Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.Д. Кузнєцова, І.М. Шапкін. Історія економіки, 2002 - перейти до змісту підручника

11.1. Інтернаціоналізація господарської діяльності та економічна інтеграція


Післявоєнний розвиток світової економіки можна розділити на два основних етапи. Перший почався після закінчення другої світової війни і тривав до 70-х років. Розвинені країни відновили свої господарства після війни і вийшли на траєкторію стійкого зростання. Економічні теорії, взяті на озброєння урядами, були близькі по духу ідеям Д.М. Кейнса. У США та Західній Європі в 60-ті роки процвітала ідеологія «суспільства загального добробуту». Проходження країною такого етапу в даний час вважається абсолютно необхідним, щоб країна могла надалі сприйняти ідеї постіндустріального суспільства.
У липні 1944 р. в американському містечку Бреттон-Вудс відбулася конференція 44 країн, на якій були визначені не тільки основні риси післявоєнного економічного устрою, а й розстановка сил у світовому господарстві. На цій конференції Англія прощалася зі своїм статусом світового лідера, сохранявшимся за нею два століття.
У Бретгон-Вудсі було вирішено, що в післявоєнний період буде діяти завуальований золотий стандарт. Світовими грошима залишалося золото, а в якості розрахункового засобу могла використовуватися валюта окремих держав, яка в такому випадку повинна була бути забезпечена золотом. Формально будь-яка країна могла запропонувати свою валюту як світових грошей, але реально на це зважилися тільки дві - США і Великобританія. Однак коли після війни Великобританія спробувала на практиці здійснити прив'язку своєї валюти до золота, її золоті запаси стали стрімко виснажуватися, оскільки інші країни стали міняти фунти на золото. Через кілька місяців після початку цього експерименту Великобританія відмовилася підтримувати фунт і в світі залишилася одна резервна валюта - долар, який був прив'язаний до золота в пропорції: 1 тройська унція=35 дол Інші ж країни повинні були підтримувати курс своїх валют фіксованим по відношенню до долара .
Для забезпечення працездатності нової валютної системи був створений Міжнародний валютний фонд (МВФ), в кредитній сфері організований МБРР (Міжнародний банк реконструкції та розвитку).
До початку 80-х років багато країн ще могли, не звертаючи уваги на решту світу, будувати свою, самобутню, незалежну від інших економіку, проводячи індустріалізацію импортозамещающего типу (як це відбувалося в соціалістичних країнах і країнах Латинської Америки). Однак у 80-ті роки настав наступний етап розвитку світового господарства - етап рішучої лібералізації та прискореної інтернаціоналізації.
В економічній теорії стався неоконсервативний зрушення і на перший план вийшли погляди, які робили акцент на волі і підприємливості (монетаризм, теорія раціональних очікувань, економіка пропозиції). Роль держави піддалася рішучого перегляду, і стало ясно, що в умовах глобальної інтернаціоналізації економічного та соціального життя посилена регулююча роль держави може придушити економічну активність, привести до втечі капіталів з країни.
80-е і 90-і роки - це час ліберальних реформ або судомних спроб їх проведення в десятках країн світу, в тому числі соціалістичних, країнах Латинської Америки, США, Великобританії та багатьох інших.
Весь післявоєнний період відзначений створенням все нових міжнародних інститутів і органів, що регулюють різні аспекти світової системи, постійним формуванням регіональних та міжнародних блоків та угруповань.
У післявоєнний період стрімко розвиваються міжнародна торгівля і розширюються потоки капіталу. Будь швидкозростаюча фірма незабаром наштовхується на вузькість національного ринку для реалізації своєї продукції і намагається вийти за його межі. Такий вихід спочатку відбувається за рахунок масованого нарощування експорту виробленої в країні продукції. Компанія виходить на міжнародний ринок, продаючи там свої товари і тим самим розширюючи обсяги міжнародної торгівлі. Через деякий час настає наступний етап, коли компанія починає будувати заводи в інших країнах, експортуючи туди вже не товари, а капітал, тобто здатність ці товари створювати.
Сучасні найбільші компанії світу є вертикально інтегрованими і диверсифікованими концернами: різні стадії створення продукту розташовуються в різних країнах. Тепер автомобільний концерн може виробляти двигуни небудь у Бразилії, скла для автомобілів в Італії, кузова в Німеччині, а збірку здійснювати у Великобританії. У цьому випадку компанія перетворюється на транснаціональну корпорацію (ТНК). При цьому інвестиції в реальні активи називаються прямими.
В результаті діяльності ТНК багато традиційні категорії світової торгівлі приймають двоїстий характер. Так, якщо японська корпорація будує свій завод по збірці-кольорових телевізорів в Малайзії в розрахунку на її дешеву робочу силу, то, з точки зору Японії, вивезення комплектуючих для їх складання входить до складу експорту. Малайзія ж записує ці поставки в свій імпорт. З точки ж зору японської компанії, це просто внутрішньовиробничі переміщення з одного свого цеху в інший. Різниця полягає тільки в тому, що ці цехи розташовані в різних країнах. За оцінками комісії при ООН, яка займалася вивченням діяльності ТНК в світовому господарстві, в кінці 80-х років більше 40% світової торгівлі являло собою, по суті, внутрішньовиробничі поставки ТНК.
Діяльність ТНК суттєво обмежує свободу дій національних урядів. Особливо це стало помітно в 80-90-ті роки, коли в економічній політиці більшості країн світу розпочався поворот до більш ліберальними правилами господарювання.

Діяльність ТНК - найважливіший перетворювач світових економічних і соціальних систем. Найбільші з таких компаній є настільки потужними економічними суб'єктами, що обсяг їх продажів перевищує ВВП більшості країн на планеті. Наприклад, оборот компанії «Дженерал моторз» в 1996 р. перевищив 165 млрд дол, що більш ніж удвічі перевищує ВВП Ізраїлю. Природно, що ТНК вимагають від урядів уніфікувати правила міжнародної гри і ліквідувати бар'єри на шляху вивезення товарів, послуг, капіталу і робочої сили, а до їхніх вимог доводиться прислухатися. Уніфікації та лібералізації піддаються всі сектори, які обслуговують діяльність цих міжнародних «монстрів».
ТНК привносять в інші, особливо країни, що розвиваються нові знання, нову культуру, в першу чергу нові відносини у виробництво. На побутовій культурі аграрного суспільства неможливо побудувати не тільки постіндустріальне, а й індустріальне суспільство. Міжнародні корпорації за підтримки національних урядів «зламують» соціальні структури традиційних суспільств і перетворять їх у відповідності з «міжнародних стандартів». Побутова культура і цінності в різних регіонах світу стають все більш і більш схожими.
В даний час більшість країн світу ще не пройшли стадію будівництва національних держав, в той час як високорозвинені вже виходять за ці рамки. Хоча економіки (як правила гри) передових країн - США, Німеччини, Японії - дуже сильно відрізняються один від одного (національні та культурні традиції населення цих країн абсолютно різні), у міру розвитку вони стають все більш схожими один на одного. Найпотужніші потоки капіталу між країнами переплавляють і уніфікують їх. Що спостерігається в даний час різниця пояснюється просто різним часом, яке витратила кожна нація на досягнення сучасного рівня розвитку. Американці вже забули, що таке початкова епоха розвитку капіталізму, а в Японії ще живуть люди, що будували цю країну в післявоєнний період.
У післявоєнний період почався новий етап розвитку, заснований на ідеології інтернаціоналізації та консолідації.
Розвинені країни стали робити кроки з лібералізації торгівлі та недопущення торгових воєн. Спочатку переговорний процес йшов на двосторонній основі, тобто країни індивідуально домовлялися один з одним і успіх залежав від бажання і готовності кожної сторони йти на поступки. Так що умови експорту або імпорту одного і того ж товару могли суттєво відрізнятися в залежності від країни контрагента.
Потім стало ясно, що розвиток продуктивних сил вимагає все більш активного обміну між багатьма країнами та уніфікованих правил гри на міжнародному ринку. Тому в 1947 р. 23 країни підписали Генеральну угоду про тарифи і торгівлю (ГАТТ), який було направлено на впорядкування міжнародної торгівлі і максимальне зниження (а в ідеалі і повне усунення) митних бар'єрів та інших обмежень.
ГАТТ була неурядовою організацією, де всі учасники користувалися однаковими правами. В її рамках велися багаторічні та багатосторонні переговори, спрямовані на зниження тарифів і ліквідацію імпортних квот. Ця організація в чому сприяла тому, що в даний час тарифи становлять менше 5% оподатковуваного митами імпорту, тоді як у міжвоєнний період вони іноді перевищували 50%.
До 1986 р. в рамках цієї організації було проведено сім раундів переговорів, що тривали по кілька років і спрямованих на зняття обмежень у міжнародній торгівлі. У 1986 р. в Уругваї в містечку Пунта-дель-Есте почався новий, найзначніший за можливими наслідками раунд. Мета його полягала в повному усуненні бар'єрів у торгівлі сільськогосподарською, текстильною продукцією, послугами і в створенні єдиної системи захисту інтелектуальної власності.
По суті, мова йде про створення єдиного економічного простору у всесвітньому масштабі. Це означає, що поступово може бути сформована єдина світова структура виробництва. Але звідси ж випливає, що її створення має супроводжуватися колосальної структурною перебудовою національних господарств у багатьох країнах. Адже, приміром, при знятті наявних нині торгових обмежень і заборону державам субсидувати продукцію національних підприємств сільське господарство багатьох країн прийде в занепад і його доведеться згортати. Естествен але, що переговори в цьому напрямку йдуть дуже важко і стикаються з величезним протидією всередині кожної країни.
Масштабність виниклих проблем зажадала подальшої реорганізації самої ГАТТ, і в березні 1994 р. було прийнято рішення про перетворення її у Світову організацію торгівлі (СОТ), до якої автоматично увійшли країни-члени ГАТТ.
Необхідність перетворення ГАТТ у СОТ диктувалася зміненими умовами міжнародного життя. Високорозвинені країни, що створюють більшу частину світового ВВП, вступили в фазу постіндустріального суспільства з прискореним розвитком сфери послуг і особливою увагою до інтелектуальної власності. Особливість інтелектуальних галузей полягає в тому, що там виробляються нові знання, генерується нова інформація. Але отримання нових знань - дуже дорогий процес, а поширити їх можна легко і швидко. Виробники нових інтелектуальних продуктів, природно, зацікавлені в тому, щоб окупити свої чималі витрати, а отже, у захисті своїх прав власності.
ГАТТ була пристосована для вирішення багатьох найважливіших питань. Наприклад, регулювання послуг взагалі не входило в її компетенцію (вона займалася товарами); послугами відала інша організація.
Крім того, ГАТТ мала кілька «пухку» структуру і країни-члени організації не могли виступати єдиним блоком по відношенню до третіх країн, тобто державам, які не входили в дану організацію і, отже, не були пов'язані відповідними угодами.
Багато спірні питання, які не вдалося вирішити в рамках Уругвайського раунду, дісталися у спадок Світової організації торгівлі.
У післявоєнний період важливим фактором світового розвитку стала інтеграція в різних формах. Наприклад, країни-сусіди з інтенсивним торговим обміном і приблизно порівнянним рівнем господарського розвитку можуть домовитися про організацію зони вільної торгівлі. Така свобода (від торгових обмежень) може бути різною: від знижених в порівнянні з іншими країнами, які не є учасниками угоди, тарифів до повного скасування всяких обмежень щодо руху товарів, капіталів і робочої сили між державами-учасниками. У світі існує безліч регіональних блоків, члени яких перебувають на тій чи іншій стадії інтеграції (наприклад, «Меркозур» в Латинській Америці, НАФТА - у Північній Америці).
До все більш повної інтеграції послідовно рухається Європейський союз (ЄС), на порядку денному у якого стоїть не тільки скасування всіх обмежень на торгівлю, а й створення єдиного парламенту і уряду. По відношенню до «зовнішнім» країнам всі члени таких угод проводять, як правило, єдину митну політику, ставлячи їх, тим самим, в менш сприятливі умови. Потрібно врахувати, що країни, які намагаються створити більш вільні правила економічної гри один з одним, змушені одночасно домовлятися і про єдину політику щодо третіх країн. Якщо цього не зробити, то деякі країни-учасниці можуть знизити зовнішні митні бар'єри в порівнянні зі своїми сусідами, переключивши на себе весь ввезення товарів у зону вільної торгівлі і збираючи за всіх мита. Якраз з такою проблемою свого часу зіткнулась Росія, намагаючись ліквідувати бар'єри на шляху торгівлі з Білоруссю.
Що поглиблюється економічна інтеграція призводить до необхідності створення наднаціональних органів, здатних координувати зусилля різних країн і формувати механізми для цивілізованого вирішення спірних питань. Створюючи такі органи, національні держави передають їм частину своїх повноважень, обмежуючи, тим самим, власну свободу дій.
Необхідність створення наднаціональних органів диктується потребою уніфікації правового простору різних країн (правил гри) і, що дуже важливо, потребою координації економічної політики. Національні держави намагаються регулювати економіку заходами економічної (податкової, митної і т.д.), фіскальної, монетарної політик. При відкритості кордонів між учасниками блоку дієвість будь-яких кроків, що різко знижується.
 Отже, інтеграція країн-сусідів зазвичай починається з митного союзу (в ідеалі - це зняття всіх або більшості митних бар'єрів у торгівлі один з одним і проведення єдиної митної політики з третіми країнами) і переходить до спільного ринку з вільним рухом праці, капіталу та підприємництва. 
 На цій основі можливий економічний і валютний союз, а згодом перехід до єдиної грошової системи. У політиці цей процес супроводжується спочатку тісною координацією національних урядів з усе більшою передачею повноважень наднаціональним органам, а зрештою завершенням процесу стає створення єдиного уряду і єдиного парламенту. 
 Поки жоден економічний блок в своєму розвитку не досяг стадії повноцінного єдиного уряду (хоча найбільш близький до цього Європейський союз), тому нині важливу роль відіграють міжнародні організації. Так, Організація Об'єднаних Націй (ООН) і знаходяться в її структурі міжнародні організації, найбільш відомими з яких є Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), намагаються вирішувати і міжнародні економічні проблеми. Крім того, специфічну роль на міжнародній арені відіграють регулярні наради глав високорозвинених країн. 
 Високорозвинені країни утворюють кілька «клубів», найбільш відомим з яких є G-7 (або «Велика сімка»). Метою цього об'єднання є щорічні зустрічі глав семи (США, Японії, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії, Канади) найбільш промислово розвинених країн світу, на яких обговорюються світові валютні проблеми, проблеми рівноваги платіжних балансів і питання взаємної торгівлі. 
 Спектр міжнародних економічних організацій в даний час надзвичайно широкий. Кожна з них вирішує своє коло питань, що стосуються світового розвитку. Зазвичай рішення, які приймають міжнародні організації, носять, так би мовити, мережевий характер. Якщо одна з них вирішує своє коло питань, це є сигналом для вступу в переговори інших. Класичний приклад такого підходу - послідовність у вирішенні питань з міжнародної заборгованості. Спочатку країна домовляється з МВФ, і тільки після цього з нею можуть мати справу країни Паризького, Лондонського клубів, Світовий банк і т.д. Сам же МВФ залежить у прийнятті рішень і в своїх діях від високорозвинених країн з клубів G-7 або G-10. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "11.1. Інтернаціоналізація господарської діяльності та економічна інтеграція"
 1. Питання для самоперевірки
    інтернаціоналізацією (глобалізацією) господарської життя і міжнародним поділом праці? 2. У чому сутність міжнародної економічної інтеграції? 3. Чи впливають зовнішньополітичні умови на процес інтеграції? 4. Яким чином функціонують зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний і валютний союз? 5. Наскільки ефективна система управління ЄС? 6. Які
 2. Терміни і поняття
    господарського життя Глобалізація Регіоналізація Міжнародна економічна інтеграція Інтеграційні об'єднання Лібералізація (дерегуляція) економіки Відкрита економіка Закрита
 3. Висновки
    інтернаціоналізації господарського життя двох або більше держав, принциповими відмінностями якої від всіх інших форм міждержавного економічного співробітництва є взаємопроникнення і взаимопереплетение національних процесів відтворення. 5. Процес інтеграції у своєму розвитку проходить ряд етапів: зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, повний
 4. 9.1. Інтеграція як форма розвитку інтернаціоналізації господарських зв'язків
    інтернаціоналізації господарського життя обумовлений розвитком і поглибленням міжнародного поділу праці і означає формування стійких зв'язків у виробничій, науково-технічній та інших сферах. Економічна взаємозалежність держав, інтернаціоналізація продуктивних сил сприяють розвитку інтеграційних процесів в економіці. Основними цілями економічної інтеграції як
 5. Висновки
    інтернаціоналізації господарського життя та міжнародному поділі праці. При цьому взаємодія здійснюється як на макро-, так і на мікрорівні. Основні форми міжнародної економічної інтеграції - зона вільної торгівлі, митний союз, економічний і валютний союз. 2. Міжнародні інтеграційні процеси все більшою мірою визначаються не чисто торговими зв'язками, а довгостроковим
 6. Терміни і поняття
    господарського життя Відкрита економіка Європейський союз (ЄС) Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА) Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС) МЕРКОСУР Співдружність Незалежних Держав (СНД) Інтеграція «різних
 7. 11.1.2. Інтернаціоналізація господарського життя
    інтернаціоналізації вимірюється цілим рядом показників. До них відносяться відносні показники участі у світовій торгівлі, наприклад експортна квота, що виражається як відношення експорту країни до її ВВП. Вона свідчить про важливість експорту для національної економіки. Поряд з експортною квотою визначається частка імпорту в роздрібному товарообігу. Розраховуються також показники обсягу зовнішньої
 8. Питання до теми
    інтернаціоналізації та глобалізації економічної діяльності. Розкрийте їх відмінності. 2. Який рівень розвитку міровізаціі господарської діяльності у порівнянні з рівнем цих процесів на початку XX в.? 3. Проаналізуйте вплив процесів глобалізації на економічний розвиток і становище національних господарств. 4. Розкрийте механізм взаємозалежності (зовнішньоторговельний
 9. 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ. ПЕРЕДУМОВИ І СУТЬ
    інтернаціоналізація господарського життя, коли переплітаються багато і різні фази науково-технічної, виробничої, інвестиційної, фінансово-комерційної діяльності. Економічна взаємозалежність країн і народів стає відчутною реальністю. Поступово складаються і стають особливо тісними всебічні світогосподарські регіональні зв'язки, що охоплюють багато країн.
 10. 4. Механізм інтеграції: приклад ЄС
    інтеграція з самого початку була процесом, що йде як знизу (на рівні фірм), так і зверху (на міждержавному, наднаціональному
© 2014-2022  epi.cc.ua