Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

36.2. ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Основні фактори економічного зростання:
1) зростання кількості та якості трудових, або людських, ресурсів;
2) збільшення обсягу основного капіталу;
3) нова техніка і технологія;
4) нове в системі управління;
5) розробка природних ресурсів.
Ці п'ять факторів економічного зростання називаються факторами пропозиції. Саме вони забезпечують фізичний ріст виробництва. Тільки доступність більшої кількості і якості ресурсів, як людських, так і матеріальних, включаючи технологічний потенціал, дозволяє збільшувати виробництво реального продукту. Однак для економічного зростання мають значення і фактори, що впливають на зміну попиту: цінові та нецінові фактори.
Таким чином, економічне зростання означає не тільки повне залучення ресурсів в економічний оборот і найбільш ефективне їх використання, а й облік факторів попиту з метою отримання максимальної кількості корисної продукції і прибутку (див. рис. 36.1) .
Збільшення ВНП може здійснюватися двома способами:
1) екстенсивним;
2) інтенсивним (див. рис. 36.2).

Рис. 36.1. Фактори економічного зростанняРис. 36.2. Економічне зростання і його типи (екстенсивний та інтенсивний)


З цих позицій докладніше розглянемо перераховані вище фактори.
1. Роль витрат праці в економічному зростанні.
Економічне зростання, або зростання реального ВНП, почасти залежить від величини трудовитрат, але головним чином від їх якості, що неминуче викликає підвищення продуктивності праці.
Від чого залежить кількість трудовитрат? Воно залежить від чисельності зайнятих і тривалості робочого тижня. Середня тривалість робочого тижня визначається правовими та інституційними факторами, а також колективними договорами У свою чергу, зайнятість залежить від чисельності населення і частки працездатного населення, яке реально зайняте виробництвом. Використання праці збільшується або як наслідок зростання тривалості робочого дня, або за підвищення частки зайнятих у загальній чисельності населення. У нормальних умовах перший з цих факторів навряд чи здатний послужити причиною зростання, так як підвищення рівня добробуту людей швидше збільшить їх «попит» на вільний час. Навпаки, другий фактор цілком в змозі сприяти економічному зростанню, якщо збільшується частка населення працездатного віку або змінюється ставлення людей до праці.
Від чого залежить якість праці? Якість праці залежить від таких факторів, як освіта, підготовка та перепідготовка кадрів, професіоналізм. Розвиток освіти та професійної підготовки дозволяє домагатися більш суттєвих зрушень у продуктивності праці. Втім, подібні зрушення скоріше варто відносити на рахунок зростання інвестицій в людські ресурси. З економічного аналізу випливає, що в розвинених країнах збільшення трудовитрат дає приблизно 1/3 приросту реального доходу, решту 2/3 приросту забезпечуються підвищенням продуктивності праці.
Підвищення рівня освіти і професійної підготовки? найістотніший чинник зростання продуктивності праці. Освічені люди, грамотні, з великим досвідом роботи, створюючи високоякісну продукцію, сприяють задоволенню безмежних потреб. Звідси інвестиції в людський капітал? важлива умова економічного зростання, але не тільки.
2. Роль обсягу основного капіталу в економічному зростанні.
Обсяг основного капіталу є вирішальним фактором, що визначає динаміку економічного зростання. Щоб збільшити обсяг основного капіталу, необхідне зростання частки інвестицій у ВНП. Особливе значення мають державні інвестиції в інфраструктуру: інформація, електроенергія, шосейні дороги, мости, аеропорти, громадський транспорт, система водоочищення і т. д. Нерідко уповільнення економічного зростання пояснюється браком інвестицій в її розвиток. Вплив фактору вигоди від економії, обумовленої масштабами виробництва, означає, що розширення ринків збуту і розмірів підприємств дозволяє впроваджувати більш ефективні методи виробництва, а це веде до зростання продуктивності праці.
Не слід плутати зростання капіталу «вшир» і «вглиб».
Зростання капіталу «вшир» збільшує обсяг капіталу, утягненого в господарський оборот, але, на жаль, не збільшує продуктивності праці. І ось тут потрібна допомога? зростання капіталу «вглиб».
Зростання капіталу «вглиб» виражається в більш ефективному виробництві за рахунок зростання продуктивності праці. Це означає, що наймається більш кваліфікована робоча сила («мотайте на вус»? Постійно вчіться, ростіть в професійному плані, стаєте «профі»!), Застосовуються нова техніка і технологія, новий менеджмент і т. д.
3. Технічний прогрес. Технічний прогрес є важливим (можна сказати, СУПЕРВАЖНО) фактором економічного зростання. По суті він є двигуном економічного прогресу. Швидкість впровадження технічних винаходів і поновлення капіталу багато в чому залежить від співвідношення ціни капітального обладнання та заробітної плати робітників, праця яких заміщає цей капітал. Протягом останніх 50 років у розвинених країнах заробітна плата, як правило, росла порівняно швидше витрат, пов'язаних з придбанням обладнання. Підприємства заміщали працю капіталом, і темпи технічного прогресу помітно прискорилися в багатьох галузях, що на своїх робочих місцях відчули і сільськогосподарський робітник, і вантажник, і транспортний робітник, і докер, і шахтар.
4. Зміна менеджменту, або управління виробництвом на різних рівнях.
Технічний прогрес означає не тільки абсолютно нове обладнання, але також і нові форми управління та організації виробництва, тобто все те, що дозволяє по-новому комбінувати дані ресурси з метою збільшення кінцевого випуску продукції.
Наприклад, перехід від централізованої системи управління економікою до ринкової розглядається як фактор економічного зростання. Такий перехід здійснюється в Росії з 1991 р. по теперішній час. Однак результат прямо протилежний: замість економічного зростання в Росії в наявності найглибша економічна криза 10-річної тривалості. З 2003 р. Уряд РФ прогнозує економічне зростання в РФ на 5? 6%. І то «бабка надвоє сказала»: можливо буде, а може бути? немає. І тим не менше ми дотримуємося думки, що застосування нових форм управління на загальноекономічному, регіональному та фірмовому рівнях, безперечно, приносить великий ефект. Скажімо, поліпшення розподілу ресурсів означає, що робоча сила перерозподіляється з низькоприбуткових галузей у високоприбуткові галузі. Наприклад, переміщення ресурсів із сільського господарства, де продуктивність праці відносно низька, в обробну промисловість з відносно високою продуктивністю праці. У результаті середні показники продуктивності праці сукупного працівника зростають. Більш того, довгострокова тенденція до лібералізації міжнародної торгівлі сприяє поліпшенню розподілу ресурсів і стимулює зростання продуктивності праці.
5. Велика кількість і розробка природних ресурсів є потужним позитивним чинником економічного зростання. Так, нафта і природний газ забезпечують Росії сприятливі умови для економічного зростання. Це зовсім не означає, що країни з недостатніми запасами приречені на невисокі темпи економічного зростання. Так, в Японії природні ресурси обмежені, а темпи економічного зростання значні. У той же час деякі країни Африки і Південної Америки, володіючи істотними запасами природних ресурсів, відносяться до країнам.
Отже, ми розглянули п'ять факторів економічного зростання. Запитання: який з чинників зростання сприяє цьому найбільше? освіта, система підготовки кадрів або зростання запасів капіталу, розвиток технологій, управління або розробка природних ресурсів? Відповідь однозначна (тримайтеся за стілець!): Всі фактори вкупі, так як роль кожного з цих факторів однозначно виміряти просто неможливо.
Крім того, на економічне зростання впливають:
а) фундаментальні зміни структури виробництва. У міру зростання рівня добробуту жителів країни змінюється структура їх витрат: центр ваги витрат поступово переміщається з сільськогосподарської продукції на промислову, а потім і на сферу послуг. Оскільки можливості інтенсивного використання капіталу і технологічних інновацій найширше в промисловості, темпи зростання будь-якої економіки збільшуються при її індустріалізації. Однак у міру збільшення частки витрат на купівлю приватних та державних послуг темпи зростання знову сповільнюються;
б) стійке поліпшення умов торгівлі (див. глави, присвячені маркетингу, оптової та роздрібної торгівлі);
в) соціальна, культурна і політична атмосфера в країні. Аналіз даного питання виходить за межі даного підручника, проте він досить глибоко зачіпається в розділах, присвячених проблемам перехідної економіки в Росії.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 36.2. ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ "
 1. Терміни та поняття
  Економічне зростання: рівноважний, ефективний, ендогенний Економічний розвиток Цілі економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода -
 2. Терміни і поняття
  Економічне зростання: рівноважний, ефективний, ендогенний Економічний розвиток Цілі економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода -
 3. 1. ОСНОВНІ ТЕМИ ТЕОРІЇ ЗРОСТАННЯ
  Проблеми економічного зростання перебували в центрі уваги економістів з давніх пір. Серед них можна виділити наступні п'ять основних груп, значення яких змінювалося з часом: 1) чинники економічного зростання; 2) співвідношення теперішніх та майбутніх потреб та їх вплив на темпи зростання; 3) взаємовплив економічного зростання та розподілу доходу; 4) історична тенденція економічного
 4. 1. Основні теми теорії зростання
  Проблеми економічного зростання перебували в центрі уваги жономістов з давніх пір. Серед них можна виділити наступні п'ять основних груп, значення яких змінювалося з часом: I) фактори економічного зростання; 2) співвідношення теперішніх та майбутніх потреб та їх вплив на темпи зростання; 3) взаємовплив економічного зростання та розподілу доходу; 4) історична н- нденція економічного
 5. Контрольні питання
  1. У чому полягає економічне зростання? 2. Які типи економічного зростання ви знаєте і чим вони різняться? 3. Які фактори виробництва лежать в основі економічного зростання? 4. За допомогою яких показників вимірюється динаміка економічного зростання? 5. Які моделі економічного зростання ви знаєте і яка їх сутність? 6. У чому полягають переваги і недоліки економічного зростання?
 6. 15. Неокейнсіанством І посткейнсианство. ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  Основні напрямки кейнсіанства в післявоєнний період. Неокейнсианство: теорії циклу та економічного зростання. Посткейнсіанство. Дж. Робінсон, П. Сраффа («ліве» кейнсіанство). «Теорія недосконалої конкуренції» Дж. Робінсон. Теорія монополістичної конкуренції Ед. Чемберлина. Модель IS-LMДж. Хікса, її роль. Модель економічного зростання Р. Харрода і Є. Домара. Інновації як фактор
 7. Запитання для самоперевірки
  1. Що ви розумієте під економічним зростанням і ніж зростання відрізняється від економічного розвитку? 2. Охарактеризуйте фактори і показники економічного зростання. 3. Які моделі економічного зростання ви знаєте, в чому їх відмінність? 4. Розрахуйте темпи зростання ВНП, якщо він становив 300 тис. ден. од. і збільшився з минулого року на 15 тис. ден. одиниць. 5. Економічне зростання вимірюється як: а)
 8. Запитання для самоперевірки
  1. Що ви розумієте під економічним зростанням і ніж зростання відрізняється від економічного розвитку? 2. Охарактеризуйте фактори і показники економічного зростання. 3. Які моделі економічного зростання ви знаєте, в чому їх відмінність? 4. Розрахуйте темпи зростання ВНП, якщо він становив 300 тис. ден. од. і збільшився з минулого року на 15 тис. ден. одиниць. 5. Економічне зростання вимірюється як: а)
 9. Тема 4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ
  Проблема економічного зростання і його темпів - одна з найважливіших в макроекономіці. Її вивчення дозволяє, по-перше, зрозуміти причини відмінностей у рівні життя і темпах економічного росту між різними країнами в один і той же період (міждержавні розходження) і всередині країни в різні періоди (міжчасового відмінності), по-друге, виявити фактори економічного зростання по-третє, визначити умови
 10. ГЛАВА 36. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  Перед вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з
 11. Тести
    1. Економічне зростання вимірюється такими показниками (у річному обчисленні): а) темпом зростання номінального ВВП; б) темпом зростання реального ВВП; в) темпом зростання капіталоозброєності праці; г) темпом зростання продуктивності праці; д) темпом зростання реального ВВП на душу населення. 2. Фактори пропозиції економічного росту включають: а) наявність і якість основного капіталу; б)
 12. Основні терміни і поняття
    Економічне зростання, темп зростання ВНП, фактори пропозиції, функція Кобба-Дугласа, фактори попиту, фактори розподілу, автономні, похідні інвестиції, акселератор, механізм мультиплікатора-акселератора, структура економіки, економічний цикл, криза, депресія, пожвавлення, підйом, «довгі хвилі »Н. Кондратьєва, середньострокові
 13. Інтелектуальний тренінг і практикум
    1. Питання на кмітливість 1.1. У чому екстенсивний і інтенсивний економічний ріст протилежні один одному? 1.2. Які фактори економічного зростання забезпечують найвищі темпи розвитку національного господарства? 2. Темпи макроекономічного зростання повинні бути: а) вище темпів зростання населення, б) вище темпів збільшення народжуваності; в) вище темпів в'їзду іноземних громадян в
© 2014-2022  epi.cc.ua