Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Графіки двох змінних: система координат Графіки та діаграми, представлені на рис.

Графіки двох змінних: система координат Графіки та діаграми, представлені на рис. 2п.1, показують зміну неременних в часі або стан деяких об'єктів на певні періоди часу, але обмежуються ють отримувану нами інформацію, тому що відображають стан однієї змінної. Еконо-мистов часто цікавлять залежність між змінними, її відображення на одному графіку. Зробити це дозволяє використання системи координат. Припустимо, ви хочете вивчити залежність між навчальним часом студента і його середньої оцінкою. Для кожного студента у вашій групі ви записуєте пару чисел: кількість годин на тиждень, який він витрачає на навчання, і його середню оцінку. Отримані дані можна використовувати як чисел, що визначають положення точки на плоско-сти (координат). Альберт Е.
, наприклад, представлений координатами 25 годин / тиждень. 3,5 бала, в той час як його приятель «навіщо-мені-турбуватися?» Альфред Е. - коор-динатами 5:00 / тиждень, 2,0 бала. Глава 2. Думайте як економіст 63 Індивідууми (23%) Інші (4%) (а) Кругова діаграма Приватні страхувальники (32%) (б) Столбиковая діаграма Уряд (41%) Рис. 2п.1 ВИДИ ГРАФІКІВ Кругова діаграма (а) показує, як розподіляються витрати на медичне обслуговування. Столбиковая діаграма (б) показує ринкову вартість деяких найбільших корпорацій США. Графік часового ряду (в) показує зростання продуктивності праці амери-канських фермерів в 1950-1990 рр.. Джерела: (а) Economic Report of the President, 1993 (Health Care Financing Administration), дані 1990
; (б) Business Week, 25 березня, 1996; (в) Economic Report of the President, 1993. (В) Графік часового ряду 1950 1960 1970 1980 1990 64 Частина 1. Введення Зафіксуємо отримані координати в двомірної системі. Перше число в каж-дой парі (координата X) показує нам горизонтальне розташування точки, друге (координата Y) - вертикальне розташування точки. Точка, в якій XnY дорівнюють нулю, називається початком координат. Дві координати показують нам положення точ-ки щодо початку координат: координати X розташовуються правіше початку координат, а координати Y - вище. Графік 2п.2 відображає залежність середніх балів Альберта Е., Альфреда Е. і їх кіл-ліг-студентів від колічестваучебних годин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Графіки двох змінних: система координат Графіки та діаграми, представлені на рис. "
 1. 3. Методи економічної теорії. Економічні категорії і закони
  графіки. Графіки - це зображення залежності між двома і більше змінними. Залежність може бути лінійною (тобто постійної), тоді графік являє собою пряму лінію, розташовану під кутом між двома осями - вертикальної (її зазвичай позначають буквою Y) і горизонтальної (X). Якщо лінія графіка йде зліва направо по низхідній, то між двома змінними існує зворотна
 2. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
  графіку рис. 16.3, а: по осі абсцис відкладається величина пропозиції грошей (Ms), а по осі ординат - процентна ставка (/ -). Така ситуація характерна для жорсткої монетарної політики, спрямованої на стримування інфляції. Для цього використовуються такі інструменти, як зміна норми обов'язкових резервів і операції на відкритому ринку. Крива пропозиції грошей має горизонтальний вигляд тоді,
 3. Тема 8. ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  графіки - наочне просторове зображення залежності між двома (і більше) економічними
 4. Глосарій
  графік, що відображає всі можливі поєднання товарів, що дають однакову сумарну корисність для споживача Крива Лоренца - графік, що відображає фактичний розподіл доходів. Область між лінією абсолютно рівного розподілу доходів і лінією їх фактичного розподілу вказує на ступінь нерівності доходів: чим більше розбіжність цих ліній, тим вище ступінь нерівності доходів
 5. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  графіки описують реальну дійсність. Насправді вони описують лише гіпотетичне і нездійсненне положення, яке не має нічого спільного з розглянутими каталлактіческімі проблемами. Вони підставляють алгебраїчні символи замість ясних грошових термінів і вважають, що ця процедура робить їх міркування більш науковими. Це справляє сильне враження на довірливих обивателів. А
 6. 4.6. Додаткова інформація
  графіка платежу; джерела фінансування контракту; банківської гарантії на виконання інофірмою або російської будівельної організацією робіт відповідно до представленої офертою у разі виграшу нею торгів. На розсуд тендерного комітету в комерційну частину тендерної документації може бути включено вимогу, що стосується окремих видів страхування відповідальності підрядника
 7. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
  графіком прибутку. Велику прибуток приносить перший рік освіти (коли навчаються грамоті), і вельми окупається останній рік освіти (коли отримують диплом коледжу, який відрізняє людину від загальної маси), але лише дуже мало окупаються ті роки освіти, коли індивід просувається від рівня трохи нижче середнього до рівня трохи вище середнього (9). Ті, у кого значно менше освіти,
 8. Криві байдужості
  графік, то одержимо зображення кривої байдужості (/ (рис. 5.5). Точка /?, на графіку відображає комбінацію. / переваг споживача, а точка R2 - комбінацію К і т.д. Крива байдужості представляє всі безліч комбінацій блага А і блага В, що мають однакову, з точки зору споживача, корисність. споживчі переваги. Криві байдужості і бюджетні обмеження Безліч кривих
 9. Запитання для самоперевірки
  графіку, можна зробити висновок, що: а) із зростанням обсягу продукції зростання витрат прискорюється, б) із зростанням обсягу продукції зростання витрат сповільнюється; в) витрати на виробництво продукції не залежать від обсягу; г) витрати на виробництво продукції змінюються пропорційно зростанню обсягу. 8. Сукупний дохід підприємства становить 600 тис. грош. од. Підприємство платить зарплату працівникам 300
 10. Тема 18. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА: ЇХ ВИДИ, ДИНАМІКА
  графіку (рис. 18.3). {Foto48} 18.3. Середні витрати фірми С - витрати фірми; Q - кількість продукції, що випускається. 5. Гранична фірма. Для підприємця важливо знати, як його середні загальні витрати atcсоотносятся з ринковою avcценой. При цьому можливі три ситуації, коли ринкові ціни: а) нижче витрат; б) вище витрат; в) рівні недоліків. У ситуації а) фірма буде
© 2014-2022  epi.cc.ua