Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Динаміка зміни структури споживання

Розвиток соціально орієнтованої економіки передбачає і створення умов для вдосконалення структури споживання основної маси населення. Очевидно, на первинному етапі перехідності вирішальну роль для кожного працівника буде грати ефект заміщення вільного часу робочим під впливом прагнення до вдосконалення структури свого споживання. Одночасно треба пам'ятати і про обмежені можливості прояву даного ефекту в силу того, що відбувається зростання безробіття. Проте соціальна орієнтація економіки покликана підготувати грунт для розвитку форм раціонального використання вільного часу, коли все більший вплив почне надавати ефект доходу. Однак треба враховувати, що прояв ефекту доходу в нашій країні може відбуватися з
випередженням порівняно з країнами Заходу зважаючи іншої ментальності наших працівників. Одним із завдань стає перетворення вільного часу в сферу творчого розвитку людини.
При розгляді вдосконалення структури споживання маємо на увазі не тільки чисто утилітарне споживання, пов'язане з удосконаленням робочої сили.
Це потреби, пов'язані з розвитком культури, науки, освіти, спорту. Послуги, одержувані в даній сфері, мають важливе економічне значення в зв'язку з розвитком головної продуктивної сили суспільства, а також соціальне значення, обумовлений загальним станом духу суспільства, його духовно-культурним середовищем. Однак було б глибокою помилкою (як іноді пропонується в нашій економічній літературі) йти неодмінно по висхідній задоволення утилітарних потреб і потім тільки переходити до культурно-освітнім потребам.
Неприйнятність такого підходу пов'язана з двома найважливішими обставинами. По-перше, наша країна вже має позитивний досвід радянського періоду безперервного підвищення освітнього та культурного рівня населення. Це те колосальну перевагу, яким володіє суспільство, щоб перейти до освоєння нових технологій, техніки, організації праці та виробництва. При цьому необхідно негайно прийняти самі екстрені заходи з подолання вже явно проявила себе тенденції зниження освітнього і культурного рівня підростаючого покоління.
Не можна думати про вступ в нове століття, століття технологічної революції, і сподіватися на місце під сонцем прогресу без першорядної уваги до освітньої та культурно-духовної складовим тих, кому доведеться жити і працювати в якісно новій епосі.
По-друге, немає необхідності копіювати теоретичні підходи Заходу і його досвід. З одного боку, цей досвід накопичувався і розвивався на
протягом століть і десятиліть. Нам не відпущено цього часу, та його й не треба. Потрібна лише продовжити національну традицію в даній сфері. З іншого боку, сама етика російського народу завжди привертала увагу до самовдосконалення особистості, збагаченню його духовно-культурного складу. Радянський період нашої історії доповнив його найважливішою компонентою - освіченістю. І тільки з'єднання високого рівня освіченості і багатого культурно-духовного світу населення відкриває нам шлях до «клубу» передових країн, а не на задвірки світового співтовариства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Динаміка зміни структури споживання "
 1. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  динаміку окремих її показників. Він систематизує її попередні розрахунки. Всі показники порівняльного аналітичного балансу можна розбити на три групи: - статті балансу в абсолютному вираженні на початок і кінець року; - показники структури балансу на початок і кінець року, - динаміка статей балансу в абсолютному (вартісному) вираженні - динаміка структури балансу - вплив
 2. 27.4. Зміни в структурі пропозиції
  динамікою місцевого виробництва. Існує тісний взаємозв'язок між структурою виробництва і процесом суспільного поділу праці. У ході розвитку продуктивних сил суспільства відбувається якісна диференціація трудової діяльності людей, ведуча до відокремлення різних видів праці. Зрушення в структурі виробництва також взаємопов'язані з споживанням, спрямованістю виробництва на
 3. I.4.3. Відтворювальна структура
  структурі виділяються наступні частини: споживання, нагромадження та експорт - основні ланки відтворювальної структури. Якщо від ВВП на споживання йде 102%, то інших ланок вже бути не може, що є ознакою значних перекосів у структурі національної економіки, соціальних негараздів, зростання напруженості, а якщо споживання становить 70%, накопичення - 25%, експорт - 5%, то
 4. 18.6. Динаміка внутрішніх цін
  зміни внутрішніх цін. Ціноутворення відбувається на рівні первинних господарських одиниць, завдяки якому складається сукупна цінова структура. Загальний рівень цін формується в сфері грошового обігу національного
 5. Динаміка споживання мінеральної сировини
  динаміці споживання окремих видів мінеральної сировини. Зміни структури економіки в ході НТП у зв'язку з випереджаючим розвитком новітніх галузей промисловості (атомної, авіакосмічній, електронної та ін.), якісне вдосконалення продукції та підвищення ефективності традиційних галузей супроводжуються різким попитом на легені і рідкісні метали. Їх споживання випереджає темпи
 6. Показники рівня життя
  динамікою структури споживчих витрат їх щорічно переглядають, обстежуючи сімейні бюджети та їх структури. Індекси вартості життя розраховують шляхом визначення середнього зміни ринкових цін тільки на ті товари та послуги, які купуються певними верствами населення. Як правило, це робітники і службовці. За основу розрахунку беруться роздрібні ціни стандартного набору товарів і послуг.
 7. Питання 54. Поняття товарообігу. Статистичне вивчення динаміки товарообігу
  динаміку товарообігу. Загальний індекс товарообігу пов'язаний із загальним індексом цін: {foto143} де IрП - загальний індекс цін по Пааше. Даний індекс відображає вплив зміни цін на динаміку товарообігу, тобто показує, на скільки в середньому підвищилися ціни за сукупністю товарів. Взаємозв'язок між загальним індексом товарообігу, загальним індексом фізичного обсягу товарообігу та індексом цін
 8. Запитання до теми
  динаміку капіталовкладень у світовій економіці в цілому і по підсистемах. 4. Які фактори впливають на динаміку накопичення? 5. Чи існують відмінності в обсяг і динаміку заощаджень і накопичень у світовому господарстві і його підсистемах? 6. Яка структура накопичення за джерелами його формування в промислово розвинених країнах і країнах? 7. Яка суть концепції циклу
 9. Висновки
  динаміки економічного розвитку численні, основним з них є ВВП на душу населення. 2. У зв'язку з труднощами виміру процесу економічного розвитку в макроекономіці частіше за все аналізують економічне зростання, тобто зміна обсягу вироблених у країні товарів і послуг, хоча це лише один з критеріїв економічного розвитку. Економічне зростання може вимірюватися у фізичному і
 10. Глава 5. Поведінка споживача у ринковій економіці
  динаміку, взаємозв'язок з цінами. У створення цієї теорії внесли значний внесок економісти XIX і початку XX в.: Г. Госсен і Е. Енгель (Німеччина), К. Менгер і Е. Бем-Баверк (Австрія), У.С. Джевонс і Ф. Еджуорт (Англія) і
 11. Глава 5. Поведінка споживача у ринковій економіці
  динаміку, взаємозв'язок з цінами. У створення цієї теорії внесли значний внесок економісти XIX і початку XX в.: Г. Госсен і Е. Енгель (Німеччина), К. Менгер і Е. Бем-Баверк (Австрія), У.С. Джевонс і Ф. Еджуорт (Англія) і
 12. I.4.1. Структура світової економіки і національного господарства, їх сутність
  зміни можна розглядати в широкому і вузькому сенсі. У вузькому сенсі структурні зміни являють собою зрушення в продуктово-галузевій структурі. У широкому сенсі до цих змін слід додати також зміни у складі виробництва і споживання ресурсів: інвестицій і основного капіталу (галузева, територіальна, технологічна тощо), трудових ресурсів (з погляду
 13. 56. Від чого відповідно до теорії Дж. М. Кейнса залежить динаміка лічногопотребленія та інвестицій?
  динаміка заощаджень і динаміка інвестицій залежать від різних факторів: заощадження - від зростання доходу, інвестиції - від рівня процентної ставки і очікуваної прибутковості капіталовкладень. Надлишкові заощадження ведуть до надмірної пропозиції. У підсумку прибутковість інвестицій знижується. Грошові заощадження зростають, а не направляються у вигляді реальних інвестиції в галузі, що забезпечують економічний
 14. Питання 60. Статистичні показники собівартості продукції. Динаміка середнього рівня собівартості продукції
  динаміки собівартості одиниці продукції: {foto178} 2) абсолютна зміна собівартості одиниці продукції в звітному періоді в порівнянні з базисним:? Zф=z1 - z0; 3) розмір фактичної економії витрат в результаті зміни собівартості даного виду продукції: Еф=(z1 - z0) q1; 4) індекс планованого зміни собівартості одиниці продукції: {foto179} 5) абсолютна зміна
 15. 30.1. СПОЖИВАННЯ, ЗАОЩАДЖЕННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  зміна в доході. Однак: коли дохід збільшується або зменшується, його споживання буде збільшуватися або зменшуватися, але не з такою швидкістю. За Кейнсом, споживання залежить не тільки від доходу і цін, а й від так званої граничної схильності до споживання. Гранична схильність до споживання (МРС) виражає відношення зміни у споживанні до зміни в доході, тобто: МРС? зміна
© 2014-2022  epi.cc.ua