Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

Еколого-економічна ефективність ІПП

Еколого-економічна ефективність ІПП характеризує вартісну оцінку екологічного ефекту на 1 р. Капітальних вкладень.
Показник еколого-економічної ефективності ІПП визначається шляхом ділення показника вартісної оцінки річного природоохоронного ефекту після завершення ІПП на обсяг капітальних вкладень в ІПП.
(5.15)
де Е - еколого-економічна ефективність ІПП; S - вартісна оцінка річного природоохоронного ефекту по виду впливу, на який орієнтований проект; К - обсяг капітальних вкладень.
Схема розрахунку вартісної оцінки річного природоохоронного ефекту представлена в табл. 5.8 - 5.14.
Розглянемо методи розрахунку вартісної оцінки річного природоохоронного ефекту.
При проведенні оцінки ІПП інвесторами використовується спрощена схема розрахунку вартісної оцінки річного природоохоронного ефекту. У цьому випадку розрахунок проводиться не по всіх видах дії проекту на навколишнє середовище, а тільки з того виду впливу, на який орієнтований ІПП. Наприклад, якщо ІПП передбачає переробку відходів, вартісна оцінка річного природоохоронного ефекту визначається тільки виходячи з річного обсягу переробки відходів. Якщо ж ІПП спрямований на зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу, розрахунок вартісної оцінки річного природоохоронного ефекту проводиться виходячи з зниження рівня викидів, передбачених ІПП. Причому розрахунок може проводитися не за всіма інгредієнтами викидів, а тільки за кількома основними.
Вартісна оцінка річного природоохоронного ефекту характеризує зміну впливу на навколишнє середовище в результаті реалізації ІПП і виражається в різниці між впливом до і після його реалізації. При цьому враховується пряме екологічний вплив ІПП на забруднення навколишнього природного середовища і споживання природних ресурсів, палива, електроенергії, тепла.
Вартісна оцінка річного природоохоронного ефекту розраховується на момент завершення реалізації ІПП.
Перш, ніж розрахувати вартісну оцінку, проводиться розрахунок річного природоохоронного ефекту в натуральних показниках по всіх видах негативного впливу.
Для викидів, скидів забруднюючих речовин розрахунки проводяться окремо по кожному виду забруднень і за інгредієнтами. Так як забруднення навколишнього природного середовища в межах допустимих викидів, скидів (ПДВ, ПДС), в межах лімітів та понад ліміти має різну ціну, із загального рівня впливу треба виділити величини зміни впливу в межах ліміту і понад ліміт (різниця між зміною впливу всього і зміною впливу в межах ліміту і понад ліміт складе зміна впливу в межах ПДВ, ПДС). Показники по викидах (скидах) забруднюючих речовин до реалізації ІПП беруться заявником з форм статистичної звітності 2-тп (повітря) і 2-ТП (водгосп). Показники за результатами реалізації ІПП визначаються на основі даних "Оцінки впливу на навколишнє середовище" (ОВНС). Розрахунок зміни рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферу (див. табл. 5.8) виконується за формулами:
(5.16)
(5.17)
(5.18)
де - зміна рівня викидів в атмосферу по інгредієнту i (всього), т / рік; i-вид забруднюючої речовини, що викидається і атмосферу; - зміна рівня викидів в атмосферу в межах ліміту по інгредієнту i, т / рік; - зміна рівня викидів в атмосферу понад ліміт по інгредієнту i, г / рік; - рівень викидів в атмосферу по інгредієнту i до реалізації ІПП (всього), т / рік; - рівень викидів в атмосферу по інгредієнту i в межах ліміту до реалізації проекту, т / рік; - рівень викидів в атмосферу по інгредієнту i понад ліміт до реалізації проекту, т / рік; - все рівень викидів в атмосферу по інгредієнту i після реалізації ІПП (всього), т / рік ; - рівень викидів в атмосферу по інгредієнту i в межах ліміту після реалізації ІПП, т / рік; - рівень викидів в атмосферу по інгредієнту i понад ліміт після реалізації ІПП, т / рік.
Таблиця 5.6
Технологічна обгрунтованість ІПП
№ п / п Показник Рівні значень (оцінки) показника (за бальною шкалою)
1 Оцінка застосовуваної в ІПП технології В цілому відповідає вітчизняним аналогам

2
Відповідає кращим вітчизняним аналогам

4
Відповідає кращим світовим аналогам

6
Перевершує кращі світові аналоги

8
2 Технологічний ризик реалізації ІПП Пройшла лабораторні випробування

1
Апробовано на дослідно-промисловій установці

2
Пройшла промислові випробування

5
Використовується в промисловості

6
3 Можливість тиражування технології Тільки для

даного

ІПП

1
Обмежена

2
Застосовна для більшості випадків

3
Необмежена

4
4 Характеристика якості продукції, що випускається В цілому відповідає державним стандартам (ГОСТам)

0,5
Повністю

відповідає

ГОСТам

1
Відповідає світовим стандартам

1,5
Не має аналогів за якістю в світі

2

Таблиця 5.7 '
Організаційна забезпеченість ІПП

№ п / п Показник Рівні значень (оцінки) показника (за бальною шкалою)
1 2 3 4 5 6
1 Форма реалізації ІП У складі діючого підприємства, що має борги перед бюджетом У формі нового підприємства

2
У складі діючого підприємства зі стійким фінансовим становищем

4
У формі СП з відомою зарубіжною фірмою

5
2 Оцінка організаційного ризику: забезпечення сировиною Закупівля з боку

Довготривалі договору на поставку

1
Оренда місце-народження

1,5
Власність на ресурси (пакет акцій)

2
  забезпечення паливними ресурсами1


1,5


2
3 Ступінь підготовленості проектної документації Мається концепція ІП Підготовлено бізнес-план

1
Розробка ТЕО проекту

2
Можливий ОВНС та є вся необхідна документація ІПП

3
4 Отримання ліцензій та дозволів Необхідні дозволи на основну діяльність як юридичної особи

Потрібно отримання ліцензії, пов'язаних з природокористування-тання

1
Основні необхідні дозволи є

2
Є всі ліцензії та дозволи

2
5 Рівень маркетингових досліджень Збут продукції прогнозується , але не підтверджений проведенням маркетингових досліджень

Проведено маркетингові дослідження, що підтверджують стійкий попит на продукцію

0,8
Є замовлення на 50 % продукції

0,8
Є замовлення на весь обсяг товарної продукції

1

Зміна рівня скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти розраховується за всіма інгредієнтам як різниця між скиданням цих речовин до і після реалізації ІПП. У результаті розрахунку (табл. 5.8) визначаються:
- зміна рівня скидання по інгредієнту j (всього), т / рік; - зміна рівня скидання по інгредієнту j в межах ліміту, т / рік;
- зміна рівня скидання по інгредієнту j понад ліміт, т / рік.
Таблиця 5.8
Розрахунок природоохоронного ефекту в натуральному вираженні від зміни викидів (скидів) забруднюючих речовин Результати розрахунку, отримані в графах 8, 9 і 10, переносяться з табл. 5.8 в таб
Вид негативного впливу Рівень впливу до реалізації ІПП, т / рік Рівень впливу після реалізації ІПП, т / рік Зміна рівня впливу, т / рік
Всього В межах ліміту Понад ліміт Всього В межах ліміту Понад ліміт Всього У межах ліміту Понад ліміт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Викиди в атмосферу за інгредієнтами i
Разом по викидах                  
Скиди у водні об'єкти за інгредієнтами j
Разом по скидах                  

л. 5.9, в графи 2, 3, 4.
Таблиця 5.9
Розрахунок вартісної оцінки річного природоохоронного ефекту від зміни скидів (викидів) забруднюючих речовин

Вид негативного впливу Зміни рівня впливу, т / рік Норматив плати за тонну викиду (скидання), в межах ПДВ, ПДС, р. Норматив плати за тонну викиду (скиду) відходів у межах ліміту, р. Підвищуючий коефіцієнт плати за понадлімітне забруднення Територіальний коефіцієнт екологічної ситуації та екологічної значимості Коефіцієнт інфляції Вартісна оцінка зміни впливу, млн р..
  Всього В межах ліміту Понад ліміти-та
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Викиди в атмосферу за інгредієнтами i
Разом по викидах       - - - - -
Скиди у водні об'єкти за інгредієнтами j '
Разом по скидах       - - - - -
Всього       - - - - -

Розрахунок вартісної опеньки річного природоохоронного ефекту від зміни викидів (скидів) забруднюючих речовин у навколишнє середовище по кожному інгредієнту (табл. 5.11) виконується за формулами:
(5.19)
(5.20)
де, вартісна оцінка річного природоохоронного ефекту відповідно по інгредієнту i по викидах в атмосферу і по інгредієнту j по скидах у водний об'єкт, млн р..;,-нормативи плати відповідно за викид, скидання 1 т по інгредієнту i або j (і рублях) в межах ПДВ (ПДС)?;, - нормативи плати відповідно за викид, скидання 1 т по інгредієнту i або j (в рублях) в межах встановлених лімітів; - підвищувальний коефіцієнт плати за понадлімітне забруднення, рівний 5??;, - територіальний коефіцієнт екологічної ситуації та екологічної значимості відповідно станом атмосферного повітря та водних об'єктів; - коефіцієнт індексу плати (щорічно встановлюється Госкомекологіі Росії за узгодженням з Мінекономіки та Мінфіном Росії).
Після розрахунку вартісної оцінки річного природоохоронного ефекту по окремих інгредієнтах визначається сумарний вартісний ефект від зміни рівня викидів, скидів забруднюючих речовин:
,
Аналогічним чином проводиться розрахунок по зміні рівня утворення відходів виробництва в результаті реалізації ІПП по всіх видах відходів. Спочатку визначається екологічний ефект в натуральному вираженні (табл. 5.10), Оскільки по відходах визначається тільки ліміт їх утворення, то в розрахунку враховується утворення відходів "всього" і в тому числі "понад ліміт". Різниця між цими величинами буде показувати утворення відходів в межах ліміту. Дані про освіту відходів на підприємстві до реалізації ІПП визначаються заявником на основі звітів, у тому числі з статистичної форми 2-тп (токсичні відходи). Показники після реалізації ІПП визначаються на основі даних "Оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС)". Зміни в освіті відходів розраховуються як різниця між утворенням відходів до реалізації ІПП і після його реалізації, за формулами (5.16) і (5.18).
Таблиця 5.Расчет річного природоохоронного ефекту в натуральному вираженні від зміни рівня утворення відходів

Освіта відходів Одиниця виміру Освіта відходів до реалізації ІПП Освіта відходів після реалізації ІПП Зміни в освіті відходів
Всього Понад ліміт Всього Понад ліміт Всього Понад ліміт
1 2 3 4 5 6 7 8
За видами відходів, т  
Разом              

Результати розрахунку, отримані в графах 7 і 8, переносяться з табл. 5.10 в табл. 5.11 в графи 3, 4.
Розрахунок вартісної оцінки річного природоохоронного ефекту від зміни утворення відходів по кожному виду відходів (див. табл. 5.13) здійснюється за формулою:
(5.21)
Де - вартісна оцінка річного природоохоронного ефекту по відходу r, млн. р..; r - вид відходу; - все зміна утворення відходу r, т / рік; - зміна утворення відходу r, що утворюється понад ліміт, т / рік ; - норматив плати за розміщення 1 т відходів по виду r в межах лімітів, р.; - підвищувальний Коефіцієнт плати за понадлімітне утворення відходів, що дорівнює 5; - коефіцієнт індексу плати (щорічно встановлюється Госкомекологіі Росії за узгодженням з Мінекономіки та Мінфіном Росії).
Після розрахунку вартісної оцінки річного природоохоронного ефекту за окремими видами відходів визначається сумарний вартісний річний ефект від зміни рівня утворення відходів
(5.22)
У тому випадку, якщо ІПП передбачає переробку вже існуючих відходів, використовується дещо інший алгоритм розрахунку. Екологічний ефект в натуральному вираженні в цьому випадку дорівнює річному обсягу переробки відходів виду r. Річний обсяг переробки відходів визначається заявником на основі проектної документації по ІПП. Розрахунок вартісної оцінки річного природоохоронного ефекту від переробки відходів (табл. 5.1.2) здійснюється за формулою
(5.23)
де - Річний обсяг переробки відходу виду r, т .
Таблиця 5.Расчет вартісної оцінки річного природоохоронного ефекту від зміни рівня утворення відходів

Образо-вання відходів  Зміни в освіті відходів  Норматив плати за розміщення 1 т відходів у межах лімітів, р.  Підвищую-щий коефіцієнт плати за понадлімітні відходи  Коефіцієнт інфляції  Стоимос тна оцінки зміни образо-вання відходів,

 млн р..
 Всього  Понад ліміт
 За видами відходів, т
 Разом          

  Сумарна вартісна оцінка річного природоохоронного ефекту від переробки відходів визначається за формулою (5.22). Розрахунки за зміни споживання води виробляються з урахуванням споживання води в межах ліміту і понад ліміт. Спочатку визначається різниця між споживанням води до і після реалізації ІПП за формулами (5.16) і (5.18). Дані про споживання води до реалізації ІПП беруться зі звітів, в тому числі із статистичної форми 2-ТП (водгосп). Дані про споживання води після реалізації ІПП визначаються на основі "Оцінки впливу на навколишнє середовище" (ОВНС). Розрахунок вартісної оцінки річного природоохоронного ефекту за рахунок економії водоспоживання (табл. 5.13) здійснюється за формулою
  (5.24)
  де - вартісна оцінка річного природоохоронного ефекту від економії водоспоживання, млн.p.; зниження водоспоживання, м3/рік; - зміна рівня споживання води понад ліміт, м3/рік; Т - тариф плати за воду, споживану в межах ліміту, р. / м3; Т2 - тариф плати за воду, споживану понад ліміт, р./м3.
  Таблиця 5.Расчет вартісної оцінки річного природоохоронного ефекту від переробки відходів 

 Переробка відходів  Річний обсяг переробки

т
 Норматив плати за розміщення 1 т відходів у межах ліміту, р.  Коефіцієнт інфляції  Вартісна оцінка річного обсягу переробки відходів
 За видами відходів r  КН
 Разом   - -

  Показники тарифів плати за воду, споживану в межах встановлених лімітів та понад ліміт, встановлюються відповідними органами влади.
  Далі проводиться розрахунок вартісного річного природоохоронного ефекту по інших природних ресурсів (земля, природна сировина), а також по паливу, електроенергії і тепла. Дані про споживання природних ресурсів до реалізації ІПП беруться заявником за фактичними даними. Дані про можливе споживанні ресурсів після реалізації проекту визначаються заявником на основі проектної документації. Зміни в споживанні ресурсів розраховуються як різниця між споживанням цих ресурсів до реалізації ІПП і після його реалізації за формулою (5.16). Розрахунок вартісної оцінки річного природоохоронного ефекту за рахунок зміни споживання природних ресурсів (табл. 5.14) здійснюється за формулою
  (5.25)
  де - вартісна оцінка річного природоохоронного ефекту стосовно зміни споживання природних ресурсів, а також палива, тепла та електроенергії, млн. р..; k-вид природних ресурсів; - всього зміна споживання ресурсу k в натуральному вираженні (т / рік, м3 / рік і т. д.); - тариф плати за одиницю ресурсу k, р.
  Таблиця 5.Расчет вартісної оцінки річного природоохоронного ефекту від економії водоспоживання 

 Вид ресурсу  Споживання води до реалізації ІПП, м3  Споживання води після реалізації ІПП, м3  Зміна споживання води, м3  Тариф плати за воду в межах ліміту, р.  Тариф плати за воду понад ліміт, р  Вартісна оцінка зміни споживання води, млн, р.
 Всього  Понад ліміт  Всього  Понад ліміт  Всього  Понад ліміт
 Вода

  Таблиця 5.14
  Розрахунок вартісної оцінки річного природоохоронного ефекту від зміни споживання природних ресурсів (крім водних), а також палива, електроенергії, тепла 

 Види ресурсів  Одиниця виміру  Споживання ресурсів до реалізації  Споживання ресурсів після реалізації ІПП  Зміна споживання ресурсів  Тариф плати за одиницю ресурсу, р.  Вартісна оцінка зміни споживання ресурсів, млн. р..
1 2 3 4 5 6 7
 Умовні позначення  
 Земля            
 Природна сировина            
 Тепло            
 Електроенергія            
 Паливо            
 Разом          

  Сумарна вартісна оцінка річного природоохоронного ефекту з природних ресурсів, паливу, тепла і електроенергії визначається за формулою
  (5.26)
  Оскільки реалізація ІПП може привести до скорочення впливу по одним природним ресурсам, екологічний ефект може бути як позитивним, так і негативним.
  Для виконання розрахунків показника еколого-економічної ефективності ІПП за формулою (5.15) при проведенні експрес-аналізу в якості вартісної оцінки річного природоохоронного ефекту використовується один з показників вартісної оцінки річного природоохоронного ефекту з того виду впливу, на який орієнтований проект, тобто це може бути один з показників Sа, Sс, Sо, SB, Sp.
  Показник еколого-економічної ефективності ранжирується на основі бальної оцінки за наступними категоріями: від'ємного значення показника ефективності, низької ефективності, середньої ефективності і високої ефективності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Еколого-економічна ефективність ІПП"
 1. Екологічна оцінка ІПП
    При проведенні екологічної оцінки ІПП державними інвесторами рекомендується використовувати два показники, що відображають екологічну значимість ІПП. До цих показників відносяться: еколого-економічна ефективність ІПП; масштаб впливу ІПП на навколишнє
 2. Критерії відбору ІПП
    Критерії відбору ІПП необхідні для первісної укрупненої оцінки проектів. Формують їх самі інвестори виходячи з цілей фінансування, форм надання фінансових коштів, умов фінансування, типів інвестованих проектів (окупаються, неокупні), джерел фінансування та інших параметрів. Отримана інформація про ІПП зіставляється з критеріями відбору за принципом "відповідає",
 3. Ключові терміни
    Кордон досяжною полезностіЕффектівность по ПаретоІзлішек для потребітелейІзлішек для проізводітелейПредельная норма заміщення * Гранична норма трансформації * Ефективність за споживанням * Ефективність з виробництва * Ефективність з обміну * Роль системи ценЕффектівность і розподіл
 4. Економічна здійсненність ІПП
    Оцінка фінансового стану підприємства-заявника. Основною метою аналізу фінансового стану підприємства-заявника є оцінка його здатності реалізувати ІПП, включаючи здатність нести свою частку витрат і відповідати за фінансовими зобов'язаннями, пов'язаними з використанням залучених коштів. Для оцінки фінансової стійкості підприємства-заявника розраховуються два коефіцієнта:
 5. 2. Принципи оподаткування
    Які з існуючих чи уявних налоговдолжно вибрати держава для фінансірованіясвоіх потреб? В якості першого критерію виступаетсправедлівость, або рівність, в якості другого-ефективність. Ефективними є подат-ги, які мінімізують несприятливі по-слідства свого функціонування для процессараспределенія ресурсів. Приступимо до розглянуто-нію цих критеріїв, хоча,
 6. Ефективність за Парето (оптимум Парето)
    По суті, зроблений висновок випливає з тієї формулювання економічної ефективності, яку запропонував італійський економіст Вільфредо Парето (1848-1923). Досліджуючи ефективність виробництва і розподілу товарів на ринку при обмеженості ресурсів, Парето дійшов висновку, що це такий стан ринку, при якому ніхто не може поліпшити свій стан, не погіршуючи становища хоча б одного з
 7. § 7. СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО І ЕКОНОМІЧНОГО ОБЛІКУ
    Концепція екологічно безпечного і сталого розвитку, згадана на початку глави, після обговорення в рамках спільних семінарів, організованих Програмою ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) та Світовим банком, визнана методичною основою екологічного обліку в рамках СНР. Сутність концепції полягає в тому, що необхідно встановлення збалансованого рівноваги між потребами людини і
 8. Поняття економічної ефективності
    Економічна ефективність - це отримання максимуму можливих благ від наявних ресурсів. Для цього потрібно постійно співвідносити вигоди (блага) і витрати, або, кажучи по-іншому, вести себе раціонально. Раціональне поведінка полягає в тому, що виробник і споживач благ прагнуть до найвищої ефективності і для цього максимізують вигоди і мінімізують витрати. Якщо звернутися до
 9. Принцип економічності та ефективності
    Принцип економічності та ефективності означає раціональне і найбільш продуктивне використання ресурсів, в тому числі і людських. На перший погляд цей принцип можна віднести тільки до сфери матеріального виробництва, але, безумовно, поняття "економічність" і "ефективність" є якісними характеристиками діяльності людини в будь-якій сфері, а не тільки в
 10. Глава 8 Організація дослідження ефективності якості продукції
    Дослідження ефективності якості продукції і його оцінка - це кровні «сестри», але не близнюки і не двійнята! Віком постарше оцінка ефективності, але проте, у неї характер попроще, вона прямолінійніше. «Сестра» молодша, тобто дослідження економічної ефективності, має характер поскладніше, і з нею мати справу не так просто. Тут потрібні інші підходи, більш глибоке проникнення в
 11. Г. Система розробки нових товарів
    1. Наскільки ефективна діяльність регіональних економічних суб'єктів у сфері збору, генерування і відбору ідей нових товарів і послуг? 2. Наскільки ефективно оцінюють регіональні економічні суб'єкти задуми товарів і послуг, можливості виробництва і реалізації нових товарів і послуг? 3. Наскільки ефективно здійснюються на регіональних економічних суб'єктах ринкові випробування
 12. Глава 7 Якість та ефективність
    Загальновідомо, що поліпшення якості продукції, товарів, послуг приносить користь товаровиробникам, споживачам і суспільству в цілому, тобто воно, як прийнято говорити, ефективно апріорі. Відомо також, що слово ефект походить від латинського e ffeсtus - виконання, дія. У російській мові слово «ефект» придбало безліч значень, як досить близьких до першоджерела, так і порівняно
 13. Б. Система планування
    1. Наскільки ефективна діяльність регіональної адміністрації в області планування регіональної маркетингової діяльності? 2. Наскільки ефективно здійснюється прогнозування розвитку різних основних для регіональної економічної системи ринків, товарів і
 14. 28. Умови ефективного забезпечення суспільними благами в національній економіці
    В економічній теорії для визначення стану національної економіки, яка може бути визнана ефективним, використовується розроблена В. Па-рето методика оцінки. Вона полягає в тому, що ідеальною ситуацією є ситуація, при якій неможливо збільшити кількість і якість задоволення потреб одного члена суспільства в благо, не погіршуючи цього ж показника для іншого.
 15. Б. Функціональна ефективність
    1. Наскільки оптимально і ефективно здійснюється взаємодія між службою регіональної маркетингової діяльності та іншими структурними підрозділами регіональної адміністрації? 2. Які додаткове навчання, підвищення кваліфікації, додаткова мотивація, контроль або стимулювання потрібні для працівників служби регіональної маркетингової
 16. Ефективність на мікро-і макрорівні
    Підходи до вимірювання ефективності на мікро-і макроекономічному рівні різняться. Фірма вважає тільки ті витрати, які вона понесла при виробництві блага, а покупець зазвичай співвідносить купується ним благо з ринковою вартістю тих благ, від яких йому доводиться відмовлятися, щоб отримати бажане благо. Однак при цьому обидва не враховують ті витрати, які несе все суспільство, але
 17. Що таке система управління?
    Це система, вбудована в ваш прототип, щоб дати маркетинговий результат. І чим більше автоматичності буде ця система, тим більш ефективною буде ваш прототип франчайзингу. Розвиток управління - процес, за допомогою якого ви створюєте свою систему управління і навчаєте нових менеджерів використовувати її - не є, всупереч думці багатьох, інструментом управління. Це інструменту маркетингу.
 18. Терміни і поняття
    Економічні блага Економічні потреби Товари та послуги (товари) Продукти першої необхідності Закон Енгеля Економічні ресурси Взаємозамінність (альтернативність) економічних ресурсів Виробничі можливості Альтернативна (вмененная) вартість (витрати) Закон зростаючих альтернативних витрат Закон спадної віддачі Економічна ефективність
 19. Форми і методи стимулювання персоналу за роботу з мінімальними запасами.
    Виконання завдання підвищення ефективності використання товарних запасів вимагає хорошої організації праці всіх торгових працівників від управлінців, фахівців до продавців, при гарній матеріальної зацікавленості їх у підвищенні обсягів діяльності з мінімальними запасами. У багатьох торгових організаціях у положенні про преміювання передбачено таку вимогу. Фактори економічної та
© 2014-2022  epi.cc.ua