Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

31. БЕЗРОБІТТЯ ТА ЇЇ ВИДИ

Безробіття - невід'ємний елемент ринку праці. Вона являє собою складне, багатоаспектне явище. Доросле населення, що володіє робочою силою, ділиться на кілька основних категорій залежно від того положення, яке воно займає щодо ринку праці.
Працездатне населення - це всі ті, хто за віком і станом здоров'я здатні працювати. Зі складу дорослого населення виділяється інституційне населення, орієнтоване на неринкові структури, тобто на такі інститути держави, як армія, поліція, державний апарат. Все інше доросле населення є неинституционального. До складу зайнятого населення включають тих, хто орієнтований на ринкові структури економіки.
Безробітними вважаються ті особи працездатного віку, які на даний момент не мають роботи, виходять на ринок праці і ведуть її активний пошук. Особи, які мають роботу, а також особи, зайняті неповний робочий день або тиждень, відносяться до категорії зайнятих.
До робочої сили належать і зайняті, і безробітні.
Розрізняють такі типи безробіття: фрикційне, структурне, сезонну, циклічну, технологічну, регіональну.
Фрикційна безробіття пов'язане з певними витратами часу на пошук роботи. На ринку праці завжди є деякий рівень безробіття, пов'язаний з переміщенням людей з однієї місцевості в іншу, з одного підприємства на інше.
Для того щоб працівники знайшли для себе влаштовують їхні робочі місця, а наймачі - робочу силу певної кваліфікації, потрібен час. Дане час пошуку роботи утворює основу фрикційного безробіття.
Структурна безробіття пов'язане з технологічними змінами і зрушеннями у виробництві, які змінюють структуру попиту на робочу силу. Структурна безробіття обумовлена виникненням професійно-кваліфікаційного невідповідності між структурою вільних робочих місць і структурою працівників.
Розвиток економіки постійно супроводжується наступними структурними змінами: виникають нові технології, нові товари, що витісняють старі.
Відбуваються зрушення в структурі попиту на ринку капіталів, ринку товарів і ринку праці. У результаті цього відбуваються зміни в професійно-кваліфікаційній структурі робочої сили, що вимагає її постійного територіального та галузевого перерозподілу.
Сезонна безробіття обумовлена сезонними коливаннями в обсязі виробництва певних галузей: сільського господарства, будівництва, промислової, в яких протягом року відбуваються різкі зміни попиту на працю.
Сезонні коливання попиту на працю, як правило, визначаються особливостями ритму виробничого процесу. Тому розміри сезонного безробіття в загальному вигляді можуть бути спрогнозовані і враховані при підписанні договорів між роботодавцями та працівниками.
Циклічна безробіття. Її основою є циклічні коливання обсягів випуску продукції і зайнятості, пов'язані з економічним спадом і недоліком попиту. Циклічна безробіття пов'язане зі зменшенням реального ВНП і вивільненням частини робочої сили, що веде до зростання числа безробітних.
32. ЕКОНОМІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ ВИТРАТИ БЕЗРОБІТТЯ
У будь-якому суспільстві безробіття завжди пов'язана з певними економічними і соціальними витратами.
Економічні втрати суспільства вимірюються вартістю невироблених товарів і послуг, скороченням податкових надходжень до державного бюджету, зростанням витрат на виплату допомоги з безробіття, зміст значного апарату державних органів з праці, зайнятості та соціального забезпечення.
Відбувається знецінення, недовикористання накопиченого науково-освітнього потенціалу суспільства, погіршується якість життя безробітних і членів їх сімей.
Зменшується частка економічно активного населення в результаті негативних змін у рівні народжуваності, підвищення смертності, зниження середньої тривалості життя, посилення відтоку найбільш кваліфікованих кадрів за кордон.
Слід також враховувати, що в результаті проведення реформ, приватизації, зміни форм власності та організаційно-правових форм підприємств, що супроводжуються при цьому падінням виробництва і скороченням робочих місць, посилилися процеси виштовхування висококваліфікованих працівників з реального сектора економіки .

Більшість з них не може знайти належного застосування своїм здібностям в ринковому секторі, не може влаштуватися за фахом, отчого втрачає і сам працівник, і суспільство в цілому.
Останнім часом безробіття отримала широкий міжнародний аспект. В даний час здійснюється розробка та реалізація міждержавних програм подолання безробіття в різних регіонах в рамках країн СНД, а також країн Європейського союзу.
Безробіття веде до посилення соціально-негативних процесів, зростання напруженості, «соціальної патології» суспільства. Безробітний чоловік не тільки не може використовувати свої знання та вміння, позбавляється доходів і засобів до існування, а й втрачає свій статус і значимість у суспільстві, стає психологічно нестійким, невпевненим у майбутньому.
Американський вчений Бренер на основі аналізу даних про населення Сполучених Штатів зазначав, що протягом 30 років збільшення безробіття на 1% при збереженні її протягом п'ятирічного періоду призводить до збільшення показників «соціальної патології»: загальної смертності на 2%, числа самогубств - на 4,1%, кількості вбивств - на 5,7%, кількості ув'язнених у в'язницях - на 4%, кількості хворих психічними захворюваннями - на 4%.
В цілому ж сукупні витрати суспільства, пов'язані з зростанням державних витрат на подолання соціально-негативних наслідків безробіття, мають досить значну величину.
Масове безробіття являє собою одну з найгостріших соціально-економічних проблем і є реальною загрозою існуванню суспільства і цивілізованих форм відносин між людьми.
Тому в боротьбі з масовим безробіттям в найбільш розвинених країнах Заходу завжди приділялася саме серйозну увагу. У практичній політиці урядів цих країн програма поліпшення зайнятості завжди займала і займає одне з центральних місць.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 31. БЕЗРОБІТТЯ ТА ЇЇ ВИДИ "
 1. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х років. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації». Визначення інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки. Крива Філіпса. Інфляція в
 2. Питання для самоперевірки
  безробіття у відповідь на екзо-генное зниження інвестицій протягом декількох років і на екзогенний зростання продуктивності? 2. У риболовецьких і туристських регіонах середні рівні безробіття в тривалому періоді вище, ніж в індустріальних регіонах. Як це можна об'єк-яснити? 3. Які види безробіття Вам відомі? Як слід розуміти повну заня-тости? 4. Яка тенденція руху
 3. Контрольні питання
  безробіття? Кого називають безробітними? 12. Які види безробіття вам відомі? 13. Що показує крива Філліпса? 14. Які фактори впливають на стан і динаміку ринку
 4. Терміни і поняття
  безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили Кваліфікація Ринок праці Сегментація ринку праці
 5. 6. Скорочення безробіття
  безработіцу.Можно Чи це зробити, і якщо можна, то як? Пи-криючись відповісти на це питання, важливо проводітьразграніченіе між безробіттям, яка связа-на зі спадами, і безробіттям, яка буде суще-ствовать навіть при повній зайнятості, під которойми увазі ситуацію існування «неко-його рівня безробіття, рівного природної
 6. Терміни і поняття
  безробіття: фрикційне, структурна, циклічна, сезонна, конверсійна, добровільна, відкрита, прихована, довгострокова, короткострокова, повторна (періодична), застійна, кон'юнктурна Рівень безробіття , природний рівень безробіття Закон Оукена, коефіцієнт Оукена Крива Філіпса Інфляція Відкрита і пригнічена інфляція Види інфляції: інфляція попиту, інфляція витрат,
 7. Практичні завдання
  безробіття в Росії. 2. Знайдіть статистичні дані про фактичний ВВП і рівень безробіття за 2003, 2004 або 2005 Припустивши, що природний рівень безробіття в Росії становить 6%, підрахуйте розмір ВВП, недоотриманий в результаті безробіття. 3. Проаналізуйте характер кризи, що вибухнула в Росії в 1990-і рр.. 4. Визначте, на якій стадії циклу перебуває економіка
 8. Тому деякі економісти стверджують, що страхування з безробіття збільшує можливості економіки в
  безробіттю збільшує можливості економіки в знаходженні точного відповідності між можливостями працівника і складом робочих місць. Вивчення питань страхування по безробіттю показує, що її рівень не є досконалим критерієм рівня економічного добробуту. Біль-шість економістів згодні з тим, що відмова від страхування по безробіттю при-вів би до зниження її
 9. Стаття 31. Умови та термін виплати допомоги по безробіттю
  безробіттю виплачується громадянам, визнаним у встановленому порядку безробітними. 2. Рішення про призначення допомоги по безробіттю приймається одночасно з рішенням про визнання громадянина безробітним у порядку, визначеному статтею 3 цього Закону. 3. Тривалість виплати допомоги у кожному періоді безробіття не може перевищувати 12 місяців в сумарному обчисленні протягом 18
 10. Державна політика боротьби з безробіттям
  безробіття представляє собою серйозну макроекономічну проблему, держава вживає заходи для боротьби з нею. Для різних типів безробіття, обумовлених різними причинами, використовуються різні заходи. Спільними для всіх типів безробіття заходами є виплата допомоги з безробіття, створення служб зайнятості (бюро з працевлаштування). Специфічними заходами для боротьби з фрикційною
 11. 11.1. Безробіття
  безробіття пов'язане з наявністю працездатних людей, які не працюють, але шукають роботу і зареєстровані на біржі праці і тому враховуються офіційною статистикою. Приховане безробіття обумовлена наявністю: а) працездатних людей, які не працюють, шукають роботу, але не реєструються на біржі праці і тому не враховуються офіційною статистикою; б) «безробіття на роботі», тобто
 12. Контрольні питання
  безробіття? 10. Що таке фінансовий ринок і яка його структура? 11. Що таке цінний папір і які види цінних паперів ви знаєте? 12. Які основні властивості російського ринку цінних
 13. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  безробіття »вперше з'явився в Британській енциклопедії в 1911 р., потім вжитий в 1915 р. у звіті Мінпраці США. В даний час безробіття присутній у всіх країнах світу в різних обсягах, формах,
 14. Безробіття. Її сутність і види
  безробіття: - Фрикційна безробіття пов'язане зі зміною місця роботи людини, короткочасну перерву в роботі, викликаний пошуком роботи або оформленням документів, переїздом. - Структурна безробіття, викликана зміною структури народного господарства. Національна економіка не є ніж те стаціонарним і застиглим, одні галузі скорочують виробництво, інші ростуть і розвиваються,
 15. Потенційний ВВП. Закон Оукена.
  Безробіття, тобто рівень безробіття при повній занятности. А повна цікавинками досягається тоді, коли рівень безробіття дорівнює сумі фрикційного і структурного безробіття, а циклічне безробіття відсутнє. Відомий дослідник у галузі макроекономіки, американський економіст А.Оукен математично виразив відношення між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВВП. Це
 16. Проблема вибору між інфляцією та безробіттям за останні 40 років породила чимало сум'яття
  безробіттям за останні 40 років породила чимало сум'яття в умах, проте сьогодні бал править згоду в думках . От як ви-позначався в 1968 р. про зв'язок між інфляцією та безробіттям Мілтон Фрідмен: Існує тільки тимчасова зворотна залежність між інфляцією і безробіттям, грунтується не на інфляції per se (самої по собі, (лат.) - Прим. Перекл.), а на непередбаченої інфляції.
 17. Міжнародні порівняння
  безробіття був вище, ніж у більшості інших промислово розвинутих країн. Однак у 80-ті роки швидко виросла безробіттю-Тіца в Європі, і тепер безробіття в США нижче, ніж у більшості європейських країн. У табл. 23-8пріведени дані, які ілюструють це по-ложение. Швидке зростання безробіття в Європі в 80-ті годиявляется одним з найбільш вражаючих резуль-татів макроекономічного розвитку за
 18. Контрольні питання і завдання
  безробіття? 9. Що розуміється під «нормальної» або «природною» безробіттям? 10. Як обчислюється рівень безробіття? Все населення країни - 150 млн. чоловік; діти, пенсіонери та інваліди - 70 млн. чоловік; військовослужбовці та студенти - 15 млн. чоловік; безробітні - 6 млн. чоловік. Визначте величину робочої сили і рівень безробіття. 11. Які наслідки перевищення фактичної
 19. 26.1 наведено дані про безробіття і частці робочої сили серед різних груп американців. Її аналіз дозволяє
    безробіттю та частці робочої сили серед різних груп американців. Її аналіз дозволяє зробити три досить оче-видних виводу. По-перше, в складі робочої сили переважають чоловіки, одна-ко показники рівня безробіття представників обох статей приблизно одина-кови. По-друге, чорне населення, в порівнянні з білим, має більш нізкук частку в складі робочої сили і набагато більш високий
© 2014-2022  epi.cc.ua