Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО РАХІВНИЦТВА

система угод країн-учасниць Європейського співтовариства (ЄС), спрямована на створення єдиних форм, методів, показників обліку економічних процесів в регіональному масштабі. Система національного рахівництва розроблена в 1970 р. як базова для побудови рахунків спільноти і беруть в ньому участь.
Розробка такої системи зумовлена трьома основними факторами: досвідом діючих систем, прагненням створити досить жорстку систему, що забезпечує реальну однорідність національних рахунків країн-учасниць, і в той же час досить гнучку, щоб забезпечити можливість подальшого внесення змін і доповнень, а також забезпечити порівнянність економічних показників з міжнародною системою.
Основою системи є інтегрування рахунків, за якими розподіляються операції. Таких рахунків виділяється шість: виробництво, господарська діяльність, дохід, використання доходу, вико
« Попередня Наступна »
=Перейти до змістом підручника=
Інформація, релевантна "ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО рахівництва"
 1. Система національних рахунків (СНР)
  Система національних рахунків являє собою систему збору та обробки інформації про стан і результати функціонування національної економіки. Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної політики держави, економічного прогнозування, для міжнародних
 2. Лекція 13 Тема: ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ макроекономічної політики. Національне рахівництво
  Вивченню макроекономічних проблем присвячено 9 лекцій (з 13-ї по 21-ю). У лекції 13 розглядаються: - роль і значення макроаналізу; - система макроекономічних показників; - відтворювальні та галузеві пропорції національного господарства; - роль і функції національного
 3. 7. СИСТЕМА національне рахівництво
  Система національних рахунків являє собою баланс взаємопов'язаних показників, що характеризують виробництво, розподіл, перерозподіл і кінцеве використання кінцевого продукту і національного доходу. В основі побудови системи національного рахівництва (СНР) лежить концепція «господарського кругообігу», стрижнем якої є економічний оборот. В системі національного
 4. 13.6. Національне рахівництво: балансовий метод, метод системи національних рахунків
  Обчислення найважливіших макроекономічних показників здійснюється за допомогою системи національного рахівництва (СНР). СНР - це спеціальні таблиці і баланси, в яких відображено, з одного боку, наявність ресурсів, з іншого - їх використання. Національне рахівництво має свою історію. Економісти давно зрозуміли, що дослідження економіки неможливо без зіставлення доходів і витрат,
 5. Система національних рахунків (СНР)
  Система національних рахунків являє собою систему збору та обробки інформації про стан та результати функціонування національної економіки. 2. Показники функціонування національної економіки 299 Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної
 6. Терміни і поняття
  Агреговані поняття Макроекономіка Нова макроекономіка Суспільне відтворення Суб'єкти національної економіки Агреговані ринки макроекономіки Теорія відтворення суспільного капіталу I, II, III , IV підрозділу суспільного виробництва Питання або самоперевірки 319 Модель економічного обороту (кругообіг доходів і
 7. 8.1. Міра економічного успіху в сучасних суспільствах
  Добробут суспільства багато в чому визначається його можливостями або потенціалом, званим національним багатством. Національне багатство - це загальний підсумок розвитку суспільного процесу виробництва за всю історію. До національного багатства в практиці економічного аналізу відноситься все те, що так чи інакше опосередковано людською працею і може бути відтворене (схема 39). Схема 39.
 8. 2. Система національних рахунків і її показники
  Система національних рахунків (СНР) - це система взаємопов'язаних статистичних показників, побудована у вигляді рахунків і таблиць для отримання загальної картини економічної діяльності країни. СНС розроблена американським економістом, лауреатом Нобелівської премії С.Кузнеця. Вдосконалений варіант СНР був схвалений Статистичної комісією ООН у 1968р. та був основою національного рахівництва
 9. Глава 2 ВИМІР НАЦІОНАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА
  Для аналізу макроекономічних процесів і явищ необхідна система показників, які забезпечують чітке уявлення про стан національної економіки. Макроекономічні показники дозволяють оцінити розвиток економіки, відобразити ефективність макроекономічної політики, що проводиться урядом. З історії економічних вчень відомо, що багато вчених-економісти тим або іншим способом
 10. № 78. Особливості розвитку в європейських країнах банківського сектора в кінці 19 - початку 20 століть.
  Важливим підсумком промислового перевороту було створення національних фінансово-кредитних систем , які задовольняли потребам індустріального розвитку, а також поява фінансового капіталу і фінансової олігархії. У Великобританії провідна роль залишалася за англійським банком, який був і урядовим, і приватним одночасно. Різко зросла кількість приватних банків. Швидше
 11. 27. Регіональні економічні організації: ЄС і НАФТА
  Регіональні економічні організації-це міждержавні економічні утворення, які ставлять своєю метою поступове об'єднання національних господарств шляхом зближення і зміни господарських механізмів, насамперед, у зовнішньоекономічній сфері. Регіональні інтеграційні об'єднання включають територіально близькі країни з приблизно однаковим рівнем соціально-економічного
 12. євродолару
  європейські долари, що представляють грошові кошти в доларах США, вміщені їх власниками в банки, що знаходяться за межами США, головним чином в європейські банки. Банківські рахунки в доларах дозволяють банкам, в яких відкриті рахунки, використовувати доларові гроші для операцій на міжнародному ринку позикових капіталів, так як долар визнаний як світової валюти. Еврокард
© 2014-2022  epi.cc.ua