Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

31.4. ЕКОНОМІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ. ГІПЕРІНФЛЯЦІЯ

Які економічні та соціальні наслідки інфляції?
Щоб відповісти на це питання, вкрай важливо зрозуміти різницю між грошовим, або номінальним, доходом і реальним доходом.
Грошовий, або номінальний, дохід? кількість грошей, які людина отримує у вигляді заробітної плати, ренти, відсотків і прибутку.
Реальний дохід? кількість товарів і послуг, які можна купити на суму номінального доходу. Якщо номінальний дохід буде збільшуватися більш швидкими темпами, ніж рівень цін, то реальний дохід підвищиться. І навпаки, якщо рівень цін буде рости швидше, ніж номінальний дохід, то реальний дохід зменшиться. Зміна реального доходу можна виразити наступною простою формулою:
Зміни реального доходу (%)? Зміни номінального доходу (%)? Зміни в рівні цін (%).
Таким чином, якщо номінальний дохід зросте на 10% протягом даного року, а рівень цін збільшиться на 5% за той же період, то реальний дохід підвищиться приблизно на 5%. І навпаки, 5%-ве підвищення номінального доходу при 10%-ний інфляції знизить реальний дохід на 5%.
Тепер розглянемо соціально-економічні наслідки інфляції.
1. Інфляція скорочує доходи і рівень добробуту людей, особливо тих, які живуть на фіксовані доходи.
2. Пропадають стимули до заощаджень: адже відкладання покупки «на потім» призведе до того, що те ж благо доведеться купувати за вищою ціною.
3. Інфляція призводить до збільшення процентних ставок, що не тільки відлякує потенційних інвесторів, але і створює додаткові тертя між кредиторами і позичальниками (наприклад, при виплаті відсотків за вкладами).
4. Інфляція спотворює механізм розміщення ресурсів. Фірми, що мають надлишок ліквідних коштів (ті ж інвестиційні компанії), починають вкладати гроші тільки в ті активи, які надійно захищені від інфляції.
Устаткування офісних приміщень, скажімо, стає більш вигідним, ніж будівництво нового заводу. Капітальна вартість подібних активів зростає до задоволення їхніх власників, але не завжди в інтересах суспільства в цілому.
5. Скорочується ефективність економічної діяльності, так як:
а) повсюдне зростання цін дозволяє отримувати великі доходи і робить конкурентоспроможними навіть найменш ефективні фірми;
б) зростає загальна невизначеність в економіці ;
в) ринкові сигнали стають менш однозначними, бо на поведінку індивідів впливає бажання захиститися від інфляції, наприклад, додавши спеціальні пункти в укладаються договори;
г) збільшується ймовірність перебоїв у процесі виробництва, оскільки профспілки будуть більш наполегливі у вимогах підвищити зарплату;
д) певні ресурси йдуть на надання соціальної підтримки від інфляційних втрат.
6. Інфляція сприяє зростанню економічної та соціальної нестабільності, оскільки всі починають ганятися за високими грошовими доходами. Люди, які побоюються майбутнього зростання цін, будуть заздалегідь закладати в трудові договори більш високі доходи.
Запам'ятайте! 1. Інфляція завжди знижує купівельну спроможність грошей. Однак реальний дохід, або рівень життя, знизиться тільки в тому випадку, якщо номінальний дохід буде відставати від інфляції. 2. Інфляція по-різному впливає на перерозподіл доходів залежно від того, є вона очікуваною або непередбаченою. У разі очікуваної інфляції можна вжити заходів, щоб запобігти або зменшити її негативні наслідки. Непередбачена ж інфляція моментально "з'їдає" доходи і, відповідно, знижує життєвий рівень населення.
Однак проблема полягає в тому, що одного разу почався ріст цін зупинити дуже нелегко. Якщо цю тенденцію не буде змінено, то ситуація посилюється, і інфляція зрештою може стати галопуючої, або гіперінфляцією.

Гіперінфляція означає надзвичайно швидкі темпи зростання інфляції, яка чинить руйнівну дію на обсяг національного виробництва і зайнятість. Справа в тому, що коли ціни поволі, але постійно зростають, люди змушені «витрачати гроші зараз». Підприємства поводяться так само, купуючи інвестиційні товари. Вчинки, які диктуються «інфляційним психозом», підсилюють тиск на ціни, і інфляція починає «годувати сама себе». Більше того, оскільки вартість життя збільшується, робочі вимагають більш високу номінальну заробітну плату. Адміністрація фірм компенсує свої витрати на робочу силу, піднімаючи ціни. Так як в результаті такого підвищення цін вартість життя збільшується, у робітників з'являється прекрасне виправдання, щоб знову вимагати істотного підвищення зарплати. Але це веде до нового витка підвищення цін. Кінцевим результатом є кумулятивна інфляційна спіраль зарплати і цін. Зарплата і підвищення цін підгодовують одне одного, і це допомагає повзучої інфляції перейти в галоп.
Катастрофічна гіперінфляція майже завжди є наслідком безрозсудного збільшення грошової маси в обігу. При відповідній державній політиці немає підстав для переростання помірної, або повзучої, інфляції в гіперінфляцію. Гіперінфляція, яка звичайно пов'язана з нерозумною політикою уряду, може підірвати фінансову систему, прискорити економічний крах та суспільно-політичні безладдя з непередбачуваними наслідками для країни.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 31.4. ЕКОНОМІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ. гіперінфляції "
 1. 4 Гіперінфляція
  Гіперінфляція являє собою екстраординарі-ний період часу, протягом якого не-стабільність цін стає настільки значною, чтоначінает домінувати в повсякденному житті, при-водячи до дезорганізації виробництва і ринку, а так -же перерозподіляючи доходи і багатство в суспільстві. Про гіперінфляції вважається таке положення, в умовах якого річна норма інф-ляції перевершує
 2. Терміни і поняття
  Інфляція Інфляція попиту Інфляція витрат Дефлятор ВВП Індекс цін Індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера Повзуча інфляція Галопуюча інфляція Гіперінфляція «Імпортується» інфляція Інфляційні очікування Дефляційна
 3. Терміни і поняття
  Циклічність Цикл і його фази: криза, депресія, пожвавлення, підйом і вершина, стиск, дно, пожвавлення Цикли Китчина, Жугляра, Кузнеця, Кондратьєва, Форрестера, Тоффлера Стагфляція Економічні параметри: циклічні, контрциклічні, антициклічні, випереджаючі, запізнілі, що збігаються Безробіття Форми безробіття: фрикційне, структурна, циклічна, сезонна, конверсійна,
 4. Основні терміни і поняття
  Валовий національний продукт, кінцевий продукт, проміжний продукт, валовий внутрішній продукт, додана вартість, ВНП за видатками, ВНП за доходами, номінальний, реальний ВНП, дефлятор ВНП, дефіцит-ВНП, система національних рахунків, чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, дохід, чистий економічний добробут, безробітний, фрикційна, структурна,
 5. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  . Характеристика цілей макроекономічного розвитку та їх співвідношення. Національний обсяг виробництва. Валовий національний продукт. Розрахунок валового національного продукту за витратами і за доходами. Номінальний і реальний ВНП. Дефлятор - ВНП. Система національних рахунків. Валовий національний продукт і суспільний добробут. Безробіття: поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний
 6. Інфляція: які її сутність і види?
  Під інфляцією (від лат. Infatio - здуття) розуміють заповнення сфери обігу грошовими знаками понад дійсної потреби національного господарства. У сучасних умовах інфляційне знецінення грошей в кожній країні визначається по відношенню до двох величин: а) до сталому в попередньому періоді рівня цін товарів і б) до курсу іноземних валют. У першому випадку інфляція
 7. Питання для самоперевірки
  1. Що таке інфляція і як її можна виміряти? 2. Чим відрізняється механізм відкритої інфляції від пригніченою? 3. Назвіть чинники, що формують інфляцію попиту та інфляцію про-позиції, в чому їх відмінності? 4. Як впливає інфляція на ділову активність в країні? 5. Чи можлива інфляція в умовах натурального, тобто бартерного обме-на? 6. У якому випадку зростання цін може обганяти зростання грошової
 8. ГЛАВА 31. ІНФЛЯЦІЯ
  Перед вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з
 9. На 10 років під 7% річних.
  На 10 років під 7% річних. Через 10 років Сем повинен повернути банку $ 40 тис. Реальна вартість його боргу залежить від рівня інфляції в майбутньому десятилітті. Якщо економіка буде «страждати» гіперінфляцією, можна вважати, що Сему пощастило. У цьому випадку зарплати і ціни зростуть настільки, що його борг в $ 40 тис. буде коштувати стільки ж, скільки в наші дні - жменя дрібних монет. Навпаки,
 10. Питання 8 Проблеми інфляції в Росії
  Відповідь Реставрація грошового обігу в Радянській Росії в період переходу від воєнного комунізму до НЕПу супроводжувалася зайвої грошової емісією та гіперінфляцією. М. А. Булгаков, який проживав на той час у Москві, повідомляв родичам в Київ у листі від 17 листопада 1921 р., що фунт чорного хліба в Москві коштує 4600 руб., Білого - 14 тис.; квитки в Большой театр продавалися по 150 тис. руб.
 11. Гіперінфляція і суспільство
  Гіперінфляція руйнує реальну вартість всехномінальних активів, тобто тих активів, чия вар-тість встановлена в грошовому вираженні. Звичайні-ної жартом під час гіперінфляції в Германіібила жарт про жінку, яка пішла по мага-нам, взявши з собою корзину, повну паперових денег.В магазині вона відійшла на хвилину від кошика, Акогда повернулася, корзина була вкрадена, але деньгіосталісь недоторканими.
 12. Висновки
  1. Економічна нестабільність макроекономіки проявляється через циклічність, безробіття та інфляцію, які свідчать про наявність «хвороб» ринкової економіки. 2. Циклічність - це рух національної економіки від однієї макроекономічної рівноваги до іншого. Розрізняють такі види циклів: короткі цикли Дж. Китчина (2-4 роки), цикли К. Жугляра (7-12 років), промислові
 13. Повзуча, галопуюча і гіперінфляція
  Залежно від темпів (ступеня) розвитку розрізняють наступні види інфляції: повзуча, галопуюча і гіперінфляція. Повзуча інфляція характеризується підвищенням цін не більше ніж на 3-5% на рік. Подібний темп інфляції спостерігається в багатьох країнах Заходу. Повзуча інфляція не супроводжується кризовими потрясіннями. Вона стала звичним елементом ринкової економіки. Вважається, що відносно
 14. 2. Форми інфляції. Вимірювання інфляції
  Інфляція може виявлятися в різних формах. В економічній літературі даються різні класифікації інфляції в залежності від тих чи інших ознак, за якими характеризується інфляція. 1. За формою прояву різниться: - відкрита інфляція; - прихована інфляція (в тому числі, пригнічена інфляція). При відкритій інфляції спостерігається дійсне підвищення загального рівня цін і можна
 15. Інфляція як соціально-економічний процес
  . Інфляція (від лат. Inflation - здуття) являє собою процес збільшення грошової маси в обігу, що призводить до зростання цін і знецінення національної валюти. В економічній літературі виділяють різні способи класифікації інфляції: 1. За ступенем прояву: розрізняють явну і неявну (пригнічену) інфляцію. Явна інфляція проявляється в безпосередньому зростанні цін на товари, а в
 16. Відповіді до тестів
  Глава 1 № тесту відповідь 1 а, г, д 2 г 3 б, г 4 г 5 а, б, г, д 6 г, б, в, а, д 7 в, д 8 в 9 г 10 б, в 11 в 12 г Глава 2 № тіста; відповідь 1; в 2; а 3; б 4; г 5; г 6; а 7; а Глава 3 № тіста; відповідь 1; а, в 2; г 3; в 4, б 5; г 6, б 7; а 8; в 9; а, в , г 10; а, б, в, г 11, б 12, б, в 13; а 14; а, б 15, б 16; в Глава 4 № тіста;
 17. Протягом 15 років ціни в США повернулися до рівня 80-х років XIX в.
  Протягом 15 років ціни в США повернулися до рівня 80-х років XIX в. і фермери змогли розплатитися з банкірами. Висновок Отже, ми розглянули причини виникнення інфляції та її витрати. Головна причина інфляції полягає у збільшенні кількості грошей. Коли Центральний банк випускає в обіг велику кількість грошей, їх вартість починає знижуватися. Для підтримки стабільних цін
 18. У період з 1970 по 1995 р.
  У період з 1970 по 1995 р. інф-ляція в Сполучених Штатах становила 5,6% в рік. Для порівняння темпи інфляції в Німеччині склали 3,7%, а в Італії 10,5% на рік. У міру того як в США ціни відносно цін у Німеччині зростали, вартість долара щодо вартості марки знижувалася. Точно так само, у міру зниження цін в Америці в порівнянні з цінами в Італії, вартість долара
 19. Ілюзії з приводу інфляції
  Головна причина того, чому люди не люблять ін -фляции, складається, ймовірно, в наявності ряду іллюзійотносітельно її природи. Безумовно, всі люди ду-мают про інфляцію передусім як про причину ро-ста цін на придбані ними товари - продуктипітанія, стереосистеми, старий автомобіль квитки в кіно. Інфляція є зло вже хоча бипотому, що при меншій інфляції ми могли бикупіть більше товарів.
© 2014-2022  epi.cc.ua