Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.М. Жарков, Б.А. Кузнецов, І. Н. Чистова. Економіка і організація видавничої справи: короткий курс, 2002 - перейти до змісту підручника

1.1.2. Видавництва

Під видавництвом розуміється державне, громадське, кооперативне, акціонерне чи приватне підприємство, що здійснює підготовку, випуск та реалізацію книг, газет, журналів, нот, плакатів, електронних і комбінованих видань та інших видів продукції. Під издающей організацією - підприємство, установа, організація, що володіють правом на видавничу діяльність і провідні її головним чином заради власних потреб.
У 1980 році в СРСР випуском книг займалося трохи більше 200 видавництв, з яких 163 підпорядковувалися безпосередньо Держкомвидаву СРСР. У вересні 1999 року при утворенні Міністерства Російської Федерації у справах друку, телерадіомовлення і засобів масових комунікацій йому було передано 63 державних видавництва. Всього ж в країні до кінця 2000 року ліцензію на право видавничої діяльності отримали близько 16 тисяч структур різних форм власності.
Переважну частину книг і брошур випускають видавництва Центрального і Північно-Західного регіонів, головним чином Москви і Санкт-Петербурга. У 2000 році їх сумарна частка в загальному випуску книжкової продукції становила по числу назв близько 77%, а за тиражем - більше 93%. Таким чином, незважаючи на різке збільшення числа видавництв в країні, зберігається їх гіпертрофована концентрація в двох центральних регіонах. Подібне положення негативно позначається на забезпеченні населення книгами, стримує розвиток регіонального та національного книговидання.
За останні роки зберігається не тільки тенденція зростання загального числа видавництв і видавничих організацій, але і тенденція концентрації книжкового виробництва в обмеженому числі великих структур. Сьогодні на книжковому ринку діє близько 50 великих видавництв, що випускають понад 100 назв книжок на рік. Деякі з них випускають понад 1000 назв. Сукупний тираж книг і брошур, випущених у 2000 році п'ятьма видавництвами - АСТ, <Дрофа>, <Олма-Пресс>, <Просвещение> і <Ексмо-Пресс> - склав близько третини від загального по країні.

Залежно від літератури, що випускається, масштабів випуску, форми власності та інших факторів видавництва можуть бути класифіковані за різними ознаками:
- за видами видається літератури та її читацьким призначенням видавництва можуть бути універсальними і спеціалізованими. Так, видавництво <Республіка> (до 1991 року - Политиздат) випускає суспільно-політичну літературу, <Художня література> - художню, <Велика Російська Енциклопедія> - енциклопедичну, ряд науково-технічних видавництв (<Радіо і зв'язок>, Стройиздат, <Транспорт >, <Колос>, Вища та ін.) - літературу для відповідних галузей економіки. Спеціалізовані і багато недержавних видавництва. Науково-видавничий центр <Ладомир>, наприклад, випускає головним чином наукові видання, видавництво <ГЕОТАР МЕДИЦИНА> - літературу з медицини, ТОВ <Видавничий дім ИНФРА-М> - спеціалізується на діловій літературі і так далі. До видавництвам, спеціалізованим по читацькому призначенню, відносяться, наприклад, державне видавництво <Дитяча література>, приватне видавництво <Росмен>, видавництво <Молода гвардія>;
- за формою власності видавництва можуть бути державними і приватними , кооперативними та акціонерними, партійними і видавництвами громадських організацій, інший, в тому числі змішаної власності;
- за територіальною ознакою видавництва можуть бути місцеві, національні, транснаціональні. До національних видавництвам відносяться такі, як <Просвещение>, <Вища школа>, <Велика Російська Енциклопедія> та ін До місцевих - регіональні видавництва, такі, як Ростовське, Калининградское, Омское книжкові видавництва, видавництва республік: <Магаріф> (м. Казань), Калмицьке книжкове видавництво (м. Еліста), Мордовське книжкове видавництво (м. Саранськ) та ін У Росії поки немає видавництв, які діяли б на транснаціональному рівні, як, наприклад, <Бертельсмана>, <Мондадорі> та інші сучасні великі видавничі структури на Заході;
- за масштабом діяльності видавництва можуть бути великими, що випускають понад 100 книжок на рік, середніми і малими, що випускають від кількох до декількох десятків книг на рік.
До великих в Росії відноситься близько 50 видавництв (АСТ, <Олма-Пресс>, <Просвещение>, <Наука> та ін.) Решта - середні і малі;
- за знаковою природі інформації видань, що випускаються видавництва можна поділити на ті, що випускають текстові книги, нотні видання, картографічну продукцію, видання для сліпих та слабозорих, різні види електронних видань і так далі. Наприклад, державне видавництво <Музика> і приватне видавництво <Кіфара> випускають нотну продукцію, видавництво <Репро> - книги для сліпих по системі Брайля, видавниче підприємство <АВЕРС> - картографічну продукцію.
Таким чином, система видавництв, що склалася в Російській Федерації за останні десять років, забезпечує випуск книг і брошур по всьому спектру читацького попиту. Особливо важливо, що як державні, так і недержавні видавництва активно працюють в області так званої соціально значущої літератури, орієнтованої на інформаційне забезпечення розвитку економіки, науки, культури та освіти. За десятиліття розвитку російського книговидання на основі ринкових відносин склалася сучасна видавнича система, в основі якої лежать принципи свободи слова та демократизації редакційно-видавничих процесів, використання ринкових механізмів і впровадження нових інформаційних технологій. Все це дозволяє вітчизняному книговиданню активно інтегруватися у світову видавничу систему, в глобальний інформаційний простір.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1.2. Видавництва "
 1. 10.1.1. Процес ціноутворення у видавництві
  видавництва в області ціноутворення - важливий інструмент маркетингової діяльності. Завдання, які вирішуються в ході її реалізації, це насамперед продаж тиражів видаваних книг, забезпечення необхідного рівня рентабельності і прийнятних строків повернення вкладених коштів. Визначальним ланкою в ланцюжку ціноутворення є етап формування ціни у видавництві. Відпускна ціна видавництва
 2. 10.2.1. Процес ціноутворення в книготорговом ланці
  видавництво - кінцевий споживач; - видавництво - роздрібне книготорговое підприємство - споживач; - видавництво - оптове книготорговое підприємство - роздрібне книготорговое підприємство - кінцевий споживач; - видавництво - дилер - покупець. Ціна книги в книготорговом ланці існує в двох основних формах - оптової та роздрібної. Оптова ціна складається з відпускної ціни
 3. 2.1. Структура видавництва
  видавництва
 4. 4. Робота видавництва з автором
  видавництва з
 5. 2. Організація роботи видавництва
  видавництва
 6. 10.1. Відпускна ціна видавництва
  видавництва
 7. 8.1. Маркетингова діяльність видавництва
  видавництва
 8. 2.2. Обов'язки і права видавництва
  видавництва
 9. 11. Реклама у видавництві. Інформаційне забезпечення книжкового ринку
  видавництві. Інформаційне забезпечення книжкового
 10. 10.1.2. Методи обліку витрат
  видавництво визначає їх, орієнтуючись на середні витрати. Найчастіше цей метод використовується, коли видавництво ставить метою протягом тривалого часу підтримувати стабільні ціни. Метод граничних витрат. Дозволяє врахувати застосування витрат, пов'язаних з розширенням масштабів виробництва або продажу. Використовується зазвичай тоді, коли видавництво прагне граничного розширенню
 11. 10.1.3. Відпускна ціна
  видавництво їх випустило. Якщо попит на яку-небудь книгу більш високий в порівнянні з аналогічними виданнями, то, на відміну від класичної схеми, коли ціна підвищується, якщо попит перевищує пропозицію, видавець зазвичай не підвищує ціну, а збільшує наклад, допечативая його до тих пір, поки попит не буде задоволений. Книжкова продукція має ряд особливостей, які певним чином
 12. Список рекомендованої літератури з курсу
  1.Сажіна М.А., Чибриков Г.Г. Економічна теорія. Підручник для ВУЗов.-М. Видавництво НОРМА, 2006. 2.Курс економічної теорії. Підручник під ред. Чепуріна М.Н., Кисельової Є.А. - К.: Вид-во «АСА», 2006. 3.Економіческая теорія (політекономія). Підручник для студентів вузів, що навчаються за економічними спеціальностями. Под ред. В.І. Відяпіна, Г.П. Журавльової. - М.: ИНФРА-М, 2007. 4. Борисов Е.Ф.
 13. Книги
  1. Шевчук Д.А. Іпотека: просто про складне. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. 2. Шевчук Д.А. Квартира в кредит без проблем. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 3. Шевчук Д.А. Кредити фізичним особам. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 4. Шевчук Д.А. Купівля будинку та земельної ділянки: крок за кроком. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 5. Шевчук Д.А. Автокредит: технології одержання. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 6. Шевчук
 14. Книги
  1. Шевчук Д.А. Іпотека: просто про складне. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. 2. Шевчук Д.А. Квартира в кредит без проблем. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 3. Шевчук Д.А. Кредити фізичним особам. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 4. Шевчук Д.А. Купівля будинку та земельної ділянки: крок за кроком. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 5. Шевчук Д.А. Автокредит: технології одержання. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 6. Шевчук Д.А.
 15. Рекомендована література
  Нобелівські лауреати з економіки. Джеймс Б'кженен. М.: Тауру Альфа, 1997. Олсон М. Логіка колективних дій. М.: Фондекономіческо | ініціативи, 1995. Отмахов П.А. Вірджинська школа в американській политическо! економії / / Проблеми американістики. Вип. 8: Консерватизм) США: минуле і сьогодення. М: Видавництво МДУ, 1990. С. 325-f 340. Нурієв P.M. Основи економічної теорії. Тема 13:
 16. ЛІТЕРАТУРА
  Нобелівські лауреати з економіки. Джеймс Б'юкенен. М.: Таурус Альфа, 1997. Олсон М. Логіка колективних дій. М.: Фонд економічної ініціативи, 1995. Отмахов П.А. Вірджинська школа в американській політичній економії / / Проблеми американістики. Вип. 8: Консерватизм в США: минуле і сьогодення. М.: Видавництво МДУ, 1990. С. 325-340. Нурієв Р.М. Основи економічної теорії. Тема
 17. 10.2.2. Роздрібна ціна
  видавництвом виходячи із собівартості, власних торгових витрат і витрат обігу книжкової торгівлі, з урахуванням реального попиту і цін конкурентів (в цьому випадку оптова та роздрібна книготоргівля отримує торгову знижку з роздрібної ціни, яка при реалізації і є їх валовим доходом, який заміняє торгову націнку); - встановлення роздрібної ціни роздрібним або кінцевим книгопродавців
 18. 1.1.1. Федеральне відомство
  видавництв, що належать до різних відомствах і суттєво посилити ідеологічний контроль над ними завдяки введенню централізованої системи тематичного планування та координації, при якій контроль над кожною видаваної в країні книгою став здійснюватися вже на рівні авторської заявки. З тих пір, аж до кінця 1990-х років, відомство багаторазово перетворювалося.
 19. Список рекомендованої літератури
  1. Бор М.З. Історія світової економіки: Конспект лекцій. - М.: Видавництво «Справа і Сер-вис», 2000. 2. Вощанова Г.П., Годзіна Г.С. Історія економіки. - М., 2002. 3. Історія світової економіки: Підручник для вузів / Під ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Маркової. - М.: ЮНИТИ, 2001. 4. Історія економіки / За заг. ред. Кузнєцової О.Д., Шапкина І.М. - М., 2002. 5. Конотопом М.В., Сметанін С.І. Історія
 20. На книжковому ринку грядуть зміни
  видавництва та книготорговельні фірми не змогли швидко вловити зміни в настроях аудиторії. Виняток становила література, яка допомагає особистості сховатися від руйнівної реальності кризи. Релігійна і містична книги йшли попереду соціальної та політичної критики. Видавництва реагували на економічну кризу переважно механічно. Стратегічна перебудова в галузі не
© 2014-2022  epi.cc.ua