Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Економічна теорія і матеріальний добробут.

Насамперед звернемо увагу на традиційно сформований підхід до визначення економічної науки. Суть його зводиться до того, що економічна теорія покликана займатися вивченням причин матеріального добробуту. При цьому слова «матеріальний» і «економічний» використовуються як синоніми. Можна сказати: все, що пов'язано з розвитком матеріального виробництва і обміном продуктами, має бути віднесено до предмету економічної теорії, решта ж має залишитися за її рамками. Але чи так це? Візьмемо заробітну плату столяра і музиканта. Праця перших викликає зростання матеріального добробуту, праця другого - ні. Але праця і того, і іншого отримує оцінку у вигляді заробітної плати і вступає в кругообіг обміну. Теорія заробітної плати застосовна до обох випадків. Концепція заробітної плати, ігнорує суми, які виплачуються за нематеріальні послуги, не дозволяє створити загальну теорію процесу формування багатства.
Вона розірвала б єдність процесу обміну. Праця і теслі, і музиканта є об'єктом попиту, тому що він має цінністю для економічних суб'єктів.
Поняття «економічний» і «неекономічний» у такому випадку можуть бути (або повинні бути) витлумачені як «провідний до матеріального добробуту» і як «провідний до нематеріального добробуту». Погодимося, що чим більше ресурсів суспільство виділить для досягнення матеріальних цілей, тим багатшим буде нація. Але цілком очевидно, що,
вирішуючи завдання досягнення матеріального благополуччя, суспільство завжди стикається з проблемою розподілу обмежених ресурсів між «економічним» і «неекономічним» їх використанням. Якщо вивести за рамки економічного дослідження «нематеріальне виробництво», то одна з основних проблем теорії виробництва - проблема вибору - опиниться поза рамок економічного аналізу.
Крім того, обмеження інтересу економічної науки тільки матеріальними благами суперечить реальній практиці.
Вже нині в розвиненій частині світу виробництвом матеріальних благ зайнято менше половини всіх працюючих на ринок, а сфера послуг з свого випуску у вартісному вираженні перевершує виробництво товарів. З найбільшою силою недолік «матеріального» підходу виявляється у відношенні наукового виробництва, результатом якого є ідеї, принципи, моделі. Поряд з наукою у формуванні розвиненої робочої сили, носієм якої є людина, беруть участь освіта, медицина і культура. Тому економічна теорія не може обмежуватись лише сферою матеріального виробництва, а охоплює всю систему соціально-економічних відносин, пов'язаних із створенням цінностей, які можуть приймати або не приймати товарну форму.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Економічна теорія і матеріальний добробут. "
 1. Рекомендована література
  економічної мьк чи. М., 1968. Гол. IV, § 2. Пігу. Економічна теорія добробуту. Т. 1, 2. М., 1985. РолзДж. Теорія справедливості. Новосибірськ, 1995. Сучасна економічна думка / Под ред. С. Вайнтрауба: Пер. <Англ. під ред. B.C. Афанасьєва, P.M. Ентов. М.: Прогресс, 1981 Гол. 22. 26 вересня А. Про етику та економіці. М., 1996. Ця робота, показьшаюіия читачеві дорогу від теорії
 2. Глава 14 Економічна теорія добробуту
  теорія
 3. ЛІТЕРАТУРА
  економічної думки. М., 1968.1л. IV, § 2. Пігу А. Економічна теорія добробуту. Т. 1, 2. М., 1985. Ролз Дж. Теорія справедливості. Новосибірськ, 1995. Сучасна економічна думка / Под ред. С. Вайнтрауба: Пер. з англ. під ред. B.C. Афанасьєва, P.M. Ентов. М.: Прогресс, 1981. Гол.
 4. 6. Елементи теорії добробуту
  економічної теорії благо-| (iL Гоянія. (Щоправда, згодом ця теорія була піддана кри-i і ке з боку Парето - див главу 13, але потім знову реабілітується-й та Хіксом ™.) 28 Там же. Т. II С. 33. "Там же, С. 32. 111 Див: Хікс Дж. Р. Реабілітація споживчого надлишку / / Теорія ч | обітельского поведінки та попиту / Під. ред. В . М. Гальперіна. СПб.: i чноміческая школа, 1993. С.
 5. ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  економічного зростання; 2) забезпечити стійкі стабільні темпи зростання загального добробуту (добробут не вимірюється одним тільки споживанням матеріальних благ); 3) забезпечити повну зайнятість ресурсів; 4) забезпечити стабільність загального рівня цін=> купівельної спроможності грошей; 5) захист навколишнього середовища. Держава має двома важливими інструментами впливу на
 6. Вимірювання суспільного добробуту
  економічних аспектів добробуту, підрахунок якого базується на статтях особистого споживання. Це обумовлено тим, що розширення реальних можливостей для членів суспільства сприяє зростанню їх економічного добробуту, в той час як включаються до ВВП компоненти, наприклад, інвестиції, прямо не впливають на добробут. Зазвичай використання показника особистого споживання замість загального
 7. 9. НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО
  економічний прогрес суспільства, що відбувається під впливом науково- технічних змін, супроводжується не тільки збільшенням, але і зміною структури національного багатства. Збільшення національного багатства і прогресивне зміна його структури є матеріальною основою підвищення добробуту всього населення країни. Для вимірювання останнього використовується показник чистого
 8. ЛІТЕРАТУРА
  теорія зайнятості, відсотка і грошей. М.: 1978. крає М. Нехай до вільної економіки. Пер. з англ.М.: 1990. Ламперт X. Соціальна ринкова економіка. Німецький путь.М. - .1993. Леонтьєв В. Економічні есе. М.: 1990.С.11-17 ,215-241. Макміллан Ч. Японська промислова сістема.М.: 1988. Менкен Н.Г. Макроекономіка.Гл.12, 15.М. : 1994. Пігу А. Економічна теорія добробуту. М.:
 9. 6. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ДОБРОБУТУ
  економічної теорії добробуту. (Щоправда, згодом ця теорія була піддана критиці з боку Парето - див главу 13, але потім знову реабілітована Хіксом
 10. 5. ВВП і суспільний добробут
  економічний добробут суспільства. Однак ці витрати не віднімаються з обсягу сукупного виробництва , і в цьому сенсі ВВП (ВНД) завищує рівень економічного добробуту суспільства. Не враховуються у ВВП (ВНД) результати тіньової (ненаблюдаемой) економіки. Вона є у всіх країнах, але її масштаби досить різні. Врахувати вплив розглянутих всіх факторів на суспільне
 11. 6. ФОРМУВАННЯ неокласичної школи. А. МАРШАЛЛ. ДЖ. Б. КЛАРК
  теорія добробуту ». Теорія граничної продуктивності праці і капіталу Дж. Б. Кларка. Концепція статики і динаміки. Становлення факторного
 12. 34. Проблема національного дивіденду в економічній теорії добробуту А. Пігу
  економічної теорії добробуту »Пігу від« оптимуму по Парето »полягає в тому, що вільне функціонування ринкової конкуренції Пігу вважає недостатньою умовою для оптимізації загального добробуту. Робота Пігу поклала початок теорії розподілу національного доходу, висунула проблему поєднання економічних інтересів приватних осіб, фірм і суспільства. Література Агапова И.И. Історія
© 2014-2022  epi.cc.ua