Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Г. Войтов. Економіка. Загальний курс, 2003 - перейти до змісту підручника

1.2.6. РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ


Головною проблемою ринку є реалізація товарів. Для розуміння проблеми реалізації товарів необхідно врахувати наступне:
Реалізація товарів
--- + ---
статика? динаміка
--- + ---
можливості? реальності
СОП є результатом функціонування суспільного виробництва. Його аналіз дозволяє вивчити громадську виробництво. Процедура аналізу дуже складна і вимагає максимально послідовного застосування всіх методів пізнання? логіки, діалектики, математики. Для розуміння всіх проблем необхідно знати історію розвитку цих досліджень.
Реалізація як головна проблема ринку усвідомлена ще меркантилістами, потім досліджувалася класиками політекономії. Ф. Кене (1694? 1774 рр..) Побудував «Економічні таблиці» руху СОП, які схематично показали відтворення. На їх основі К. Маркс розробив моделі (схеми) відтворення суспільного капіталу. Ці математичні моделі показують функціонування ринку і умови реалізації товарів. Далі цю версію математичного аналізу відтворення капіталу продовжив В.І. Ленін виділенням шести ступенів становлення ринку взагалі і капіталу, зокрема, законів їх розвитку [см. 68, Т.1, с.67-122]. Одночасно розроблялися й інші версії аналізу економіки. Особливо різноманітні дослідження цих проблем в рамках економетричних напрямків теоретичної економіки.
Поступове пізнання закономірностей суспільного відтворення дозволяє вивчити умови реалізації товарів.
Початком теорії реалізації є аналіз статичного, незмінного або простого відтворення. Останнє передбачає незмінне повторення суспільного виробництва, тобто відсутність економічного зростання. Для ілюстрації законів відтворення розробляють математичні моделі відтворення при нульовому зростанні виробництва.
В цілому можна виділити такі рівні (ступені) математичного моделювання економіки.

Просте відтворення

Розширене відтворення


Розширене відтворення в умовах
науково-технічного прогресу

Аналіз розширеного відтворення на основі
міжгалузевих балансів

Аналіз фактичного відтворення
економіки (реальність) на основі економетрики
Спрощеність (ідеалізація) моделей простого відтворення максимальна. У цьому випадку абстрагуються від багатьох умов, передбачають продаж товарів за справедливими цінами, ігнорують існування зовнішньої торгівлі, припускають рівність застосованого і спожитого капіталу, постійність норми прибутку і органічної будови капіталу і т.д. Всі суспільне виробництво зводиться до двох сфер: виробництва засобів виробництва і виробництва предметів споживання.
Аналіз дозволяє виявити умови і місце реалізації основних частин сукупного суспільного продукту. На цій основі переходять до більш змістовному аналізу ринку в умовах розширеного відтворення, коли передбачають зростання економіки на основі накопичення капіталу. У таких умовах виникають нові пропорції реалізації товарів. Подальша конкретизація аналізу ринку передбачає врахування науково-технічного прогресу при реалізації товарів. На цій основі виявляють нові умови і закони реалізації товарів, у тому числі закон випереджаючого розвитку першого підрозділу в економіці. Названі розділи теорії реалізації дають розуміння головних економічних законів реалізації товарів. Подальша конкретизація передбачає розробку галузевих і міжгалузевих балансів, які розкривають конкретні економічні тенденції зміни ринку. Аналіз дає вельми багато для розуміння реалізації товарів і пристосування до неї в конкретних умовах ринку. Головною проблемою аналізу виявляється виявлення пропорційності економіки, що дозволяє забезпечити нормальну реалізацію товарів на ринку.
Глибоке вивчення теорії реалізації передбачає вивчення оригінальних робіт К. Маркса і В.І. Леніна з цього питання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2.6. РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ "
 1. Сутність і функції ринку
  Суть ринкових відносин зводиться до відшкодування витрат продавців (товаровиробників і торговців) і отримання ними прибутку, а також задоволенню платоспроможного попиту покупців на основі вільного взаємної угоди, еквівалентності і конкурентності. Саме це і становить родові, сутнісні риси ринку. Матеріальна основа ринкових відносин - рух товару і грошей. Але так як ринок
 2. Ринковий механізм і його елементи
  Ринковий механізм - це механізм взаємозв'язку і взаємодії основних елементів ринку: попиту, пропозиції, ціни, конкуренції та основних економічних законів ринку. Ці елементи є найважливішими параметрами ринку, якими керуються виробники і споживачі у своїй економічній діяльності в ринковій системі господарювання. Це стрижень ринкових відносин, ядро ринку.
 3. Роль ціни в економіці
  Ціна є основним елементом ринкового механізму і найважливішим інструментом аналізу, планування, регулювання поведінки господарських суб'єктів у ринковій економіці. Ми вже знаємо, що ціна впливає на попит і пропозицію. Отже, вона визначає поведінку покупців і продавців на ринку. У ринковій ціні в потенції закладено прояв інтересів продавців (відшкодування витрат і
 4. 2. Фірма. Витрати виробництва та їх види
  Слово «фірма» відноситься до числа найпоширеніших і популярних в країнах з різним рівнем економічного розвитку. Воно вживається і в життєвих ситуаціях, коли потрібно підкреслити стійкий, надійний, високоякісний, впливовий характер і репутацію діяльності. Та й в англійській мові firm означає твердий, надійний, наполегливий і т.д. Тому firm - фірма і firm - надійний
 5. 1. Капітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталу
  Капітал (від лат. capitalis - головний) - одна з найважливіших категорій економічної науки, обов'язковий елемент ринкової економіки, необхідний фактор і ресурс виробництва, головний об'єкт ринку капіталу. Капітал має багато значень і може трактуватися як якийсь запас матеріальних благ («фізичний капітал»), як сума грошей, або «фінансовий капітал», як щось , що включає в себе не тільки
 6. Фізичний знос основного капіталу - це втрата ним споживної вартості
  Моральний знос - це втрата вартості з двох причин: 1) створення аналогічних, але більш дешевих засобів праці; 2) випуск більш продуктивних засобів праці при тій же ціні. Облік фізичного та морального зносу має велике значення для встановлення норм амортизації. Норма амортизації - це відношення річної суми амортизаційних відрахувань до середньорічної вартості основного
 7. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  Я не ставлю своєю метою докладний виклад економі-чного вчення Маркса і Енгельса, бо це вивчається в курсі політичної економії. Моє завдання полягає в тому, щоб охарактеризувати основні риси того перевороту, який здійснили Маркс і Енгельс в політичній економії. При цьому кілька слів потрібно сказати про те спадщині, яке отримали Маркс і Енгельс в області політичної
 8. Загальна пояснення з-варто в різній швидкості реакції цін на зовнішні впливи.
  Загальна пояснення з-варто в різній швидкості реакції цін на зовнішні впливи. Припустимо, наприклад, що уряд зменшує кількість грошей в економіці. У довго-терміновій перспективі єдиний результат такої політики - загальне зниження рівня цін. Однак передбачити швидкість реакції цін на конкретні товари на скорочення кількості грошей в обігу навряд чи можливо. Для того
 9. 1 ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ НА ДОЛЯ В НАДХОДЖЕННЯ ПОДАТОК НАДХОДЖЕННЯ, ДУШУ НАСЕЛЕННЯ, надходжень ФЕДЕРАЛЬНОГО У% В $ МЛРД в
  1 ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ НА ДОЛЯ В НАДХОДЖЕННЯ ПОДАТОК НАДХОДЖЕННЯ , ДУШУ НАСЕЛЕННЯ, надходжень ФЕДЕРАЛЬНОГО У% В $ МЛРД в $ УРЯДУ США: 1995 г. Прибутковий монолог 590 2243 44 Податки соціального страхування 485 1842 36 Податок на прибуток корпорацій 157597 12 Акцизи 58 219 4 Інші 61 233 4 Разом 1351 5134 100 Джерело : Economic Report of the President,
 10. Прямі і непрямі витрати
  Розподіл витрат на явні і альтернативні є однією з можливих їх класифікацій. Існують і інші види класифікації, такі як розподіл витрат на прямі і непрямі (накладні), постійні та змінні. Прямі витрати - це такі витрати, які можна повністю віднести до товару чи послуги. До них відносяться: - вартість сировини і матеріалів, використовуваних при виробництві та
© 2014-2022  epi.cc.ua