Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

№ 524706 Частина 12.

№ 524706 Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді Рис. 32.5 ГРОШОВА ІН'ЄКЦІЯ Збільшення про-позиції грошей від MS1 до MS2 веде до зниження равновес-ної ставки відсотка з г,, до г2 (графік (а)). Так як процентна ставка є ціна запозичень, її зменшення веде до зростання обсягу попиту на товари і послуги при даному рівні цін з V1 до Y2. Таким чином, крива сукупного попиту зміщується вправо, від ЛО, до AD2 (графік (б)). (А) Ринок грошей Процентна ставка 2. ... Рівноважна процентна ставка знижується ... (Б) Крива сукупного попиту Рівень цін Обсяг грошової маси 3. ... А обсяг попиту не товари та послуги при даному рівні цін зростає набуває на відкритому ринку облігації федерального уряду, вона тим самим збільшує пропозицію грошей і розширює сукупний попит. Коли ФРС продає на відкритому ринку урядові облігації, вона зменшує пропозицію грошей і обмежує сукупний попит. Однак досить часто при обговоренні політики ФРС в якості основного інструменту її політики розглядають не пропозиція грошей, а процентну став-ку.
Дійсно, в останні роки ФРС оголошує про орієнтовні показ-ники норми відсотка по федеральних фондах - процентної ставки за короткостроковими позиками на міжбанківському ринку, які переглядаються каж-Диє шість тижнів на засіданнях ФКООП. ФРС прийняла рішення про встановлен-ванні орієнтовних показників норми відсотка по федеральних фондах (а не для пропозиції грошей, як це практикувалося) почасти тому, що кількісно оцінка пропозиції грошей вельми скрутна. Рішення ФРС про встановлення орієнтовних значень процентної ставки не змінює наш аналіз грошово-кредитної політики. Теорія переваги ліквідності-сти ілюструє важливий принцип: грошово-кредитна політика може бути опи-сану як в термінах пропозиції грошей, так і в термінах процентної ставки (норми відсотка). Коли ФКООП встановлює орієнтовний значення норми процен-Глава 32. Сукупний попит і грошово-кредитна та фінансово-бюджетна політика 707 та по федеральних фондах (наприклад, 6%), це означає, що біржові брокери ФРС отримують вказівку проводити операції на відкритому ринку таким чином, щоб забезпечити значення рівноважної процентної ставки на рівні 6 %.
Тобто коли ФРС встановлює планові показники процентної ставки, вона приймає на себе зобов'язання регулювати пропозицію грошей таким чином, щоб рівновагу на ринку грошей відповідало цим орієнтовним значенням. Аналогічно зміни в грошово-кредитній політиці можуть розглядатися як в термінах зміни орієнтовних значень процентної ставки, так і в термінах зміни пропозиції грошей. Коли ФКООП знижує планові показ-ники норми відсотка по федеральних фондах, біржові брокери ФРС, торгую-щие облігаціями, набувають урядові облігації, що веде до збіль-чению пропозиції грошей та зменшення рівноважної ставки відсотка. Коли ФКООП підвищує планові цифри, брокери ФРС продають державні облігації, отже, пропозицію грошей зменшується, а рівноважна відсоток-ная ставка зростає.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " № 524706 Частина 12. "
 1. Передмова
  Людвіг фон Мізес був і до цих пір відомий нашому читачеві тільки як незламний ліберал і безкомпромісний борець з соціалізмом і бюрократією. Вихід російською мовою його книги "Людська діяльність", з дня публікації якої пройшло рівно півстоліття, розкриває нам всю систему його поглядів, закономірним елементом і логічним завершенням якої є мізесовскій лібералізм. У цій книзі
 2. 1. Економічна теорія і праксиология
  Економічна теорія є наймолодшою наукою. Звичайно, за останні 200 років на основі дисциплін, знайомих ще стародавнім грекам, виникло багато нових наук. Однак у даних випадках частина знання, яка до цього вже утвердилася в ситуації старій системі знань, просто стала автономною. Область досліджень була більш точно подразделена і досліджена за допомогою нових методів; в ній до цих пір
 3. Частина перша. ЛЮДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
  Частина перша. ЛЮДСЬКА
 4. 5. Принцип методологічної одиничності
  Праксиология починає свої дослідження не просто з дій індивіда, а з окремої дії. Вона не звертається в неясних термінах до людського дії взагалі, а має справу з конкретною дією, яке певний людина скоїла в певний день в конкретному місці. Зрозуміло, вона не стосується випадкових і зовнішніх характеристик цієї дії і його відмінностей від всіх інших дій, а
 5. 8. Концептуалізація і розуміння
  Завдання наук про людську діяльність полягає в розумінні сенсу і значущості людської діяльності. Вони застосовують з цією метою дві різні пізнавальні процедури: концептуалізація (сonception) і розуміння-інтерпретація (understanding). Концептуалізація розумовий інструмент праксиологии; розуміння специфічний засіб історії. Праксеологічне пізнання понятійно.
 6. 10. Метод економічної науки
  Предмет праксиологии суть експлікація категорії людської діяльності. Все, що потрібно для виведення всіх теорем праксиологии, знання сутності людської діяльності. Це наше власне знання, оскільки ми люди; жодна істота людського походження, якщо патологічні стани не звели його до простого рослинного існування, не позбавлене його. Для розуміння цих теорем не потрібно
 7. 2. Логічний аспект полілогізма
  Марксистський полілогізм стверджує, що логічна структура мислення різна у членів різних громадських класів. Расистський полілогізм відрізняється від марксистського тільки тим, що приписує специфічну логічну структуру мислення різних рас і стверджує, що всі члени певної раси незалежно від приналежності до якого-небудь класу наділені цієї специфічної логічної
 8. 2. Минуле, сьогодення і майбутнє
  Саме діяльність забезпечує людину поняттям часу і змушує усвідомити хід часу. Ідея часу праксеологічна категорія. Дія завжди спрямоване в майбутнє; завжди життєво важливо і необхідно планувати і діяти заради кращого майбутнього. Його мета завжди полягає в тому, щоб привести обставини майбутнього в більш задовільний стан в порівнянні з тим, яке
 9. 1. Невизначеність і діяльність
  Невизначеність майбутнього вже мається на увазі самим поняттям діяльності. Те, що людина діє, і те, що майбутнє невизначено, ні в якому разі не є двома незалежними проблемами. Це лише два різні способи встановлення однієї речі. Ми можемо припустити, що результати всіх подій і змін однозначно зумовлені вічними незмінними законами, які керують
 10. 3. Імовірність класу
  Ймовірність класу означає наступне: ми знаємо або припускаємо, що знаємо, все відносно розглянутої проблеми про поведінку цілого класу подій чи явищ, але про реальні одиничних події та явища ми не знаємо нічого, крім того , що вони є елементами цього класу. Наприклад, ми знаємо, що в лотереї 90 квитків і п'ять з них виграють. Таким чином, ми знаємо все про поведінку
© 2014-2022  epi.cc.ua