Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна. Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник., 2004 - перейти до змісту підручника

Експорт позичкового капіталу


Експорт позичкового капіталу - основа сучасної системи міжнародного кредиту. Такий кредит сприяє зростанню товарообміну між країнами, полегшує грошові розрахунки, дає можливість залучати зовнішні фінансові джерела з метою розвитку економіки. Кредитні зв'язки між державами розвиваються швидкими темпами, в порівнянні з темпами світової торгівлі і збільшенням прямих іноземних капіталовкладень. Переклад з однієї країни в іншу значних грошових сум і будь-який з конвертованих валют сучасними засобами зв'язку.
Проаналізуємо економічні наслідки експорту капіталу для країн-експортерів і для приймаючих країн. Нехай існують дві країни? і?. У країні? спостерігається відносний надлишок капіталу при обмежених можливостях інвестування внаслідок відсутності, наприклад, природних ресурсів, науково-технічного потенціалу. У країні?, Навпаки, капіталу мало, але вона має значними природними ресурсами.
Розглянемо ситуацію, коли з якихось причин рух капіталом між країнами відсутня (рис. 1.2). По горизонталі відкладемо величину багатства в обох країнах, а по вертикалі - ставку відсотка.
Норма доходу Норма доходу
країні?, В країні?,
(%) (%)
МРK? МРK?
8 квітня
3

2
2

0 1 0
K? K?

Рис. 2.2. Сукупний обсяг виробництва за відсутності
можливості закордонного інвестування
Країна? розпорядженні К? капіталом, країна? - К?, Загальний обсяг капіталу у світовій економічній системі дорівнює (К? + К?). За відсутності міжнародного руху капіталу щодо надлишковий обсяг капіталу в країні? буде повністю інвестуватися в національне виробництво. У результаті надлишку капіталу в країні? підприємці погодяться на низьку норму доходу, яка відповідно з функцією граничної продуктивності капіталу (МРK?) встановиться, наприклад, на рівні 2%.
В країні? в результаті обмеженої пропозиції грошового капіталу (МРK?) норма доходу встановиться на рівні 8%. Вартісний обсяг національного продукту в країні?, Вироблений з використанням капіталу в обсязі К?, Дорівнює площі сегментів (1 +2), але прибуток власників капіталу складе площа (1), а прибуток власників інших факторів дорівнює площі сегмента (2). Вартість національного продукту, виробленого в країні? з використанням капіталу в обсязі К?, складе площа (3 +4). Прибуток власників капіталу складе площа (3), а дохід власників інших факторів виробництва дорівнює площі сегмента (4).
Припустимо, що обмеження на міжнародні фінансові потоки усунені. У власників капіталу в країні? і потенційних позичальників у країні? з'являються стимули до об'єднання своїх підприємницьких здібностей. Власники капіталу в країні? надасть країні? кредити в розмірі W, а в країні? приплив капіталів з країни? (В обсязі W) призведе до зниження прибутковості від вкладення капіталу. У результаті цього рівноважна ринкова ставка встановиться, наприклад, на рівні 5% (рис. 1.3).
Норма доходу Норма доходу
в?, (%) В?, (%)
МРK? МРK? 8 серпня
3 9 7
5 травня
10
2 4 6
2 Січень 5
0 0
K? - W W K?

K? + W
K?

Рис. 2.3. Сукупний обсяг виробництва в умовах
закордонного інвестування
В результаті інвестування в країні? обсяг національного виробництва збільшиться з площі (6 +7 +8) до площі (6 +7 +8 +9 +10 +4 +5). Сегмент (4 +5 +10) є продуктом, виробленим за рахунок іноземного капіталу, і його слід віддати країні? у вигляді прибутку інвесторів.
Чисте зростання внутрішнього обсягу виробництва складе величину, рівну площі (9). Але через падіння прибутковості вкладень капіталу (з 8% до 5%) доходи власників капіталу скоротяться з площі (6 +7) до площі (6), а дохід власників інших факторів збільшаться з площі (8) до площі (7 +8 +9).
В країні? обсяг виробництва з використанням залишилися там капіталів (K?-W) буде відповідати площі (1 +2 +3). До того ж з країни? передано винагороду за позиковий капітал у розмірі площі (10 +4 +5) і дохід власників капіталу зросте до величини площі (1 +2 +4 +5 +10), а доходи власників інших факторів скоротяться до площі сегмента (3).
З точки зору світової економіки в результаті переміщення капіталів з країни? в країну? сукупний обсяг виробництва зріс на величину (9 +10). Виграш країни? сегмент (10) утворився в результаті інвестування в країну?, а виграш країни? (9) утворився завдяки збільшенню капіталовкладень в її економіку.
Таким чином, міжнародне пересування капіталу призводить до збільшення обсягу сукупного світового продукту за рахунок більш ефективного виробництва. Але, здійснюючи експорт капіталів, країні-експортерові доводиться вирішувати безліч проблем по його ефективному використанню, пов'язаних з особливостями виробництва, станом фінансового ринку, рівнем конкуренції тощо
Часом імпорт капіталу може бути не тільки формою міжнародного співробітництва, а й чинником загострення економічних протиріч між державами, особливо якщо вони перебувають на різних щаблях розвитку. Тому ефективне використання іноземного капіталу в національній економіці залежить від відповіді на ряд принципових питань: в яких масштабах доцільно залучати іноземні інвестиції? В які галузі, і в яких формах залучати іноземні компанії? Як спрямувати діяльність цих компаній на вирішення внутрішніх соціальних проблем? Як оптимально поєднувати форми економічного та адміністративного регулювання фінансових потоків?
Найбільші обсяги інвестицій сьогодні припадають на частку міжнародних корпорацій, більшість яких мають форму транснаціональних корпорацій (головна компанія належить капіталу однієї країни, а філії в багатьох країнах), контролюючих третина світового промислового виробництва. Обсяг іноземних інвестицій сьогодні становить приблизно 2 трлн. дол.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Експорт позичкового капіталу "
 1. Особливості вивозу капіталу з Росії
  експортної виручки і передоплати непоступівшей імпорту, контрабандного експорту, а також з формально упущеної вигоди за бартерними операціями. Щорічний вивіз капіталу з Росії становить кілька десятків мільярдів доларів, значно перевершуючи ввезення капіталу в країну. Провідною формою вивозу капіталу з Росії в період 1991 - 1993 рр.. був експорт позичкового капіталу в колишні радянські
 2. § 3. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  експортується капітал, більш дешевої сировини і робочої сили; г) інтернаціоналізації виробництва (ріс.18.3.). Обсягів капіталу - утворення його відносного надлишку в країні, де він не може знайти високоприбуткового застосування. Це стан характерний для великих корпорацій, які отримують монопольну надприбуток у певних галузях і не зацікавлені в менш вигідному
 3. 11.3.4. Особливості міжнародного руху капіталу в Росії
  експортної виручки і передоплати непоступівшіх імпортних товарів, контрабандного експорту та ін Щорічний вивіз капіталу з Росії становить кілька десятків мільярдів доларів, значно перевершуючи ввезення капіталу в країну. Однією з форм вивозу капіталу на початку 1990-х рр.. був експорт позичкового капіталу в країни СНД. Росія субсидувала їх на суму близько 8% російського ВВП, надаючи
 4. Росія в міжнародному русі капіталу
  експорту і т.д. У 90-ті роки провідною формою вивозу капіталу був експорт позичкового капіталу в колишні радянські республіки. Росія субсидувала їх на суму близько 8% російського ВВП, надаючи їм так звані технічні кредити для покупки російських товарів і занижуючи ціни на них в порівнянні з світовими. Але сьогодні державні кредити невеликі, тому багато підприємств стали (без
 5. Висновки
  експортерах більш дешевої сировини і робочої сили, інтернаціоналізація виробництва, стабільна (порівняно з країною-експортером) політична обстановка і сприятливий інвестиційний клімат в приймаючій країні. 2. Основними формами вивезення та функціонування капіталу за кордоном є позичковий капітал (позики і кредити, банківські депозити та кошти на рахунках в інших фінансових
 6. 5. Кредитна експансія
  експорт Швеції з 1932 по 1938 р. збільшився (у тис. т): залізної руди з 2219 до 12485; чугу-на з 31047 до 92980; феросплавів з 15 453 до 28 605; інших видів заліза і сталі з 134237 до 256 146; обладнання з 46230 до 70 605. Число безробітних, які звернулися за посібником, становило 114 тис. осіб у 1932 р. і 165 тис. в 1934 р. Як тільки переозброєння Німеччини пішло повним ходом, воно
 7. 1. Циклічність як форма розвитку національної економіки.
  експортерів нафти (ОПЕК), різко піднявши ціни на нафту, посилила почався в 1974 р. економічна криза структурним енергетичним і сировинним. Аграрні кризи, як правило, викликаються поєднанням природних факторів, упущеннями в організації праці, технічної відсталістю, недосконалими системами землекористування і землеволодіння і т.п. Аграрні кризи відрізняються тривалістю і
 8. 3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки
  експорті сировини та енергоносіїв, первинних ресурсів при занепаді обробної промисловості, що означає втрату Росією позицій в ряду розвинених індустріальних країн; - по-третє, структурна перебудова розгортається на тлі високої криміналізації економіки, в тому числі кредитно-фінансової сфери. Це ускладнює процес одужання економіки. Можливі дві полярні моделі структурної
 9. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  експорту над імпортом товарів, бо позитивна різниця у формі благородних металів буде залишатися в країні. Докладно ці кошти були описані Т. Манн (1571-1641), впливовим англійським купцем і найбільш відомим представником пізнього меркантилізму. Т. Манн писав, що немає інших способів отримати гроші, крім торгівлі, і коли вартість експортних товарів перевищуватиме вартість
 10. Додана вартість
  експорт. До чистих податків на продукти та імпорт відносять непрямі податки на ці товари і послуги, до чистого експорту - експорт товарів і послуг за вирахуванням їх імпорту. Від них дещо відрізняються чисті податки на виробництво та імпорт. При розрахунку сум рахунків і самого ВВП чисті податки або чистий експорт часто додають окремим рядком для того, щоб різні рахунки або під . лічені різними
© 2014-2022  epi.cc.ua