Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

55. АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Аналіз платоспроможності важливий не тільки для підприємства з метою оцінки його фінансового стану, а й для зовнішніх інвесторів (банків), які хочуть упевнитися в кредитоспроможності позичальника.
Оцінка платоспроможності проводиться на основі характеристики ліквідності поточних активів, тобто часу, необхідного для перетворення їх в грошову готівку. Поняття платоспроможності і ліквідності дуже близькі. Від ступеня ліквідності балансу залежать платоспроможність і її перспектива.
Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем спадної ліквідності, з короткостроковими зобов'язаннями по пасиву, які групуються за ступенем терміновості їх погашення.
Найбільш мобільною частиною ліквідних коштів є гроші і короткострокові фінансові вкладення (1 а група поточних активів). Ліквідність готової продукції, товарів відвантажених і дебіторської заборгованості (2 група) залежить від своєчасності відпуску продукції, оформлення банківських документів, швидкості документообігу в банках, від попиту на продукцію, її конкурентоспроможності, платоспроможності покупців і т.
д.
Набагато більший термін знадобиться для перетворення виробничих запасів і незавершеного виробництва (3 я група) на готову продукцію, а потім в грошову готівку.
Відповідно на 3 групи розбиваються і платіжні зобов'язання підприємства: 1) заборгованість, терміни оплати якої вже наступили; 2) заборгованість, яку слід погасити найближчим часом; 3) довгострокова заборгованість.
Щоб визначити поточну платоспроможність, необхідно ліквідні кошти 1 ї групи порівняти з платіжними зобов'язаннями 1 ї групи. Ідеальний варіант, якщо коефіцієнт буде дорівнювати одиниці або трохи перевищувати її.
Для оцінки перспективної платоспроможності розраховують наступні показники.
Абсолютналіквідність визначається відношенням суми ліквідних коштів 1 ї групи до всієї суми короткострокових боргів підприємства (VI розділ пасиву балансу).
Платоспроможність підприємства буде вважатися нормальною при значенні коефіцієнта, що дорівнює або вище 0,25 0,30.
Проміжний коефіцієнт ліквідності визначається відношенням суми ліквідних коштів 1 й і 2 ї груп до загальної суми короткострокових боргів підприємства (VI розділ пасиву балансу). Нормальним вважається співвідношення 1: 1.
Загальний коефіцієнт ліквідності розраховується відношенням всієї суми поточних активів (розділ II активу балансу) до загальної суми короткострокових зобов'язань (VI розділ пасиву балансу) і повинен становити 1,5-2,0.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 55. АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА "
 1. 56. ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  аналіз фінансового стану підприємства - актуальна проблема для всіх без винятку користувачів інформацією. Головна мета аналізу фінансового стану підприємства - своєчасно виявляти і усувати недоліки, наявні при використанні коштів, і забезпечувати платоспроможність підприємства. Для оцінки стійкості фінансового стану підприємства використовується система
 2. 48. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу - своєчасно виявляти і усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його
 3. 60. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ неплатоспроможності підприємства
  платоспроможних підприємств використовуються наступні показники: загальний коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт забезпеченості підприємства власними оборотними засобами; коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності. Підставою для визнання структури балансу незадовільною, а підприємства - неплатоспроможним є наявність однієї з умов: 1) якщо загальний коефіцієнт
 4. Питання 69. Показники ліквідності і оборотності підприємств і організацій
  аналізу фінансової стійкості та платоспроможності підприємства (організації). До даних показників відносяться: 1) тривалість обороту запасів за період (у днях): {foto222} Збільшення тривалості обороту характеризується для підприємства як негативна тенденція, 2) середній термін погашення короткострокової дебіторської заборгованості (у днях): {foto223} Збільшення тривалості характеризується
 5. Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій
  платоспроможність підприємств (організацій) відносяться: 1) коефіцієнт фінансового ризику або плече фінансового ризику (співвідношення позикових і власних коштів) (у відсотках): {foto210} Даний показник характеризує ту кількість позикового капіталу, яке підприємство залучило на 1 руб. вкладених в активи власних коштів. Рекомендоване значення менше 70%, 2) коефіцієнт фінансового
 6. 1. Попит
  платоспроможністю споживачів. Тому в рамках теорії попиту споживачі - це покупці, що володіють певними грошовими коштами. Ринок не визнає потребу, не підтверджену платоспроможністю покупця. У зв'язку з цим можна сказати, що потреби - це наші бажання і устремління володіти тими чи іншими благами, тоді як попит - це наша можливість придбати ці
 7. 33.3. Розподіл податкового навантаження
  платоспроможності. Цей принцип оподаткування різко контрастує з принципом оподаткування отриманих благ. Принцип платоспроможності базується на ідеї, що тягар податків повинна бути поставлена в залежність від конкретного доходу та рівня добробуту. Принцип платоспроможності говорить: окремі особи і підприємці з більш високими доходами повинні виплачувати вищі податки
 8. Ключові терміни
  платоспроможності Принцип одержуваних вигод Прогресивні і регресивні податки Гранична ставка податку Середня ставка податку Податковий клин Втрати, або брутто-ефект оподаткування Податок на споживання Громадські блага Аналіз «витрати - вигоди» Гіпотеза Тібо і ефект «невидимої ноги» Районування Освітні
 9. 57. ЦІЛІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу фінансово економічного стану з урахуванням постановки стратегічних цілей діяльності підприємства, адекватних ринковим умовам, і пошук шляхів їх досягнення. Результати діяльності будь-якого підприємства цікавлять як зовнішніх (у першу чергу інвесторів, кредиторів, акціонерів, споживачів і виробників), так і внутрішніх ринкових агентів (керівників підприємства, працівників
 10. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік , аудит. 1994. № 6. 6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської
 11. 40 БІЗНЕС-ПЛАН: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
  аналіз). 4. Операції з повернення платоспроможності та сприяння результативною господарської діяльності. 5. Ринок і конкуренція. 6. Діяльність у сфері маркетингу підприємства. Таким чином, бізнес-план включає в себе. 1. Введення. 2. Опис підприємства (організації). 3. Опис продукції (роботи, послуги). 4. Аналіз ринку. 5. Конкуренція. 6. Маркетинговий план. 7. План
 12. Приватизація в Росії
  платоспроможність населення. Підсумки приватизації. ? Освіта приватного сектора. ? Нова структура відносин власності? Формування конкуренції на базі різноманіття форм власності. ? Поповнення бюджету. У результаті приватизації сформувалися наступні форми власності: індивідуальна, колективна, державна, приватна, змішана,
 13. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)
  аналіз обсягу і структури джерел формування фінансових ресурсів; визначення напрямів використання грошових коштів; аналіз рівня та динаміки прибутку, рентабельності (прибутковості) підприємства (організації); оцінка фінансової стійкості та стану платоспроможності; оцінка виконання господарюючими суб'єктами фінансово-кредитних зобов'язань. У статистиці фінансів підприємств
 14. Глава 8. Фірма як об'єкт мікроекономічного аналізу
  аналізі головним об'єктом є фірма (підприємство). Це пояснюється тим, що в сучасній економіці саме підприємства (фірми) виробляють основну масу товарів та послуг, які задовольняють потреби людини. У цьому підручнику терміни «фірма» і «підприємство» розглядаються як синоніми, хоча на практиці це не завжди так. Наприклад, фірма може складатися з декількох підприємств, але
 15. 8. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДІАГНОСТИКИ
  аналіз, - перший вид аналізу, що визначає ситуації, в яких знаходиться підприємство, тобто виявляє обставини, що впливають на весь хід його виробничої, господарської та фінансової діяльності. Цілі діагностики - виявити місце, яке займає підприємство в загальному економічному просторі, його поточні виробничі можливості, споживані трудові, матеріально технічні та
 16. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  аналізувати характер зміни окремих його статей. Такий аналіз проводиться за допомогою горизонтального (тимчасового) і вертикального (структурного)
 17. Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)
  аналізу обсягу і структури джерел формування фінансових ресурсів; 3) завдання визначення напрямів використання грошових коштів; 4) завдання аналізу рівня і динаміки прибутку, рентабельності (прибутковості) підприємства чи організації; 5) завдання оцінки фінансової стійкості та стану платоспроможності; 6) задача оцінки виконання господарюючими суб'єктами фінансово-кредитних
 18. 11. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  аналізу - виявити стратегічну ситуацію всередині підприємства, що характеризує поточний стан бізнесу і використання різноманітних ресурсів. По суті, аналіз внутрішнього середовища підприємства мало відрізняється від принципів, що використовуються при аналізі зовнішнього середовища. Тут також широко використовується SWOT аналіз, що виявляє сильні і слабкі сторони підприємства. У цьому випадку розглядаються всі сфери
 19. 1. Витрати виробництва: зовнішні і внутрішні
  аналізі господарської діяльності будь-якого комерційного підприємства займає аналіз витрат і доходу в тій чи іншій формі. Вся сукупність витрат, пов'язаних з використанням ресурсів і послуг для виробництва продукції, називається витратами виробництва. Останні в залежності від їх ставлення до власності підприємства і характеру обліку підрозділяються на зовнішні, або явні і внутрішні, або
 20. Підйом
  платоспроможним попитом
© 2014-2022  epi.cc.ua