціни, використовуючи своє монополістичне становище або створюючи його шляхом змови.
На відміну від інфляції попиту інфляція витрат, на думку ряду економістів, володіє деякими передумовами до самозгасання. Підвищення цін у результаті зростання витрат веде до скорочення виробництва, а це неминуче супроводжується загостренням конкуренції, пошуком коштів, що спрямовуються на раціоналізацію виробництва, зниження виробничих і трансакційних витрат.
У реальній дійсності виділити два види інфляції досить важко. Важливо враховувати, який вид інфляції є генератором інфляційного зростання цін. У Росії все більш важливу роль стала грати інфляція витрат (зросли ціни на сировину, паливо і комплектуючі, зберігається високий рівень монополізації). Що стосується платоспроможного попиту населення, то він скорочується або росте вкрай нерівномірно.
Для більшості індустріально розвинених країн Заходу характерні порівняно невисокі темпи інфляції. Після деякого підвищення темпів інфляційного зростання цін у другій половині 70-х - початку 80-х рр.. в ряді країн вони досягли двозначних цифр, зростання цін сповільнилося. У табл. 22.1 наведені середньорічні темпи інфляції в індустріально розвинених країнах.
Таблиця 22.1.
Індекси споживчих цін,% до попередньому періоду (року)


* Прогноз МВФ.
В окремі періоди (ФРН - 1986
, Японія - 1987 і 1995 рр..) Спостерігалося навіть деяке зниження споживчих цін. За прогнозом, темпи інфляції в індустріально розвинених країнах в найближчі роки збережуться в середньому на рівні 2,5-3,0%. Інша картина спостерігається в країнах, що розвиваються, де середньорічний темп інфляції утримується на рівні 8-12%-В Колумбії, Перу, Болівії темпи інфляції досягали сотень і тисяч відсотків.
Розрізняють також особливий вид - структурну інфляцію. Таке найменування отримала інфляція, що поєднує елементи інфляції попиту і інфляції витрат. В її основі - процес, пов'язаний зі зміною структури попиту. Подібний процес розглянемо на прикладі ситуації, що склалася в Росії.
У російській економіці утворився розрив двох секторів - фінансового та реального. Гроші «спливають» у фінансові спекуляції, а реальний сектор відчуває гостру нестачу грошової маси. Звідси неплатежі, заборгованість, затримки в розрахунках, невиплати в термін бітної плати.
Ціни росли, а грошова маса не встигала за зростанням цін. Оптові ціни за період з 1991 по 1995 р. зросли в 3500 разів, а випуск грошей - в 500 разів. Іншими словами, оптові ціни на товари росли в шість разів швидше, ніж грошова маса Поєднання інфляційних процесів з одночасним спадом виробництва називається стагфляцією.
У Росії за відсутності конкуренції і збереженні монополізму виробників проведений курс реформ не поправив, а лише загострила і посилив цінові невідповідності та перекоси. Структура виробництва виявилася ще більш деформованою. Відносний «вага» споживчих товарів у сукупному національному продукті знизився, а частка паливно-сировинного сектора зросла, хоча ставилася прямо протилежне завдання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Інфляція попиту та інфляція витрат "
 1. Інфляційна спіраль
  інфляції попиту і інфляції витрат. Механізм інфляційної спіралі наступний: якщо центральний банк несподівано збільшує пропозицію грошей, то це веде до зростання сукупного попиту і, отже, породжуючи інфляцію попиту, обумовлює зростання рівня цін (наприклад, від Р 1 до Р 2). Оскільки ставка заробітної плати залишається колишньою (наприклад, W 1), то реальні доходи падають (W 1 / P 2
 2. Типи і види сучасної інфляції
  інфляції: відкрита і пригнічена. Відкрита інфляція розгортається на ринках, де діють вільні ціни. Відкрита інфляція при нерівномірності підвищення цін деформує, але не знищує ринковий механізм. Економіка продовжує реагувати на ринкові сигнали і самонастроюватися в напрямку рівноваги різних ринків. Відкрита інфляція може протікати в різних формах. Це: 1)
 3. Висновки
  інфляцію, які свідчать про наявність «хвороб» ринкової економіки. 2. Циклічність - це рух національної економіки від однієї макроекономічної рівноваги до іншого. Розрізняють такі види циклів: короткі цикли Дж. Китчина (2-4 роки), цикли К. Жугляра (7-12 років), промислові (періодичні) цикли К. Маркса (10 років), цикли С. Кузнеця (18-25 років), довгі хвилі Н.Д. Кондратьєва
 4. Терміни і поняття
  інфляція Галопуюча інфляція Гіперінфляція «Імпортується» інфляція Інфляційні очікування Дефляційна
 5. 1. Зміст і причини інфляції. Інфляція попиту та інфляція витрат
  інфляція. Термін інфляція («inflatio») має латинське походження і в буквальному розумінні означає здуття. У сучасних умовах під інфляцією розуміється збільшення загального рівня цін, що приводить до падіння купівельної спроможності кожної грошової одиниці. Інфляція передбачає нерівновагу між сукупним попитом і сукупною пропозицією. Інфляція є багатофакторним явищем. Вона
 6. Питання до іспиту
  інфляції. 37. Інфляція попиту та інфляція витрат. Соціально-економічні наслідки інфляції. 38. Взаємодія інфляції і безробіття. Крива Філіпса. Антиінфляційний регулювання економіки. 39. Зміст, функції та основні напрямки соціальної політики держави. Рівень і якість життя населення. «Межа бідності». 40. Доходи населення, їх види, джерела формування і
 7. 15. Міжрегіональні курси валют
  інфляції тільки в одній країні. Збільшення маси кредитних грошей і нерозмінних грошей спочатку робить вплив на ціни деяких товарів і послуг. Ціни інших товарів деякий час продовжують залишатися на колишньому рівні. Курс внутрішньої валюти по відношенню до іноземних валют встановлюється на біржі, а ринок організований відповідно з моделлю і комерційними звичаями фондової біржі. Дилери
 8. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  інфляційного або дефляційного руху цін на величину ставки первинного відсотка, немає ніякої відповідності між нею і тимчасовими змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових чинників . Якщо приплив або відплив грошей і заступників грошей в ринковій системі спочатку надає дію на позиковий ринок, це тимчасово порушує
 9. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  інфляції і кредитної експансії, що є основою повторюваних спроб зробити людей багатшими за допомогою кредитної експансії і тим самим причиною циклічних коливань виробництва, чітко проявляється у повсякденному термінології. З бумом пов'язані поняття про хороше бізнесі, процвітанні і підйомі. Його неминучий наслідок, приведення справ у відповідність з реальним станом ринку, асоціюється з
 10. Коментарі
  інфляції, коли до 1923 германська марка знецінилася в 1 000 000 000 000 (!) разів. Працівники отримували заробітну плату по кілька разів на день і тут же розходилися по магазинах, щоб встигнути скористатися необесцененнимі грошима. Бувало, в ресторанах відвідувачі замовляли вечерю по одним цінам, а розплачуватися доводилося вже за новими. Діти замість кубиків грали грошима в банківській
© 2014-2022  epi.cc.ua