Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

6.5.3. Реформування соціального страхування


Для діючої системи державного соціального страхування, особливо щодо розмірів страхових внесків, рівня, умов призначення і виплати допомог, більшою мірою характерні принципи соціального забезпечення.
У більшості видів соціального страхування відсутня диференціація страхових внесків, що не дозволяє підвищити економічну зацікавленість роботодавця у зниженні страхових ризиків і пов'язаних з ним виплат. Позабюджетні соціальні фонди часто виконують не властиві страхуванню функції, виплачуючи допомоги по соціального допомоги, компенсації та оплачуючи інші нестрахові витрати.
Розміри страхових фондів за видами страхування визначаються без достатнього обгрунтування. Відсутня єдина законодавча база системи державного соціального страхування. Внаслідок цього при високих страхових тарифах (майже 40% від оплати праці) рівень соціальних виплат явно недостатній, а соціальні страхові фонди постійно відчувають фінансові труднощі.
Метою реформування державного соціального страхування є створення фінансово стійкої системи, що забезпечує громадянам встановлені державні гарантії щодо захисту від соціальних і професійних ризиків, а також більш ефективне використання страхових коштів.
Реформування системи соціальних виплат здійснюватиметься за двома пріоритетними напрямками.
По-перше, це встановлення економічно обгрунтованих розмірів соціальних допомог відповідно з рівнем заробітку; стажем трудової діяльності і розмірами перерахованих страхових внесків. Вирішити цю проблему можна на основі персоніфікованого обліку страхових внесків за окремими видами страхування, підвищення зацікавленості громадян у збільшенні страхових відрахувань за рахунок власних коштів і контролі за витрачанням коштів страхування.
По-друге, будуть впорядковані вимоги до надання соціальних допомог. Тут повинен дотримуватися принцип, відповідно до якого при настанні страхового випадку допомога виплачується тільки при втраті заробітку.
Належить реформувати систему страхових платежів і внесків у державному соціальному страхуванні, передбачається ввести трьохканальну схему надходження коштів, відповідно до ко-

торою велика частина навантаження припадатиме на роботодавця , а менша буде розподілятися між працівником і державою.
Співвідношення між сплачуються внески намічається встановлювати в залежності від виду страхування. Так, страхування, пов'язане зі шкодою, яка заподіюється здоров'ю працівника, має здійснюватися повністю за рахунок внесків роботодавця, а страхування мінімальних гарантій непрацюючих громадян - за рахунок бюджетних коштів.
Істотним фактором удосконалення системи страхових внесків повинна стати диференціація тарифів страхових внесків залежно від величини витрат по кожному виду страхування, обумовлених станом загальної та професійної 'захворюваності, виробничого травматизму та інших соціальних професійних ризиків. Це стимулюватиме роботодавця в тому, щоб вживати заходів щодо поліпшення умов і охорони праці, щодо профілактики та зниження захворюваності працюючих. Поступове розширення участі працівників у сплаті страхових внесків дозволить підвищити роль доходів населення у вирішенні гострих соціальних проблем.
Найважливішою частиною реформування соціального страхування є створення нормативної правової бази та системи управління. Федеральний закон «Про основи державного соціального страхування в Російській Федерації» має стати рамковим законом, на основі якого будуть підготовлені і прийняті федеральні закони з окремих видів страхування.
Складність вирішення всіх цих завдань вимагає збереження в перехідний період за державою функції управління системою соціального страхування. В окремих видах державного соціального страхування буде розширюватися участь страхових організацій »мають ліцензії і задовольняють спеціальним вимогам до статутного капіталу, резервування коштів та ін, що забезпечує гарантії виконання страхових зобов'язань.
Надалі ряд функцій соціального страхування здійснюватиметься самоврядними професійними об'єднаннями працівників і роботодавців на галузевому і регіональному рівнях при збереженні за державою законодавчих і контрольних функцій.
У перспективі-при досягненні стабілізації та сталого економічного зростання, трансформації російської економіки в соціально орієнтоване ринкове господарство змішаного типу, а молодої російської демократії - в правову демократичну державу з

пріоритетом захисту прав людини і громадянина - система соціального страхування також придбає нових рис.

Поряд з державними бюджетними гарантіями соціальне страхування стане основою сучасної системи соціального захисту населення, витісняючи інститут соціального допомоги "на її периферію, зводячи до мінімальних показники Злиденності і малОобеспе-ченности населення країни.
Контрольні питання
1. Яку роль відіграє соціальне страхування в системі соціального захисту населення?
2. Які основні суб'єкти та джерела фінансування вання соціального страхування в умовах перехід ної економіки?
У чому подібність і разлічія.обязательного і добровільного соціального страхування?
Які найважливіші види соціального страхування?
В чому полягають завдання та функції державних позабюджетних фондів соціального страхування?
Які основні напрямки реформ соціального страхування в Росії?
ЛІТЕРАТУРА
V ^ Бабич AM, Єгоров О.В. Економіка і фінансування соціально-культурної сфери. Казань: ППО ім. К.Якуба, 1996.
Бабич AM, Єгоров О.В., Жильцов Є.М. Економіка соціального страхування. М.: МГТУ ім. М.Баумана, 1997.
Жильцов Є. Н. Основи формування господарського механізму в сфері послуг. М.: Изд-во МГУ, 1991.
Пик В.Д. Соціальне страхування: історія, проблеми, шляхи вдосконалення. М.: йн-т праці, 1994.
Про державних позабюджетних соціальних фондах. Методичні рекомендації. Нормативні документи. М.: Ось-89, 1995.
Програма соціальних реформ в Російській Федерації на період 1996-2000 років / / Російська газета. 1997. 12 березня.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "6.5.3. Реформування соціального страхування "
 1. Контрольні питання
  реформування охорони здоров'я в РФ? 2. Як складається індивідуальний кошторис медичної установи? 3. Як визначаються загальні витрати на охорону здоров'я у проекті бюджету району ? 4. Назвіть найважливіші моделі (методи) фінансування медичних установ. 5. Охарактеризуйте страхові відносини в охороні здоров'я. 6. Що служить нормативною базою медичного страхування? 7.
 2. 2.3. Федеральні внески до фондів соціального страхування
  соціального страхування в США забезпечують функціонування федеральної системи пенсійного забезпечення по старості та системи страхування по безробіттю, діючої як на рівні федерації, так і на рівні штатів. Внески на соціальне страхування по старості вносяться працівниками та роботодавцями в рівних частках. Ставка внесків на соціальне забезпечення становить 6,2% від суми оплати праці, на
 3. 6.5.3. Реформування соціального страхування
  реформування державного соціального страхування є створення фінансово стійкої системи, що забезпечує громадянам встановлені державні гарантії щодо захисту від соціальних і професійних ризиків, а також більш ефективне вико-користування страхових коштів. Реформування системи соціальних виплат здійснюватиметься за двома пріоритетними напрямками. По-перше, це
 4. 4.3. Єдиний соціальний податок (скасований).
  соціального страхування президент Франклін Делано Рузвельт підкреслив, що «податки, зрештою, є тими внесками, які ми робимо за привілеї бути членами організованого суспільства». принципове не питання, бути чи не бути системі соціального страхування взагалі, а саме питання, скільки доцільно мати таких програм, якими вони повинні бути і як їх фінансувати і
 5. Глава 19. Основні напрямки економічної реформи в Росії
  реформування і програма ринкових перетворень в Росії 19.2. Основні напрями та результати реформування, сьогоднішні проблеми Сьогодні в Росії немає ні нових відносин власності, ні сучасного ринку. Їх належить створити і розгорнути "обличчям до людини", зробити так, щоб виграш від реформ отримали не 5-7 відсотків населення, а його переважна частина. Л. І. Абалкін 'Ми повинні
 6. Порядок обчислення і сплати податку платниками податків - роботодавцями
  соціального податку до Фонду соціального страхування РФ, підлягає зменшенню платниками податків на вироблені ними самостійно витрати на цілі державного соціального страхування, передбачені законодавством РФ. 3. Платники податків виробляють сплату авансових платежів не пізніше 15-го числа наступного місяця. 4. Платники податків повинні вести облік окремо по кожному з
 7. Глава 9 Соціальна економія: витоки сучасних уявлень про цілі та шляхи реформування економіки і соціально-економічних відносин
  реформування економіки та соціально-економічних
 8. Контрольні питання
  реформування соціального забезпечення в
 9. ЛІТЕРАТУРА
  соціально-культурної сфери. Казань: ППО ім. К.Якуба, 1996. Бабич AM, Єгоров О.В., Жильцов Є.М. Економіка соціального страхування. М.: МГТУ ім. М.Баумана, 1997. Жильцов Є. Н. Основи формування господарського механізму в сфері послуг . М.: Изд-во МГУ, 1991. Пик В.Д. Соціальне страхування: історія, проблеми, шляхи вдосконалення. М.: йн-т праці, 1994. Про державних позабюджетних
 10. Стаття 34 . Соціальне страхування та забезпечення працівників підприємств з іноземними інвестиціями
  соціальне забезпечення (за винятком пенсійного забезпечення іноземних працівників) регулюються нормами чинного на території РРФСР законодавства. (2) Платежі на пенсійне забезпечення іноземних працівників підприємства з іноземними інвестиціями перераховуються у відповідні фонди країн їх постійного місця проживання у валюті та на умовах цих країн. (3) Підприємства з
 11. Соціальне страхування Jдін із способів підвищення рівня життя найбідніших громадян - пряме по-"олненіе їх доходів державою , для
  соціального трахованія. Соціальне страхування - широкий термін, який включає: азлічних урядові програми, зокрема в США існує про-грами допомоги сім'ям з дітьми (AFDC). Типова сім'я, яка отримує допомогу за програмою AFDC, - сім'я без батька, з непрацюючою матір'ю. (Прийнятий в 1996 р.; АКОН про реформу соціального страхування ініціював значні зміни ~
 12. Питання 80. Статистика страхування. Статистика соціального страхування
  соціального страхування, 2) статистика особистого страхування; 3) статистика майнового страхування. У складі доходів фондів соціального страхування виділяють наступні елементи: 1) страхові внески від підприємств і організацій; 2) надходження від осіб, що купують путівки в санаторії і будинки відпочинку; 3) перерахування з вищих бюджетів соціального страхування. Основні завдання
 13. Передумови реформування
  реформування російської економіки, як зазначалося, випливала з сукупності факторів, що склалися до середини 80-х рр..: Структурних деформацій і кризи російської економіки, значущості диспропорцій, недосконалості механізму управління, відсутність зацікавленості в результатах праці і т. д. Більше 90% державних капіталовкладень прямувало у важку промисловість ', ВПК, разом з
 14. Стаття 39. Фонди добровільного страхування вкладів
  страхування вкладів для забезпечення повернення вкладів і виплати доходів по них. Фонди добровільного страхування внесків створюються як некомерційні організації. Число банків - засновників фонду добровільного страхування вкладів має бути не менше п'яти з сукупним статутним капіталом не менше 20-кратного мінімального розміру статутного капіталу, встановленого Банком Росії для банків на дату
 15. 85. Соціальне страхування
  соціального захисту населення від різних ризиків, пов'язаних з втратою працездатності та доходів. Особливістю соціального страхування є його фінансування зі спеціальних позабюджетних фондів, що формуються з цільових внесків роботодавців і працівників за підтримки держави. Соціальне страхування входить в систему соціального захисту населення, тому необхідно правове визнання витрат по
© 2014-2022  epi.cc.ua