Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Фази циклу

Розглянемо економічний цикл у його класичному варіанті.
Виділяють чотири фази циклу:
1) спад;
2) депресію;
3) пожвавлення;
4) підйом.
Графічно можна представити наступну парадигму економічного циклу (рис. 11.1).

Рис.11.1. Економічний цикл


Вихідною фазою циклу є спад, або криза, в деяких джерелах використовується термін "рецесія". Разом з тим всі три поняття мають різний зміст.
Криза - перелом, результат. Спад - опускатися вниз, ниспадать. Рецесія - відступ.
Найбільш відповідним сутності процесу представляється поняття "спад". Поняття "криза" і "рецесія" - більш розширено. Під рецесією розуміється взаємовідношення двох "сторін", одна з яких виявляється менш сильною, відступає. Поняття "криза" ", як правило, пов'язують не тільки з негативною динамікою, а й переломом, результатом в стані економіки, людини, наприклад, в період хвороби - до життя або смерті.

Циклічно розвивається економіка двічі переживає стан переломів:
1. при переході від підйому (буму) до спаду;
2. при переході від спаду до пожвавлення і подальшому піднесенню.
З урахуванням важливості саме в ці, переломні періоди потрібно визначення заходів, що стимулюють розвиток або зниження, в залежності від специфіки етапу, підприємницької активності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Фази циклу "
 1. 2. Фази промислового циклу
  фази (стадії), кожна з яких характеризує конкретний стан економічної системи. Це - фази кризи, депресії, пожвавлення і піднесення. У західній економічній літературі ці стану національної економіки отримали адекватне відображення в таких поняттях, як спад, западина (нижча точка), підйом, пік виробництва (вища точка). Графічна інтерпретація економічного циклу представлена
 2. ГЛАВА 29. циклічність В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
  фази циклу? У чому їх відмінність? 4. Яка тривалість економічного циклу? Від чого вона залежить? 5. З плином часу змінюється чи тривалість
 3. Інтелектуальний тренінг і практикум
  фази підйому і ростуть після фази спаду: а) обсяг промисловості; б) середня тривалість робочого тижня; в) курси цінних паперів; г) обсяг товарних запасів в обробній промисловості. 2. Вірно - невірно 2.1. Валові інвестиції зростають, якщо темпи приросту продажів товарів падають. 2.2. Обсяг інвестицій у машини й устаткування звичайно не збільшується перед наступаючим кризою
 4. 29.1. ЩО ТАКЕ ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ? ФАЗИ ЦИКЛУ
  фази. Економічний цикл представляють чотири фази: пік (підйом), криза (спад), депресія і пожвавлення. Пік (підйом) циклу? коли повна зайнятість і виробництво працюють на повну потужність. У цій фазі циклу рівень цін має тенденцію до підвищення, а зростання ділової активності припиняється. Криза (спад) ? коли зайнятість скорочується, а ціни падають тільки в тому випадку, коли спад тривалий і
 5. Пожвавлення
  фази циклу зумовлюється досягненням рівня суспільного виробництва (ВНП, ВВП), що відповідав передкризового стану. На цій фазі дещо знижується рівень безробіття, прискорюється кругообіг капіталу, збільшується попит на кредит, підвищуються процентні ставки. Починають рости ціни і прибутку підприємств, підвищуються курси акцій та інших цінних паперів, спекуляція якими набуває
 6. Промисловий економічний цикл
  фази: підйом і бум (пік), скорочення і спад, де бум - вершина підйому виробництва, а спад - нижча точка його падінь (рис. 21.2). Рис. 21.2. Модель економічного циклу Фаза економічного спаду, що знаходиться між найвищою і найнижчою точками циклу, називається рецесією. Якщо спад надзвичайно глибокий, як у період з 1929 по 1933 р., ця фаза називається депресією
 7. 5.1. Циклічність економічного розвитку
  фази економічного циклу; | запізнілі, тобто змінюються після настання відповідної фази; | збігаються, коли зміна відбувається відповідно до фазою; | проциклічну, що збільшуються при підйомі і знижуються при спаді . Вони включають в себе: сукупний обсяг виробництва, завантаження виробничих потужностей, швидкість обігу грошей, загальний рівень цін і прибутку;
 8. Контрольні питання і завдання
  фази циклу до іншої ? 7. Як можна пояснити причини циклічного розвитку? Які пояснення причин циклічності здаються Вам найбільш переконливими? Який зв'язок інвестицій з циклічністю? 8. Як розрізняються цикли за термінами? Поясніть довгострокові коливання в економіці. Як пояснюються середньострокові цикли? Чим вони обумовлені? 9. Як ви можете охарактеризувати причини сучасного
 9. Контрольні питання
  фази економічного циклу? 6. У чому сутність довгохвильових циклів М. Кондратьєва? 7. Що таке інфляція і які основні її причини? 8. Які види інфляції та інфляційних очікувань ви знаєте? 9. Які наслідки інфляції? 10. У чому полягає антиінфляційна політика і які її види ви знаєте? 11. Що таке безробіття? Кого називають безробітними? 12. Які види безробіття вам
 10. Запитання і завдання для самоконтролю
  циклу. 3. Який механізм дії основних важелів антициклічного регулювання економіки в різних фазах циклу? 4. Які причини фінансової кризи кінця 90-х рр. .? 5. У чому сутність, причини і форми прояву структурних криз в економіці? 6. Які основні типи циклічних коливань і що є їх матеріальною основою? 7. Які зміни супроводжують розвиток
 11. 26. СТАДІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ
  фази циклу, що послідовно змінюють один одного: криза, депресія, пожвавлення і підйом. Існують і інші класифікації: так, деякі сучасні дослідники виділяють тільки дві фази: рецесію і підйом. Криза проявляється насамперед у перевиробництво товарів, скороченні кредитів і підвищенні позикового відсотка. Це веде до зниження прибутків і падіння виробництва, зростання банківських
 12. Тема 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
  Загальна характеристика епохи та її хронологічні рамки. Основні риси та напрямки розвитку первісного суспільства і його господарства. Технічні досягнення. Фази еволюції. Господарсько-технічні досягнення. Неолітична революція. Фази еволюції та варіанти розвитку рабовласництва. Особливості господарства давньосхідних товариств. Античне рабовласництво. Зовнішньоекономічна діяльність . Причини
 13. Тема 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
  Загальна характеристика епохи та її хронологічні рамки. Основ-ні риси та напрямки розвитку первісного суспільства і його госпо-дарства. Технічні досягнення. Фази еволюції. Господарсько-технічні досягнення. Неолітична революція. Фази еволюції та варіанти розвитку рабовласництва. Особливості господарства давньосхідних товариств. Античне рабовласництво. Зовнішньо-економічна діяльність. Причини
 14. Державний сектор в механізмі ціноутворення
  фази промислового циклу, наявності або відсутності інших криз, політичних і військово-стратегічних інтересів держави. Процес ціноутворення в державному секторі не може не впливати на загальний рівень цін на національному
 15. 16.3. Зміст і загальні риси економічного циклу. Фази циклу
  фази циклу, що послідовно змінюють один одного: криза, депресія, пожвавлення і підйом (рис. 16.2). {foto54} Промисловий цикл К. Маркса та його фази Промисловий цикл - це період від одного піку до іншого, включає всі фази. Характеристика кризи: - спочатку ліквідуються запаси, потім скорочуються виробничі інвестиції; - падає попит на працю; - відбувається зниження або
 16. Опис циклу
  фази циклу, що послідовно змінюють один одного: криза, депресія, пожвавлення, підйом. У сучасній економічній літературі широко використовують термінологію, вироблену Національним бюро економічних досліджень США, згідно з якою цикл включає наступні чотири фази: вершина (пік, бум), стиск (рецесія, спад), дно (депресія), пожвавлення (розширення). Графічно цикл представлений на рис.
 17. Великі цикли кон'юнктури
  фази великого циклу до іншої пов'язані з технологічними переворотами і структурними перетвореннями в економіці. Проте теорія довгих хвиль не є універсальною. Вона неодноразово піддавалася критичному аналізу. Як відомо, життя вносить численні поправки в різні концепції суспільного розвитку. Разом з тим теорія довгохвильових циклів допомагає вивчати і прогнозувати загальні
 18. Концепції державного бюджету
  фази економічного циклу кожен рік видатки бюджету повинні бути рівні доходам. Це означає, що, наприклад, в період спаду , коли доходи бюджету (податкові надходження) мінімальні, держава для забезпечення збалансованості бюджету повинне знижувати державні витрати (державні закупівлі та трансферти). А оскільки зниження та державних закупівель, та трансфертів веде до зменшення
 19. Рівновага в статиці і динаміці
  фази циклу, кон'юнктура, доходи, відбуваються зрушення в попиті. Все це говорить про те, що рівноважний стан тільки умовно може розглядатися як статичне. Узгодження попиту і пропозиції, взаємозв'язок основних ланок господарства досягаються лише у розвитку, динаміці, а рівновага в поточний момент є лише його передумовою. Рівновага в економіці - це такий стан системи, в
 20. Тест до теми 10
  циклу малюнок циклу {foto111} Час циклу визначається інтервалом а) t1 - t [3]; б) t3 - t [4]; в) t1 - t7; г) t2 - t6. Економічний цикл пов'язаний з а) дією тільки зовнішніх факторів, б) дією тільки внутрішніх чинників; в) виключно політичними факторами; г) всі відповіді невірні. 7. Визначте, чи завжди вірні твердження, що а) вища точка активності відповідає
© 2014-2022  epi.cc.ua