Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
З.К.Раджабова. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

I.5.1. Сутність і структура зовнішньоекономічних зв'язків

Будь-яка економічна структура не може повноцінно розвиватися без добре організованої зовнішньоекономічної діяльності, однією з форм якої є зовнішньоекономічні зв'язки (ВЕС) - сукупність господарських зв'язків між країнами. У більш повному визначенні ВЕС - сукупність напрямів, форм, методів і засобів торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва між країнами. У зовнішньоекономічних зв'язках воєдино переплітаються економіка і політика, комерція і дипломатія, торгівля і промислове виробництво, наукові дослідження та фінансово-кредитні операції між країнами і територіями.
Зовнішньоекономічні зв'язки представлені:
1. Зовнішньою торгівлею - експорт та імпорт товарів, тобто торгівля між різними країнами і регіонами, що складається з вивезення (експорту) та ввезення (імпорту) товарів і послуг. Як показує практика для більшості країн світу експорт та імпорт товарів є основними формами зовнішньоекономічних зв'язків.
Зовнішня (міжнародна) торгівля, що виникає на основі МРТ, є найважливішою формою зв'язку між товаровиробниками різних країн і своє їх взаємну залежність.
У міжнародну торговельну систему щорічно надходить до чверті виробленої в світі продукції. Згідно з дослідженнями СОТ на кожні 10% зростання світового виробництва припадає 16% збільшення обсягу зовнішньої торгівлі.
До основних зовнішньоторговельних операціях з купівлі-продажу послуг відносяться:
- операції з технічного обслуговування та забезпечення запасними частинами машинобудівної продукції;
- інжиніринг, або операції з торгівлі інженерно-технічними послугами;
- орендні відносини;
- операції з експорту та імпорту туристичних послуг;
- консультаційні послуги в галузі інформатики та вдосконалення управління.

Хоча іноді послуга дуже тісно пов'язана з продовженням матеріального виробництва, але в цілому в усьому світі під послугою прийнято розуміти таку діяльність, яка не втілюється в матеріальному продукті, а завжди проявляється в певному корисному ефекті, який отримує її споживач.
2. Зарубіжними інвестиціями або експортом та імпортом капіталу. Суб'єктами руху капіталу в світовому господарстві, джерелами його походження виступають приватні комерційні структури, державні, міжнародні фінансово-економічні організації. Рух капіталу, його використання здійснюється в двох основних формах: підприємницької і позичкової.
Підприємницький капітал - кошти, прямо або побічно вкладаються у виробництво з метою отримання прибутку. В якості підприємницького капіталу найчастіше використовується приватний капітал, хоча сама держава чи належали державі підприємства також можуть вкладати кошти за кордоном.
Позичковий капітал - це вивіз за кордон особливого товару - грошей, як позики, кредитів. Метою таких операцій є отримання прибутку на капітал у вигляді відсотків. У міжнародних масштабах як позичкового капіталу в основному використовується офіційний капітал державних джерел, хоча міжнародне кредитування з приватних джерел також досягає вельми значних об'ємів.
По терміну вкладення капітал ділиться на середньо-і довгостроковий капітал - це вкладення капіталу більш ніж на 1 рік. Всі вкладення підприємницького (інвестиції), а також позичкового капіталу у вигляді державних кредитів є, як правило, довгостроковими.

Короткостроковий капітал - вкладення капіталу терміном менше ніж на рік, переважно у формі торгових кредитів.
По меті вкладення капітал ділиться на два види:
прямі інвестиції - створення за кордоном власного виробництва або покупка контрольного пакета акцій місцевої компанії, тобто вкладення капіталу з метою придбання довгострокового економічного інтересу в країні додатка капіталу, що забезпечує контроль інвестора над об'єктом розміщення капіталу;
портфельні інвестиції - грошові вкладення, недостатні для встановлення контролю, тобто вкладення капіталу в іноземні цінні папери, що не дають інвестору права реального контролю над об'єктом інвестування.
Міжнародний рух капіталу здійснюється і у формі економічної допомоги - у вигляді пільгових (безпроцентних, низькопроцентних) кредитів, безплатно тощо
3. Експортом або імпортом робочої сили - підготовкою фахівців, кадрів, їх тимчасової або постійної роботою за кордоном.
4. Експортом або імпортом доходів, наприклад, відкриття банківського рахунку в іншій державі і отримання відсотків за вкладом.
Зовнішньоекономічні зв'язки - одна з найважливіших галузей світової економіки. Чим вище питома вага зовнішньоекономічних зв'язків, тим краще зовнішньоекономічне становище країни. Це є проявом прогресу в економіці, ВЕС сприяють розвитку економіки в цілому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " I.5.1. Сутність і структура зовнішньоекономічних зв'язків "
 1. 7.1. Перехід до відкритої економіки: регулювання зовнішньоекономічних зв'язків
  зовнішньоекономічних
 2. 24.3. Німецька економіка в світогосподарських зв'язках
  зовнішньоекономічних
 3. 19.2. Промислово розвинені країни в міжнародних економічних відносинах
  зовнішньоекономічні зв'язки можуть сприяти пом'якшенню соціально-економічних диспропорцій або посилювати їх. За рахунок зовнішньоекономічних відносин зазвичай досягається зниження витрат виробництва і підвищення його ефективності. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків приводить у посилення взаємозалежності країн і підсистем, відкритості їх
 4. 23.3. Європейський Союз у системі світогосподарських зв'язків
  структуру і стан зовнішньоекономічних зв'язків. Європейський Союз є найбільшим торговим блоком сучасного світу. Його експорт перевищує американський - 20,3%. Частка ЄС як єдиного суб'єкта в експорті капіталу у формі прямих інвестицій становить приблизно таку ж величину. За відносними показниками участі у світогосподарських зв'язках ЄС не виділяється серед провідних центрів світового
 5. Роль зовнішньоекономічних зв'язків у господарстві країн, що розвиваються
  структур. Зовнішній сектор надає можливість отримувати найбільш ефективні засоби виробництва і нову технологію, що є необхідним чинником економічного розвитку. Зовнішньоекономічні зв'язки, розширюючи рамки внутрішніх ринків, можуть прискорювати або стримувати економічне зростання. Їх вплив на процеси відтворення, темпи і пропорції економічного зростання мають у що розвиваються
 6. 25.4. Південна Корея в світогосподарських зв'язках
  зовнішньоекономічних зв'язків. Південна Корея не відноситься до країн вільного торгового режиму. Уряд, граючи домінуючу роль в економіці, здійснює прямий і непрямий контроль у зовнішньоекономічних зв'язках. До недавнього часу зовнішньоторговельна політика по суті являла собою систему протекціоністських методів розвитку експорту та ліцензування
 7. Роль зовнішньоекономічної політики
  зовнішньоекономічної сфери. Причини цього полягають у тому, що процес інтернаціоналізації давно вийшов за межі сфери обігу, охопивши в тій чи іншій мірі весь процес відтворення. З ростом інтернаціоналізації господарського життя зросли масштаби впливу зовнішньої сфери на національні ринки. Для цілого ряду країн зовнішньоекономічні зв'язки з підлеглих переросли у визначальні,
 8. 31.4. Зовнішньоекономічні зв'язки Бразилії
  зв'язків. Провідну роль серед них відіграє зовнішня
 9. РЕЗЮМЕ
  зовнішньоекономічні чинники. До них відносяться різноманітні форми МЕВ. Для малих країн їх значення дуже велике, для великих - менше. Роль зовнішньоекономічного фактора в ході розвитку всіх країн підвищується. Для оцінки ролі і місця зовнішньоекономічних факторів у цілому, в окремих галузях, регіонах і виробництвах застосовується ряд економіко-статистичних показників: - співвідношення
 10. ЛІТЕРАТУРА
  зовнішньоекономічний словник-довідник, с. 81. 2. Цивільний кодекс Російської Федерації. М., "Російська газета", 1994р., Жовтень. 3. Зовнішньоекономічний бюлетень, 1996, N 2. 4. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Док / CONF, 97/18.An. 1. 5. Інкотермс. Див Збірник матеріалів з підприємництва та зовнішньоекономічної діяльності, Вип. 1, М., 1991,
 11. 33.4. Китайська Народна Республіка в світогосподарських зв'язках
  зовнішньоекономічних зв'язків. У сучасному трактуванні ця концепція передбачає активне використання передової зарубіжної технології, досвіду управління, фінансових коштів з метою зміцнення економічного потенціалу та підвищення технічного рівня національного господарства. Останні десятиліття характеризувалися розширенням самостійності підприємств у галузі зовнішньоекономічної
 12. ЛІТЕРАТУРА
  зовнішньоекономічний словник-довідник. М., МО., 1996, с. 102. 2. Зовнішньоекономічний бюлетень., 1996, N 1. 3. Правила ринку., М., МО.,
 13. Запитання до теми
  структури країн ЄС. 5. Які характерні риси механізму господарської інтеграції країн ЄС? 6. Визначте місце ЄС у світогосподарських зв'язках. 7. Який механізм зовнішньоекономічних зв'язків з країнами АКТ? 8. Визначте характер економічних відносин ЄС з країнами Центральної та Східної
 14. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  сутність сучасної ринкової
 15. Глава 5. Сутність, структура, механізм ринку і проблеми його розвитку
  сутність ринку, його найбільш важливі складові елементи, з'ясувати функції тих інститутів, установ, за допомогою яких здійснюються операції з приводу купівлі-продажу різних
© 2014-2022  epi.cc.ua