Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

Фактори і методи розрахунку ціни


За способом встановлення найбільш поширеним є метод розрахунку шляхом визначення витрат підрозділу по кожній статті на надання одиниці послуги.
У цьому зв'язку можна виділити на сьогоднішній день 10 назв одиниць розрахунку ціни:
- розрахована на одну просту медичну послуг;
- розрахована на одного пролікованого хворого з даної нозологічної формі;
- одного відвідування;
- одного ліжко-дня;
- одного пациенто -дня;
- одного виклику швидкої допомоги;
- одного дня перебування в стаціонарі;
- однієї умовної одиниці (санепідслужба) ;
- однієї умовної одиниці трудомісткості (стоматологія);
- однієї зубопротезної одиниці (стоматологія).
При ціноутворенні необхідно враховувати фактори, що впливають на порядок розрахунку цін. Основними серед них є: специфіка лікувального закладу, організація обліку, система фінансування, географічне розташування, економічні процеси
Методика формування ціни може бути різною, але структура ціни залежить від мети, яку переслідує лікувальну установу, виходячи з цінності медичної послуги.
Методика підходу до формування ціни повинна відображати ринкові фактори, що роблять вплив на попит на медичну послугу, а також джерела можливого фінансування медичної установи, крім платних послуг населенню.


Рис. 7.1.-Методика ціноутворення
Для того щоб зупинитися на певній методиці розрахунку ціни необхідно визначити, яку мету переслідує медичний заклад: поліпшення якості медичної послуги, збільшення обсягу випущених послуг, підвищення доходу, економія ресурсів, забезпечення виживання , збереження кадрів і т.
д.
При цьому слід враховувати джерело фінансування для виконання основної діяльності медичних послуг.
А оскільки ціна - це витрати в розрахунку на одиницю роботи або послуги, то слід вибрати для себе підхід - що буде базою: планові або фактичні витрати; чим будуть регламентуватися ці витрати: виходячи з реальної структури або нормативної.
Методи формування ціни з точки зору обліку витрат установи поділяються на:
а) забезпечення рентабельності (собівартість + прибуток);
б) беззбитковість (собівартість);
в) демпінгова ціна (нижче витрат з метою завоювання ринку; неможливість відмовитися від виконання цієї послуги).
Але при всьому цьому до методики ціноутворення ставляться такі вимоги:
- облік існуючої системи фінансування;
- облік технології лікування;
- простота і потентность;
- ведення роздільного бухгалтерського обліку на кожний вид наданої послуги;
- забезпечення відповідності цін затратам.
Таким чином, на сьогоднішній день визначення ціни розрахунковим шляхом через визначення собівартості найбільш прийнятний, тому що він має ряд переваг:
- поелементний розрахунок собівартості дозволить точно і оперативно реагувати на зміну витрат кожної статті (інфляція, зміна окладу, застосування нових видів медикаментів тощо);
- визначивши один раз собівартість детальної послуги, можна визначити собівартість простій послуги без додаткових розрахунків;
- створення інформаційної бази для проведення економічного аналізу.

В цілому, виходячи із джерел фінансування, попиту на медичну послугу, матеріальної бази медичної установи і т.д., можна виділити основні напрямки підходу до ціноутворення на сучасному етапі.

Рис. 7.2.Вліяніе джерел фінансування на ціноутворення
Коли рівень попиту та пропозиції збігаються, настає ринкова рівновага. Попит виражає економічні інтереси пацієнта, який бажає отримати медичну послугу гідної якості, а пропозиція - економічний інтерес лікаря, якому за інших рівних умов вигідно продати послугу дорожче.
Дуже важливо відзначити один факт: ціна не повинна підніматися вище ціни попиту і опускатися нижче ціни пропозиції, так як у першому випадку пацієнти не зможуть сплатити медичну послугу (верхньою межею ціни попиту є дохід пацієнта), а у другому, лікарі своїми послугами не окуплять власних витрат, тобто ціна не повинна бути нижче собівартості медичної послуги.
Запитання для самоконтролю: 1.
Назвати фактори, що впливають на формування ціни. 2.
Назвати методи визначення ціни. 3.
Перерахувати вимоги, що пред'являються до методики ціноутворення. 4.
Привести приклади видів ціни при наданні медичної допомоги населенню. 1.5.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фактори і методи розрахунку ціни "
 1. Контрольні питання
  методу розрахунків з податку на прибуток і б) методу розрахунку з податку на прибуток, виходячи з фактично одержаного прибутку. 6. Як класифікуються пільги з податку на прибуток? 7. Які ставки податку на прибуток встановлені в даний
 2. 7. Грошовий розрахунок і зміни купівельної спроможності
  факторів не можуть бути враховані в цих розрахунках. Можна замінити розрахунок, заснований на певному вигляді грошей а, способом розрахунку, заснованому на іншому вигляді грошей b. Тоді результат розрахунку буде гарантований від спотворення з боку змін купівельної спроможності a; але він проте буде спотворений змінами купівельної спроможності b. Не існує методів огорожі економічного розрахунку
 3. Тема 14. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  фактору «ціна», а й з інших факторів. Якщо вважати еластичність попиту за фактором «дохід» (К), то може виникнути негативна еластичність, так як зростання доходів населення, як правило, призводить до скорочення споживання товарів нижчої якості. Якщо вважати еластичність попиту за фактором «ціни на інші товари» (Рь. .. z), тобто на супутні і товари-замінники, то формується
 4. Однак метод розрахунку нахилу кривої як спосіб вимірювання реакції Емми на вимірюв-ня ціни
  метод розрахунку нахилу кривої як спосіб вимірювання реакції Емми на вимірюв-ня ціни товарів не відрізняється досконалістю. Проблема полягає в тому, що нахил кривої залежить від одиниць вимірювання змінних по осях х та у. Якби ми вимірювали ціну романів в центах, а не в доларах, нахил кривої попиту склав би 200/8 або -25, а не -1 / +4 згідно нашим первісним обчислень. Однак ніхто
 5. 5.5 і розрахунки еластичності попиту за ціною. У точках низ-ких цін і високого обсягу попиту,
  фактори, що визначають пропозицію (гл. 4), ми відзначили, що обсяг пропозиції збільшується в тих випадках, коли зростає ціна товару, сни-жають ціни на ресурси або поліпшується технологія. Щоб перейти від якос-жавного до кількісного аналізу пропозиції, ми скористаємося концепцією еластичності. 122 Частина 2. Попит і пропозиція 1: як працює ринок Новини ПО ДОРОЗІ З
 6. 2.5.2. Витратний підхід
  факторів; - функціональний знос - знос через невідповідність сучасним вимогам, що пред'являються до подібних об'єктів; - зовнішній знос - знос у результаті зміни зовнішніх економічних факторів, - розрахунок вартості поліпшень з урахуванням накопиченого зносу : Су=С-С - визначення підсумкової вартості нерухомості: С=С + С. Переваги витратного підходу: 1. При
 7. 2.1. Способи складання прогнозів
  факторів, для кожного з валютних і товарних ринків - особливий набір з особливою специфікою. Наприклад, у книзі Д.Піскулова "Теорія і практика валютного дилінгу" (М., 1995) наводиться наступний набір фундаментальних показників, що впливають в середньостроковому періоді на курс валют: валовий національний продукт, паритет купівельної спроможності, рівень процентних ставок, рівень безробіття та інфляції ,
 8. Особливості формування цін
  методом повних витрат або методу прямих витрат. Ціни, що встановлюються за методом повних витрат, базуються на повних витратах виробництва, на очікуваного прибутку і припускають повну реалізацію продукції та використання виробничих потужностей на 75 - 85%. Використання коефіцієнта неповного завантаження виробничих потужностей послаблює для компаній вплив тимчасових коливань виробництва на
 9. Контрольні питання
  методами можна розрахувати ВВП (ВНП)? 8. Як пояснити сутність методу розрахунку ВВП потоком витрат? 9. Які пов'язані з ВВП макроекономічні показники ви знаєте? 10. Які макроекономічні індикатори та індекси цін вам
 10. Чому масовий попит впливає на ринкову ціну?
  Фактора - динаміки цін. При цьому не бралися до уваги інші фактори, які можуть міняти величину попиту. В якості таких факторів можна назвати наступні: зміна доходів, зміна смаків і моди, покупка в кредит та ін Якщо під впливом зазначених факторів зростає величина купівельної спроможності великих мас людей, то їх попит перетворюється на дієву причину зміни ринкової
 11. Розрахунок ВВП за галузями
  методом (по галузях), дозволяє виявити співвідношення і роль окремих галузей у створенні ВВП. Наприклад, в 1998 р. валовий внутрішній продукт Росії за сферами і галузями склав, млрд. руб., (%): {Foto110} Розрахунок ВВП за витратами Згідно з другим методом розрахунку ВВП (за витратами, за методами використання) він включає наступні статті: 1. Кінцеві споживчі витрати домашніх
 12. Висновки
  фактором, який визначає попит споживача, є ціна. Між ціною і попитом існує зворотна залежність. Крім цін на попит впливають: переваги покупців, їхні доходи, ціни інших товарів, очікування покупців. Ступінь зміни попиту під впливом зміни факторів попиту називається еластичністю, яка вимірюється коефіцієнтом еластичності. Розрізняють: цінову еластичність попиту,
 13. 2. Метод часткової рівноваги
  фактори, що визначають величину попиту та сдложенія на ринку даного блага, Маршалл включав в аналіз) повз його ціни також ціни виробничих ресурсів, ціни то-Ьров-замінників і додаткових товарів, дохід і смаки людей. | Дп; | ко від більш непрямих факторів, вплив яких на величину |] | № са здійснюється через систему загальної рівноваги (цін всіх [) очіх товарів, непрямих ефектів, викликаних
 14. 1.3.5. Ринкова рівновага
  факторами, насамперед факторами, що змінюють попит і пропозицію, але суть ринкового механізму і полягає в тому, що ці невідповідності під впливом зміни ціни, в кінцевому рахунку, усуваються. На ринку формується ситуація ринкової рівноваги. Особливість ціни врівноважувати попит і пропозицію і називається врівноважує функцією ціни. Ситуація ринкової рівноваги означає, що на
 15. 2. МЕТОД ЧАСТКОВОГО РІВНОВАГИ
  фактори, що визначають величину попиту та пропозиції на ринку даного блага, Маршалл включав в аналіз крім його ціни також ціни виробничих ресурсів, ціни товарів-замінників і додаткових товарів, дохід і смаки людей. Однак від більш непрямих факторів, вплив яких на величину попиту здійснюється через систему загальної рівноваги (цін всіх інших товарів, непрямих ефектів,
 16. 1. Національні та світова валютні системи
  розрахунків країни. По мірі розвитку міжнародних економічних відносин на базі національних валютних систем виникає світова валютна система. Міжнародні розрахунки - це розрахунки між державами, організаціями, фірмами та громадянами, які перебувають на території різних країн. У сфері міжнародних розрахунків виникають дві базові проблеми: а) як встановлювати і регулювати співвідношення
 17. Принципи побудови платіжного балансу
  метод дає більш повне розуміння економічних операцій між резидентами і нерезидентами, включаючи в платіжний баланс безготівкові операції. Проілюструємо сказане умовним прикладом. Отже, імпортер набуває за кордоном товари, залучаючи на ці цілі іноземний кредит. У даному випадку імпортер не отримує валюту від нерезидента-експортера. В результаті при складанні платіжного балансу за
 18. 49. Трактування ціни, ринкової рівноваги і еластичності попиту
  факторів, які в даний момент не грають визначальної ролі. Вторинні фактори, які спотворюють загальну картину, поміщаються в «особливе місце», іменоване «за інших рівних умов». У економічних чинників залишається одна причина, зберігається один центр тяжіння - ціна, що є свого роду економічним магнітом. Світ економіки розвивається під впливом одного регулятора; всі сили і стимули
 19. 4. Оцінка капіталу
  методом аналізу продажів аналогічних або порівнянних об'єктів, тобто методом порівняння. Витратний підхід передбачає, що вартість оцінюваного підприємства може бути визначена на основі аналізу витрат, необхідних для відтворення або заміни власності за вирахуванням морального і фізичного зносу. Важливо підкреслити, що всі три підходи не тільки не виключають один одного, а й
 20. 1. Грошовий розрахунок як метод мислення
  факторів. Це порівняння показує, які зміни відбуваються в стані справ діючих людей і величину цих змін; він дасть можливість упевнитися в успіху і невдачі, визначити прибутки і збитки. Систему вільного підприємництва охрестили капіталізмом, щоб засудити і очорнити. Однак цей термін можна вважати дуже доречним. Він відноситься до самої характерною межах цієї системи,
© 2014-2022  epi.cc.ua