Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
М. Г. Делягін. Світова криза: Загальна Теорія Глобалізації, 2003 - перейти до змісту підручника

11.4.2. Гармонійне поєднання експортної орієнтації і ємного внутрішнього ринку


Значущим перевагою Китаю, незважаючи на безумовно експортну орієнтацію його економіки, є відсутність критичної залежності від експорту, що досягається значною ємністю внутрішнього ринку і його послідовним розширенням.
У Китаї в цілому (зрозуміло, що в основному за рахунок найбільш розвинених прибережних регіонів) сформувався значний платоспроможний попит, переважно на предмети першої необхідності. За оцінками, він перевершив США за споживанням ряду продовольчих товарів на душу населення - і це при недоїданні, настільки широко поширеному в НЕ розвинених країнах світу (див. параграф ...), і при тому, що забезпечення громадянам Китаю щоденного одноразового харчування в 50-ті роки було реальної видатною перемогою у справі підвищення рівня життя!
Норма внутрішніх заощаджень в сучасному Китаї становить близько 40%, що дозволяє здійснювати колосальні інвестиції за рахунок національних ресурсів і кардинально знижує залежність Китаю від імпорту капіталу.
Як не парадоксально, на руку Китаю відіграє і примітивна структура його експорту. Виробники розвинених країн зосереджують зусилля на високотехнологічних товарах з високою доданою вартістю, йдучи при цьому з ринків технологічно простих товарів і сприяючи зниженню як конкуренції на цих ринках, так і, що найголовніше, захисних заходів проти їх імпорту товарів. У результаті ринки частини примітивних товарів відносно доступні, і Китай проривається на них за рахунок дешевизни робочої сили і організованості зовнішньої експансії.
Дешевизна робочої сили (навіть на тлі країн Південно-Східної Азії) - довготривалий фактор конкурентоспроможності через виключного кількості сільського населення, яке легко вивільняється для реалізації індустріальних програм. Тільки число повністю або частково безробітних, тобто «резерву робочої сили першої черги», перевищує 140 млн.чол. (По ряду оцінок - 260 млн.чол.). Завдяки дешевій робочій силі продуктивність праці в Китаї в середині 90-х майже вдвічі перевищувала рівень Малайзії та Тайваню і більш ніж в 3,5 рази - Південної Кореї.

Важливим фактором успішності китайського експорту є те, що додана при виробництві примітивних товарів вартість, який би невеликий вона не була, залишається в країні. При виробництві ж технологічно складних товарів у країнах Південно-Східної Азії, здійснюваної ТНК, левова частка доданої вартості вивозиться з країн-«виробників» як оплата за комплектуючі, технології і особливо інтелектуальну власність, монопольне завищення ціни якої служить ТНК інструментом присвоєння вартості, доданої їх контрагентами.
Це свого роду «парадокс низьких технологій»: в епоху контролю за високими технологіями і присвоєння монопольної інтелектуальної ренти виробництво примітивних товарів може надаватися не менш, а в довгостроковому плані - і більш вигідним, ніж виробництво складних товарів , що не доповнене контролем за використовуваними при цьому технологіями.
Завдяки цьому китайський експорт більш стійкий, ніж експорт інших країн регіону. Характерно, що Китай зберігає стійке позитивне сальдо зовнішньої торгівлі з усіма значущими для себе країнами, крім постачають йому енергоносії.
В ... почалося скорочення китайського експорту, яке прийняло значні масштаби: ... . Разом з тим, оскільки китайський експорт включає значну (хоча і меншу, ніж у країнах Південно-Східної Азії) частку закордонних напівфабрикатів, вплив скорочення експорту на зовнішньоторговельний баланс багато в чому компенсується пропорційним скороченням імпорту. У результаті позитивне сальдо зовнішньої торгівлі, яке становило у 2000 році 20 млрд. дол., В 2001 скоротилося вдвічі, а в 2002 досягло ... млрд.дол ..
Скорочення загального обсягу експорту супроводжувалося значіростом експорту високотехнологічної продукції, досягли приблизно сьомий частини його обсягу. «Тільки в 2000р. частка вивозу виробів електронної промисловості зросла більш ніж на 40% по відношенню до загального обсягу експорту країни »(ЗАЙЦЕВ). Оздоровлення структури експорту відбувається не на традиційних для нерозвинених країн кабальних умовах, але зі збереженням значної частини доданої вартості на території Китаю.
В останні роки було скорочено експорт товарів, що потребують спеціальних ліцензійних квот або передбачають спільне розпорядження виробленим продуктом.
Оздоровлення структури зовнішньої торгівлі поширилося і на імпорт, в якому спостерігається значне збільшення частки технологічного обладнання та сировинних товарів, власне виробництво яких в Китаї недостатньо.
Принципово важливим стало відновлення в 2001 році зростання прямих зарубіжних інвестицій, який перевищив 20%. Компенсування погіршення ситуації у зовнішній торгівлі за рахунок імпорту неспекулятивних капіталу - покращений варіант «американської моделі» розвитку, що дозволяє прискорено розвивати технологічні сектора економіки і служить єдиним відомим шляхом до світового лідерства.
Видимий заміна експорту товарів імпортом неспекулятивних капіталу підтверджує те, що при збереженні експортної орієнтації китайської економіки її залежність від експорту знижується і вже не є абсолютною. Так, в 2001 році розвитком зовнішньої торгівлі обумовлено лише 2% приросту ВВП з ...%, а основним механізмом збільшення масштабів економіки є перетік робочої сили з села на промислові об'єкти.
Цей процес супроводжується відчутним зростанням доходів населення і стимулює збільшення ємності споживчого ринку. Динаміка роздрібного товарообігу Китаю останні роки перевищує 10% і супроводжується не тільки кількісним збільшенням споживання, а й оздоровленням його структури, в першу чергу за рахунок житла, автомобілів і туризму. Збільшення споживання населення зумовлює приблизно чверть економічного зростання сучасного Китаю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.4.2. Гармонійне поєднання експортної орієнтації і ємного внутрішнього ринку "
 1. Глосарій
  поєднань покупок товарів, сума витрат на які визначена Бюджетний федералізм (міжбюджетні відносини) - відносини між бюджетами різних рівнів В Валовий внутрішній продукт (ВВП) - додана вартість всього обсягу товарів і послуг у всіх сферах економіки країни незалежно від національної належності підприємств, розташованих на території даної країни Валовий дохід -
 2. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Поєднання цих трьох моделей. Але їх прояв в конкретній економіці змінюється від однієї країни до
 3. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  поєднання стійких темпів зростання і найнижчих темпів інфляції. Крім того помітно покращився стан платіжного балансу, кото-рий в 1995 р. вперше починаючи з 1987 р. був зведений з активним сальдо. Таким чином, "тетчерізм" як британська модель неоконсерватизму підтвердив, що ринкова економіка є гнучкою системою, здатного пристосовуватися до мінливих соціально-економічних
 4. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  поєднання монополії і конкуренції виступають: а) монополістична конкуренція і б) олігополія. Про новий стан ринку дає уявлення табл.7.2. Таблиця 7.2. Недосконала конкуренція Параметри стану ринку Монополістична конкуренція Олігополія Число продавців Багато Мало Бар'єри входу і виходу з ринку Ні Звичайно є Диференціація продукту Є Можлива Участь фірм у контролі
 5. Словник термінів
  поєднання інфляції і безробіття, в період економічного спаду пов'язане з скороченням обсягів виробництва. Стимулююча підфункції спрямована на підтримку розвитку тих чи інших економічних процесів. Вони реалізуються через систему пільг і звільнень. Стратегія активізму - активне регулювання ринкової економіки шляхом проведення одночасно фіскальної та грошово-кредитної політики.
 6. Приклад 33. Росія в орбіті модернізації Великого Китаю
  поєднанні зі зростанням керованості китайських капіталів в них (так як непокірні інвестори в принципі можуть адже і не бути допущені в Китай) закріплює вже не тільки господарське, а й політичне домінування в регіоні континентального Китаю. Недарма співвідношення масштабів економіки китайської діаспори в Південно-Східній Азії і континентального Китаю змінювалося на користь останнього: якщо в 1990
 7. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  поєднанням страху перед інфляцією, нездатності контролювати структурний дефіцит бюджету та зростанням глобальної економіки, в якій кейнсіанська політика в рамках однієї країни стала неможливою. Але так чи інакше, у результаті вийшло бездіяльність. У 70-х і 80-х рр.. інфляція, здавалося, не зникала, яким би не був рівень безробіття - в Іспанії безробіття досягала 22%, тим часом як інфляція
 8. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  експортних товарів перевищуватиме вартість щорічного ввезення товарів, грошовий фонд країни збільшуватиметься. Для збільшення цього фонду Т. Манн пропонував, крім іншого, обробляти землі під такі культури, які допомогли б позбутися від ввезення деяких товарів (зокрема, конопель, льону, тютюну), а також рекомендував відмовитися від надмірного споживання іноземних товарів в харчуванні і
 9. «Імпортується» інфляція
  поєднанні з дефолтом в серпні 1998 р. спричинили за собою підвищення цін на споживчі товари, а потім і на інші види товарів внутрішнього російського ринку. Інфляційне підвищення цін може відбуватися і внаслідок очікуваного зниження курсової вартості рубля, його передбачуваної девальвації. Таким чином, між валютним курсом національної валюти і рухом внутрішніх цін існує
 10. 6.2. Особливості індустріалізації західного світу
  експортних і ви-соких внутрішніх. Німеччина змогла скористатися і перевагами пізнього промислового перевороту. Використовуючи технологічне обладнання з більш розвинених країн, німецька промисловість мала можливості для більш швидкого створення вітчизняного машинобудування (особ-но у військовій області). Зміна структури виробництва дозволило Німеччині вийти на провідні позиції по
© 2014-2022  epi.cc.ua