Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

2.10.1. Тимчасова цінність грошей

Перехід до ринкової економіки на підприємствах як реального, так і фінансового секторів супроводжується появою деяких нових видів діяльності, мають для благополуччя підприємства принциповий характер. До їх числа відноситься завдання ефективного вкладення коштів. В умовах централізовано планованої економіки на рівні звичайного підприємства такого завдання практично не існувало. Причин було кілька.
Насамперед, ні юридичні, ні фізичні особи офіційно, як правило, не мали великими вільними коштами. Зокрема, грошові ресурси підприємства жорстко лімітувалися прямими або непрямими методами. Так, готівкові гроші лімітувалися шляхом встановлення Державним банком максимального розміру грошових коштів, який міг перебувати в касі на кінець робочого дня. Сума коштів на розрахунковому рахунку обмежувалася непрямими методами, головним чином шляхом вилучення коштів до бюджету в кінці звітного періоду, а також шляхом введення досить жорстких нормативів власних оборотних коштів.
Ще одна причина полягала в тому, що практично єдиний шлях використання вільних грошей був пов'язаний з розміщенням їх під відсотки в ощадному банку. Стабільність економічного розвитку, яка виявилася, як тепер прийнято говорити, застоєм, гарантувала в цьому випадку не тільки схоронність коштів, але і їх невелике зростання.
Ситуація різко змінилася в останні роки. Можна виділити, як мінімум шість основних моментів. По-перше, були скасовані багато обмежень, зокрема, нормування оборотних коштів, що автоматично виключило один з основних регуляторів величини фінансових ресурсів на підприємстві.
По-друге, кардинальним чином змінився порядок обчислення фінансових результатів і розподілу прибутку.
З введенням нових форм власності стало неможливим вилучення прибутку до бюджету вольовим методом, як це робилося щодо державних підприємств, завдяки чому у підприємств з'явилися вільні грошові кошти.
По-третє, як уже згадувалося вище, відбулася суттєва переоцінка ролі фінансових ресурсів, тобто з'явилася необхідність грамотного управління ними, причому в різних аспектах - за видами, за призначенням, в часі і т.д.
По-четверте, з'явилися принципово нові види фінансових ресурсів, зокрема, зросла роль грошових еквівалентів, в управлінні якими тимчасової аспект має вирішальне значення.
По-п'яте, відбулися принципові зміни у варіантах інвестиційної політики. Перехід до ринку відкриває нові можливості додатка капіталу: вкладення в комерційні банки, участь в різного роду ризикових підприємствах і проектах, придбання цінних паперів, нерухомості і т.п. Розміщуючи капітал в одному з вибраних проектів, фінансовий менеджер планує не тільки з часом повернути вкладену суму, але й отримати бажаний економічний ефект.
По-шосте, в умовах властивої перехідному періоду фінансової нестабільності, що виявляється в стійко високих темпах інфляції і зниженні обсягів виробництва, стало невигідним зберігати свої гроші навіть у державному банку. Багато підприємств на своєму досвіді пізнали просту істину: в умовах інфляції грошові ресурси, як і будь-який інший вид активів, повинні звертатися, і по можливості швидше.
Таким чином, гроші набувають ще одну характеристику, досі невідому широкому колу людей, але об'єктивно існуючу, а саме - тимчасову цінність. Цей параметр можна розглядати у двох аспектах.
Перший аспект пов'язаний із знеціненням грошової готівки з плином часу.
Уявімо, що підприємство має вільні грошові кошти у розмірі 15 тис. руб., А інфляція складає 20% на рік (тобто ціни збільшуються в 1,2 рази). Це означає, що вже наступного року, якщо зберігати гроші "у панчосі", вони зменшаться по своєї купівельної спроможності і складуть в цінах поточного дня лише 12,5 тис. руб.
Другий аспект пов'язаний з обігом капіталу (грошових коштів). Для розуміння істоти справи розглянемо найпростіший приклад.
Приклад 2.13. Підприємство має можливість брати участь в деякій ділової операції, яка принесе дохід у розмірі 10 тис. руб. після закінчення двох років. Пропонується вибрати варіант отримання доходів: або по 5 тис. руб. після закінчення кожного року, або одноразове одержання всієї суми в кінці дворічного періоду.
Навіть на життєвому рівні очевидно, що другий варіант отримання доходів явно невигідний в порівнянні з першим, оскільки сума, отримана в кінці першого року, може бути знову пущена в оборот і, таким чином, може принести додаткові доходи. На перший погляд такий висновок очевидний і не потребує якихось спеціальних знань, проте проблема вибору моментально ускладниться, якщо трохи змінити умову задачі. Наприклад, доходи такі: в перший рік - 4 тис. руб., А в другій - 7 тис. руб. У цьому випадку вже неочевидно, який варіант переважно.
Наведений приклад можна ускладнювати й далі, вводячи додаткові умови: інфляція, стохастичность величини доходів, виплачуваних одноразово і періодично, надання додаткових послуг і т.п.
Проблема "гроші - час" не нова, тому вже розроблені зручні моделі та алгоритми, що дозволяють орієнтуватися в справжню ціну майбутніх доходів з позиції поточного моменту. Коротко охарактеризуємо їх у теоретичному і практичному аспектах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.10.1. Тимчасова цінність грошей "
 1. 4. ЦЕПОЧКА Джевонсом
  часу: коли приходить пора визначати цінність, пропозиція вже визначено на попередньому етапі і зафіксовано. Таким чином, попит і пропозиція не визначають цінність одночасно, як у Маршалла. Джевонс був знайомий з кривими попиту О. Курно і Ф. Дженкина, але вважав за краще не використовувати їх у своєму аналізі, оскільки перехід від кривої корисності до кривої попиту вимагає важливих припущень
 2. 11.5. ЕКОНОМІЧНА ЦІННІСТЬ ЧАСУ
  часу. І споживання, і виробництво мають одну спільну рису? вони вимагають часу. Отже, час являє собою цінний економічний ресурс. Тому логічно стверджувати, що ціни споживчих товарів повинні насправді включати в себе не тільки ринкові ціни, а й цінність часу, необхідного для споживання даного товару. Отже, знаменники в правилі максимізації
 3. 4. Ланцюжок Джевонса
  часу: коли приходить пора визначати цінність, пропозиція вже визначено на попередньому етапі і зафіксовано. Таким чином, попит і пропозиція не визначають цінність одночасно, як у Маршалла. Джевонс був знайомий з кривими попиту О. Курно і Ф. Дженкина, але вважав за краще не вико ристовувати їх у своєму аналізі, оскільки перехід від кривої корисності до кривої попиту вимагає важливих припущень
 4. Гроші
  цінністю для виробника. При розви-тому ринку це відноситься тільки до одного з двох товарів? натуральному товару вироб-водія, гроші ж для обох суб'єктів не мають споживчої цінності, а облада-ють лише обмінної цінністю. Обмінна цінність грошей є суб'єктивною категорією, тобто об'єктивним, що виявляється в реальній дійсності результатом суто суб'єктивного
 5. Крива попиту на гроші має спадний характер, так як у випадку зниження їх
  часом він мо-же змінюватися, носить назву кількісної теорії грошей, згідно з якою кількість грошей в економіці определяеться вартість, а зростання обсягу грошової маси - основна причина
 6. На перший погляд створення нових грошей за рахунок використання часткового бан - ковського резервування
  цінностей. Отримання кредитів означає появ-ня у позичальників готівки, а значить, і можливості придбання товарів і послуг. Однак при цьому вони не стають багатшими, так як гроші беруться ними в борг. Іншими словами, в той час як банк «викидає» в обіг кількість грошей, збільшуються і зобов'язання його позичальників. Результат даного процесу ство-ня грошей виражається в
 7. Парадокс цінності
  цінності, згідно з яким користь від води величезна, але цінність - незначна, і в той же час діамант, який не має ніякої практичної цінності, має високу ціну. Відповідь на цей парадокс може бути таким. Вода щодо рясна, а діаманти - рідкісні. Цінність води і діаманта визначається їх граничною корисністю. Через те, що води в світі багато, її гранична корисність
 8. ТОВАРНІ ГРОШІ
  цінність при торгів-ле ними як звичайним товаром або при любомдругом способі використання, яку вони мають вкачестве грошей. Якщо какао використовується і як день-ги, і як напій, то в обох випадках воно будетіметь однакову вартість. Чому ми так ре-шили? Подивимося, що б сталося, якби ка-као мало більш високу вартість як де-шей. Нікому б тоді і в голову не прийшло пітьего.
 9. Стаття 3. Право власності на валютні цінності
  цінності в Російській Федерації можуть перебувати у власності як резидентів, так і нерезидентів. У Російській Федерації право власності на валютні цінності захищається державою поряд з правом власності на інші об'єкти
 10. 2. Закон віддачі
  часу кількість а результату. Щодо благ вищих порядків (благ виробничого призначення) це означає: кількість причини b дає кількість b результату за умови, що компліментарна причина з призведе до кількості g результату; лише разом результати b і g дадуть кількість р блага першого порядку D. У цьому випадку існують три кількості: b і з двох комплементарних благ
 11. «Що ж ви хочете: торішній розмір або торішню ціну?» Глава 28.
  Цінність товарів і послуг у грошовому вираженні, то 1 / P - цінність грошей, вимірювана в кількості товарів і послуг. Тому, коли загальний рівень цін зростає, цін-ність грошей зменшується. Пропозиція грошей, попит на гроші і грошова рівновага Що ж визначає вартість грошей? Виявляється, як і багато чого в економіці, вартість грошей визначається попитом і пропозицією. Точно так само як
 12. Вплив попиту і витрат на формування рівноважної ціни
  часу дозволило Маршаллу інтегрувати в своєму аналізі умов рівноваги фактори попиту з факторами витрат. Представники австрійської школи і Джевонс в полеміці з класичною теорією, визначальною мінову цінність товару витратами його виробництва, взагалі заперечували їх роль і обмежувалися поясненням цінності з боку попиту (корисності). Маршалл подолав цю однобічність, вказавши,
 13. Вплив попиту і витрат на формування рівноважної ціни
  часу дозволило Маршаллу інте-фіровать у своєму аналізі умов рівноваги фактори попиту з факторами витрат. Представники австрійської школи і Джевонс it полеміці з класичною теорією, визначальною мінову цінність товару витратами його виробництва, взагалі заперечували їх роль п обмежувалися поясненням цінності з боку попиту (по-щ-шостим). Маршалл подолав цю однобічність, вказавши,
 14. Подібним чином більшість економістів вважають, що протягом відносно короткого
  часу - року чи двох зміни в грошово-кредитній сфері роблять значний вплив на реальні величи-ни. Девід Юм також сумнівався в тому, що поняття нейтральності грошей застосуй-мо до аналізу поведінки економіки в короткостроковому періоді. (В наступних гла-вах ми повернемося до цієї проблеми, і її дослідження допоможе нам зрозуміти причини, за якими ФРС час від часу змінює
 15. Оскільки в економіці роль засобу обігу виконуємо-ють гроші, вони і є найбільш
  часу і сил, тому такі активи відносяться до низько-ліквідним. Коли люди вирішують, в якому вигляді їм вигідніше зберігати матеріальні цінно-сті, вони повинні зважити ліквідність кожного можливого варіанту зберігання, щоб уникнути непотрібних вкладень коштів. Гроші - самий ліквідний вид активів, однак у ролі засобу накопичення їм притаманний суттєвий недоста-струм. Справа в тому, що в
 16. Рівноважний перебуваючи-ня зміщується з точки А в точку S.
  цінність кожної грошової одиниці зменшується. 20 Зак. № 524610 Частина 10. Гроші та ціни в довгостроковому періоді Населення реагує на збільшення пропозиції грошей різними способами. Хтось придбає на них нові товари та послуги, а хтось віддасть перевагу позичити грошима бажаючих, набуваючи облігації або відкриваючи новий ощадний рахунок. Ці позички, в свою чергу,
 17. Або зовсім недавно в деяких країнах Латинської Америки.
  часу вартість стаканчика морозива зросла з 10 центів до одного долара. Який висновок можна зробити з того, що "люди виявляють готовність платити більше грошей за той же самий товар? Віз-можна, вони отримують від морозива набагато більше задоволення, ніж раніше (наприклад, через те, що в ньому використовується нове ароматична речовина)? Більш ймовірно, що ступінь насолоди морозивом
 18. Питання для самоперевірки
  тимчасової грошової системі. 4. Що являє собою грошова система? У чому полягає особливість з-тимчасової грошової системи? 5. Назвіть основні елементи сучасної грошової системи. 6. Для яких цілей і як вимірюється грошова маса? За яким принципом будуються грошові агрегати? 7. У чому полягає основна ідея рівняння обміну і ким воно було сформульовано? 8. У чому
© 2014-2022  epi.cc.ua