Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Продуктивні сили і виробничі відносини

Сукупність засобів виробництва і людей, що володіють знаннями, виробничим досвідом, навичками до праці [і призводять кошти виробництва в дію, називають продуктивними силами (категорія марксизму).

Головна продуктивна сила суспільства - люди, учасники суспільного виробництва. Засоби виробництва є результат діяльності розуму, праці, господарської діяльності людини. Удосконалення засобів виробництва, освоєння природних багатств, оволодіння законами розвитку природи і суспільства - визначальні чинники безперервного розвитку продуктивних сил.

Людина завжди була і залишається центральною фігурою економіки. Поза людини немає і не може бути ніякої економіки. Економіка, господарська діяльність виникли разом з людиною, з допомогою людини і в ім'я людини. Але створена людиною економіка робить дуже сильний вплив на формування і розвиток людської особистості.

Людина для одержання засобів існування впливає на природу (обробляє землю, добуває корисні копалини, вирощує сади і т.д.). Але й природа впливає на людину, її здібності, зовнішній вигляд. Взагалі відокремити людину від природи можна тільки подумки.

Сучасна наука про життєдіяльність людей підкреслює зв'язок людини з космосом. Думка про життя і життєдіяльності людей як космічному явищі існувала вже давно. Наприкінці XVII в. голландський учений X. Гюйгенс у своїй роботі «Космотерос» зазначав, що життя - це космічне явище. Ця ідея отримала всесторон-

неї розвиток в роботах російського вченого В.І, Вернадського про ноосферу.
Ноосфера-це нове явище на Землі, в ній людина вперше стає найбільшою геологічною силою, бо він своєю працею і думкою може докорінно перебудовувати своє життя, змінювати умови життєдіяльності в порівнянні з минулим. Міць людини на Землі, згідно цього вчення, пов'язана не з його матерією, а з його мозком, його розумом і його працею, спрямованим цим розумом.

Економіка - це взаємодія людини з природою, з навколишнім його середовищем в інтересах забезпечення життєвого процесу, існування і розвитку людини і людства.

Людина в економіці відіграє три основні ролі. З одного боку, він виступає в якості господарника, виробника або продавця товарів і послуг, з іншого - в якості основного споживача, покупця цих товарів і послуг, з третього боку - людина управляє виробництвом, розподілом, обміном і споживанням, тобто економікою на всіх рівнях.

Роль людини в економіці в окремі періоди його життя різна, і визначається це тим, скільки людина отримує для себе різних благ від сім'ї, суспільства і скільки їм повертає.

Таким чином, з суто економічної точки зору людина створює дохід, що значно перевищує обсяги використаних ним благ і цим самим ніби повертає родині і суспільству свого роду «борги», які утворилися природним шляхом в пору його дитинства і частково юнацтва. Він також «авансує» своє матеріальне благополуччя в старості.

Особливе місце в продуктивних силах займає земля. В одних галузях вона використовується переважно як предмет праці (добувна промисловість), в інших - як засіб праці (у сільському господарстві).
Але скрізь вона служить матеріальним умовою виробництва.

Продуктивні сили утворюють провідну сторону суспільного виробництва. Кожній ступені розвитку продуктивних сил відповідають (згідно марксизму) певні виробничі відносини, що виступають як соціально-економічної форми їх руху.

Виробничі, чи економічні, відносини утворюють каркас економічної організації суспільства, а спільно з продуктивними силами визначають специфічні форми і види економічних систем.

5 - 3558

66 Глава 3. Економічні системи. Блага. Потреби і економічний вибір

Результатом господарської діяльності, взаємодії продуктивних сил і виробничих (економічних) відносин економічної системи є економічний продукт.

Економічний продукт - це те, що виробляється, створюється і використовується в економіці.

Розрізняють економічні та технологічні відносини. Економічні відносини включають відносини, пов'язані з усіма стадіями господарської діяльності: виробництвом, розподілом, обміном і споживанням (див. докладніше гол. 2, п. 1). Технологічні відносини складаються в процесі взаємодії між людиною і засобами праці, людиною і предметом праці, між людьми при здійсненні виробничого процесу.

Ситуацію, в даний відрізок часу систему продуктивних сил і технологічних відносин називають технологічним способом виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Продуктивні сили і виробничі відносини "
 1. Висновки
  1. Особливим чином упорядкована система зв'язків між виробниками і споживачами матеріальних і нематеріальних благ і послуг становить економічну систему. Одночасно економічна система являє собою сукупність механізмів та інститутів для прийняття та реалізації рішень у господарській діяльності. 2. Найважливішими елементами економічної системи є господарська
 2. Терміни і поняття
  Економічна система Господарська діяльність Продуктивні сили Виробничі відносини Виробництво, розподіл, обмін і споживання | Робоча сила if Засоби і предмет праці >'' Технологія та організація виробництва I Економічні ресурси - Абсолютна і відносна обмеженість (рідкість) ресурсів; Проблема вибору
 3. § 1. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин
  Матеріальне виробництво - основа життя людського суспільства. Продуктивні сили і виробничі відносини. Власність у системі виробничих відносин. Економічна система Матеріальне виробництво - основа життя людського суспільства. Розвиток людського суспільства неможливо без матеріального вироб-ництва, створення матеріальних благ. Виробництво матеріальних
 4. § 4. Метод економічної теорії та його структурні характеристики
  Поняття і структура методу економічної теорії, його вихідний елемент. Принципи матеріалізму і суперечності в економічній теорії. Інші елементи діалектичного методу. Раціональні засоби і методи прикладного економічного аналізу, що використовуються економіці Поняття і структура методу економічної теорії, його вихідний елемент. Слово «метод» (від грец. «Methodas») буквально означає: «шлях до
 5. § 37. Продуктивні сили і виробничі відносини в сільському господарстві
  Сільське господарство та особливості його розвитку. Еволюція власності на землю Сільське господарство і особливості його розвитку. Для більшості населення планети сільське господарство залишається найважливішою галуззю продовольчі товари. З 6 млрд населення земної кулі, що проживає в країнах з низьким рівнем економічного розвитку, сьогодні голодує близько 1 млрд чол. Проблема
 6. Глава 13. Аграрні відносини та особливості їх розвитку в сучасних умовах
  Продуктивні сили і виробничі відносини в сільському господарстві. Інституційні зміни в системі відносин власності в сільському господарстві. Земельна рента та її форми в сучасних умовах Сільське господарство - одна з пріоритетних галузей народного господарства, в якій процеси виробництва, розподілу, -, обміну та споживання мають свої особливості, а дія
 7. 4. Облік витрат виробництва
  У розрахунках підприємця витратами є сума грошей, яка потрібна для придбання факторів виробництва. Підприємець намагається займатися тими проектами, від яких очікує найбільшого перевищення виручки над витратами, і уникати проектів, від яких він очікує більш низького рівня прибутку або навіть збитків. Роблячи таким чином, він погоджує свої зусилля з максимально можливим
 8. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 9. 6. Заробітна плата та засоби існування
  Життя первісної людини була безперервною боротьбою зі убогістю природних засобів існування. У відчайдушних зусиллях забезпечити просте виживання загинуло безліч індивідів і цілих родів, племен і народів. Первісної людини постійно переслідував привид смерті від голоду. Цивілізація позбавила нас від цієї небезпеки. І вдень, і вночі життя людини загрожують незліченні небезпеки; в
 10. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  Пропозиція праці визначається наступними фундаментальними фактами. 1. Кожен індивід може затратити тільки обмежена кількість праці. 2. Ця кількість не можна виконати за один раз за бажанням. Необхідно чергувати його періодами відпочинку і відновлення. 3. Не кожен індивід може виконувати будь-який вид праці. Існують як вроджені, так і придбані відмінності здібностей до
© 2014-2022  epi.cc.ua