Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. Історія світової економіки, 2002 - перейти до змісту підручника

35.2.Реформи в Росії і перехід до ринкової економіки


Після розпаду СРСР у Росії починається етап радикальних реформ. Сформований новий уряд Росії проведення цих реформ засновувало на монетаризм і так званої «шокової терапії». Це виразилося в прискореної приватизації державної власності, у відмові від державного регулювання цін і валютного курсу рубля, планового керівництва економікою і планового розподілу продукції підприємств, бюджетних дотацій галузям народного господарства і населенню, адміністративної прив'язки виробника продукції до споживача та ін
Розпочата з січня 1992 лібералізація цін призвела до їх нестримного зростання. Вже в 1992 р. індекс цін зріс у 26 разів, або 31% на місяць, в 1993 р. - в 9,4 рази, або 10% на місяць, в 1995 р. - 2,3 рази, або 7,3% . Разом з тим зростання цін призвів до різкого зниження купівельного попиту населення. Поєднання зростання цін з відкриттям кордонів, ввезенням продовольства і товарів повсякденного попиту за кордону сприяло насиченню споживчого ринку, вилучення у населення грошової маси і стабілізації споживчого ринку. Однак низька конкурентоспроможність вітчизняної продукції стала однією з головних причин скорочення збуту, а тому й виробництва продукції російських підприємств. Вже в 1992 р. промислове виробництво скоротилося на 18%, ВВП знизився на 19%, а в 1993 р. ВВП знизився на 12%, а промислове виробництво - на 16%.
У 1993-1994 р. прискореними темпами проводилася приватизація державної власності. За задумом реформаторів приватизація повинна була підвищити ефективність роботи підприємств, ліквідувати їх дотаційність, зменшити витрати бюджету на ці цілі, створити ринкову економіку, конкуренцію виробників продукції та послуг, сформувати середній клас у суспільстві, як соціальну опору нового ладу.
Для проведення приватизації була розроблена і затверджена схема, за якою державна власність у виробничій сфері була акціонована, пакети акцій розділені між трудовими колективами і державою. З метою підтримки приватизації директорами підприємств їм дозволили отримати 5% акцій. Всім жителям країни було видано по одному ваучеру на людину. Вартість одного ваучера становила одну стопятьдесятмілліонную частку вартості всього державного майна Російської Федерації. Власники ваучерів могли або вкласти їх у вигляді своїх паїв у підприємства, спеціально створені фонди чи продати.
Однак спочатку ця схема приватизації державної власності вносила в суспільство нерівність. Перевага була віддана членам трудових колективів підприємств виробничої сфери, які отримали пакети акцій приватизованих підприємств. Працівники ж невиробничої сфери, установ, що перебувають на бюджеті, практично нічого не отримали, так як передані ними в основному в інвестиційні фонди ваучери пізніше пропали разом з розваленими фондами. Несправедливість по відношенню до цих верствам населення була і в тому, що підприємства сфери матеріального виробництва були створені і за рахунок коштів, недоотриманих десятиліттями вчителями, лікарями, вченими, військовими та іншими працівниками бюджетних установ у вигляді їх низької заробітної плати. Вже цими діями в суспільстві була створена грунт для розбіжностей.
Іншою негативною стороною було прагнення реформаторів штучно форсувати створення середнього класу в Росії.
З цією метою підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування практично задарма перейшли у приватну власність. Крім того, і промислові підприємства значною мірою виявилися в руках керівників цих підприємств, що зосередили у своїх руках великі пакети акцій.
З метою прискорення створення у підприємців початкового капіталу реформатори пішли на скасування державної монополії на виробництво і реалізацію алкогольної продукції, бо легше і швидше всього можна створити капітал, торгуючи горілкою. При цьому бюджетна система не отримала приблизно чверть бюджетних доходів. Це призвело до швидкого майнового розшарування суспільства. Різниця в рівнях душового доходу між забезпеченими верствами населення, питома вага яких не перевищував 10% від усього населення країни, і рештою населення перевищила 20 разів. Для порівняння: в індустріально розвинених країнах ця різниця не перевищує п'яти-восьми разів. Природно, це також негативно позначалося на морально-політичному кліматі в країні.
До початку 1993 р. були приватизовані майже всі підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, третина промислових підприємств. У недержавному секторі працювало близько половини зайнятих у народному господарстві. Приватизовані підприємства випускали приблизно 40% промислової продукції. Швидко розвивалася інфраструктура ринку. Створювалися товарні біржі, фондовий ринок, фінансові фонди і компанії.
Одночасно з цими процесами в країні спостерігалася політична нестабільність. У політичних і економічних колах не було єдиної позиції. З одного боку, прихильники проведення радикальних реформ прагнули до посилення фінансово-кредитної політики, прискореної приватизації. Іншої думки були представники військово-промислового та агропромислового комплексів, які відстоювали позиції посилення державного регулювання економіки, продовження бюджетного дотування підприємств.
1994-1996 рр.. Уряду не вдалося подолати інерцію спаду в економіці країни. Все більша кількість підприємств переставали виробляти продукцію, послуги. Незважаючи на те що був виданий Закон про банкрутство, підприємства, що не відповідають за своїми зобов'язаннями, не оголошувалися банкрутами, працівники їх не звільнялися, але й не отримували зарплати.
Бюджет позбавлявся доходів у вигляді податку на прибуток, ПДВ, прибуткового податку з фізичних осіб. Збільшувався бюджетний дефіцит. Якщо на перших етапах реформ дефіцитним був лише федеральний бюджет, то пізніше регіональні та місцеві бюджети стали також дефіцитні. Почалися постійні невиплати зарплати в бюджетних галузях і пенсій пенсіонерам.
Реформи проводилися і в аграрному секторі економіки. Вони почалися з реорганізації колгоспів і радгоспів. Трудові колективи отримали у спільну власність землю й основні засоби, які були розділені між працюючими і пенсіонерами на паї. При цьому земля ділилася порівну, а майно - за вартістю і у відповідності з трудовим стажем працівників. Працівникам надали можливість використовувати три варіанти реорганізації колгоспів і радгоспів: організація фермерських господарств і сільськогосподарських кооперативів, збереження колгоспу, радгоспу, організація акціонерного товариства. В основному колгоспи і радгоспи були перетворені в акціонерні товариства і виробничі кооперативи.

Проте реформи в сільському господарстві йшли повільними темпами. Положення в цій галузі різко погіршився. Причиною було загальне погіршення економічної обстановки в країні, різке скорочення державних дотацій сільськогосподарським підприємствам, значний розмір імпорту продовольства, зниження платоспроможного попиту населення.
Створення фермерських господарств гальмувалося відсутністю у фермерів необхідної матеріально-технічної бази, труднощами отримання банківського кредиту через практичну відсутність у фермерів заставної вартості, так як землю вони не мали права продавати і закладати в банках.
Все це призвело до того, що рівень сільськогосподарського виробництва в країні став щорічно знижуватися.
Проведення реформ в економіці сприяло переходу країни на капіталістичний шлях розвитку. Серйозних перешкод до такого переходу не було. Зазвичай, як свідчить досвід всесвітньої історії, опір переходу до нового суспільно-економічному ладу надавали класи та соціальні верстви населення, що втрачають свою власність і владу. У Росії до цього часу було створено безкласове суспільство. Практично вже не існувало відмінності між класом робітників і класом селян. Не було й правлячого класу - власника засобів виробництва, що втрачає владу, а правляча партійно-бюрократична еліта не сумнівалася, що залишиться при владі і не опиралася змінам.
Що ж стосується власності на засоби виробництва, то її ніхто не втрачав, так як вона була державною. Навпаки, у результаті змін представники партійно-бюрократичної еліти, керівники підприємств, представники тіньової економіки і кримінального світу, що мають владу і гроші, легко нею заволоділи. Населенню ж внушалась думка про те, що в умовах соціалізму та державної власності неможливо ефективно організувати виробництво і забезпечити прийнятний рівень життя людей. В умовах багаторічного постійного товарного і продовольчої дефіциту, низької зарплати населення було психологічно підготовлено до такого положення, яке охарактеризував К. Маркс: «Краще жахливий кінець, ніж жах без кінця» *. Всі ці обставини сприяли переходу країни до капіталізму, переходу без опору, безкровного, але аж ніяк не безболісного для економіки і населення.
* Маркс. К.Енгел'с. Ф. Соч. Т. 8. - С.115.
Таким чином мілітаризація економіки, надмірна гонка озброєнь, ведення військових дій в інших країнах, надання військової та економічної допомоги державам, що йде в фарватер ідеологічної і зовнішньої політики СРСР, неефективне господарювання та безгосподарність призвели до виснаження держави і розладу економіки країни, економічному, а потім і політичної кризи і, нарешті, розпаду СРСР.
Наслідком цього стали руйнування єдиного економічного простору і господарських зв'язків, втрата економічних переваг від міжрегіональної інтеграції, занепад економіки, зниження життєвого рівня населення, ідеологічний розбрат, нестійке внутрішньополітичне становище, психологічний дискомфорт у суспільстві. З геополітичних позицій розпад СРСР призвів до ліквідації балансу двох наддержав в світі і гегемонії США.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 35.2.Реформи в Росії і перехід до ринкової економіки "
 1. Реформи в Росії і перехід до ринкової економіки
  реформування економіки, коли при регулюються-ючий ролі держави мали відбуватися поступове роздержавлення частини суспільної власності і впровадження в економіку ринкових відносин. Ця програма, розроблена і прийнята в середині 1987 р., передбачала з метою перехо-так до регульованої ринкової економіки соціальну переорієнтацію, перетворення струк-тури економіки, реформу
 2. Коментарі
  реформ. [67] кyлі назва низькооплачуваних низькокваліфікованих робітників у Китаї, Індії та низці інших країн. [68] мексиканські пеони селяни спадкові боржники. Пеонаж перетворення селян в спадкових боржників допомогою позик, які повинні бути відпрацьовані і зобов'язання за якими передаються з покоління в покоління, був широко поширений в Латинській Америці.
 3. КИТАЙ
  реформи в селі, скасувавши комуни та надавши кожному селянинові його частку землі - тобто перейшовши до системи сімейного підряду. У технічному сенсі селяни отримали землю в оренду на п'ятнадцять років за щорічні поставки її продукції, а деревні насадження - в оренду на п'ятдесят років за постачання їхньої продукції, з правом передати (продати) оренду на землю в 1988 р. (20). Але насправді
 4. 1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання
  реформується, а нова тільки формується. З-j менения, що відбуваються в перехідній економіці, є переважно змінами розвитку, а не функціонування, як це характерно для сформованої системи. Перехідна економіка в ряді колишніх соціалістичних країн представляє собою якусь суміш елементів (відносин, зв'язків, інститутів) централізованої і сучасної ринкової систем. Сюди
 5. Роздержавлення і приватизація
  реформування ключових галузей і лібералізація виробничо-економічних зв'язків не забезпечили економічне зростання - збільшення темпів розвитку і зростання національного доходу на душу населення. Поспішна приватизація та криміналізація економіки призвели до різкого спаду виробництва, зростання безробіття, деіндустріалізації економіки. Десятки тисяч заводів і фабрик не змогли перебудувати виробництво і
 6. Тіньова економіка
  реформи, особливо при «шокової терапії», повинні включати широкий набір засобів, які використовувалися іншими державами в аналогічних умовах, але головне, щоб це була продумана, цілеспрямована програма соціальної підтримки населення, здійснювана під контролем держави. На думку економіста А. Ліфшиця, така висока соціальна плата за проведення ринкової реформи, яку
 7. Справедливість цього рівняння визначається тим, що кожна угода в еконо-Міці в
  реформ , Рос-я залучає кошти інвесторів | го світу. ІНОЗЕМНА БІЗНЕС ВІРИТЬ 3 МАЙБУТНЄ РОСІЇ: Несмотя-РЯ НА РИЗИКИ, ІНВЕСТОРИ Отовая ВКЛАДАТИ ГРОШІ Девід Хоффман> сква. При погляді зсередини ми ві-1 в російській економіці множе-о страшних ознак нестабільність на мільйони робітників, місяцями одержують зарплату; повсюдне гоніння від сплати податків; застій
 8. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  реформування соціально-економічних відносин. Це відрізняє і самобутню «Книгу про злиднях і багатство» Івана Тихоновича Посошкова (1652-1726), і програму революційних перетворень Павла Івановича Пестеля (1793-1826), і теорію політичної економії трудящих Миколи Гавриловича Чернишевського (1828-1889), і праці буржуазних лібералів Івана Васильовича Вернадського (1821-1884), Олександра
 9. Управління інфляцією в перехідній економіці
  реформованої економіки припускає використання як апробованих, так і нестандартних заходів, що враховують природу інфляції, її причини, методи прояви. По суті справи, в нашій країні слід вести мову про особливу форму інфляції, породжуваної конкретними умовами, протиріччями перехідного періоду. Слід визнати, що ні в Росії, ні в більшості інших країн, що стали на шлях системних
 10. Варіанти переходу до ринкової економіки
    реформ, та ін Вибір «шокового» варіанту зазвичай є вимушеним заходом. Він пов'язаний в більшості випадків з необхідністю подолання вкрай важкого фінансового становища, що дістався у спадок від адміністративно-командної системи, а також гострого товарного дефіциту, викликаного накопиченими структурними
© 2014-2022  epi.cc.ua