Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Динаміка відносин праці і власності

Таким чином, ми підійшли до найбільш важливого моменту соціальної орієнтованої економіки - розвитку людського фактора виробництва та людини-трудівника. Не можна забувати, що переважна частина суспільства живе за рахунок праці. Тому щодо людини як носія робочої сили завдання полягає в перетворенні праці у творчу діяльність і більш повне використання особистісного потенціалу. Необхідно поступове вивільнення людини праці від виконання виключно виконавчій функції. Звичайно, необхідно давати собі звіт, що при існуючих технологіях виробництва доводиться рахуватися з обмеженими можливостями подолання ситуації, коли людина на ділі стає придатком техніки. Відносно подібного роду виробництв важливе значення мають новаторські форми організації праці, що дозволяють подолати рутинність, монотонність праці і відсутність його зв'язку з кінцевими результатами.
В основі даних форм організації праці лежить використання його потенції і встановлення прямої відповідальності за кінцеві результати.
Йдеться про забезпечення кооперації праці в рамках трудових колективів,
бригад. При цьому найкращі результати досягаються, якщо нові організаційні форми праці доповнюються виконанням хоча б і обмежених, але самостійних управлінських функцій, що передбачає можливість самостійного визначення мети й обрання власних способів і методів досягнення поставлених цілей. Це - моделі від гуртків якості до самоврядних трудових колективів підприємств.
Одночасно з розвитком конструктивно-технічних можливостей завдання полягає у створенні техніки, пристосованої до людських функцій, а не навпаки, в пристосуванні людини до техніки. Це відкриває новий напрям у розвитку людини праці і якісно змінює його місце у виробництві.
Не менш важливе значення у формуванні «економіки для людини» має зміна відносин власності в руслі з'єднання відносин праці і власності, персоніфікованих в одному і тому ж особі. У даному випадку мається на увазі формування трудівника-власника поза рамками індивідуальної відокремленої власності, яка або залишиться на низькому рівні свого розвитку, або трансформується у відносини, які роз'єднують капітал і праця та провідні знову-таки до найманої праці.

Слід ставити питання про процеси формування колективних форм суспільної власності. Природно, це має бути не безрозсудна чергова кампанія за охопленням все і вся, а реалізована виключно в тих рамках і масштабах виробництва, коли кінцевий результат взаємодії праці і капіталу стає очевидним, відчутним. Таким чином, активізація трудової діяльності та розвиток її творчого характеру ув'язуються з капіталом, який покликаний усунути відчуження праці від власності та встановити безпосередню залежність результатів господарської діяльності від
трудових зусиль працівників підприємства і від відносин розпорядження ними капіталом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Динаміка відносин праці і власності "
 1. 32. Ринок праці в національній економіці
  динаміка оплати праці; 2) стан національної економіки; 3) динаміка доходів, що не формуються під впливом ринку праці; 4) динаміка дозвіллєвих уподобань населення; 6) зміна психологічного сприйняття певних професій ; 7) динаміка демографічної ситуації. Таким чином, ринок праці є основоположним елементом національної економіки. Від його динаміки та стану
 2. Глава 14. Трудові ресурси
  динаміці зайнятості, її основних структурах (галузевої, професійно-кваліфікаційної, демографічної), тобто в суспільному розподілі праці, а також мобільність робочої сили, масштаби і динаміку безробіття. Не менш важливим компонентом сфери праці є кадрова робота на підприємствах (фірмах), мотивація праці та трудові відносини. Саме на мікрорівні відбувається безпосереднє
 3. Запитання до теми
  динаміку капіталовкладень у світовій економіці в цілому і по підсистемах. 4. Які фактори впливають на динаміку накопичення? 5. Чи існують відмінності в обсяг і динаміку заощаджень і накопичень у світовому господарстві і його підсистемах? 6. Яка структура накопичення за джерелами його формування в промислово розвинених країнах і країнах? 7. Яка суть концепції циклу
 4. ТЕМА 2. Відносини власності та їх трансформа-ція в перехідній економіці
  власності в перехідній економіці. 2.Економіческая роль, темпи та етапи приватизації в перехідній еко-номіці 3.Перспектіви розвитку приватної, державної, перехідних і корпоративному форм власності. 4.Дінаміка постприватизаційної структури акціонерного капіта-ла. Програмна анотація. Власність. Економічний та юридичний аспекти власне-сти. Форми реалізації
 5. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  динаміку окремих її показників. Він систематизує її попередні розрахунки. Всі показники порівняльного аналітичного балансу можна розбити на три групи: - статті балансу в абсолютному вираженні на початок і кінець року; - показники структури балансу на початок і кінець року, - динаміка статей балансу в абсолютному (вартісному) вираженні - динаміка структури балансу - вплив
 6. Продуктивність праці
  динаміку продуктивності праці, - темпи і характер накопичення капіталу і динаміка капіталовооруженності праці; темпи впровадження у виробництво і спрямованість науково-технічних досягнень; розвиток методів організації та стимулювання праці, а також методів управління виробництвом; зрушення в якісних і кількісних характеристиках трудових ресурсів; чинники соціального
 7. Специфіка ринку праці
  динаміку ринку праці впливає цілий ряд факторів. Так, пропозиція робочої сили визначається в першу чергу демографічними факторами: рівнем народжуваності, темпами росту чисельності працездатного населення, його статево-віковою структурою. У Росії середньорічні темпи приросту чисельності населення різко скоротилися: приблизно з 1% в 70-80-х рр.. до мінусових значень в 90-х рр..
 8. 3. Фактори, що визначають валютні курси
  динаміку валютних курсів. Зупинимося на деяких базових поняттях, які необхідні для більш глибокого розуміння закономірностей динаміки валютних
 9. Сен-симоніст проти приватної власності
  відношення до плодам їх праці не
 10. Граничний продукт
  динаміки граничного продукту (б): О - обсяг випуску; L - чисельність робітників; МР ^ - граничний продукт
© 2014-2022  epi.cc.ua