Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА, 2009 - перейти до змісту підручника

Що нового в сучасній міжнародній торгівлі?


Міжнародний поділ праці, як ми переконалися, робить необхідним постійний обмін товарами та послугами між країнами. Такий обмін здійснюється через специфічну форму економічних відносин - світову торгівлю, в якій беруть участь фізичні та юридичні особи, державні установи.
Своєрідною візитною карткою, за якою можна судити про ступінь входження кожної країни і групи країн у всесвітнє господарство, є показники її участі у світовому експорті товарів.
У сучасний період значно зросла роль експорту в забезпеченні економічного зростання національного господарства. Це, зокрема, підтверджується тим, що експорт всіх країн дає близько '/ 5 сукупного світового ВНП (в західноєвропейських країнах цей показник вищий).
Механізм впливу експорту на економічне зростання полягає в наступному. Експортний замовлення спочатку прямо збільшує випуск продукції і водночас підвищує витрата заробітної плати працівників експортного виробництва. Утворилися тут доходи (заробітна плата і прибуток) надходять в суміжні галузі господарства, в яких зростає випуск засобів виробництва для експортних підприємств і розширюється виготовлення предметів споживання для працівників цих підприємств. У свою чергу, кошти, отримані в галузях другого ешелону, йдуть у сполучені з ними фірми третього ешелону і т. д.
Загальний позитивний ефект розширення експорту такий:
- збільшуються зайнятість працівників, випуск продукції і доходи;
- зменшується можливість криз надвиробництва (зайва для даної країни продукція вивозиться за кордон);
- зростає сума отриманої державою іноземній валюти;
- зміцнюються державні фінанси.
Важливим показником розвитку зовнішньої торгівлі є коефіцієнт покриття імпорту експортом (відношення суми експорту товарів і послуг до суми імпорту). Про такому співвідношенні можна судити за даними табл. 29.3. З цих даних, зокрема, видно, що, з одного боку, в США переважає імпорт, а з іншого боку, в Росії дуже значним є перевищення експорту в порівнянні з імпортом, що збільшує величину чистого експорту.

Таблиця 29.3
Коефіцієнт покриття імпорту експортом (у відсотках) в 2004 р.Основний напрямок довготривалих структурних зрушень в міжнародному товарообігу складається в істотному скороченні питомої ваги сировинних продуктів і відповідному збільшенні частки готових виробів обробної промисловості (особливо високотехнологічних). Зростаюче значення набувають експорт та імпорт різного роду послуг, продукції індустрії розваг, духовної культури, інформації.

Примітно, що в найбільш розвинених країнах в товарній структурі експорту сильно переважає частка обробної промисловості (табл. 29.4).

Таблиця 29.4
Товарна структура експорту в 2003 р. (у відсотках до підсумку)Таблиця 29.4
Товарна структура експорту в 2003 р. (у відсотках до підсумку). Закінчення
Цілком очевидно, що Росії потрібно рішуче змінити структуру виробництва і зовнішньої торгівлі на користь обробної промисловості.
На сучасному етапі НТР в експорті розвинутих країн зростає частка інноваційних товарів підвищеного попиту. Про це свідчать
дані табл. 29.5.

Таблиця 29.5
Основні товари експорту в 2003 р.
(у відсотках до загального обсягу експорту)Сьогодні національна економіка практично всіх країн не може забезпечити задоволення все зростаючих потреб людей без зовнішньої торгівлі.
У зв'язку з цим зросло значення регулювання державою зовнішньої
торгівлі.
Історично склалися два протилежні види зовнішньоторговельної політики: вільна торгівля і протекціонізм.
Свобода торгівлі - зовнішньоторговельна політика, за якої митні органи тільки реєструють ввезення або вивезення товарів. Вони не стягують імпортні та експортні мита, не встановлюють будь-які кількісні або інші обмеження на зовнішньоторговельний оборот. Таку політику можуть проводити країни з високою ефективністю національного господарства. У цьому випадку місцеві підприємці не лише витримують іноземну конкуренцію, а й проривають протекціоністські митні бар'єри, розширюючи доступ своїх товарів на всесвітній ринок.
Протекціонізм (від лат. Protectio - прикриття) - система обмежень імпорту, коли вводяться високі митні збори, забороняється ввезення певних продуктів, використовуються інші заходи, що перешкоджають конкуренції іноземних виробів з місцевими. Політика протекціонізму заохочує розвиток вітчизняного виробництва, здатного замінити імпортні товари.
Однак протекціонізм має зворотний бік. Завдяки йому підтримується завищений рівень цін на продукти, захищені високими митами; послаблюються спонукальні стимули до технічного прогресу в галузях, огороджених від іноземної конкуренції; посилюється нелегальне ввезення товарів без митного контролю. До того ж у відповідь заходи країн - торговельних партнерів можуть завдати національному господарству збиток, що перевищує його виграш від заходів митного захисту.
Слово вчених
професорки К.
Р. Макконнелл і С.Л. Брю (США) пишуть про американських мандрівників: «Велика частина їх туристичного спорядження має імпортне походження: ножі - зі Швейцарії, дощовики - з Південної Кореї, відеокамери - з Японії, алюмінієві казанки зроблені в Англії, портативні пальники - у Швеції, спальні мішки - в Китаї, а компаси - у Фінляндії. Деякі туристи носять похідні черевики, вироблені в Італії, сонцезахисні окуляри - у Франції, а годинник - в Японії чи Швейцарії ».
У сучасних умовах практично немає в чистому вигляді двох таких протилежних видів зовнішньоторговельної політики. Як правило, уряди проводять гнучку зовнішньоторговельну політику. Вони вибірково використовують методи протекціонізму і вводять елементи вільної торгівлі. При цьому забезпечуються благоприят ві умови економічний кого співробітництва з іншими країнами. З ними полягають торгові угоди містять пункти про взаємні зобов'язання в облав зовнішньоторговельної політики.
Важливу роль у проведенні зовнішньоторговельної політики в XXI в. грає різко загострилася міжнародна конкуренція, яка ведеться:
- між розвиненими країнами з продажу інноваційних продуктів нових поколінь;
- між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються з виробництва та продажу товарів традиційного індустріального виробництва (одяг, взуття та ін.)
Про ефективність зовнішньоторговельної політики судять за зовнішньоторговельним платіжному балансу. Зовнішньоторговельний платіжний баланс - це співвідношення між валютними надходженнями і платежами даної країни за певний період. При підрахунку даного співвідношення визначають сальдо (від італ. Saldo - розрахунок, залишок) - різницю між грошовими надходженнями і витратами. Позитивне, активне сальдо означає перевищення надходжень над витратами. Негативне, пасивне сальдо, навпаки, свідчить про перевищення витрат над доходами.
Як відомо, загальний позитивний результат зовнішньої торгівлі-чистий експорт.
Чистий експорт може мати три числових значення:
1) ЧЕ=0 (експорт дорівнює імпорту). У 2005 р. приблизно таке положення було в Австрії та Киргизії;
2) ЧЕ> 0. Це активне сальдо торгового балансу. Такий стан балансу в 2005 р. було, наприклад, у Німеччині (сальдо - 200 млрд дол), Японії (80 млрд дол), Росії (143 млрд дол), Китаї (102 млрд. дол);
3) ЧЕ <0. Це пасивне сальдо балансу зовнішньої торгівлі. У 2005 р. таке сальдо було, скажімо, у Великобританії (112 млрд дол) і США (225 млрд дол).
При проведенні торговельних і фінансових операцій між країнами виникають певні валютні відносини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Що нового в сучасній міжнародній торгівлі? "
 1. 3. Капіталізм
  що економічна теорія є експериментальною наукою, і проте рекомендують державне управління засобами виробництва, суперечать самі собі. Якщо історичний досвід і здатний чомусь навчити, то основний урок полягає в тому, що приватна власність нерозривно пов'язана з цивілізацією. Ні досвідчених даних, що свідчать на користь того, що соціалізм здатний забезпечити
 2. 6. Монопольні ціни
  що його виручка збільшиться, якщо зменшення запасу, наявного в розпорядженні його конкурентів, призведе до підвищення ціни, за якою він зможе продати свій запас. Але на конкурентному ринку він не може досягти цього результату. Виключаючи привілеї, отримані за рахунок державного втручання в ділове життя, він повинен підкорятися існуючому стану ринку. Підприємець в ролі
 3. 19. Золотий стандарт
  що саме золото або що-небудь ще використовується в якості грошей суть просто історичний факт і як такий не може бути осягнуть каталлактики. В історії грошей, як і в будь-якої історичної дисципліни, також можна вдатися до історичного розуміння. Якщо хтось отримує велике задоволення, називаючи золотий стандарт варварським пережитком [Лорд Кейнс у виступі перед Палатою лордів 23 травня
 4. 1. Кінцевий джерело прибутку і збитку на ринку
  що в рамках ринкової економіки існує нерозв'язний конфлікт як між інтересами різних суспільних класів одного народу, так і між інтересами будь-якої країни і інтересами всіх інших країн [Cм.: Монтень М . Досліди: У 3-х кн. Кн. 1. М: Терра, 1991. Гол. XXII; Oncken A. Geschrichte der National?? Ц?? Konomie. Leipzig, 1902. P. 152153; Heckscher E.F. Mercantilism. Transl. by M. Shapiro. London,
 5. 3. Еволюція сучасних методів маніпулювання грошовим обігом
  щоб не допускати вилучення золота з центрального банку і переведення його у внутрішні залишки готівки. Найперша мета викупу забезпечення стабільності курсів іноземних валют. Обговорюючи проблему золотовалютного стандарту, всі економісти включаючи і автора цих рядків виявилися не здатні усвідомити, що він дає в руки урядам влада легко маніпулювати національною валютою. Економісти
 6. 3. Війна і автаркія
  що воєн більше не буде. У філософії манчестерської школи вільна торгівля і світ представлені як взаємно обумовлюють. Ділові люди, які зробили торгівлю міжнародної, не розглядали можливість нових воєн. Генеральний штаб і фахівці військового мистецтва також не звертають уваги на змінилися у зв'язку з розвитком міжнародного поділу праці обставини. Метод військової
 7. Коментарі
  що англійське слово praxeology (вар. praxiology, praxology) є адаптацією французького слова praxeology [L. Bourdeau 1882 в Theorie des Sciences II, vii, i. 463] або безпосередньо утворено від грец. дію. [3] каталлактики згідно Oxford English Dictionary (1933) англійське слово catallactic є адаптацією грец. (В цьому значенні в письмових джерелах не зустрічається) від
 8. Економічне зростання
  що реальний ВВП не повинен обов'язково збільшуватися щороку, мається на увазі лише напрямок руху економіки, так званий «тренд», 2) довгострокова, оскільки економічне зростання є показником, що характеризує довгостроковий період, а отже, йдеться про збільшення потенційного ВВП (тобто ВВП при повній зайнятості ресурсів), про зростання виробничих можливостей економіки;
 9. 1. Внесок історичної школи розвиток економічної теорії
  що теорія класичної школи космополітична і абстрактна. Ідеологом "старої" історичної школи, яка сформувалася в 40-х роках дев'ятнадцятого століття є Ф.Лист (1789-1846). У своєму основному творі "Національна система політичної економії" (1841) Лист стверджує, що економіка окремих країн розвивається за власними законами і тому для кожної країни характерна своя
 10. Навпаки, продук-ція, виготовлена за сучасними технологіями , стала легшою і зруч-ної для перевезення. Такі
  що сприяє їх виробництву в одних країнах і продажу в інших. Ще більш яскравий приклад - продукція кіноінду-стрії. Копії нового голлівудського фільму поширюються по всьому світу з мінімальними транспортними витратами. Тому кінофільми - важлива стаття експорту США. Найважливіший фактор зростання міжнародної торгівлі - державна по-литика. Економісти переконані в тому, що вільна
© 2014-2022  epi.cc.ua