Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

20.2. Основні напрями економічної стратегії і політики в 80-90-ті роки


У 80-і роки відбулися зміни в економічній політиці західних країн, які переживали до середини 70-х років головним чином циклічні кризи.
У середині 70-х років ці країни зіткнулися з гострим структурною кризою в світовому господарстві, перед обличчям якого склалися в 50-60-ті роки заходи національного регулювання виявилися безсилими.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20.2. Основні напрями економічної стратегії і політики в 80-90-і роки "
 1. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ глобальних загроз
  основному порожнього угоди. Змовитися про нові правила буде куди важче, а світ не може чекати їх протягом десятиліть. Глобальна економіка не буде чекати, поки трапиться належна конференція. В разі відсутності такої конференції правила нового світового порядку якраз зараз пишуться в Брюсселі. Загальний ринок тепер найбільший ринок світу, а правила світової торгівлі завжди писали ті, хто
 2. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  основні параметри зайнятості (фактичний рівень зайнятості та безробіття, попит на працю і рівень реальної заробітної плати) встановлюються не на ринку праці, а визначаються розміром ефективного попиту на ринку товарів і послуг; - в основі механізму формування зайнятості лежать явища психологічного порядку: схильність до споживання, до заощадження, спонукання до інвестицій, переваги
 3. Соціально-економічні наслідки інфляції
  основним способом боротьби з інфляцією має бути боротьба з її основоположними причинами, в той час як придушення інфляції за допомогою повного контролю над цінами і доходами без усунення її причин негативно позначається на розвитку ринкових відносин. Розглянемо антиінфляційну політику держави і методи боротьби з інфляцією. Складність ситуації полягає в тому, що антиінфляційну
 4. 7.6. Особливості господарського розвитку Радянської Росії в 1917-1927 рр..
  Основне виробниче ланка в промисловості, що представляє об'єднання однорідних чи взаємозалежних між собою підприємств, що діють на принципах госпрозрахунку, тобто повної фінансової самостійності, аж до випуску долгосроч-них облігаційних позик. В період утворення трестів декларувалася їх господарська незалежність від держави, але одночасно основні фонди
 5. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Основних ставок і понаднормових робіт. Однак в 1953-1954 р. країна вступає в смугу чергового еко-ліджень спаду. Для його подолання уряд вдався до фінансових важелів регулювання: був знижений обов'язковий уро-вень резервів у банках ФРС, скорочена облікова ставка для полегшення доступу до кредиту, уряд викинув на ринок частину валютних резервів, були скорочені податки на
 6. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  основних компонентів попиту, а й впливом специфічних НЕ-циклічних факторів, найважливішими з яких були кризові про-процес в кредитно-фінансовій сфері і скорочення державних військових закупівель. Загальна тривалість спаду склала 10 міся-ців - з жовтня 1990 по березень 1991 р., промислове виробництво со-Крат на 2%. Спад торкнувся в основному автомобільну примушує-ленность в
 7. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  основну масу з них виробляють гігантські монополістичні об'єднання. - По-третє, державне регулювання шляхом цілеспрямованого впливу державних установ і організацій на розвиток суспільного способу виробництва з метою його стабілізації і пристосування до мінливих умов. Таке регулювання найповніше здійснюється через державні замовлення, закупівлю
 8. 3.4. МЕТОДИ БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК БЕЗРОБІТТЯ, ІНФЛЯЦІЇ І ВНП
  основні напрями регулювання зайнятості: неоклассіче-ське, кейнсианское, монетарне. Неокласичний напрям виходить з того, що ринок праці здатний до автоматичного саморегулювання і залишається стійкості-вим і рівноважним в довгостроковому періоді в умовах повної заня-тости. Тому уряд повинен проводити політику невтручання-тва в самоналагоджувальний механізм ринку праці.
 9. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
  основні питання методології і припустив відповіді на них з позицій позитивізму, основи якого були ним закладені. Однак і до Мілля в працях класиків можна знайти, хоча часом неявні, відповіді на деякі методологічні питання. Найстаршим питанням методології, безумовно, є питання про предмет економічної науки. Вперше він був визначений А. Смітом як вивчення природи і причин багатства
 10. Словник термінів
  основний капітал з тривалим терміном служби, використовується підприємством при виробництві товарів і послуг; 3) інші активи, які включають нематеріальні активи, що не мають натурально-речової форми, але цінні для підприємства, капіталовкладення в інші компанії, довгострокові цінні папери, витрати майбутніх періодів і різні інші активи. Акциз - вид непрямого податку, що стягується в ціні
© 2014-2021  epi.cc.ua