Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

55. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

Головною ланкою фінансової системи є державний бюджет. Це найбільший централізований грошовий фонд, що знаходиться у розпорядженні уряду. Сукупність входять до нього організаційних структур утворює бюджетну систему. Вона формується з урахуванням сукупності соціально-економічних, правових, адміністративних особливостей.
Структура бюджетної системи тієї чи іншої країни залежить насамперед від її державного устрою. У країнах, що мають унітарний устрій, бюджетна система має двоярусне побудова - державний і місцевий бюджет. У країнах з федеральним державним устроєм (США, ФРН, Російська Федерація) є проміжні ланки - бюджети штатів, земель, суб'єктів Федерації.
Через бюджетну систему в цілому і державний бюджет зокрема реалізуються розподільна і контрольна функції бюджету.
Розподільна функція передбачає концепцію формування грошових коштів у державі через різні канали надходження та їх використання для виконання державних цілей і функцій. У деяких країнах цю функцію виконує державне казначейство через свої регіональні органи.

Контрольна функція проявляється у проведенні контролюючих заходів за процесом формування та використання грошових коштів в різних структурних ланках економіки. Здійснюють її податкові інспекції та податкова поліція, державні казначейства, Центральний банк і інші органи.
Державний бюджет утворює централізований фонд грошових ресурсів уряду для утримання державного апарату, збройних сил, охорони здоров'я, освіти, виплати соціальних допомог. Бюджет є потужним важелем державного регулювання економіки, впливу на господарську кон'юнктуру, здійснення заходів щодо її стабілізації. Вплив держави на економіку відбувається шляхом фінансування, видачі субсидій, трансфертів і т. д.
Бюджет має свою структуру. Структура бюджету за доходами виглядає наступним чином:
- податки, акцизні збори, мита та ін
- доходи від державної власності, державних підприємств;
- надходження фондів соціального страхування, пенсійного та страхового фондів;
- інші доходи.

Основні напрямки видатків державного бюджету: витрати на охорону здоров'я, освіту, допомоги, субсидії регіональним властям на ці цілі; витрати на підтримку кон'юнктури і економічне зростання: інвестиції, дотації, здійснення цільових програм і планів; витрати на оборону; витрати на забезпечення зовнішньої політики, позики іноземним державам; утримання апарату держави, міліції, юстиції та ін; платежі за державним боргом; інші витрати.
Видаткова частина бюджету характеризує напрямок і цілі бюджетних асигнувань для розвитку та регулювання економічних процесів. Вони завжди носять цільовий і, як правило, безповоротний характер.
Безповоротне надання державних коштів з бюджету на цільове розвиток називається бюджетним фінансуванням. Цей режим витрачання фінансових ресурсів відрізняється від банківського кредитування, яке, як правило, передбачає поворотний характер кредиту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 55. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ "
 1. Стаття 92. Дефіцит бюджету
  державного боргу Російської
 2. Стаття 10. Структура бюджетної системи Російської Федерації
  державних позабюджетних фондів; другий рівень - бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; третій рівень - місцеві
 3. Стаття 31. Принцип самостійності бюджетів
  державної влади та органів місцевого самоврядування самостійно ... визначати напрями витрачання коштів відповідних бюджетів; ... неприпустимість вилучення доходів, додатково отриманих у ході виконання законів (рішень) про бюджет, сум перевищення доходів над видатками бюджетів і сум економії за витратами
 4. § 2. Бюджет держави та її роль у перерозподілі та використанні доходів
  державний бюджет перерозподілялося від 9 до 18% національного доходу. У другій половині XX в. бюджет перетворився на потужний регулятор макроекономіки. Через бюджет західних держав нині перерозподіляється від '/ з до' /, ВНП. Рівень податків і витрат дозволяє бюджету відігравати значну роль у забезпеченні економічного зростання та зайнятості
 5. Стаття 6. Поняття і терміни, що застосовуються у цьому Кодексі
  державного та місцевого самоврядування; консолідований бюджет - зведення бюджетів всіх рівнів бюджетної системи ... бюджетна система Російської Федерації - заснована на економічних відносинах і державному устрої Російської Федерації, регульована нормами права, сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів та бюджетів
 6. Стаття 88. Порядок використання профіциту бюджету
  державній або Муніципальної власності ... передбачити спрямування бюджетних коштів на додаткове погашення боргових зобов'язань; збільшити витрати
 7. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  державного регулювання економіки. Він визначає форми і методи освіти державних фінансових ресурсів і напрямки їх використання в інтересах суспільства і особливо соціально слабко захищених категорій населення. Основним завданням статистики державного бюджету є характеристика його основних показників, що визначають зміст і спрямованість фіскальної політики.
 8. 1. Державний бюджет
  бюджет перерозподіляється значна частина ВВП країни. У Росії ця величина складає приблизно
 9. Статті держбюджету
  державних позабюджетних фондів (а це ще близько 9% по відношенню до ВВП) частка соціально-культурних заходів у видатках бюджету розширеного уряду різко зростає - приблизно до 18% всього російського
 10. Г Л А В А 11 ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
  державний бюджет. Змінюючи розміри і правила оподаткування, обсяги та напрями державних витрат, уряду можуть впливати на рівень цін і зайнятість, на темпи економічного зростання і ефективність виробництва. Однак перш ніж аналізувати механізм впливу цих фінансових інструментів на економіку необхідно зрозуміти: що таке податки, які функції вони виконують, що собою
 11. Стаття 28. Перелік принципів бюджетної системи Російської Федерації
  державних позабюджетних фондів; збалансованості бюджету; ефективності та економності використання бюджетних коштів; загального (сукупного) покриття витрат бюджетів; гласності; достовірності бюджету; адресності та цільового характеру бюджетних
 12. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  державний і місцевий бюджети? 3. Що таке фінанси і які їхні основні функції? 4. З яких джерел поповнюються центральний і місцевий бюджет? 5. Куди спрямовуються кошти державного та місцевого бюджетів? 6. У чому полягає сутність податків і які функції вони виконують? 7. Яка структура податкової системи та податків? 8. Які основні статті державних витрат?
 13. Поняття державного бюджету
  державними та приватними інтересами громадян з приводу оподаткування доходів і власності, між центром і регіонами - з приводу розподілу податків і субсидій, між інтересами окремих галузей і фірм - щодо державних
 14. Контрольні питання
  державний бюджет як механізм, що дозволяє проводити державі економічну і соціальну політику. 2. Як виявляються а) розподільна і б) контролююча функція бюджету? 3. Поясніть, як ви розумієте терміни «бюджетне пристрій» і «бюджетна система». 4. Дайте короткий історичний огляд розвитку бюджетної системи в Росії. 5. Назвіть і охарактеризуйте основні етапи
 15. Стаття 33. Принцип збалансованості бюджетів
  бюджетів означає, що обсяг передбачених бюджетом видатків повинен відповідати сумарним обсягом доходів бюджету і надходжень із джерел фінансування його
 16. Практичні завдання
  державний борг, державний бюджет РФ. 2. Проаналізуйте структуру державного бюджету РФ за 2006 і 2007 рр.. Розрахуйте частки статей доходів і витрат (у%). Які процеси в економічному і політичному житті Росії вона відображає? 3. Опишіть, які заходи дискреційної бюджетно-податкової політики здійснювало Уряд РФ за останній календарний рік. Чи діють в
 17. Стаття 48. Регулюючі доходи бюджетів
  бюджетів - федеральні і регіональні податки та інші платежі, за якими встановлюються нормативи відрахувань (у відсотках) до бюджетів суб'єктів Російської Федерації або місцеві
© 2014-2022  epi.cc.ua