Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Етапність економічної інтеграції

З точки зору організаційно-правових форм інтеграція в своєму розвитку проходить кілька етапів. Найбільш простою формою представляється зона вільної торгівлі, в рамках якої оголошується про поступове скасування торговельних обмежень, зниженні і усуненні митних тарифів для країн-учасниць.
Наступним етапом є митний союз, в якому вільна торгівля доповнюється введенням єдиного зовнішньоторговельного тарифу по відношенню до третіх країн та проведенням узгодженої зовнішньоекономічної політики. Митний союз нерідко доповнюється платіжним союзом, що забезпечує взаємну конвертованість валют країн - членів економічного угруповання і введення єдиної розрахункової грошової одиниці.
Дані форми економічної інтеграції країн охоплюють лише сферу міждержавного товарного обміну та фінансових розрахунків. Проте незалежно від оголошуються інтегруючими країнами цілей вони проходять випробування на серйозність намірів заходами щодо впорядкування взаємного обміну, розрахунків, конвертації валют. І тільки потім приступають до реалізації виробничо-економічних інтеграційних процесів.
Економічна інтеграція в кінцевому рахунку зорієнтована на створення умов для вільного руху факторів виробництва, яке відкриває шлях до переплетення виробничо-економічних зв'язків господарюючих суб'єктів країн - учасниць інтеграційного угруповання і вимагає узгодження не тільки зовнішньої, а й внутрішньої економічної політики держави.
На завершальному етапі економічної інтеграції країни приходять до об'єднання в економічний і валютний союз, який передбачає не просто створення єдиного економічного простору, а й уніфікацію законодавчих та інших правових норм, що регулюють не тільки господарську діяльність, а й соціальні, політичні, гуманітарні питання цих країн.
При цьому усувається валютна роздробленість спільного ринку шляхом не просто введення єдиної розрахункової одиниці, а скасування національних валют і переходу на єдину для всіх країн грошову одиницю. Необхідно відзначити, що найбільший успіх (поки що єдиний) в даній області досягнуто країнами - членами ЄЕС, які вже ввели євро як єдиної розрахункової одиниці, а через два роки вона витіснить більшість національних валют країн, що входять в союз.
До 1 листопада 1993 західноєвропейська інтеграційне угруповання називалася Європейське економічне співтовариство.
Серед великих інтеграційних угрупувань слід назвати також Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА), що об'єднує США, Канаду і Мексику; Асоціацію країн Південно-Східної Азії (АСЕАН), в яку входять Бруней, Індонезія, Малайзія , Сінгапур, Таїланд, Філіппіни, В'єтнам; Латиноамериканську асоціацію інтеграції (ЛАМ); Економічне співтовариство країн Західної Африки (ЕКОВАС); Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС) та ін
Висновки
1.Ограніченность світової торгівлі, подолання протекціоністських бар'єрів на шляху товарів, що експортуються, використання щодо
дешевих національних ресурсів інших країн зумовили вивіз не товар, а капіталу з метою їх виробництва в таких країнах. Якщо експорт товару уособлює вивіз вартості з метою її реалізації та отримання прибутку, то при експорті капіталу вивозиться вартість з метою «створення» прибутку за допомогою виробництва і реалізації товарів за кордоном.
2. Вивіз капіталу здійснюється або у підприємницькій, або в позичкової формах. При підприємницькій формі вивозу капіталу передбачається його вкладення у виробництво з метою отримання прибутку.
При позичкової формі вивозу капіталу мають місце кредитні відносини, здійснювані на основі позик під заздалегідь узгоджені відсотки. У свою чергу підприємницька форма вивезення капіталу може бути представлена прямими або портфельними інвестиціями. Прямі інвестиції дозволяють встановити контроль над закордонним підприємством, портфельні ж інвестиції не забезпечують право на такий контроль.
3. У русі капіталу в другій половині XX в. відбулися істотні зміни. Якщо раніше основна маса капіталу вивозилася в країни, що розвиваються, то тепер більша частка в експорті капіталів припадає на взаємне інвестування промислово розвинених країн. Структурний зрушення відбулося і стосовно галузевої його спрямованості: все більша частина капіталу спрямовується у вторинні і третинні галузі суспільного виробництва.
4. Важливе значення має міжнародний рух трудових ресурсів з його позитивними і негативними наслідками. Серед останніх - це насамперед «перекачування умів» в високорозвинені країни світу з розвиваються і постсоціалістичних країн. Міграція трудових ресурсів регламентується як міжнародним правом та міждержавними угодами, так і національними законодавствами.
5. Вища ступінь інтернаціоналізації господарського життя - економічна інтеграція. Вона проходить ряд етапів, від усунення митних бар'єрів до утворення економічних союзів з єдиною валютою для країн, що об'єдналися.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " етапність економічної інтеграції "
 1. 4. Механізм інтеграції: приклад ЄС
  інтеграція з самого початку була процесом, що йде як знизу (на рівні фірм), так і зверху (на міждержавному, наднаціональному
 2. 10.1. Нове особа інтеграції: знаряддя конкурентної боротьби
  інтеграція у світове господарство веде не до прискорення зростання, а до закріплення периферійної моделі економіки та втрати ... ресурсів розвитку
 3. 13.4. Регіоналізація світового ринку
  економічна інтеграція; - Співдружність незалежних держав (СНД). Форми регіональної економічної інтеграції: 1) зона вільної торгівлі; 2) загальний ринок; 3) економічний і валютний союз; 4) політична інтеграція (створення федеративного держави). Регіональна економічна інтеграція, з одного боку, сприяє зближенню національних держав, що беруть участь в цьому
 4. Запитання до теми
  економічна інтеграція? Перерахуйте форми міжнародної економічної інтеграції. 5. Чи сприяє освіту економічних інтеграційних угрупувань інтеграції світового
 5. Тенденція до регіональної інтеграції
  економічне співробітництво держав, що розвиваються не підготовлене достатньою мірою попереднім розвитком продуктивних сил, а викликалося потребами ліквідації техніко- економічної відсталості, можливістю використовувати економію на масштабах виробництва. Дана концепція доповнювалася пропозиціями про створення за рахунок державних коштів великих спільних підприємств
 6. Терміни і поняття
  економічна інтеграція Зона вільної торгівлі Митний союз Платіжний союз Спільний ринок Економічний і валютний союз Глобалізація господарського життя Відкрита економіка Європейський союз (ЄС) Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА) Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС) МЕРКОСУР
 7. Політико-економічний характер інтеграції
  економічних відносинах між країнами, що входять в дану угруповання, і у відносинах з третіми країнами. Тому економічна інтеграція - це політико-економічний процес зі створення єдиного економічного простору країн, що входять в інтеграційне угруповання, з єдиним механізмом регулювання економічних і соціальних відносин між ними. Вона являє собою спосіб і форму
 8. Питання 8 Етапи міжнародної інтеграції
  економічного союзу до умов існування спільного ринку додається здійснення єдиної економічної і валютної політики. Нарешті, в умовах повної економічної інтеграції відбувається «уніфікація національних економічних політик і створення органів наднаціональної влади», [14] а також введення загальної для всіх країн, що входять в союз, валюти. Можна сказати, що еволюція Європейського
 9. ГЛАВА 8. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС-ІНСТРУМЕНТ ВИВЧЕННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  економічні пропорції, вивчати структурні зрушення і особливості ціноутворення в економіці і т. д. Інтеграція МОБ в СНС сталася після другої світової війни. Вперше ця інтеграція була обгрунтована в СНР ООН 1968 року. Інтеграція МОБ в СНС означала, що правила його складання були скоординовані з правилами складання ключових рахунків СНС і зміст основних показників у різних
 10. Етапність приватизації
  етапності. Так, на першому етапі визначається кінцева мета проекту. Такий може бути: підвищення ефективності роботи підприємства; поліпшення якості випущених виробів; подолання монополізму; насичення ринку товарами. Відповідно з кінцевою метою підготовляється програма приватизації. На другому етапі визначається метод приватизації: перетворення державного підприємства в
 11. . 1Сущность, передумови, цілі і ефекти інтеграції
  інтеграції
 12. 7.3. Напрями економічної інтеграції країн - учасниць СНД
  економічної інтеграції країн - учасниць
 13. Висновки
  економічної інтеграції - зона вільної торгівлі, митний союз, економічний і валютний союз. 2. Міжнародні інтеграційні процеси все більшою мірою визначаються не чисто торговими зв'язками, а довгостроковим співробітництвом окремих фірм, насамперед входять до системи різних ТНК. 3. У світовому господарстві виділяються регіони, де процеси економічної інтеграції найбільш
 14. Запитання для повторення
  економічна інтеграція? 12. Які етапи процесу
 15. Запитання для самоперевірки
  економічної інтеграції? 3. Чи впливають зовнішньополітичні умови на процес інтеграції? 4. Яким чином функціонують зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний і валютний союз? 5. Наскільки ефективна система управління ЄС? 6. Які основні джерела дохідної частини бюджету ЄС? 7. Чи існують можливості і перспективи входження Росії в ЄС? 8. У чому
 16. 3.3. Регіональна економічна інтеграція - форма розвитку світового виробничого процесу
  економічна інтеграція являє собою процес розвитку стійких економічних зв'язків і поділу праці національних господарств, який, охоплюючи зовнішньоекономічний обмін і сферу виробництва, веде до тісного переплетення національних господарств і створення єдиного господарського комплексу в регіональному масштабі. Процес економічної інтеграції складний і суперечливий. Він обумовлений не
© 2014-2022  epi.cc.ua