Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Квитки - 225 відповідей на питання іспиту з Історії економіки, 2011 - перейти до змісту підручника

№ 125. Посилення кріпосного права при Катерині 2

.
Вік Катерини 2 багато істориків відзначають як золотий вік для дворянства, що отримав усі права для посилення експлуатації селянства, зміцнення панщизняній і оброчної системи феодально-кріпосницького господарювання.
Завдяки успішним війнам Росія отримала вихід до Чорного моря, розширила сферу зовнішньої торгівлі, особливо зерном з Англією. Це стимулювало поміщиків до підвищення прибутковості своїх господарств.
Більшість з них посилило експлуатацію селян. Усилившийся гніт селянства і поміщицький свавілля привели до селянської війни 1773-75 рр. під проводом Пугачова.
У промисловості йшло зростання мануфактурного виробництва. Виросли повинності державних селян, які працювали на мануфактурі.
При Катерині 2 кріпосне право поширилося і на території України, де до цього часу ще зберігалася козацька вольниця.

Під час царювання Катерини 2 Росія стала ще більш кріпосницької, ніж була раніше. Людей перетворили на живий товар. Продавали, руйнуючи сім'ї, міняли на коней і гончих собак, програвали в карти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " № 125. Посилення кріпосного права при Катерині 2 "
 1. 5.6. Економічна політика Катерини II
  До другої половини XVIII в. у феодальній економіці Росії про-ізошлі серйозні зміни. Створення всеросійського ринку, активну участь країни в міжнародній торгівлі привели до посилення товар-но-грошових відносин. У 1754 р. були створені Банк для дворянства і купецький банк, що давали короткострокові позики під заставу. Господарське освоєння нових територій стимулювало зростання
 2. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  Суть мудрості політиків-інтервенціоністів полягає в підвищенні ціни праці або шляхом державного декрету, або шляхом насильницьких дій або загрози подібних дій з боку профспілок. Підвищення ставок заробітної плати вище рівня, який був би визначений вільним ринком, вважається постулатом вічних законів моральності, а також необхідністю з економічної точки зору. Хто
 3. Тема 5. Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного накопичення капіталу і мануфактурного виробництва
  Великі географічні відкриття та торгова революція XVI в. "Революція цін" та її наслідки для Західної Європи. Первоначаль-ве накопичення капіталу: джерела, методи і результати. Особливо-сті розвитку в Голландії, Англії, Франції та Німеччини. Виникнення мануфактурного виробництва. Зміна еконо-мічної структури провідних країн. Розвиток світової торгівлі. Ево-люція форм торгової
 4. 5.2. Первинне накопичення капіталу: источ-ники, методи і результати
  Первинне накопичення капіталу, що стало вихідною точкою формування капіталізму, зайняло в країнах Західної Європи і Росії близько 2-2,5 століть. Воно мало дві сторони. {Foto16} Первинне накопичення капіталу - історичний процес перетворення суспільних засобів виробництва і життєвих засобів у капітал, а безпосередніх виробників - в найманих робо-чих. Прискорювачем
 5. 5.7. Економіка Росії наприкінці XVIII-перш. третини XIX ст.
  Соціально-економічне становище Росії в кінці XVIII-першої третини XIX в., Що припадає на підвищувальну фазу економічного циклу 1800-1850 рр.., Було передкризовим, оскільки в економіці пере-плелися найскладнішим чином старі, феодальні форми господарства і нові, ринкові відносини. Незважаючи на відмінності в економічній політиці Павла I, Олександра I і Миколи I, їх діяльність цілком
 6. § 2. ТИПИ І ФОРМИ ПРИСВОЄННЯ
  Щоб зі знанням справи розбиратися в економіці на всьому її тимчасовому протязі треба вміти класифікувати власність на типи (або пологи, класи), види (підрозділи типів) і конкретні форми. Для цього важливо розрізняти типи економічного присвоєння за наступними вирішальним критеріям: а) за класами суб'єктів власності, б) за принципами привласнення майна, в) по можливості або неможливості
 7. Відмінні риси російської школи економічної думки
  Усвідомлення особливостей російської цивілізації підводить до виділення відмінних рис російської школи економічної думки і необхідності їх пояснення. Оскільки раніше такого завдання не ставилося, то питання про їх виділення можна розглядати саме в порядку постановки. Хочу в даній зв'язку зазначити, що гострі, часом запеклі суперечки між вченими аж ніяк не заперечують їх приналежності до тієї чи
 8. № 128. Економічний розвиток Росії при приймачах Катерини 2
  . Для економіки Росії першої половини 19 століття характерні глибокі контрасти. Оновлення (розширення товарно-грошових відносин і застосування вільнонайманий праці, початок технічного переозброєння промисловості) поєднувалося з натурально-патріархальним укладом, кріпосницької системою господарювання, рутинним станом техніки. У Росії промисловий переворот розпочався на 60-70 років пізніше, ніж в
 9. 3. Капіталізм
  До теперішнього часу всі цивілізації були засновані на приватній власності на засоби виробництва. Минулого цивілізація і приватна власність були пов'язані воєдино. Ті, хто стверджують, що економічна теорія є експериментальною наукою, і проте рекомендують державне управління засобами виробництва, суперечать самі собі. Якщо історичний досвід і здатний чогось
 10. 11. Процес відбору
  Процес відбору на ринку приводиться в рух спільними зусиллями всіх суб'єктів ринкової економіки. Рухомий спонуканням у максимально можливій мірі усунути незручність, кожен індивід сповнений рішучості, з одного боку, домогтися такого положення, при якому він міг би максимально задовольнити когось іншого, і з іншого боку, витягти максимальні вигоди з послуг, пропонованих кимось
© 2014-2022  epi.cc.ua