Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро,. МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС, 2010 - перейти до змісту підручника

8.1. Бюджетно-податкова політика та її види


Економічну основу функціонування сучасної держави складають величезні грошові кошти, стягнуті з господарюючих суб'єктів у вигляді податків і перерозподіляються через державний бюджет. Політика регулювання доходів і витрат держави, звана фіскальної, має великий вплив на все життя сучасного суспільства. Заходи фіскальної політики визначаються стоять перед урядом економічними цілями - боротьбою з інфляцією, згладжуванням циклічних коливань економіки та ін Держава регулює сукупний попит, структуру, розподіл і використання національного доходу державними витратами, трансферними виплатами та оподаткуванням.
Інструментом проведення такої політики є державний бюджет: податкова політика формує його дохідну частину, а політика державних витрат - видаткову. Формування та використання бюджетних коштів відображає циклічність розвитку економіки і націлене на досягнення економічної стабільності.
Фіскальна політика підрозділяється на недискреційну політику (політику автоматичних стабілізаторів), регулюючу доходи і витрати незалежно від оперативних дій уряду, і дискреционную, що припускає здійснення державою фіскальної політики прийняттям заходів з регулювання своїх доходів і витрат.
Дискреційна фіскальна політика буває двох видів - фіскальна експансія та фіскальна рестрикція.
Фіскальна політика, спрямована на стимулювання господарської життя збільшенням сукупного попиту, державних витрат і (або) зниження податків, називається фіскальної експансією, або стимулюючої політикою. Вона спрямована на згладжування циклічності економіки та забезпечення економічного зростання, але зростання державних витрат і виникнення дефіциту держбюджету можуть породити інфляцію.
Інший вид фіскальної політики, спрямованої на обмеження економічного буму і вживаний для боротьби з інфляцією, називається фіскальної рестриктазами, або обмежувальної політикою. Вона передбачає зниження державних витрат і (або) збільшення податків. Це дозволяє знизити викликану бумом інфляцію за рахунок падіння темпів економічного зростання, але викликає зростання безробіття.

При збільшенні державних витрат виникає «ефект витіснення», що полягає в інвестиційній конкуренції між державою і приватним сектором (домашніми господарствами та підприємствами), що веде до перерозподілу факторів виробництва на користь держави. Збільшення державних закупівель при незмінній пропозиції грошей підвищує процентну ставку, що веде до скорочення приватних інвестицій. А це в свою чергу впливає на темпи зростання і рівень життя. Ефективність економіки досягається оптимальним обмеженням державних витрат.
Така політика може виявитися ефективною, якщо уряд прораховує її вплив на рівень і динаміку національного виробництва. При оцінці впливу зміни податків і державних витрат на обсяг національного виробництва уряд повинен враховувати:
1) дію трьох мультиплікаторів (податкового, державних витрат і збалансованого бюджету);
2) ефект Лаффера;
3) криву Філіпса, згідно з якою зниження рівня інфляції зазвичай супроводжується зростанням безробіття.

Рис. 8.1. Податковий мультиплікатор
У моделі Дж.М. Кейнса в якості основного засобу макроекономічного регулювання, досягнення стабільності економіки та зростання зайнятості виступають державні витрати. Важливу роль відіграє концепція мультиплікатора (множника). У макроекономічній теорії відомо кілька типів мультиплікаторів: мультиплікатор витрат, грошовий, податковий мультиплікатори. Останній множить, підсилює попит в результаті впливу податків на рівноважний обсяг чистий внутрішній продукт (ЧВП). Зміна податків (підвищення або зниження) безпосередньо впливає на споживання. Податки хоча і володіють мультиплікаційним ефектом, але їх вплив на рівноважний обсяг виробництва позначається опосередковано через споживання. Графічно ефект податкового мультиплікатора зображений на рис. 8.1.
У кейнсіанської моделі «доходи - витрати» зменшення податків на ДГ збільшує плановані витрати на МРС х ДТ. Рівновага переміститься з точки А в точку В, а дохід збільшиться з Y1 до Y2 (на величину, рівну? Y).
? Y=-? Т, (8.1)
де? Y=-? Т=-МРС / (1 - МРС) - мультиплікатор податків;
МРС - гранична схильність до споживання (відношення приросту споживання до приросту доходів).

Таким чином, податковий мультиплікатор показує, на скільки рублів збільшиться обсяг національного виробництва при зниженні суми податків на один рубль. І навпаки, наскільки знизиться обсяг національного виробництва при зростанні суми податків на один додатковий рубль.
Дискреційна фіскальна політика має істотний недолік. Для прийняття та реалізації її заходів необхідне час, протягом якого ситуація в економіці може змінитися і прийняті рішення можуть виявитися даремними або навіть шкідливими.
Інший вид фіскальної політики, що отримав назву недіскреціонной політики, або політики «автоматичних стабілізаторів», означає автоматичне зміна величин державних витрат, податкових надходжень і сальдо державного бюджету в результаті циклічних коливань сукупного доходу.
Автоматичний (вбудований) стабілізатор - це економічний механізм, що дозволяє знизити амплітуду циклічних коливань економіки, не вдаючись до частих змін економічної політики уряду. Зазвичай застосовується два таких стабілізатора: прогресивна ставка оподаткування та система державних трансфертів. Вбудовані стабілізатори «включаються» без безпосереднього втручання регулюючих органів, внаслідок чого стосовно пом'якшується проблема тривалих часових лагів дискреційної фіскальної політики.
Так, на стадії перегріву економіки зростання доходів при прогресивною ставкою оподаткування автоматично збільшує податковий тягар. Водночас державні витрати на трансферти автоматично знижуються, з'являється профіцит бюджету. Це гальмує економіку. На стадії спаду, навпаки, скорочення виробництва і доходів господарюючих суб'єктів призводить до зниження податкового тягаря, збільшенню трансфертних платежів, зростання дефіциту бюджету, що з сукупності оживляє економіку. Дія автоматичних стабілізаторів впливає на зміну обсягу виробництва, рівня цін і ставок відсотка. Стабілізатори при зміні попиту забезпечують більш плавну зміну випуску продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.1. Бюджетно-податкова політика та її види "
 1. РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  бюджетних скорочень; вони вже вирішили, що політичне рішення цього питання неможливо. Але проблему все-таки доведеться вирішувати, тому що ні в якому суспільстві неможливо віддавати престарілим 100 відсотків податкових надходжень. , Жодне суспільство не може дозволити собі, щоб все більша частина його населення протягом все більш тривалого часу жила в бездіяльності, як би воно не платило за
 2. Типи фіскальної політики
  бюджетної політики держави можуть лежати різні концепції: концепція щорічно балансируемого бюджету; концепція балансування бюджету в ході економічного циклу; концепція функціональних
 3. Висновки
  бюджетному дефіциту. 2. Державний бюджет - річний план державних витрат і джерел їх фінансового покриття (доходів). Найважливіші функції держбюджету - розподільна і контрольна. Він займає центральне місце в системі державних фінансів. 3. Фінанси - це система сформованих у суспільстві відносин з формування і використання фондів грошових коштів або фінансових
 4. Терміни і поняття
  бюджетні фонди Бюджетні витрати і доходи Структура бюджету Бюджетний дефіцит Державний борг : зовнішній і внутрішній Сеньйораж Податки Види податків: прямі і непрямі; реальні та особисті; фіксовані, прогресивні, пропорційні, регресивні, умовно постійні, умовно змінні; федеральні і місцеві, загальні та спеціальні Функції податків: фіскальна, економічна і
 5. Тема 32. ЗАГАЛЬНЕ РІВНОВАГА І ДОБРОБУТ
  бюджетних коштів для покриття їх збитків, що виникають внаслідок встановлення державою цін нижче рівноважних. Дотації призводять до зростання обсягу продажів, при яких споживач оплачує одну частину реальної ціни товару, а держава - іншу. 3. Закон Вальраса. Спираючись на мікроекономічний аналіз часткової рівноваги, швейцарський економіст Ліон Вальрас (1834-1910) вперше в
 6. Тема 41. БЕЗРОБІТТЯ ТА ЇЇ ФОРМИ
  бюджетний тягар на згладжування наслідків безробіття: виплату допомог, відкриття та утримання центрів зайнятості населення, соціальну реабілітацію безробітних, створення за рахунок держави нових робочих місць, переорієнтацію в податковій політиці, посилення захисту власності , охорону закону та ін Слабшають сімейні узи, розпадаються шлюби через нездатність глави сім'ї забезпечити її гідне
 7. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  бюджетники, пенсіонери, рантьє, студентство; г) завдає шкоди особам творчих, вільних професій, знецінюючи їх великі, але нерегулярні разові доходи; д) підриває зайнятість населення. 4. Крива Філіпса. Зв'язок інфляції з безробіттям можна проілюструвати за допомогою кривої А.У. Філліпса (1914-1975), професора лондонської школи економіки, який запропонував її в 1958 р. Проаналізувавши
 8. Тема 43. Циклічність ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  бюджетних і кредитно-грошових заходів впливу на економічний цикл уряд використовує і заходи загального оздоровлюючого характеру: бореться з інфляцією, монополізмом, корупцією, проводить політику усунення диспропорцій і т.
 9. Висновки
  бюджетно-податкову системи). 2. При переході від планової до ринкової економіки, як правило, виникає необхідність в макроекономічній (фінансової) стабілізації. Її головною метою є придушення (або запобігання) високої інфляції, а також пом'якшення (або недопущення) трансформаційного спаду. 3. Склалися два основних підходи до фінансової стабілізації, в основі яких лежать різні
 10. Глосарій
  бюджетні фонди Бюджетна лінія - графічне зображення всіх можливих поєднань покупок товарів, сума витрат на які визначена Бюджетний федералізм (міжбюджетні відносини) - відносини між бюджетами різних рівнів В Валовий внутрішній продукт (ВВП) - додана вартість всього обсягу товарів і послуг у всіх сферах економіки країни незалежно від національної приналежності
© 2014-2022  epi.cc.ua