Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

Державний вплив на ціни товарів (послуг).


Державний вплив на ринок окремого товару (послуги) може бути прямим (встановлення вищого чи нижчого межі цін) і непрямим (через систему податків і дотацій). Розглянемо наслідки цих методів впливу.

Рис. 16.2. Встановлення стелі цін призводить до дефіциту (Qd - Qs)


Максимальна законодавчо встановлена ціна, яку продавцю дозволяється запрошувати за свій товар або послугу, називається стеля цін (Мал. 16.2). Це встановлення стелі дозволяє споживачам купувати деякі товари, насамперед, товари першої необхідності, які вони не змогли б купити за вищою ціною. Однак, результатом подібного втручання, є порушення стану ринкової рівноваги, в результаті якого проблеми можуть посилитися. По-перше, істотно зменшується кількість виробників, готових продавати товар за новою ціною, в результаті встановлення стелі цін найчастіше доводиться супроводжувати введення талонів-карткової системи розподілу товарів.
Паралельно виникає «чорний ринок» цього товару, де ціна істотно вища. Програють в цьому випадку, перш за все особи з невисокими доходами, інтереси яких держава намагалася захистити подібним методом, так як обсяг їх споживання обмежений (особи з високими доходами можуть дозволити собі придбання товарів на «чорному ринку»), а також сама держава (економічні суб'єкти , які пішли у тінь, не платять податки).
Мінімальна законодавчо встановлена ціна називається підлогу цін. Застосовується він, як правило, в тих випадках, коли державі видається, що вільне функціонування ринку не здатне забезпечити достатній рівень доходів певним групам постачальників ресурсів або виробників. У цьому випадку може виникнути ситуація відносного надвиробництва (надлишку) того чи іншого товару (Мал. 16.3) у розмірі (Qs - Qd).

Рис. 16.3. Встановлення статі цін призводить до відносного надлишку товару.Так, встановлення мінімальної заробітної плати може призвести до формування резервної армії праці (безробіття).
Вплив через систему податків і дотацій дозволяє ті ж завдання вирішувати більш м'якими і водночас більш ефективними методами.
Аналіз впливу податків і субсидій на часткове ринкова рівновага досить простий: зіставляється економічну рівновагу до і після змін в оподаткуванні та визначається вплив податку (дотації зазвичай розглядаються як негативний податок). У реальній економіці вплив зміни податку більш комплексне і складне, оскільки зміна податку на один конкретний товар впливає і на ситуацію на ринках взаємозамінних і взаємодоповнюючих товарів.
Розглянемо вплив на ринкову рівновагу так званих товарних податків. До цієї групи належить, наприклад, акцизний податок, податок з продажів і т.п. (Мал. 16.4).
До введення податку умовам рівноваги відповідали ціна Ре і рівноважний обсяг Qe. Припустимо, що уряд вводить податок на даний товар у розмірі Т рублів на кожну його одиницю. Введення податку викликає паралельне зміщення кривої пропозиції S на величину Т. Це відбувається внаслідок того, що те ж кількість товару продавці в нових умовах погодяться запропонувати лише в тому випадку, якщо ціна буде на Т рублів більше колишньою. Заплативши державі податок, виробник отримає стільки ж, скільки і раніше при відповідному обсязі реалізації. Введення податку не змінює кількість, яку покупці бажають і можуть придбати за будь-якої даною ціною. Отже, крива попиту не зміщується в результаті введення податку. Нового стану рівноваги відповідають більш висока ціна Р1 і менший обсяг Q1, так як величина попиту перебуває у зворотній залежності від ціни товару. Але продавець від реалізації кожної одиниці товару отримує ціну Р2, яка нижче колишньої ціни рівноваги Ре. Розподіл податкового тягаря між покупцями і продавцями залежить від співвідношення кутів нахилу кривих попиту та пропозиції, т.
е. від їх цінової еластичності. Чим еластичніший попит, тим більша частина податкового тягаря лягає на виробників і, навпаки, при нееластичним попиті основна тяжкість оподаткування лягає на плечі покупців. Чим менш еластична пропозиція, тим більшу податковий тягар лягає на плечі виробників.

Рис. 16.4. Зміна ринкової рівноваги під впливом потоварній податку.


Держава отримує масу податку, що дорівнює добутку Q1 на Т. За рахунок суми податкових надходжень держава може вирішувати ті проблеми, з якими не справляється ринок. Регулюючи податкові ставки і дотації, воно стимулює певні види діяльності та галузі виробництва і гальмує розвиток інших; регулює вплив зовнішніх ефектів, виробництво суспільних товарів, розподіл доходів у суспільстві, тобто впливає на розподіл ресурсів в економіці.
Відзначаючи позитивний вплив такого регулювання, не можна не відзначити його недоліків. По-перше, погіршується економічний стан і покупців, і продавців аналізованого товару, оскільки скорочується обсяг виробництва і споживання, покупці платять більш високу, а продавці отримують нижчу в порівнянні з початковою ціну. По-друге, втрачається частина суспільної вигоди, яка існує в умовах дії ринкового механізму. Суспільна вигода від стану ринкової рівноваги визначається як сума виграшу (надлишку) покупців і виграшу (надлишку) виробників. В результаті введення податку зменшується і надлишок споживача, і надлишок виробника, але зменшуються на суму більшу, ніж отримує держава у вигляді податкових надходжень. На рис. 8.3. втрата суспільної вигоди відбивається трикутником АВЕ. Цю втрату прийнято називати надлишковим податковим тягарем: це вартість, втрачена суспільством внаслідок скорочення обсягу продажів, або чисті втрати для суспільства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Державний вплив на ціни товарів (послуг). "
 1. КЕРОВАНІ ЦІНИ
  ціни на певні товари та послуги, адміністративно встановлювані державою для певних товарів і послуг; є перешкодою саморегулювання
 2. 5. ФУНКЦІЇ ЦІНИ
  вплив на виробництво і споживання товарів і послуг, надає стимулювання виробництва продукції через закладається в них рівень прибутку. 3. Розподільна функція. Під впливом ринкових факторів виникають різні коливання цін, внаслідок чого відбувається розподіл і перерозподіл національного доходу між галузями економіки, регіонами, різними формами
 3. 2. ВИДИ ЦІН ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
  державного впливу, регулювання: вільні ціни (ціна попиту, ціна пропозиції); - регульовані ціни (граничні, фіксовані ціни); 5) способу фіксації: фіксовані (тверді); - рухливі (зафіксовані на момент підписання контракту з можливістю перегляду з урахуванням змін на ринку); - ковзаючі (залежно від змін витрат виробництва); 6) інформації про рівень
 4. панівне становище на ринку
  впливає на обсяги його продажів і
 5. Ціни експортні
  ціни, за якими національні виробники або зовнішньоторговельні організації продають вітчизняні товари (послуги) на світовому
 6. Торгуються і неторгуємой товари та послуги
  впливом науково-технічних досягнень. Зазначене поділ товарів і послуг впливає на структурні зрушення в економіці, що відбуваються під впливом участі країни в міжнародній торгівлі. Це обумовлено тим, що попит на неторгуємой товари і послуги може бути задоволений тільки за рахунок внутрішнього виробництва, а попит на торгуються товари та послуги - також і за рахунок
 7. Мультиплікатори податків і державних витрат
  державним витратам податки також породжують мультиплікаційний ефект, але в порівнянні з першими двома параметрами податки роблять менший мультиплікативно вплив. Це обумовлено тим, що державні витрати безпосередньо входять у сукупні витрати, тоді як податки опосередковано впливають на споживання. Кожна грошова одиниця, витрачена державою на закупівлю товарів і
 8. Ціни імпортні
  ціни, за якими національні фірми закуповують товари (послуги) за
 9. Ціни зовнішньоторговельні
  ціни, за якими здійснюється експорт та імпорт товарів і
 10. Тема 40. ІНДЕКСИ ЦІН
  впливом ринкового механізму попиту та пропозиції. Існують різноманітні класифікації цін залежно від критерію їх оцінки. Наприклад, за обсягом продажів і виду товарів розрізняють оптові, роздрібні ціни і тарифи (розцінки), а за ступенем свободи формування - тверді (фіксовані), регульовані і ринкові. Величини цін, їх зростання і падіння зачіпають кожного в ринковій економіці, впливають
 11. МЕТОД ЦІНОУТВОРЕННЯ РИНКОВИЙ
  ціни на товари та послуги встановлюються залежно від попиту та пропозиції на даному ринку товарів і
© 2014-2022  epi.cc.ua