Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

10.6.1. У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ЗБИТКИ, ПРИНЕСЕНИХ МОНОПОЛІЯМИНаслідок монополізації абсолютно конкурентній галузі ілюструє рис. 10.9.
Ринковий попит на продукцію абсолютно конкурентній галузі представлений лінією попиту D, а пропозиція - висхідною гілкою галузевої кривої граничних витрат, SMC. Відповідно рівноважний обсяг продукції абсолютно конкурентній галузі складе Q * 1, а ціна - P * 1. Легко бачити, що при монополізації галузі обсяг випуску і ціна зміняться.
Дійсно, монополіст максимізує прибуток при обсязі випуску Q * 2, оскільки саме цей обсяг відповідає точці Курно E2, в якій криві граничних витрат і граничної виручки перетинаються. Цьому оптимальному для монополіста випуску відповідає більш висока ціна P * 2. Адже саме таку ціну згодні сплатити за товар покупці, якщо обсяг продажів складає Q * 2. Очевидно, що прибуток, одержуваний в такому випадку монополістом з кожної проданої одиниці продукції, дорівнює довжині відрізка LN (P * 2 (Q * 2) - SАТС (Q * 2)). А його сумарний прибуток дорівнює площі прямокутника CP * 2LN (P * 2 (Q * 2) Q * 2 - SATC (Q * 2) Q * 2).
Оцінимо збиток, принесений монополією. Крива попиту, як ми знаємо, характеризує цінність додаткових одиниць товару для покупця. Крива граничних витрат характеризує альтернативну цінність ресурсів, використаних для цих додаткових одиниць. Тому випуск продукції доцільно збільшувати до тих пір, поки крива попиту залишається вище кривої граничних витрат, тобто до точки їх перетину. На рис. 10.9 такій точці E1 відповідає випуск Q * 1. Це - найкращий обсяг випуску.
Для монополіста ж оптимальним виявляється обсяг випуску Q * 2. Яким був би валовий виграш покупців, якби випуск збільшився до Q * 1? Очевидно, він був би рівний площі, що лежить нижче ділянки кривої попиту LE1 тобто Q * 2LE1Q * 1. У що обійшлося б монополісту збільшення ви пуску з Q * 2 до Q * 1? Очевидно, в суму, рівну площі фігури, що лежить нижче ділянки E2E1 кривої граничних витрат, тобто Q * 2E2E1Q * 1.
Таким чином, виграш від збільшення випуску перевищує витрати на нього на суму, що дорівнює різниці двох названих величин, тобто площі E2LE1, показаної на рис. 10.8 вертикальної штрихуванням. Однак монополіст не піде на збільшення випуску понад Q * 2. Адже кожна додаткова (понад Q * 2) одиниця випуску обіцяє йому приріст витрат, що перевищує приріст виручки.
Дійсно, при збільшенні випуску з Q * 2 до Q * 1 витрати монополіста збільшаться на суму, як ми вже знаємо, рівну площі Q * 2E2E1Q * 1, тоді як виручка зросте лише на суму, рівну площі Q * 2E2Q * 1, так що його чисті втрати складуть суму, рівну площі E2E1Q * 1.
Крім того, монополізація абсолютно конкурентній галузі супроводжується не тільки зменшенням, але і перерозподілом частини надлишку споживачів на користь монополії. При досконалої конкуренції надлишок споживачів на рис. 10.9 вимірюється площею трикутника P * 1ME1 При монополії він, як очевидно, складе лише суму, рівну площі трикутника P * 2ML. Частина його, а саме KLE1t пропаде у зв'язку з скороченням випуску з Q * 1 до Q * 2, тобто увійде до складу так званих безповоротних втрат суспільства E2LE1 Інша ж частина, рівна площі прямокутника P * 1P * 2LK, буде присвоєна монополістом , оскільки лінія ціни, що є нижньою межею споживчого надлишку при ціні P * 2, виявиться вище, ніж при ціні P * 1.
Може виникнути питання, чому до складу безповоротних для суспільства втрат не увійде область Q * 2E2E1Q * 1, що характеризує скорочення витрат у зв'язку зі зниженням випуску з Q * 1 до Q * 2 Справа в тому, що ресурси, що використовувалися до монополізації для виробництва Q * 1 - Q * 2 одиниць продукції, тепер знайдуть своє застосування в інших секторах економіки. Тому область Q * 2E2E1Q * 1 швидше за все, можна характеризувати як альтернативну цінність ресурсів, що вивільняються через скорочення випуску в монополізованої галузі. У зведеному вигляді зміни в добробуті в результаті монополізації представлені в табл. 10.1.
Таблиця 10.1 Зміна в добробуті в результаті монополізації абсолютно конкурентній галузі
Область
на рис. 10.9
При досконалої
конкуренції
Після
монополізації
P * 1ML

P * 1P * 2LK

KLE1

OCNQ * 2

Q * 2E2E1Q * 1

E2NF
Надлишок споживача

- "-

-" -

Витрати виробництва

- "-

Надлишок виробника
(частина)
Надлишок споживача

Надлишкова (монопольна
прибуток

Безповоротні втрати

Витрати виробництва

Альтернативна цінність
ресурсів, що вивільняються
в результаті монополізації

Безповоротні втрати


Однак важко сказати, збільшує або зменшує такий перерозподіл споживчого надлишку суспільний добробут.
Адже власниками підприємства-монополіста, на користь якої перерозподіляється частина надлишку, є зазвичай акціонери, тобто такі ж смертні, як і споживачі, що втрачають цю частину надлишку, а міжособистісне порівняння корисності, як ми здогадуємося, неможливо. Багато економістів стверджують, що, оскільки більшість акціонерів належить до високо-і середньодоходних верствам населення, перерозподіл частини споживчого надлишку на їх користь лише збільшує диференціацію суспільства, розрив у доходах різних його груп. Їх опоненти, однак, вважають, що і покупцями деяких товарів, виробництво яких монополізовано, є особи з високими і середніми доходами, а тому це перерозподіл елімінується (принаймні почасти) монопольними цінами, за яким ними купуються ці товари. Слід, однак, мати на увазі, що питання про соціально прийнятному рівні диференціації доходів у суспільстві належить швидше до нормативної, ніж до позитивної економіці.


До цих пір в цьому розділі ми припускали, що монополізація абсолютно конкурентній галузі ніяк не вплине на витрати виробництва продукції. Можливо, однак, що деякі організаційні, а головне, технологічні нововведення будуть здійснені після того, як буде утворена монополія. Ці нововведення можуть призвести до зниження виробничих витрат, так що крива граничних витрат монополії (MC2 на рис. 10.10) вже не буде збігатися з кривою пропозиції в минулому абсолютно конкурентній галузі (крива S=MC1 на рис. 10.10), як це передбачалося раніше.
Якщо зниження витрат значно, випуск після монополізації галузі може збільшитися, а ціна продукції знизитися. Так, на рис. 10.10 оптимальний випуск монополії Q * 2 вище, ніж він був до монополізації (Q * 1), а ціна нижча (P * 2

Зауважте, однак, що і в цьому випадку на ділянці Q * 2Q * 3 крива попиту лежить вище кривої граничних витрат, і значить, є споживачі, готові відшкодувати граничні витрати на приріст виробництва від Q * 2 до Q * 3, але не мають можливості зробити це через монопольного характеру ринку. З точки зору суспільства і в цьому випадку оптимальними є обсяг випуску Q * 3 і ціна P * 3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.6.1. У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ЗБИТКИ, принесених монополії "
 1. 10.6.2. СПРОБИ ОЦІНКИ ЗБИТКІВ
  {foto176} Оскільки модель монополії не менш гипотетична, ніж модель досконалої конкуренції, економісти, кажучи про збитки, приносимом монополією, мають зазвичай на увазі не стільки підприємство, повністю монополізувало певний ринок, скільки шкоди, принесений взагалі монопольної (або ринкової) владою. Щоб оцінити величину цього збитку, покладемо для простоти МС=SATC=const, так що рис.
 2. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. Чому поява монополій об'єктивно неминуче? 2. Назвіть основні форми монополій та їх відмінності. 3. Які позитивні і негативні сторони монополій? 4. У чому полягає сутність конкуренції та закону конкуренції? 5. Які основні форми і методи конкурентної боротьби на різних етапах розвитку капіталізму? 6. Які методи конкурентної боротьби властиві монополіям? 7. Чому
 3. Основні терміни і поняття
  Конкуренція, методи конкуренції, сумлінна та недобросовісна конкуренція, монополія, штучна монополія, природна монополія, монопольно висока і монопольно низька ціна, олігополія, монополістична конкуренція, монопсония, цінова дискримінація, економічна шкода монополій, індекс Харфінделла-Хіршмана, домінуюче становище на
 4. 5. Узагальнення базової моделімонополіі
  У цьому параграфі ми покажемо, як може битьрасшірена побудована в п. 2 базисна модель мо-монополії з метою включення до неї двох важливих яв-лений. Перше полягає в тому, ми розглядаємо та-де поведінка (включаючи цінову дискримінацію '), при якому монополії чи інші фірми, облада ющіе владою над ринком, призначають разлічниепени для різних категорій покупців. Друге за-лягає у тому, що ми
 5. Глава 7. Монополії і конкуренція
  Причини виникнення і сутність монополій. Монополії і антимонопольна діяльність держави Мета теми - з'ясувати причини виникнення та сутність монополій, їх вплив на конкуренцію, а також методи боротьби проти негативних сторін монополізму за допомогою антимонопольного
 6. Тема 24. АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ
  1. Антимонопольна політика держави. Ринок діє за певними принципами , які монополія підриває. Тому боротьба з монополією є одночасно захистом основних принципів ринкової економіки. Антимонопольна політика - це цілеспрямована діяльність державних органів щодо захисту і посилення конкурентних засад в економіці і створення перешкод для виникнення
 7. 4. Чому існують монополії?
  Процвітаюча монополія отримує прибутку, ко-торие приваблюють і інші фірми. Яким же об-разом монополісти стримують натиск другіхфірм? Які причини існування монополій? Існують три головні причини, які ми іобсуждаем коротко в цьому
 8. Монополія
  . Ринок недосконалої конкуренції - це ринок, при функціонуванні якого не виконується хоча б одна умова ринку досконалої конкуренції. Монополія - така ринкова структура, яка задовольняє наступним умовам: 1. На ринку присутній один продавець або вся галузь складається з однієї фірми. 2. Бар'єри входу-виходу на ринок високі. 3. Товар однорідний і навіть унікальний.
 9. Стаття 10. Функції органів регулювання природних монополій
  Органи регулювання природних монополій виконують такі основні функції: формують і ведуть реєстр суб'єктів природних монополій, щодо яких здійснюється державне регулювання і контроль; визначають методи регулювання, передбачені цим законом, стосовно до конкретного суб'єкта природної монополії; контролюють в межах своєї
 10. Тема 5 Конкуренція і монополія
  Конкуренція: сутність і функції. Методи конкурентної боротьби, види конкурентної поведінки фірм. Ринок досконалої конкуренції. Недосконала конкуренція. Монополія: поняття, походження, типи; олігополія, монополістична конкуренція. Економічний шкоду монополій. Антимонопольна діяльність держави: цілі та методи. Монополії в радянській економіці. Необхідність та шляхи демонополізації.
 11. Стаття 11. Повноваження органів регулювання природних монополій
  Органи регулювання природних монополій вправі: приймати обов'язкові для суб'єктів природних монополій рішення про введення, про зміну або про припинення регулювання, застосуванні методів регулювання, передбачених цим Законом, в тому числі про встановлення цін
 12. Тема 21. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІЯ
  1. Види монополії. Монополія - сама крайня, найжорсткіша форма недосконалої конкуренції, що передбачає контроль ринкової ціни з боку однієї фірми . Такий контроль може виникнути внаслідок як об'єктивних, так і штучних причин. Так, наявність єдиного родовища корисних копалин або іншого економічного ресурсу призводить до виникнення сировинної монополії.
 13. Стаття 3. Визначення основних понять
  ... природна монополія - стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку ефективніше за відсутності конкуренції в силу технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зниженням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягу виробництва), а товари, що виробляються суб'єктами природної монополії, не можуть бути замінені у споживанні
 14. Стаття 16. Підстави для накладення штрафу на суб'єкти природних монополій за порушення цього Закону
  Суб'єкти природних монополій несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі порушення: завищення цін (тарифів), встановлених органом регулювання природної монополії, - у розмірі до 15 тисяч мінімальних розмірів оплати праці; невиконання рішення (розпорядження), виданого органом регулювання природної монополії - у розмірі до 10 тисяч мінімальних розмірів оплати праці;
 15. Боби коштували $ 2, а рис $ 4.
  боби коштували $ 2, а рис $ 4. Які темпи інфляції? Як вимірюв-нилось добробут Боба і Ріти? в. Припустимо, що в 1996 р. ціна бобів дорівнювала $ 2, а ціна рису - $ 1,5. Як при цьому змінилося добробут Боба і Ріти? 7. Згадайте, в чому полягають функції грошей в еко- номіці. Яким чином інфляція може примі-шать виконанню кожної з них? 8. Припустимо, що американці чекали, що в
 16. 2. Граничний дохід і монопольнийвипуск
  Тепер перейдемо до вивчення монополістіческіхринков. У цьому параграфі ми покажемо, Яким чином монополії вибирають обсяг випуску, по-»зволяют їм максимізувати прибуток. Потім в: п. 3 дається порівняння монополії з совершеннойконкуренціей і доводиться, що монополія, какправіло, призводить до неефективного розподілу нию ресурсів . У частині глави ми заду-дімся питанням, чому
 17. 9.5. Вичерпання традиційної моделі розвитку людства
    Виродження конкуренції і формування глобальних монополій робить неминучим загнивання останніх. Його масштаби і болючість спричинених ним катаклізмів будуть прямо пропорційні масштабам сьогоднішньої влади глобальних монополій - як над ринками, так і над розвитком людства в цілому. Воно завершиться кардинальною зміною сформованого в ході глобалізації світопорядку, заснованого на
 18. Стаття 6. Методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
    Органами регулювання природних монополій можуть застосовуватися такі методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій ...: цінове регулювання, здійснюване за допомогою визначення (встановлення) цін (тарифів) або їх граничного рівня; визначення споживачів, які підлягають обов'язковому обслуговуванню ... з урахуванням необхідності захисту прав і законних інтересів громадян,
 19. Стаття 7. Державний контроль у сферах природної монополії
    2. Органи регулювання природних монополій здійснюють контроль за: якими угодами, в результаті яких суб'єкт природної монополії набуває право власності на основні засоби або право користування основними засобами, не призначеними для виробництва (реалізації) товарів, інвестиціями суб'єкта природної монополії у виробництво (реалізацію) товарів .. . продажем,
© 2014-2022  epi.cc.ua