Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
О.В. Корнієнко. Національна економіка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 8 Проблеми інфляції в Росії

Відповідь
Реставрація грошового обігу в Радянській Росії в період переходу від воєнного комунізму до НЕПу супроводжувалася зайвої грошової емісією та гіперінфляцією. М. А. Булгаков, який проживав на той час у Москві, повідомляв родичам в Київ у листі від 17 листопада 1921 р., що фунт чорного хліба в Москві коштує 4600 руб., Білого - 14 тис.; квитки в Большой театр продавалися по 150 тис. руб. Пізніше (24 березня 1922 р.) він пише: «Сьогодні купив собі англійські жовті черевики на ринку за 4,5 лимона; страшно поспішав, бо через тиждень вони будуть коштувати 10». [15] В цей час в обігу з'явилася купюра (так званий совзнаков) номіналом 10 млн руб. (Рис. 6).

Рис. 6. 10 млн руб. (1922 р., аверс


В умовах прихованої (подавленої) інфляції в СРСР в 70 80 ті рр.. XX в. Держава штучно обмежувало зростання цін, що призводило до утворення товарного дефіциту. Підприємствам невигідно було виробляти продукцію за низькими цінами, і тому вони або знижували обсяг випуску продукції, або виробляли товари більш низької якості.
У той же самий час якісні товари продавалися за високими цінами на чорних ринках, що сприяло розквіту спекуляції, появи особливого шару тіньових діячів - фарцовщиків. У 1992 р. ціни в Російській Федерації зросли в 26 разів, причому ця цифра неодноразово піддавалася критиці як істотно занижена. Стався стихійний перехід інфляції з пригніченою форми у відкриту. Цей перехід здійснювався темпами, набагато більш швидкими, ніж передбачалося. А передбачалося 5 квітня кратне підвищення цін в перші місяці з подальшим виходом на 3-5% місячну інфляцію.
При цьому особливо різко зросли ціни на товари з нееластичним попитом, що особливо боляче вдарило по кишені населення з низькими доходами. Так, на тваринне масло ціни зросли в 42,8 рази, на хліб і хлібобулочні вироби - в 44,3 рази, на рибопродукти - в 32,1 рази. Водночас ціни на товари, що характеризуються еластичним попитом, виросли не настільки значно: наприклад, ювелірні вироби подорожчали «всього лише» в 14,9 рази.
За 1993 р. споживчі ціни зросли майже на 1000%, за 1994 р.
- на 214,8%, за 1995 р. - на 131,4%. У 1996 р. гіперінфляцію вдалося придушити - ціни зросли лише на 4,1%. У 1997 р. почалося нове підвищення темпів зростання цін - 11,7%. Дефолт 1998 року привела до сплеску гіперінфляції - 84,5%.
Гіперінфляція в 90 х рр.. ледь не призвела до реінкарнації російських мільйонних купюр: грошовий верстат зупинився на банкноті в 500 тис. руб. (рис. 7). Проведена в 1998 р. деномінація з коефіцієнтом 1000: 1 привела до суттєвого зменшення номіналів російських паперових грошей.

Рис. 7. 500 тис. руб. (1995 г.


В останні роки темпи інфляції продовжують залишатися досить суттєвими, коливаючись у проміжку від 20 до 9% на рік; при цьому існує тенденція до щорічного зниження індексів цін (рис. 8).

Рис. 8. Індекс споживчих цін в РФ (%) [16


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 8 Проблеми інфляції в Росії"
 1. Глава 22. Інфляція
  проблема інфляції і для
 2. Запитання для самоперевірки
  інфляція? Прокоментуйте твердження, згідно з яким інфляція носить багатофакторний характер. 2. Що таке «імпортована» інфляція? Які, на ваш погляд, зовнішні причини інфляційного зростання цін? 3. Для чого потрібні індекси цін? Як підраховуються індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера? 4. У чому особливості інфляційного процесу, що протікає в Росії? 5. Поясніть відмінність між інфляцією
 3. Терміни і поняття
  інфляція Галопуюча інфляція Гіперінфляція «Імпортується» інфляція Інфляційні очікування Дефляційна
 4. Питання для самоперевірки
  інфляція і як її можна виміряти? 2. Чим відрізняється механізм відкритої інфляції від пригніченою? 3. Назвіть чинники, що формують інфляцію попиту та інфляцію про-позиції, в чому їх відмінності? 4. Як впливає інфляція на ділову активність в країні? 5. Чи можлива інфляція в умовах натурального, тобто бартерного обме-на? 6. У якому випадку зростання цін може обганяти зростання грошової маси? 7. За
 5. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки. Крива Філіпса. Інфляція в Росії 90-х
 6. 3. Ціна інфляції
  питання не настільки очевидний, як
 7. № 205. Причини зростання інфляції в перехідній економіці Росії
  інфляції полягає в невідповідності проведених реформ соціально-політичній обстановці в країні і реального економічного стану суспільства. 2. Різке зростання імпорту товарів народного споживання з 1992р. означав посилення залежності від закордону, початок доларизації господарських відносин у країні, припускав «життя в борг», нарощування зовнішнього і внутрішнього боргу. 3. Невірне
 8. Проблема макроекономічної стабілізації в перехідний період
  проблемою придушення (у ряді країн - недопущення) високої інфляції. Придушення інфляції, зміцнення грошової одиниці і досягнення стійкості валютного курсу називають макроекономічної, чи фінансової, стабілізацією. Її центральний елемент - боротьба з інфляцією. Показником успіху стабілізаційних заходів у цій галузі вважається зниження щорічного приросту індексу споживчих цін до 30% і
 9. Контрольні питання і завдання
  проблеми « повної зайнятості »? Хто такий безробітний? Які існують види безробіття? 9. Що розуміється під« нормальної »або« природною »безробіттям? 10. Як обчислюється рівень безробіття? Все населення країни - 150 млн. чоловік; діти, пенсіонери та інваліди - 70 млн. чоловік; військовослужбовці та студенти - 15 млн. чоловік; безробітні - 6 млн. чоловік. Визначте величину робочої сили і
 10. Проблема вибору між інфляцією та безробіттям за останні 40 років породила чимало сум'яття
  питання: чи не перетнула чи економіка «кордон» природного рівня безробіття? СПРОБА ЗРОЗУМІТИ, ЯК НИЗЬКО МОЖЕ «пасти» БЕЗРОБІТТЯ Річард Стівенсон Вашингтон. Дані про те, що рівень безробіття досяг найнижчого за останні сім років рівня, залучили додаткову увагу до все більш і більш домінуючому над політи-тичними дебатами та фінансової ін-
 11. Статті в періодичній пресі
  Афанасьєв МСТ. Бюджетна реформа в Росії: перші підсумки та можливі перспективи / / Питання економіки. 2005. № 11. Афанасьєв МСТ., Крівогов І. Модернізація державних фінансів Росії / / Питання економіки. 2006. № 9. Афанасьєв МСТ., Крівогов І. Управління збалансованістю федерального бюджету: іноземний борг перед Росією / / Питання економіки. 2005. № 4. Афанасьєв М.П., Крівогов
 12. ЛІТЕРАТУРА
  Абалкін Л. Економічна безпека Росії: погрози і їхнє відображення / / Питання економіки . 1994. № 12. Глазьєв СЮ. Проблеми економічної безпеки Російської Федерації. М.: Гнозис, 1995. Мільнер Б. Якість управління - важливий фактор економічної безпеки / / Вопрбси економіки. 1994. № 12. Орлов А. Загрози в соціальній сфері: їх діагностика і можливості попередження / / Вбпроси економіки.
 13. Оберіть питання з відповіддю «так»
  інфляція.
 14. 5. Монетаризм
  питанням було безробіття, то потім ситуація змінилася. Головною стала проблема інфляції при одночасному зниженні виробництва. Ця ситуація отримала назву стагфляції. Кейнсіанські рекомендації, скажімо, збільшувати бюджетні витрати і тим самим проводити політику дефіцитного фінансування, в змінених умовах виявлялися непридатними. Бюджетні маніпуляції тільки могли посилити інфляцію,
 15. Контрольні питання
  проблеми розвитку ринку державних цінних паперів? 5. Що ускладнює розвиток сектора корпоративних цінних паперів? 6. У чому причини нерозвиненості іпотечних боргових зобов'язань? 7. Назвіть основні проблеми вексельного обігу в Росії. 8. Назвіть основні напрямки подальшого розвитку ринку цінних паперів в
 16. ЛІТЕРАТУРА
  проблеми . М.: 1991. Кейнс Д. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей. Гл.2, 3.Антологія економічної класики. Т. Мальтус, ДКейнс, Ю. Ларін. М.: 1993. Магнусон Б. Інфляція: міф і дійсність . М.: 1979. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Економікс. TI Гл.10. М.: 1992. Меньшиков С.М. Інфляція і криза регулювання. М.: 1979. Менк'ю Н.Г. Макроекономіка . Гл.5, б. М.: 1994. Усоскін
 17. ДЖЕРЕЛО: U.
  питання, чим, власне, погана інфляція, більшість людей відповість, що вона веде до зниження купівельної спроможності зароблених ними грошей. Справді, в умовах швидкого зростання цін кількість товарів, яке ви можете придбати на кожен долар, постійно зменшується. Може здатися, що інфляція дійсно викликає зниження рівня життя. Проте глибше розгляд цього
 18. ЛІТЕРАТУРА
  проблеми економічних відносин в СНД / / Питання економіки. 1995. № 10. Кириченко В. Еволюція і перспективи економічних відносин Росії з країнами СНД / / Російський економічний журнал. 1995. № 1. Стратегічний курс Росії з державами - учасниками СНД / / Російська газета. 23 вересня 1995 № 186. Чекуров В. Розпад СРСР і шляхи формування нової системи економічних відносин
 19. Природа світової інфляції
  питання про її причини. Звідки прийшов такий злет інфляції? Чому дорожчають одні й дешевшають інші товари? Куди зникають гроші, достаток яких здавалося нескінченним? Через що девальвуються валюти практично всіх країн? Де лежать шляху ослаблення інфляції? У чому закладені головні ризики? З чим пов'язані повороти в антиінфляційної політики влади? Чи зросте інфляція в найближчі
 20. 11.2. Інфляція
  інфляцію. Відкрита інфляція - процес знецінення грошей, що виявляється через стійку і тривалу тенденцію до підвищення загального рівня цін, причому окремі ціни піднімаються нерівномірно і на деякі товари можуть навіть опускатися. Показник відкритої інфляції (рівень інфляції) - темп приросту загального рівня цін, вимірюваного звичайно як дефлятор ВВП (у Росії ж частіше як ІСЦ): {foto190}
© 2014-2022  epi.cc.ua