Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

14.3.2.3. ОПТИМУМ МОНОПСОНІСТОМ-МОНОПОЛІСТАРозглянемо тепер оптимум підприємства, що є монопсонистом на факторном і монополістом на товарному ринку. Ви, ймовірно, вже здогадалися, а рис. 14.14 підтвердить вашу здогадку, що у разі монопсониста-монополіста ми маємо дві пари кривих, одна з яких (MFCL і AFCL) характеризує це підприємство як монопсониста, а інша (VMPL і MRPL характеризує його як монополіста. Або, інакше, одна пара кривих описує поведінка монопсониста-монополіста на ринку фактора, а інша - на ринку товару.
Оптимум такого підприємства, як видно на рис. 4.14, визначається перетином кривих граничних факторних витрат і граничної виручки, принесеної даними фактором. Лівіше цієї точки MRPL> MFCL, правіше MRPL

У разі монопсониста-монополіста ми спостерігаємо подвійну експлуатацію змінного фактора (у нашому прикладі праці): монополістичну (VMPL - MRPL) і монопсоністіческую (MRPL - w * m).
Загальна (сумарна) експлуатація змінного фактора монопсонистом-монополістом дорівнює різниці між величиною VMPL і ставкою заробітної плати, що виплачується таким підприємством, w * m.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "14.3.2.3. Оптимум монопсоністом-МОНОПОЛІСТА"
 1. 14.3.2.1. монопсоністом, ПРОМОВЕЦЬ досконалого конкурента на ринку благ
  оптимуму монопсониста, точці Е. Як видно на рис. 14.12, цей рівень заробітної плати, w *, виявляється менше величини VMPL=MRPL. Таким чином, ми спостерігаємо тут монопсоністіческую експлуатацію змінного фактора, в нашому випадку - праці. [2] Ситуацію , представлену на рис. 14.12, неважко узагальнити для олігопсонії на ринку змінного
 2. 14.3.1. ГРАНИЧНІ Факторну ВИТРАТИ монопсоністом І ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ ЧИННИКА
  монопсонистом на професійно чи просторово певному ринку праці та визначимо його функцію граничних факторних витрат на працю. Коли в розділах 14.1 і 14.2 ми припускали ринок праці абсолютно конкурентним, і граничні, і середні факторні витрати на працю були однакові і рівні ставці заробітної плати, w * c=MFCL=AFCL. Це пояснюється тим, що крива пропозиції праці на
 3. 14.3.2.4. монопсоністом, здійснювати цінову дискримінацію
  монопсонист може проводити таку дискримінацію на ринку факторів. На рис. 14.15 представлений монопсонист, у якого умова MFCL=VMPL виконується в точці Em при використанні L * m одиниць праці, які він оплачує за єдиною ставкою заробітної плати wm. Ми знаємо, що конкурентна рівновага мало б місце при рівності SL=VMPL, т-е-в точці Ec. У цьому випадку і зайнятість, і ставка
 4. 14.2.2. ПОПИТ МОНОПОЛІСТА НА ОДИН ІЗ КІЛЬКОХ ЗМІННИХ ФАКТОРІВ
  оптимум монополіста за інших незмінних умов зміститься уздовж MRPL1 в точку А '. Однак "інші умови" змінюються. Зниження ставки заробітної плати викликає ефекти заміни, доходу і максимізації прибутку, як і у випадку досконалої конкуренції. Чистим результатом цих ефектів буде зрушення кривої MКPL1 вправо, так що новою точкою рівноваги стає точка В , а не А '. Знайшовши подібні точки для
 5. 3. Ринки праці з недосконалою конкуренцією
  монопсонист розширюватиме приобрете-ня праці до тих пір, поки МС=АС . Тут вигоди від придбання останньої одиниці праці (та іншого фактора) MRPL=MС. Монопсоніст наймає Lm одиниць праці, Wm визна-виділяється крапкою на кривій середніх витрат або кривої пропозиції, со-відповідності Lm одиницям праці. Монопсоніст максимізує вигоди (виручка (корисність) мінус витрати), коли гранична
 6. 10.8.1. ВСТАНОВЛЕННЯ ГРАНИЧНИХ ЦІН
  оптимум нерегульованої монополії досягається при випуску Q * і ціною Р *. Очевидно, що встановлення граничної ціни вищі Р * не змінить рішення монополіста, його оптимум залишиться колишнім (Q *, P *). Однак при більш низькій граничну ціну прібилемаксімізірующій випуск монополіста зміниться. Так, якщо граничну ціну встановити на рівні P1, ефективної кривої попиту буде крива P1AD, а ефективної
 7. 5.2.3. Монополістична конкуренція
  монопсонист на ринку праці тощо); - фірма, що продає товар різним категоріям покупців за різними цінами, є монополією , що використовує цінову дискримінацію. Існують два типи цінової дискримінації: зміна ціни в залежності від кількості придбаного блага і дискримінація серед покупців (диференціація цін за групами споживачів, по територіях, по часу тощо). - ринок,
 8. 14.2. Попит монополіста на змінний фактор
  монополіста, тобто підприємства, що є єдиним виробником блага X, на змінний фактор - нехай це знову буде праця - за умови, що ринок праці залишається, як і в розділі 14.1, абсолютно
 9. Питання 39Монопсонія.
  Монопсоніст характеризується висхідній кривій. Фірма, що володіє владою монопсонії на ринку виробничих ресурсів, максимізує прибуток шляхом покупки ресурсу аж до того моменту, коли граничні витрати на ресурс зрівняються з доходом від граничного продукту даного виробничого ресурсу: MIC=MRP. На рис. 39.1 це точка С. Ми бачимо, що фірма-монопсонист наймає
 10. Ефективність за Парето (оптимум Парето)
  оптимумом Парето, оптимальністю по Парето, Парето-оптимальним станом. Його застосовують не тільки в економіці, але і в інших науках, у тому числі в
 11. 10.5. Монополія з декількома заводами
  оптимум короткого періоду для монополії з двома заводами представлений на рис. 10.8. Оптимальний обсяг випуску монополії Q * визначається перетином ліній граничної виручки і граничних витрат монополії (рис. 10.8, б). З точки цього перетину паралельно осі випуску проведена лінія, що перетинає криві MC1 і МС2 в точках e1 і e2 (рис. 10.8, а). У цих точках умова (10.19) виконується.
 12. 15.2 (а)). Так як монополія - єдиний постачальник на ринку, крива спершу на
  монополіст підніме ціну на пропонований товар, покупці скоротять закупівлі. З іншого боку, зменшуючи кількість реалізованої продукції, монополіст тим самьш піднімає ціну. Обмеження на можливості монополіста реалізувати владу над ринку »у формі витягу додаткового прибутку накладає крива ринкового попиту. Інакше, монополіст бажав би призначити високу ціну і продати максі-
 13. Граничний дохід монополіста
  монополіста ситуація інша. Крива середнього доходу і ціни збігається з кривою ринкового попиту, а крива граничного доходу лежить нижче неї. Чому крива граничного доходу лежить нижче кривої ринкового попиту? Оскільки монополіст - єдиний виробник продукції на ринку і представник всієї галузі, він, знижуючи ціну продукції для збільшення обсягу продажів, змушений знижувати її на всі одиниці
 14. Проблема монополії
  монополістична фірма, часто призводять до того, що довгострокова крива пропозиції монополізованої галузі буде проходити нижче, ніж для тієї ж галузі в умовах вільної конкуренції. Якщо монополіст спонукуваний альтруїстичними мотивами, то його метою може бути максимізація не тільки свого монопольного доходу, а й споживчого надлишку. Це, природно, призведе до того, що рівноважна
© 2014-2022  epi.cc.ua