Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Людина і природа

Природа своєму розпорядженні колосальними і різноманітними ресурсами, які представляють собою природні умови життєзабезпечення людства. При цьому спосіб використання природних ресурсів може приносити як високий соціально-економічний ефект, так і величезний, часом непоправної шкоди для майбутніх поколінь. Тому завжди слід пам'ятати, що поняття раціонального та ефективного використання природних ресурсів з точки зору поточного моменту і віддаленої перспективи, як правило, не збігаються і знаходяться в явному протиріччі. У даній сфері особливо небезпечний чисто економічний підхід до оцінки використання ресурсів, бо досягається висока ефективність того чи іншого підприємницького справи, пов'язаної з використанням природних ресурсів, може обернутися драмою і навіть трагедією локального, регіонального чи світового масштабу.
У цьому зв'язку хотілося б звернути увагу на такі важливі поняття для подальшого соціально-економічного прогресу, як культура праці, знання (інтелект) і духовність.
Нам би хотілося (хоча, можливо, це комусь видасться дещо тенденційним) підкреслити, що будь-яка культура і всякий прогрес грунтуються на культурі праці. І тут зовсім не важливо, про який вид діяльності йде мова: про працю в області власне культури чи про сам некваліфікованому працю в самій, можливо, непрестижною сфері діяльності. Не вдаючись глибоко в цю багатоскладову проблему, звернемо увагу лише на значення високої культури праці в тих видах трудової діяльності, які тісно пов'язані з використанням природних ресурсів.
Відповімо собі чесно: чи завжди освічена людина здатний до висококультурних праці? Освіта, природно, дає певний рівень знань у тій чи іншій галузі діяльності. На основі знань виникає раціональне поведінку людини. Все це так, бо дозволяє рухатися далі у відкритті та освоєнні законів природи і в інших областях діяльності, у розвитку технологій і техніки.
Однак цей технократизм, раціоналізм, економізм все більше і більше пригнічують духовне начало в людині, в його трудовій діяльності.
Духовність нарівні зі знанням - первинна і вихідна складова людської праці. Мало того, духовність як «емоційне мислення» - визначальна сила знання. Вона включає в себе всю гаму почуттів, переживань, настроїв щодо свого дії, яке проявляється в понятті краси, моралі, моральності, традиції, релігії тощо Очевидно, визначальною характеристикою духовної складової трудової діяльності є совісність.
Сформована екологічна ситуація настійно вимагає зовсім іншого принципу формування всіх без винятку фахівців, але особливо мають справу з природою, бо руйнівні наслідки «варварів від знання» стають все зростаючим і непосильним тягарем для всього людства, для підростаючого і майбутніх поколінь.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Людина і природа "
 1. 15.1. Вплив виробництва на навколишнє середовище
  людини в «справи» природи. Індустріальний розвиток перетворює всю планету в арену практичної діяльності
 2. Глава 16. Знання
  людини над природою і приносять йому практичну користь, висловив думку: «Знання - сила». На думку Бекона, отримання знань, насамперед, можливо через
 3. Стаття 3. Суб'єкти малого підприємництва
  чоловік; в будівництві - 100 осіб; на транспорті - 100 осіб; в сільському господарстві - 60 людина, в науково-технічній сфері - 60 осіб; в оптовій торгівлі - 50 осіб, у роздрібної торгівлі та побутовому обслуговуванні населення - 30 осіб; в інших галузях - 50 осіб. Під суб'єктами малого підприємництва розуміються також фізичні особи,
 4. «Земля»
  природу. Однак виникає закономірності питання: як ця «природа» співвідноситься з фактором виробництва під назвою «земля»? Існує не одне визначення поняття «природа», можна зупинитися на сле-ступному: природа - це навколишній світ у всьому нескінченному різноманітті своїх проявленій29. Але природа як економічна категорія, яка є джерелом блага - більш вузьке поняття, це тільки
 5. 1. Тест
  людина - людина, б) людина - вешь - людина; в) річ - річ. Поясніть різницю в цих формулах економічних
 6. Продуктивні сили і виробничі відносини
  людини. Удосконалення засобів виробництва, освоєння природних багатств, оволодіння законами розвитку природи і суспільства - визначальні чинники безперервного розвитку продуктивних сил. Людина завжди була і залишається центральною фігурою економіки. Поза людини немає і не може бути ніякої економіки. Економіка, господарська діяльність виникли разом з людиною, з допомогою людини і у
 7. Продуктивні сили і виробничі відносини
  людини. Удосконалення засобів виробництва, освоєння природних багатств, оволодіння законами розвитку природи і суспільства - визначальні чинники безперервного розвитку продуктивних сил. Людина завжди була і залишається центральною фігурою економіки. Поза людини немає і не може бути ніякої економіки. Економіка, господарська діяльність виникли разом з людиною, з допомогою людини і у
 8. 1. Механізм ринку, або ідея «невидимої руки»
  людини в суспільстві, про його права і свободи, в тому числі про права у сфері господарської діяльності, тобто насамперед про право власності. У розробці цієї проблеми провідну роль зіграв найбільший англійський філософ Джон Локк (1632-1704). Локк висунув трудову теорію власності. Кожна людина, міркував він, наділений власністю вже остільки, оскільки володіє і розпоряджається
 9. Особисте споживання
  людини панувати над природою і виграти час. Вона базується на вертикальній зв'язку з природою. В її основі лежить прагнення до отримання прибутку, що поширюється і на споживання населення. Істотний вплив на зростання споживання надає дію соціального престижу на масову свідомість, реклама, торгова практика, механізація домоводства. Зростанню попиту на сировину сприяє
 10. Суперечності НТР
  людини. Техносфера стала загрожувати біосфері. Навряд чи варто перераховувати всі негативні наслідки НТР, досить вказати на глобальні екологічні проблеми і процеси мілітаризації. Багато вчених і громадські діячі стверджують, що продовження основних існуючих зараз тенденцій НТР небезпечно, трагічні наслідки неминучі. Але переважає переконання, що зусилля людства можуть бути
 11. Економічна категорія і закон
  людиною світу. Явище ширше, багатшими закону, проте закон вловлює внутрішню сутність явища. Економічний закон - це найбільш істотні, стійкі, постійно повторювані об'єктивні причинно-наслідкові зв'язки і взаємозалежності в економічних явищах і процесах. Економічні закони не слід змішувати з законами природи, з законами природознавства, так як є ряд
 12. Економічна категорія і закон
  людиною світу. Явище ширше, багатшими закону, проте закон вловлює внутрішню сутність явища. Економічний закон - це найбільш істотні, стійкі, постійно повторювані об'єктивні причинно-наслідкові зв'язки і взаємозалежності в економічних явищах і процесах. Економічні закони не слід змішувати з законами природи, з законами природознавства, так як є ряд
 13. 57. Поняття і елементи трудового середовища
  людини завжди здійснюється в певному просторі і в певний час, з використанням конкретних засобів виробництва (засобів праці і предметів праці). Крім того, в процесі конкретної трудової діяльності між працівниками складаються і певні соціально-трудові відносини, які також динамічні, і змінюються залежно від зміни умов протікання трудової
 14. 16.3. Розвиток людини
  людини, тобто забезпечення «повного добробуту і всебічного розвитку всіх членів суспільства». Роль людини, її істота зумовлюються тим, що він і фактор продуктивних сил, і суб'єкт виробничих і всіх інших суспільних відносин. Саме людина втілює весь спектр суспільних відносин. Дохід є одним з компонентів і дуже важливим, але не єдиним у житті
 15. Глава 26 Економічні дискусії 1920-х років про природу планового господарства
  природі планового
© 2014-2022  epi.cc.ua