Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

12.2 Економічні та бухгалтерські витрати. Зовнішні та внутрішні витрати. Бухгалтерська, нормальна і економічний прибуток


Розуміння витрат в економічній науці пов'язано з обмеженістю ресурсів і можливістю їх альтернативного використання для виробництва різних видів продукції. Використання ресурсів у виробництві одного товару передбачає, що суспільство жертвує певною кількістю інших товарів, або, іншими словами, несе витрати.
Таким чином, загальне розуміння економічних витрат пов'язано з відмовою від можливості виробництва альтернативних товарів і послуг. Економічні (альтернативні) витрати будь-якого ресурсу, використовуваного для виробництва даного товару, рівні його вартості при найкращому з можливих альтернативних варіантів застосування в економіці.
Тепер розглянемо загальну концепцію витрат стосовно до фірми. У теорії ринкової економіки розрізняють бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат фірми. Бухгалтер враховує витрати виробництва як фактично зроблені витрати, витрати фірми на покупку ресурсів, тобто витрати, що приймають форму грошових виплат за придбані ресурси. Сума всіх бухгалтерських витрат виступає як собівартість продукції.
Підхід економіста до оцінки витрат дещо відрізняється від бухгалтерського. Економіст повинен оцінювати витрати, жертви фірми, пов'язані з використанням власних ресурсів для свого виробництва замість їх продажу іншим фірмам. Ці витрати не входять до платежі фірми іншим організаціям або особам. Наприклад, приймаючи рішення зайнятися підприємницькою діяльністю, суб'єкт відмовляється від можливості отримання заробітної плати, яку міг отримувати в якості найманого робітника. Вкладаючи гроші у виробництво, підприємець відмовляється від можливості покласти їх у банк, або від їх розміщення у цінні папери, тобто від можливості отримання позичкового відсотка і / або дивідендів. Приймаючи рішення обробляти самостійно власну ділянку землі, економічний суб'єкт відмовляється від можливості отримання доходу, пов'язаного зі здачею цієї ділянки в оренду.
Аналогічно, використання власного рухомого або нерухомого майна призводить до відмови від отримання орендної плати. Навіть вибір виробленого продукту може супроводжуватися упущеними вигодами, які могли бути отримані при альтернативних варіантах виробництва.
Внутрішні (приховані) витрати фірми - це витрати, жертви, які повинна нести фірма, щоб відвернути власні ресурси від їх альтернативного використання іншими фірмами, це грошові доходи, якими жертвує фірма, що володіє ресурсами, використовуючи їх для власного виробництва товарів чи інших господарських цілей, а не продаючи на ринку іншим споживачам. Кількісно вони дорівнюють доходу, який могла б отримати фірма при найбільш вигідному альтернативному варіанті продажу.
Економічні витрати включають в себе зовнішні (явні) і внутрішні (приховані) витрати.
З категорією витрат тісно пов'язана категорія прибутку. При цьому в теорії ринкової економіки розрізняють нормальну, бухгалтерську і економічний прибуток.
Бухгалтерський прибуток визначається як різниця між валовою виручкою і бухгалтерськими (зовнішніми) витратами. Наявність бухгалтерської прибутку не може дати відповідь на питання, чи ефективна підприємницька діяльність. Якщо бухгалтерський прибуток менше внутрішніх витрат, не можна вважати підприємництво не тільки ефективним, але навіть просто доцільним. Наприклад, інженер, який отримував річний дохід у розмірі 60 000 рублів, вирішив зайнятися підприємництвом. Протягом року його фірма виробила і реалізувала продукції на суму 1000000 рублів при загальних річних витратах 960 000 рублів. Бухгалтерська прибуток склав 40000 (1000000 - 960000) рублів, але навряд чи подібна зміна виду діяльності було доцільним: адже дохід не тільки не збільшився, але зменшився. Це видно з простого зіставлення бухгалтерської прибутку і заробітної плати, навіть без урахування інших можливих внутрішніх витрат.

Облік не тільки явних, а й прихованих витрат дозволяє більш точно оцінити ефективність підприємницької діяльності. Економічний прибуток - це різниця між валовою виручкою (валовим доходом) і економічними (зовнішніми + внутрішніми) витратами. Якщо економічна прибуток дорівнює нулю, ситуація цілком задовільна для фірми (підприємця), так як всі ресурси приносять дохід, не менший, ніж вони приносили б при найкращому альтернативному використанні. Якщо економічна прибуток позитивна, ресурси не можуть використовуватися кращим чином. Однак недоліком економічного підходу є істотна ступінь складності визначення економічних витрат, так як можливо величезна кількість альтернативних варіантів використання ресурсів. З метою спрощення економічного підходу вводиться поняття нормального прибутку.
Під нормальним прибутком розуміють мінімальне, або нормальний, винагороду підприємцю за виконання ним підприємницьких функцій, утримує його в обраній сфері діяльності. Норма нормального прибутку - це та мінімальна норма прибутку, яку має отримувати будь-який підприємець на свій капітал. При цьому її призначення - компенсація прихованих витрат виробництва. Але кожен окремий підприємець не прораховує всі можливі варіанти, а орієнтується на ситуацію в галузі, вважаючи, що раніше функціонуючі фірми вже оцінили доцільність і ефективність діяльності при існуючій нормі прибутку на капітал. Нормальна прибуток не повинна бути менше банківського відсотка, так як в іншому випадку немає сенсу займатися підприємницькою діяльністю. Її норма в різних галузях залежить, зокрема, від швидкості обороту капіталу.
Економічна прибуток, таким чином, - це дохід, отриманий понад нормального прибутку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.2 Економічні та бухгалтерські витрати. Зовнішні та внутрішні витрати. Бухгалтерська, нормальна і економічна прибуток "
 1. Види прибутків
  економічної на величину внутрішніх витрат. При цьому внутрішні витрати завжди включають в себе нормальний прибуток. Нормальна прибуток вказує на те, що на підприємстві зовнішні та внутрішні витрати відшкодовуються, а підприємець отримує дохід, що дорівнює мінімальній величині відшкодування підприємницьких зусиль. Для позначення нормального прибутку нерідко використовуються і такі терміни, як
 2. ЧИСТА ЕКОНОМІЧНА ПРИБУТОК
  бухгалтерським, невраховані в бухгалтерських) витрати виробника, упущені їм можливості; розраховується як різниця між розрахунковою бухгалтерської прибутком і дорученими
 3. Економічні та бухгалтерські витрати
  економічні витрати. Економічними чи нижчі витрати в сучасній теорії вважають витрати фірми, здійснені в умовах прийняття найкращого господарського рішення щодо використання ресурсів. Це той ідеал, до якого фірма повинна прагнути. Безумовно, реальна картина формування загальних (валових) витрат дещо інша, так як будь-який ідеал є важкодосяжним. Треба
 4. Економічні та бухгалтерські витрати
  економічні витрати. Економічними чи нижчі витрати в сучасній теорії вважають витрати фірми, здійснені в умовах прийняття найкращого господарського рішення щодо використання ресурсів. Це той ідеал, до якого фірма повинна прагнути. Безумовно, реальна картина формування загальних (валових) витрат дещо інша, так як будь-який ідеал є важкодосяжним. Треба
 5. Терміни і поняття
  витрати Альтернативні (змінні) витрати Бухгалтерська (фінансова) прибуток Прямі витрати Непрямі витрати Постійні витрати Змінні витрати Валові (загальні) витрати Середні витрати Граничний продукт Граничні витрати Позитивний і негативний ефект
 6. ПРИБУТОК ЕКОНОМІЧНА
  економічними витратами, що включають поряд із загальними витратами альтернативні (змінні) витрати; обчислюється як різниця між бухгалтерським і нормальним прибутком
 7. Основні терміни і поняття
  економічні витрати виробництва, зовнішні, внутрішні витрати, нормальна прибуток, бухгалтерський прибуток, чистий економічний прибуток, сукупні, постійні, змінні витрати виробництва на весь обсяг випуску і на одиницю продукції, сукупний, середній, граничний дохід, умова максимізації
 8. Зовнішні витрати
  бухгалтерських книгах. Тому зовнішні витрати умовно ще можна назвати бухгалтерськими
 9. ПРИБУТОК НОРМАЛЬНАЯ
  бухгалтерської документації, умовно включені в бухгалтерську
 10. Навпаки, з точки зору економіста , альтернативні издержи »володіння власним бізнесом, так само як і в
  економічну пріб'іш * фірми як різниця валового доходу фірми і всіх альтернативних витрат, втрачених можливостей виробництва товарів і послуг, що поставляються фірмою. Бухгалтер обчислює бухгалтерський прибуток фірми як різниця валового до-ходу фірми і виключно явних витрат виробництва. Рис. 13.1 ВІДМІННІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО І БУХГАЛТЕРСЬКОГО підходи до витрат В
© 2014-2022  epi.cc.ua