Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. В. Мочерний, В. М. Некрасов, В. Н. Овчинников, В. В. Секретарюк. Економічна теорія, 2000 - перейти до змісту підручника

§ 66. Форми конвертованості валют і умови їх формування

Основні форми конвертованості валют. Умови формування конвертованих валют
Основні форми конвертованості валют. Конвертована валюта - ця національна грошова одиниця, яка має здатність вільно (за допомогою купівлі-продажу) обмінюватися на іноземні валюти, виконувати функції світових грошей, тобто вільно використовуватися в міжнародному платіжному обігу для здійснення міжнародних розрахунків. Ця валюта може бути вільною, або повністю конвертованою, і частково конвертованою. Повністю конвертована валюта означає, що будь-яка особа (іноземне і вітчизняне, фізична і юридична) має право обмінювати будь-яку кількість своєї національної валюти на іноземну вільно конвертовану валюту, розраховуватися нею за експортно-імпортні операції, депонувати її в національних банках, використовувати для створення різних фінансових активів (цінні папери тощо) і купувати державні та приватні цінні папери.
Частково конвертована валюта (обмежена конвертованість) означає лише її зовнішню конвертованість, тобто вільне використання валюти іноземними особами (юридичними та фізичними), причому, тільки в поточних (іноді - тільки в зовнішньоторговельних) розрахунках. До них належать розрахунки, пов'язані з експортом та імпортом товарів і послуг; доходами іноземних та вітчизняних осіб від інвестицій (відсотки, дивіденди), обслуговуванням іноземців всередині країни; витратами на послуги своїм громадянам за межами країни; авіаційний і морський фрахт, страхування вантажів та т . д.
В даний час в світі налічується більше 300 найменувань національних грошей, але тільки близько 20 країн (США, Англія, Німеччина, Японія, Канада, Данія, Нідерланди, деякі багаті нафтою країни Близького Сходу) мають повністю конвертовану валюту. Приблизно 50 країн світу мають різні форми частково конвертованих валют.
Крім того, існують неконвертовані валюти, яких переважна більшість. Неконвертованість валют означає, що держава повністю забороняє будь-які операції обміну своєї валюти на іноземну, або дозволяє це робити за згодою уповноважених валютних органів.
У рамках перших двох форм конвертованості, особливо другий форми (тобто частково конвертованої валюти), доцільно виділити внутрішню і зовнішню конвертованість. Зовнішня конвертованість означає, що іноземні держави, підприємства і громадяни можуть вільно переказувати за кордон свої вклади, зроблені в національній валюті. Цей вид конвертованості пов'язаний з операціями руху капіталів і кредитів.
На внутрішній конвертованість - це право підприємств і громадян тієї чи іншої держави вільно купувати іноземну валюту для проведення ділових операцій.
Операції можуть бути як поточними, так і пов'язаними з рухом капіталів, кредитів.
- Для введення конвертованої валюти держава повинна прийняти і оформити необхідні законодавчі акти. У законах визначається, на які іноземні валюти може обмінюватися дана валюта, чи може вона продаватися на валютних ринках, яким особам і в якій кількості (обмеженому або необмеженому) дозволяються певні операції з цією валютою. Якщо таких обмежень немає ні для юридичних, ні для фізичних осіб (іноземних і вітчизняних), то це означає повну конвертованість.
На відміну від епохи золотого стандарту, коли статус валюти, її конвертованість в основному залежали від величини золотого запасу, сьогодні конвертованість визначається насамперед економічною могутністю країни. Характерним у цьому плані є те, що певні валютні обмеження для своїх підприємств і громадян (зокрема, здійснювати інвестиції за кордоном), наприклад, Франція та Італія у повному обсязі скасували тільки в 1989 р. Навіть Японія скасувала обмеження на експорт капіталу тільки в 1979 м., а більшість країн Західної Європи підтримує обмеження на обмін валют та їх вивезення для цілей індивідуального туризму і т. д.
Умови формування конвертованості валют. Введення конвертованості валюти вимагає створення комплексу умов, пов'язаних, перш за все, зі стабілізацією грошової системи. Таким умовами є: 1. Подолання товарного голоду.
2. Здійснення процесу роздержавлення економіки і власності. За рахунок приватизації держава може здійснити накопичення ВКВ, золотого запасу, тобто отримати необхідні ліквідні активи.
3. Створення резервного і валютного фондів. Для введення, наприклад, естонської крони Верховна Рада цієї країни прийняв закон про стовідсоткової гарантії крони золотом або іноземною валютою. При прив'язці крони до німецької марки за курсом 8: 1 це означало, що за наявності певної кількості марок в Центральному банку Естонії в обіг може бути випущена лише така маса грошей, яка не більше, ніж у вісім разів перевищує цю кількість.
4. Ефективна зовнішньоекономічна діяльність, збалансованість платіжного балансу. В Естонії, наприклад, щомісячне перевищення експорту над імпортом становить близько 80 млн крон. За рахунок цього валютні запаси країни зросли вдвічі - з 1,5 до 3 млрд дол.
5. Відсутність дефіциту державного бюджету чи підтримка його в межах допустимої норми. У більшості розвинених країн Заходу дефіцит державного бюджету незначний (до 5% ВВП).

6. Проведення обгрунтованої політики цін, ліквідація цінових перекосів, врахування вимог закону вартості, здійснення реформи цін. Стан справ у цій сфері не дає підстав вважати цю роботу задовільною.
7. Проведення науково обгрунтованої кредитної політики, зокрема, здійснення кредитної емісії лише у певних межах і для конкретних цілей, встановлення раціональної плати за кредит.
8. Перетворення грошей в єдине легальне платіжний засіб, заборона (навіть на початкових етапах реформи) паралельного обігу валют, необхідність жорсткого валютного контролю і регулювання всебічно обгрунтованого курсу і проведення адекватної курсової політики.
9. Демонополізація економіки, прийняття ефективних антимонопольних (антитрестовских) законів та жорсткий контроль держави за їх дотриманням. Крім того, доцільно проводити політику збільшення питомої ваги безготівкового обігу, широко впроваджувати чекову та електронну систему розрахунків.
Крім зазначених, до умов (заходам, кроках) забезпечення стабільності національної валюти відноситься також проведення державою жорсткої антиінфляційної політики (її складовими є жорстка бюджетна та кредитна політика і т. д.); наявність контролю за валютними розрахунками, узгодженість дії уряду з урядами деяких інших держав або їх центральними банками, а також наднаціональними органами стосовно введення нової валюти, здійснення ефективної політики і т. д.
Основні категорії та терміни
Міжнародні валютні відносини. Національна валютна система. Світова валютна система. Основні елементи Бреттон-Вудської конференції. Основні принципи Ямайської валютної системи. Спеціальні права запозичення (СДР). ЕКЮ. Регіональна валютна система. ??. Валютний ринок. Валютні операції (СПОТ). Форвардні валютні операції. Опціонні операції. Тратта. Валютний курс. Валютна політика. Паритет купівельної сили. Девальвація. Ревальвація. Валютна інтервенція. Валютні обмеження. Валютне законодавство. Платіжний баланс. Торговий баланс. Валютне регулювання. Міжнародна валютна ліквідність. Норма обгрунтування державного боргу. Конвертована валюта. Вільно конвертована валюта. Частково конвертована валюта. Внутрішня конвертованість. Зовнішня конвертованість. Умови введення частково конвертованої валюти. Умови введення конвертованої валюти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 66. Форми конвертованості валют та умови їх формування "
 1. Глава 23. Міжнародні валютні відносини
  форми конвертованості валют і умови їх формування Мета теми - розкрити сутність міжнародної валютної системи в процесі її еволюції, з'ясувати зміст валютного ринку та валютного регулювання, а також основних форм конвертованості валют, валютних
 2. 3. Валютний курс і проблема конвертованості валют
  форми конвертованості валют (рис. 18.3). Конвертованість валют в умовах золотого стандарту є абсолютною. При всіх інших умовах функціонування міжнародної валютної системи конвертованість валют можна охарактеризувати тільки як відносну. У цьому випадку вона проявляється в обміні валюти однієї країни тільки на валюти інших країн, але не на золото. Існуючі види
 3. Висновки
  форми конвертованості: абсолютну, відносну, повну і часткову (по суб'єктах, по об'єктах, по зонах), зовнішню і внутрішню, комерційну, за операціями , що відображає рух капіталу, взаємну '13. Валютна політика - це політика держави в галузі регулювання валютного ринку, яка характеризується різним ступенем його участі в цьому ринку. Розрізняють два типи валютної політики:
 4. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції
  форми інтеграції з проведенням загальної економічної і валютно-фінансової політики. Цей союз має місце лише в Західній Європі. Тільки тут процес економічної інтеграції пройшов всі зазначені етапи. Фактори, що визначають інтеграційні процеси Економічна інтеграція має у своїй основі ряд об'єктивних чинників, серед яких найважливіше місце займають: - глобалізація господарської
 5. Глосарій
  форми власності - форми власності, що розрізняються юридичними особливостями свого функціонування Основний капітал (основні фонди) - засоби праці Відкрита валютна позиція - незбалансованість вимог і зобов'язань (активів і пасивів), виражених в тій чи іншій валюті в даний момент часу Відкрита економіка - економіка країни з високим ступенем включеності у світові
 6. § 15. Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція
  форми золотого обігу, а до початку другої світової війни майже всі країни припинили розмін паперових грошей на золото. У цих умовах поступово почав наростати масштаб цін. Так, казначейство США в 1934 р. встановило ціну золота за одну тройську унцію (31,1 г чистого золота) - 35 дол. Ця ціна трималася до 1973 р., а ринкова ціна золота в 1974 р. досягла майже 200 дол. за унцію. З 1975 р. цей
 7. § 64. Еволюція міжнародної валютної системи
  форми валютної системи - національна і світова, виділяють також міжнародну (або регіональну) валютну систему, яка займає проміжне становище. Національна валютна система. Історично першими виникли національні валютні системи. Вони є невід'ємною частиною валютних відносин тієї чи іншої країни, закріплених у національному валютному законодавстві. У ньому
 8. Словник термінів
  форми, але цінні для підприємства, капіталовкладення в інші компанії, довгострокові цінні папери, витрати майбутніх періодів і різні інші активи. Акциз - вид непрямого податку, що стягується у ціні товарів. Акцизи були широко поширені вже в XIX ст. З 1992 р. в РФ акцизи - самостійний податковий платіж в систему федеральних податків. Різновид непрямих податків. Акціонерне
 9. Коментарі
  форми валюти. Закон Грешема діє там, де існує одночасне звернення неполновесних монет з повновагими монетами цього ж металу; там, де обертаються два метали, і один недооцінений в порівнянні з іншим, і там, де поряд з металевою валютою в обіг вводяться нерозмінні паперові гроші. [58] Латинський монетний союз укладений в 1865 р. Францією, Бельгією, Швейцарією,
 10. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  форми порівняння залежить від завдань аналізу. Так, для оцінки виконання плану фактичне значення звітних показників порівнюється з планом, для встановлення тенденцій розвитку - з показниками попереднього періоду, для характеристики стану або рівня використання матеріалів - відповідно з нормативом або нормою. У всіх випадках обов'язковою умовою правильності порівнянь є
© 2014-2022  epi.cc.ua