Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки, 2009 - перейти до змісту підручника

27. Регіональні економічні організації: ЄС і НАФТА


Регіональні економічні організації-це міждержавні економічні утворення, які ставлять своєю метою поступове об'єднання національних господарств шляхом зближення і зміни господарських механізмів, насамперед, у зовнішньоекономічній сфері.
Регіональні інтеграційні об'єднання включають територіально близькі країни з приблизно однаковим рівнем соціально-економічного розвитку. Майже всі вони знаходяться на нижчих рівнях господарського єдності. Реальне просування до об'єднання національних господарств відбувається в Західній Європі, де складається економічна спільність у формі Європейського Союзу (ЄС), і в Північній Америці (НАФТА).

ЄС організований у наднаціональної формі. Він володіє рядом повноважень, які були притаманні тільки національним державам. На їх основі діє цілий ряд органів економічного та іншого управління, що мають міждержавний (Європейська рада, Рада міністрів) і наднаціональний характер (Європейська комісія, Європейський парламент, Європейський суд, Палата аудиторів).
Дане розподіл органів ЄС відображає поділ компетенції між інституціями ЄС та національними урядами. Наднаціональні органи реалізують загальносоюзні мети, міждержавні органи відображають національні інтереси. Головною особливістю організаційно-правової системи ЄС виступає перевагу права Європейського Союзу над національним правом у межах основних договорів.
ЄС виступає самостійним суб'єктом міжнародного права, укладає торговельні угоди, угоди про співпрацю з іншими країнами, є великим центром надання економічної допомоги.
У Північній Америці з 1994 р. діє Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА). До її складу входять США, Канада, Мексика. Угода передбачає до 2010 р. ліквідідацію взаємних бар'єрів у русі товарів і капіталу. Як суб'єкт світової економіки НАФТА знаходиться на початку процесу формування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 27. Регіональні економічні організації: ЄС і НАФТА "
 1. 13.4. Регіоналізація світового ринку
  регіональної економічної інтеграції: 1) зона вільної торгівлі; 2) загальний ринок; 3) економічний і валютний союз; 4) політична інтеграція (створення федеративної держави). Регіональна економічна інтеграція, з одного боку, сприяє зближенню національних держав, що беруть участь в цьому процесі, з іншого - вона породжує небезпеку розколу єдиного світового ринку на
 2. РЕЗЮМЕ
  регіональні блоки стає закономірністю для світової економіки. Для становлення інтеграційних процесів в СНД необхідно узгодити цілий ряд найважливіших проблем зовнішньополітичного та зовнішньоекономічного характеру, з тим, щоб потім відпрацювати стратегію економічного
 3. Е. Інноваційні, маркетингові та допоміжні організації
  регіональних інноваційних, маркетингових і допоміжних організацій? 2. Що на регіональному рівні можна і необхідно здійснити для підвищення ефективності взаємовідносин регіональної адміністрації з інноваційними, маркетинговими і допоміжними організаціями? 3. Що на регіональному рівні можна і необхідно здійснити для підвищення інноваційного потенціалу регіональної
 4. Регіональні економічні інтеграційні угруповання
  регіональні інтеграційні об'єднання. Їх налічується понад 20. Вони являють собою міждержавні економічні утворення, що ставлять своєю метою поступове об'єднання їхніх господарств шляхом зближення і зміни господарських механізмів насамперед у зовнішньоекономічній сфері. Регіональні інтеграційні об'єднання включать територіально близькі країни з приблизно однаковим рівнем
 5. 3. Головні інтеграційні угруповання світу
  регіональних інтеграційних комплексів має договірно-правову базу. Цілі групи країн на основі взаємних угод об'єднуються в регіональні міждержавні комплекси і проводять спільну регіональну політику в різних сферах суспільно-політичного і господарського життя. Серед численних інтеграційних угруповань можна виділити: в Західній Європі - ЄС, в Північній Америці -
 6. 5. ГОЛОВНІ інтеграційні угруповання СВІТ
  регіональних інтеграційних комплексів має договірно-правову базу. Цілі групи країн на основі взаємних угод об'єднуються в регіональні міжнародні комплекси і проводять спільну регіональну політику в різних сферах суспільно-політичного і господарського життя. Серед численних інтеграційних угруповань можна виділити в Західній Європі - ЄС і EACT (EAFT), у Північній
 7. 43. Регіональна інтеграція в Північноамериканському регіоні
  економічної політики і діючих наднаціональних інститутів; значні відмінності зберігаються в рівнях економічного розвитку держав. На відміну від ЄС, де менш розвиненим країнам і регіонам надається фінансова допомога зі спільних бюджетних фондів, НАФТА не надає Мексиці такої підтримки. За оцінками експертів, участь у НАФТА дозволить Мексиці скоротити період
 8. Регіональна економічна інтеграція
  економічні проблеми на двосторонньому рівні, а також у рамках міждержавних організацій. Вони не пов'язували себе членством в національних економічних угрупованнях. На початку 90-х років був проведений цілий ряд заходів, включаючи інтенсивні переговори, що підготували грунт для вироблення і послідував в 1993 р. прийняття тристороннього Північноамериканського договору про вільну торгівлю -
 9. 9.2.3. Північноамериканська асоціація вільної торгівлі - НАФТА
  економічне формування. Механізми співпраці в НАФТА знаходяться в стадії формування. В даний час важко оцінити ефективність діяльності НАФТА, оскільки період її існування поки короткий. Але вже зараз у ряді південноамериканських країн проглядається прагнення до приєднання до НАФТА. Для Росії північноамериканський регіон, і головним чином США, представляє певний
 10. Стаття 14. Регіональні податки і збори
  регіональних податків і зборів належать: 1) податок на майно організацій; 2) податок на нерухомість; 3) дорожній податок; 4) транспортний податок; 5) податок з
 11. ЧАСТИНА 2. Стратегія регіональної маркетингової діяльності
  регіональні соціально-економічні цілі та завдання. 2. Основні положення регіональної соціально-економічної програми на коротко-, середньо-та довгострокову перспективу. 3. Основні підприємницькі, маркетингові та інноваційні стратегії, що застосовуються регіональної адміністрацією. 4. Основні напрями та етапи маркетингової діяльності регіональної адміністрації. 5. Основні
 12. 10. Інноваційні, маркетингові та допоміжні організації
  регіональною адміністрацією і економічними суб'єктами, розташованими в регіоні. 2. Основні заходи, спрямовані на підвищення ефективності взаємодії регіональної адміністрації та економічних суб'єктів з інноваційними, маркетинговими і допоміжними організаціями. 3 Основні заходи, спрямовані на підвищення інноваційного потенціалу інноваційних, маркетингових та
 13. Б. Клієнтура
  регіональної адміністрації? 2. Які заходи можна і необхідно реалізовувати на регіональному рівні для того, щоб клієнтура брала сприятливі для регіональної економічної системи
 14. 2. Функціональна ефективність
  регіональної служби маркетингової діяльності з іншими регіональними структурними підрозділами. 2. Основні характеристики і напрямки систем мотивації, контролю, стимулювання, навчання, підвищення кваліфікації працівників регіональної служби маркетингового
 15. РЕЗЮМЕ
  регіональних фінансово-банківських організацій. Створено ряд нових регіональних банківських установ. Істотна роль валютно-кредитних інститутів у поглибленні інтеграційних процесів у Західній Європі. Участь Росії в міжнародних валютно-фінансових і кредитних інститутах відкриває перед нею ширші можливості залучення фінансових ресурсів, необхідних для реформування
 16. В. Система контролю
  регіональної маркетингової діяльності? 2. Як часто і повно керівництво регіональної адміністрації здійснює аналіз основних показників регіональної маркетингової
 17. А. Програма регіональної маркетингової діяльності
  регіональної маркетингової діяльності відповідає і відповідає основним регіональним соціально-економічним цілям і завданням? 2. Наскільки реальною вона
© 2014-2022  epi.cc.ua