Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

14.2. Чиста монополія: обсяг випуску і ціна


Чиста монополія виникає в галузях, в яких існує тільки один продавець і відсутні товари-замінники, тобто товар однорідний і унікальний.
Фірма, що діє в подібних умовах, отримує можливість диктувати свої ціни ринку. Однак це не означає, що ціна може бути як завгодно високою. Попит на будь-якому ринку обмежений платоспроможністю покупців, тому встановлення надмірно високих цін призведе до істотного зниження обсягів продажів і втрат виручки і прибутку. Монополіст прагне вибрати таке поєднання ціни та обсягів виробництва, яке дозволить забезпечити отримання максимально можливого прибутку.
На відміну від ринку досконалої конкуренції збільшення обсягу реалізації монополіста має супроводжуватися зниженням ціни, так як в будь-якій галузі діє закон спадної граничної корисності.
Визначаючи умови максимізації прибутку в короткостроковому періоді, підприємець, що діє в умовах будь-якого ринку, прагне дотримання умови рівності граничного доходу та граничних витрат виробництва (MR=MC).
Граничний дохід визначається як приріст доходу за рахунок продажу додаткової одиниці продукції за вирахуванням того доходу, який буде втрачений в результаті зниження ціни попередніх одиниць.
Звідси випливає, що для фірми-монополіста граничний дохід менше ринкової ціни при кожній величиною випуску (рис. 14.2).
Об'єм, що дозволяє отримати максимальний прибуток, відповідає точці М, в якій перетинаються криві МС і МR. Далі потрібно вибрати оптимальний рівень ціни. Для цього з обсягу Qм, відповідного умові максимізації прибутку, слід підняти перпендикуляр до перетину з кривою попиту. Точка перетину М? буде відповідати тій максимально можливою ціною, по якій монополісту вдасться реалізувати весь обсяг продукції Q м.
Головний висновок з цієї моделі полягає в тому, що монополіст втручається в механізм встановлення ринкової рівноваги, порушуючи відповідність інтересів виробників і споживачів. В умовах монополізації галузі споживачі отримають менше продукції Qм, ніж в умовах досконалої конкуренції QЕ, а ціна за одиницю продукції зросте з Ре до Рм. При цьому у виробництво залучатиметься менше факторів виробництва, ніж при виробництві продукції конкурентними фірмами, тобто суспільство буде нести втрати від неповного використання економічних ресурсів. Оптимум Парето при цьому не дотримується, монополія викликає перерозподіл багатства на свою користь таким чином, що відбувається зниження суспільного добробуту.
Крім того, у монополіста знижуються стимули до технічного вдосконалення виробництва та підвищенню якості, оскільки він убезпечений від конкуренції, що також завдає шкоди суспільству.

Рис 14.2. Обсяг випуску і ціна в умовах чистої монополії


Однак ці висновки не можна вважати абсолютними. Абсолютно конкурентні фірми, що не мають подібних недоліків, в той же час мають в довгостроковому періоді нульові прибутки. А це означає, що у них не залишається коштів для розвитку. Прибуток, що перевищує нормальну, отримують лише фірми, що діють на ринках недосконалої конкуренції. Тому в більшості країн діяльність монополістів не забороняє, а лише регулюється, як з допомогою адміністративних (антимонопольне законодавство), так і за допомогою непрямих економічних методів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.2. Чиста монополія: обсяг випуску і ціна "
 1. Ціна чиста
  чиста - виручка від продажу або загальний платіж за покупку після вирахування або додавання усіх витрат, пов'язаних з продажем ,
 2. ЧИСТА ВАРТІСТЬ АКТИВІВ НА АКЦІЮ
  чиста ціна викупу однієї
 3. ГЛАВА 26. ФІРМА В УМОВАХ ПРИРОДНОГО (ЧИСТОГО) МОНОПОЛІЇ
  чиста монополія поза конкуренцією? 5. Як формуються ціна й обсяг виробництва в умовах чистої монополії? 6. Яка цінність природної монополії з точки зору суспільства? 7. Природна монополія і науково-технічний прогрес? це припустимо? 8. Яка роль чистої монополії в ринковій
 4. 14 Криві містять всю інформацію, необхідну нам для визначення обсягу випуску, максимізує прибуток
  монополіста. Припустимо, що обсяг випуску фірми низький, скажімо, дорівнює Q1. При такій обсязі виробництва граничний дохід перевищує граничні витрати. Ed »фірма збільшить обсяг випуску на одиницю, додатковий дохід перевищить до-ти додаткові витрати і прибуток, яка, як ми пам'ятаємо, дорівнює різниці вало-вого доходу та сукупних витрат, зросте. Таким чином, поки граничні! дохід
 5. Тому після того як монополія визначає обсяг випуску, при якому граничний дохід дорівнює граничним витратам, вона використовує
  монополія визначає обсяг випуску, при якому граничний дохід дорівнює граничним витратам , вона використовує криву попиту для знаходження ціни, що відповідає цьому обсягу. На рис. 15.4 монопольна ціна знаходиться в точці В. Ми отримуємо можливість сформулювати корінна відмінність конкурентного і монополізованого ринків: на конкурентних ринках ціна товару дорівнює граничним витратам. На
 6. НЕТТО
  чиста маса (вага) товару без упаковки, чиста ціна товару за вирахуванням знижок, чистий дохід за вирахуванням витрат; парний термін -
 7. Ціна і випуск
  монополіявибірает обсяг випуску Qn і призначає ціну? т та-кую, щоб попит, який пред'являється покупцями, вточності відповідав цьому кількістю продукції (QJ. Як показано на рис. 11-4, в тому випадку, коли імонополія, і конкурентна галузь стикаються содінаковим попитом і однаковими условіяміформірованія витрат, то в умовах монополіівипуск нижче, а ціна вища, ніж в умовах
 8. Глава 11. Ціна і обсяг виробництва
  чиста монополія зустрічаються досить рідко і скоріше є абстракціями, моделями, на прикладі яких можна провести аналіз поведінки фірми, формування її цінової стратегії і визначення обсягу випуску, що забезпечує максимальний прибуток. Хоча досконала конкуренція - явище рідкісне , її аналіз дозволяє зрозуміти, як функціонує ринкова економіка, і порівняти «ідеальний» ринок з
 9. ЦЕНОПРОІЗВОДІТЕЛІ І ценополучателем (Оголошуємо ЦІНУ І ПРІНІМАЮЩІЕЦЕНУ
  монополіста не існує-ет кривої пропозиції. Таким чином, ми не можемо сказати, що моно-Пільна ціна і монопольний випуск определяютсясоотношеніем попиту та пропозиції. Але в умовах-ях монополії, як і в умовах досконалої кон-куренції, ціна і. випуск визначаються условіяміспроса і умовами формування витрат. Пре-слушні витрати є ключовим елементоміздержек в обох
 10. Основні терміни і поняття
  монополія, штучна монополія, природна монополія, монопольно висока і монопольно низька ціна, олігополія, монополістична конкуренція , монопсония, цінова дискримінація, економічна шкода монополій, індекс Харфінделла-Хіршмана, домінуюче становище на
 11. На відміну від цього, коли монополія збільшує виробництво на одиницю, вона змушена знизити ціну на кожну одиницю
  монополія збільшує виробництво на одиницю, вона змушена знизити ціну на кожну одиницю випу-щенной нею раніше продукції, що веде до зменшення доходу від продукції, кото-рую вона вже пустила в продаж. В результаті граничний дохід монополії нижче ціни її продукції. На рис. 15.3 відображена крива попиту і крива граничного доходу монополії. (Так як ціна для фірми дорівнює її середньому
 12. Критерії поведінки монополіста
  монополію далеко не завжди влаштовує рівноважний стан в точці мінімуму на кривій довгострокових загальних витрат. Рівновага може бути досягнуто при обсязі випуску продукції, який відповідає або меншому, або більшому значенню мінімуму кривої довгострокових середніх витрат; - монополіст завжди обере такий масштаб виробництва, який найбільшою мірою відповідає його
 13. 10.5. Монополія з декількома заводами
  монополія представлена одним заводом, що є в той же час і підприємством-монополістом. Розглянемо тепер монополію, виробляючи однорідний продукт на декількох заводах. Для простоти обмежимо аналіз монополією, що володіє двома заводами. Однак він може бути узагальнений на випадок з будь-яким числом заводів У випадку двох заводів монополіст повинен в короткому періоді прийняти два рішення. По-перше, він
 14. ЧИСТА ВАРТІСТЬ Боргові зобов'язання
  чиста вартість боргового зобов'язання для емітента з урахуванням як купона, так і знижки або премії на
 15. Порівняно:? випадком монополії, яка призначає єдину ціну, недосконала цінова дискримінація може збільшити
  монополії, яка призначає єдину ціну, недосконала цінова дискримінація може збільшити загальний ринковий надлишок, бути може, зменшить -. то. а можливо, виявиться нейтральною. Єдиний очевидний висновок укладаючи- 340 Частина 5. Поведінка фірми і теорія організації ринтч i Рис. 15.10 ВПЛИВ ЦІНОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ НА РІВЕНЬ ДОБРОБУТУ На графіку (а) юбражен ринок, 1
 16. Навпаки, ціна, призначувана мованш »лией, перевищує її граничні витрати.
  монополією високої ціни на продукцію навряд чи ви-дає подив. Може здатися, що у покупців немає іншого вибору, крім: |: купувати товар за тією ціною, яку встановить єдиний постачальник.: якщо це так, то чому Microsoft не має призначає ціну в $ 1000? Або $ 10 тис.? пчіна в тому, що якби Microsoft «заломила» занадто високу ціну, число требителей, які купують її
© 2014-2022  epi.cc.ua