Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Ведута. Стратегія та економічна політика держави, 2004 - перейти до змісту підручника

15.1. Відкриття економіки країн, що розвиваються для іноземних інвесторів

На кінець 1980 р. валютні обмеження існували в 91 країні з 113 країн, що розвиваються - членів МВФ. Зміна курсу індустріалізації країнами, що розвиваються зі зняттям валютних обмежень у 80-х-90-х рр.. диктувалася зростанням зовнішньої заборгованості, спричиненої як загальними, так і специфічними причинами. Після повної відкритості економіки для іноземних інвесторів можливе повернення до валютних обмежень, але вже в їхніх інтересах.
Підвищення процентних ставок на євроринку, падіння цін на сировину і посилення протекціоністських заходів розвинених держав викликали в 80-х рр.. криза неплатоспроможності країн, що розвиваються. Їх зовнішня заборгованість перевищила економічні можливості щодо її погашення, і високі відсотки стали «з'їдати» надходження від експорту. Отримавши кредити в період невеликого рівня процентних ставок, що розвиваються, повинні були платити потім за нові кредити надзвичайно високі відсотки від 18% до 20%. У 1982 - 83 рр.. їх зовнішня заборгованість склала близько 350 млрд. дол США. Про свою неплатоспроможність заявили майже всі країни Латинської Америки, які припинили платежі. Їх зовнішній борг продовжував зростати. Коло неплатоспроможних країн розширюється. У 1984 р. їх стало близько 40. У 1985 р. обсяг зовнішнього боргу країн склав приблизно 1 трлн. дол
Незважаючи на активізацію дій ООН, її інститутів - ЮНКТАД та ЮНІДО, що отримала з 1979 р.
статус спеціалізованої організації зі сприяння індустріалізації країн «третього світу», визначальну роль у регулюванні вивозу капіталу в країни, що розвиваються і їх заборгованості грають МВФ і Світовий банк. Чим більше заборгованість країни, тим на більш жорстких умовах надається позика. Позики класифікуються МВФ по траншах, кожна з яких дорівнює 1/4 частини квоти країни-позичальника. У першій частині (25% квоти) позика видається автоматично. Другу частину позики Фонд надає ліберально, проте країна повинна надати програму з ліквідації зовнішнього дефіциту. Для надання наступних часткою позики МВФ повинен схвалити економічну програму країни - позичальника і особливо в галузі боротьби з інфляцією. Для протистояння валютним спекуляціям і захисту паритету національної валюти МВФ на основі угоди типу «stand-by» визначає кредитну лінію за сумою і термінами країні-позичальнику. У результаті такої діяльності МВФ відбувається багаторазове збільшення грошової маси.
Отримуючи позики, що розвиваються, повинні проводити політику фінансової стабілізації, що веде до зростання зовнішньої заборгованості та до нових запозичень під умови лібералізації руху товарів і капіталів з розпродажем національного багатства інвесторам. Відбувається посилення міжнародної економічної інтеграції, повсюдно супроводжуваної посиленням внутрішньої соціальної дезінтеграції.
В останні десятиліття спостерігається безперервне зростання оплати праці керівників компаній, значно випереджаюче зростання зарплати інших службовців. У найбідніших країнах різниця в доходах найбільш велика.
Так як долари служать заставою для численного випуску грошей в інших країнах, то для задоволення розширюється на них попиту платіжний баланс США має дефіцит, і є джерелом інфляції. Така система, посилюючи розшарування на багатих і бідних у всіх країнах, відтворює і підсилює чільну роль США в організації світової економіки, підпорядковуючи її розвиток своїм національним інтересам що, на думку багатьох, є несправедливим.
Для протистояння ТНК країни, що розвиваються об'єднуються в регіональні валютні угруповання. Проте об'єднання в них на принципах створення зони вільного руху товарів, капіталів і послуг для країн-членів та залучення іноземних інвестицій посилює їх залежність від розвинених країн.
Специфічні причини зростання зовнішньої заборгованості країн і відмови від самостійного визначення національної стратегії визначалися їх економічною історією. Після зняття валютних обмежень можливо їх відновлення у стратегічних інтересах іноземних інвесторів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.1. Відкриття економіки країн, що розвиваються для іноземних інвесторів "
 1. Стаття 1. Іноземні інвестори
  Іноземними інвесторами в РРФСР можуть бути: іноземні юридичні особи, включаючи, зокрема, будь-які компанії, фірми, підприємства, організації або асоціації, створені і правомочні здійснювати інвестиції відповідно до законодавства країни свого місцезнаходження ; іноземні громадяни, особи без громадянства ... іноземні держави; міжнародні
 2. Іноземні інвестори
  Іноземні інвестори - за законодавством РФ: іноземні юридичні особи (будь-які кампанії, фірми, підприємства, організації, асоціації, створені і правомочні здійснювати інвестиції відповідно до законодавства країни свого місцезнаходження); іноземні громадяни, особи без громадянства, російські громадяни, які мають постійне місце проживання за кордоном, за умови, що вони
 3. Контрольні питання
  1. Які особливості динаміки і структури іноземних інвестицій в російській економіці? 2. Які гарантії надає іноземному інвестору російське законодавство? 3. Які основні законодавчі акти регулюють інвестиційну діяльність іноземних інвесторів в Росії? 4. Чому у вивезенні капіталу з Росії переважає «втеча капіталу»? 5. Чому вивіз капіталу надає
 4. Стаття 3. Здійснення іноземних інвестицій
  (1) Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестування на території РРФСР шляхом: пайової участі у підприємствах, що створюються спільно з юридичними особами та громадянами РРФСР і інших союзних республік; створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, а також філій іноземних юридичних осіб; придбання підприємств, майнових комплексів, будівель,
 5. ІНВЕСТОР ІНОЗЕМНИЙ
  іноземна фізична або юридична особа, іноземна держава, міжнародна організація, правомочні здійснювати інвестиції відповідно до законодавства країни свого
 6. Стаття 2. Іноземні інвестиції
  Іноземними інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку
 7. Коли громадянин США купує акції мексиканської телефонної компанії Telmex, ця угода збільшує показник чистих іноземних
  Коли громадянин США купує акції мексиканської телефонної компанії Telmex, ця угода збільшує показник чистих іноземних інвестицій його країни. Коли громадянин Японії набуваючи-ет американські державні облігації, його покупка зменшує показник чистих іноземних інвестицій США. Згадайте, що іноземні інвестиції бувають двох видів. Ресторан швидко-го харчування, відкритий в
 8. 11.1.8. Відкрита і закрита економіка
  Відкрита економіка - це такий тип національної економіки, де іноземним господарюючим суб'єктам відкритий доступ на більшість ринків і в більшість галузей і сфер. У закритій економіці переважна частина ринків, галузей і сфер для них закрита. Однак повністю відкритих лібералізованих економік у світі майже не існує. Тому говорять про більш-менш відкритих економіках. Так,
 9. Загальна характеристика
  . Модель економічного розвитку Південної Кореї має багато спільного з японської, але роль уряду в регулюванні економіки тут була значно вище. Широко використовувалися диктаторські методи керівництва. Так, в 1978 р., коли багато південно-корейські фірми не змогли погашати свої іноземні борги, президент звільнив їх від виплати відсотків внутрішнім інвесторам і від погашення заборгованості.
 10. ЗАХИСТ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ
  система економічних, правових та організаційних заходів з охорони інтересів іноземних інвесторів, оформлюваних, як правило, на міждержавному рівні; сприяє залученню іноземних
 11. 69. Роль іноземного капіталу в економічному розвитку Росії
  Проблема залучення іноземних інвестицій актуальна і донині. Прийнято вважати, що недостатня активність західних капіталів йде від внутрішньої політичної нестабільності Росії. Але насправді суть полягає саме в іншому. Саме наша історично сформована прихильність до бюрократичного апарату негативно впливає на участь інших країн в інвестуванні. Зміни в
 12. 49. ПОКАЗНИКИ відкриття (закриття) ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
  Відкрита економіка - це економіка країни, інтегрована у світове господарство, світовий ринок. Вона характеризується такими рисами: - ліквідацією державної монополії зовнішньої торгівлі; - активним використанням різних форм спільного підприємництва; - ефективним використанням принципу порівняльних переваг у міжнародному поділі праці; - організацією зон
 13. Тести
  1. Які з перелічених нижче операцій являють собою вивіз капіталу за кордон; а) відкриття філії за кордоном; б) продаж золота за кордон; в) продаж обладнання за кордон; г) надання кредиту закордонним підприємцям. 2. Причинами вивезення капіталу є: а) несприятливий інвестиційний клімат всередині країни, б) більш висока продуктивність капіталу в
 14. Іноземні інвестиції
  Актуальнейшей проблемою сьогодення є проблема іноземних інвестицій, поряд з внутрішніми грають важливу роль в економіці. Дослідники називають такі чинники, стимулюючі іноземну підприємницьку діяльність в Росії: а) постійні фактори: - потужна сировинна база (газ, нафта та ін.); - високий потенціал російських інтелектуальних ресурсів і значитель-ве
© 2014-2022  epi.cc.ua