Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

484 Частина 8.

484 Частина 8. Макроекономічні показники «... за певний період часу» ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Виробництво якої продукції - одного кілограма гамбургерів або ікри вносить більший внесок у збільшення ВВП? Чому? ВВП відображає кількість продукції, виробленої за конкретний відрізок вре-мени, зазвичай протягом року чи кварталу. Коли уряд повідомляє нам значення ВВП за квартал, його величина зазвичай дається в «річному численні». Це означає, що представлені цифри відображають суму всіх витрат і доходів за три місяці, помножену на чотири. Такий підхід використовується для більш наочного зіставлення цифр Кварталом-ного та річного ВВП. Крім того, рівень ВВП за квартал подається з урахуванням так званої сезонної поправки, що дозволяє згладити нерівномірність виробництва і по-требления товарів і послуг протягом року, як, наприклад, в період різдвяних розпродажів, коли витрати населення досягають найвищої позначки. Для політи-ков і економістів важлива об'єктивна інформація про стан справ у країні, тому офіційно публікується значення ВВП завжди містить сезонну по-правку.
А тепер давайте ще раз повторимо визначення ВВП: - Валовий внутрішній продукт (ВВП) є ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених усередині країни за певний період часу. Очевидно, що ВВП являє собою складний показник оцінки еконо-чеський активності. При подальшому вивченні макроекономіки ви познайомитеся з іншими тонкощами його обчислення, але і зараз ви повинні звернути увагу на те, що кожна частина його словесного визначення має свій глибокий сенс. Вузлик на пам'ять ТРИ ІНШИХ показники доходів Коли Міністерство торгівлі США раз на три ме-сяца представляє дані про ВВП, воно супроводжує свій звіт і деякими іншими показниками до-ходу. Вони відрізняються один від одного переліком вчи-ють засобів. Трьома найважливішими з них є наступні: - Чистий національний продукт (ЧІП) представля-ет собою загальний дохід всіх громадян країни за вирахуванням суми амортизації, що представляє собою вар-тість зносу устаткування і виробничих приміщень. У розрахунках Міністерства торгівлі амор-тізаціонние відрахування фігурують як «потребле-ня основних фондів».
- Лічниг "; хід визначається як сума доходів всіх домашніх господарств і приватних неакціонерних під-приємств. На відміну від IiBI) і ЧНП, він не враховує нерозподілений прибуток, тобто частина прибутку акціонерного товариства, що залишається в распоряже-ванні підприємства після виплати дивідендів акці-Онер. Крім того, в даному випадку враховуються доходи, отримані у вигляді відсотків по державно-го цінних паперів, а також держава-ні соціальні допомоги. - Наявний особистий дохід дорівнює сумі доходів всіх домашніх господарств і приватних неакціонерних підприємств, що залишається в їх розпорядженні після виплати фінансових зобов'язань перед держа-вою - податків і неподаткових платежів (напри-мер, на придбання ліцензій). Хоча різні показники валового доходу за-метноотлічаются в деталях, кожен з них до-вільно об'єктивно відображає ситуацію в економіці в цілому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "484 Частина 8."
 1. Передмова
  Людвіг фон Мізес був і до цих пір відомий нашому читачеві тільки як незламний ліберал і безкомпромісний борець з соціалізмом і бюрократією. Вихід російською мовою його книги "Людська діяльність", з дня публікації якої пройшло рівно півстоліття, розкриває нам всю систему його поглядів, закономірним елементом і логічним завершенням якої є мізесовскій лібералізм. У цій книзі
 2. 1. Економічна теорія і праксиология
  Економічна теорія є наймолодшою наукою. Звичайно, за останні 200 років на основі дисциплін, знайомих ще стародавнім грекам, виникло багато нових наук. Однак у даних випадках частина знання , яка до цього вже утвердилася в ситуації старій системі знань, просто стала автономною. Область досліджень була більш точно подразделена і досліджена за допомогою нових методів; в ній до цих пір
 3. Частина перша. ЛЮДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
  Частина перша. ЛЮДСЬКА
 4. 5. Принцип методологічної одиничності
  Праксиология починає свої дослідження не просто з дій індивіда, а з окремої дії. Вона не звертається в неясних термінах до людського дії взагалі, а має справу з конкретною дією, яке певний людина скоїла в певний день в конкретному місці. Зрозуміло, вона не стосується випадкових і зовнішніх характеристик цієї дії і його відмінностей від всіх інших дій, а
 5. 8. Концептуалізація і розуміння
  Завдання наук про людську діяльність полягає в розумінні сенсу і значущості людської діяльності. Вони застосовують з цією метою дві різні пізнавальні процедури: концептуалізація (сonception) і розуміння-інтерпретація (understanding). Концептуалізація розумовий інструмент праксиологии; розуміння специфічний засіб історії. праксиологической пізнання понятійно.
 6. 10. Метод економічної науки
  Предмет праксиологии суть експлікація категорії людської діяльності. Все, що потрібно для виведення всіх теорем праксиологии, знання сутності людської діяльності. Це наше власне знання, оскільки ми люди; жодна істота людського походження, якщо патологічні стани не звели його до простого рослинного існування, не позбавлене його. Для розуміння цих теорем не потрібно
 7. 2. Логічний аспект полілогізма
  Марксистський полілогізм стверджує, що логічна структура мислення різна у членів різних громадських класів. Расистський полілогізм відрізняється від марксистського тільки тим, що приписує специфічну логічну структуру мислення різних рас і стверджує, що всі члени певної раси незалежно від приналежності до якого-небудь класу наділені цієї специфічної логічної
 8. 2. Минуле, сьогодення і майбутнє
  Саме діяльність забезпечує людину поняттям часу і змушує усвідомити хід часу. Ідея часу праксеологічна категорія. Дія завжди спрямоване в майбутнє; завжди життєво важливо і необхідно планувати і діяти заради кращого майбутнього. Його мета завжди полягає в тому, щоб привести обставини майбутнього в більш задовільний стан в порівнянні з тим, яке
 9. 1. Невизначеність і діяльність
  Невизначеність майбутнього вже мається на увазі самим поняттям діяльності. Те, що людина діє, і те, що майбутнє невизначене, ні в якому разі не є двома незалежними проблемами. Це лише два різні способи встановлення однієї речі. Ми можемо припустити, що результати всіх подій і змін однозначно зумовлені вічними незмінними законами, які керують
 10. 3 . Ймовірність класу
  Ймовірність класу означає наступне: ми знаємо або припускаємо, що знаємо, все відносно розглянутої проблеми про поведінку цілого класу подій чи явищ, але про реальні одиничних події та явища ми не знаємо нічого, крім того, що вони є елементами цього класу. Наприклад, ми знаємо, що в лотереї 90 квитків і п'ять з них виграють. Таким чином, ми знаємо все про поведінку
© 2014-2022  epi.cc.ua