Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

2. Фази промислового циклу

Розглянемо більш повно так звані промислові цикли. У циклі економіка проходить певні фази (стадії), кожна з яких характеризує конкретний стан економічної системи. Це - фази кризи, депресії, пожвавлення і піднесення.
У західній економічній літературі ці стану національної економіки отримали адекватне відображення в таких поняттях, як спад, западина (нижча точка), підйом, пік виробництва (вища точка). Графічна інтерпретація економічного циклу представлена на рис.
30.1.

Рис. 30.1. Економічний цикл і його фазиЗупинимося на короткій характеристиці кожної з вищезгаданих фаз циклу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Фази промислового циклу "
 1. Інтелектуальний тренінг і практикум
  фази підйому і ростуть після фази спаду: а) обсяг промисловості; б) середня тривалість робочого тижня; в) курси цінних паперів; г) обсяг товарних запасів в обробній промисловості. 2. Вірно - невірно 2.1. Валові інвестиції зростають, якщо темпи приросту продажів товарів падають. 2.2. Обсяг інвестицій у машини й устаткування звичайно не збільшується перед наступаючим кризою
 2. ГЛАВА 29. Циклічність В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
  фази циклу? У чому їх відмінність? 4. Яка тривалість економічного циклу? Від чого вона залежить? 5. З плином часу змінюється чи тривалість
 3. 29.1. ЩО ТАКЕ ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ? ФАЗИ ЦИКЛУ
  фази. Економічний цикл представляють чотири фази: пік (підйом), криза (спад), депресія і пожвавлення. Пік (підйом) циклу? коли повна зайнятість і виробництво працюють на повну потужність. У цій фазі циклу рівень цін має тенденцію до підвищення, а зростання ділової активності припиняється. Криза (спад)? коли зайнятість скорочується, а ціни падають тільки в тому випадку, коли спад тривалий і
 4. Промисловий економічний цикл
  фази: підйом і бум (пік), скорочення і спад, де бум - вершина підйому виробництва, а спад - нижча точка його падінь (рис. 21.2). Рис. 21.2. Модель економічного циклу Фаза економічного спаду, що знаходиться між найвищою і найнижчою точками циклу, називається рецесією. Якщо спад надзвичайно глибокий, як у період з 1929 по 1933 р., ця фаза називається депресією
 5. 26. СТАДІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ
  фази циклу, що послідовно змінюють один одного: криза, депресія, пожвавлення і підйом. Існують і інші класифікації: так, деякі сучасні дослідники виділяють тільки дві фази: рецесію і підйом. Криза проявляється насамперед в перевиробництво товарів, скороченні кредитів і підвищенні позикового відсотка. Це веде до зниження прибутків і падіння виробництва, зростання банківських
 6. Пожвавлення
  фази циклу зумовлюється досягненням рівня суспільного виробництва (ВНП, ВВП), що відповідав передкризового стану. На цій фазі дещо знижується рівень безробіття, прискорюється кругообіг капіталу, збільшується попит на кредит, підвищуються процентні ставки. Починають рости ціни і прибутку підприємств, підвищуються курси акцій та інших цінних паперів, спекуляція якими набуває
 7. 5.1. Циклічність економічного розвитку
  фази економічного циклу; | запізнілі, тобто змінюються після настання відповідної фази; | збігаються, коли зміна відбувається відповідно до фазою; | проциклічну, що збільшуються при підйомі і знижуються при спаді. Вони включають в себе: сукупний обсяг виробництва, завантаження виробничих потужностей, швидкість обігу грошей, загальний рівень цін і прибутку;
 8. Контрольні питання і завдання
  фази циклу до іншої? 7. Як можна пояснити причини циклічного розвитку? Які пояснення причин циклічності здаються Вам найбільш переконливими? Який зв'язок інвестицій з циклічністю? 8. Як розрізняються цикли за термінами? Поясніть довгострокові коливання в економіці. Як пояснюються середньострокові цикли? Чим вони обумовлені? 9. Як ви можете охарактеризувати причини сучасного
 9. 16.3. Зміст і загальні риси економічного циклу. Фази циклу
  фази циклу, що послідовно змінюють один одного: криза, депресія, пожвавлення і підйом (рис. 16.2). {Foto54} Промисловий цикл К. Маркса і його фази Промисловий цикл - це період від одного піку до іншого, включає всі фази. Характеристика кризи: - спочатку ліквідуються запаси, потім скорочуються виробничі інвестиції; - падає попит на працю; - відбувається зниження або
 10. Контрольні питання
  фази економічного циклу? 6. У чому сутність довгохвильових циклів М. Кондратьєва? 7. Що таке інфляція і які основні її причини? 8. Які види інфляції та інфляційних очікувань ви знаєте? 9. Які наслідки інфляції? 10. У чому полягає антиінфляційна політика і які її види ви знаєте? 11. Що таке безробіття? Кого називають безробітними? 12. Які види безробіття вам
 11. ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ
  фази пожвавлення оновлення техніки та технології стає масовим, і економіка переходить в стадію підйому. Завершення масового оновлення означає вичерпання умов для піднесення і початок нової кризи. В умовах вільної конкуренції кожна фаза циклу сама створює умови переходу до наступної фази. Кризи при всіх їхніх негативних наслідки мають прогресивну сторону: вони прискорюють
 12. Запитання і завдання для самоконтролю
  циклу. 3. Який механізм дії основних важелів антициклічного регулювання економіки в різних фазах циклу? 4. Які причини фінансової кризи кінця 90-х рр..? 5. У чому сутність, причини і форми прояву структурних криз в економіці? 6. Які основні типи циклічних коливань і що є їх матеріальною основою? 7. Які зміни супроводжують розвиток
 13. 13.1. Економічні цикли. Промисловий цикл
  фази рівень економічної активності призупиняє своє падіння, настає депресія. Депресія демонструє економіку в стані застою. Торгівля йде мляво. Для того щоб утримати виробництво від збитковості, підприємці шукають нові технічні рішення, знижують витрати виробництва, підвищую! інтенсивність виробничих процесів. Виникає необхідність оновлення основних фондів,
 14. Тема 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
  Загальна характеристика епохи та її хронологічні рамки. Основні риси та напрямки розвитку первісного суспільства і його господарства. Технічні досягнення. Фази еволюції. Господарсько-технічні досягнення. Неолітична революція. Фази еволюції та варіанти розвитку рабовласництва. Особливості господарства давньосхідних товариств. Античне рабовласництво. Зовнішньоекономічна діяльність. Причини
© 2014-2022  epi.cc.ua