Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

10.3.2.1. ПРОПОЗИЦІЯ МОНОПОЛІСТА


Як ми бачили в розділі 9.2.2, крива пропозиції абсолютно конкурентного підприємства в короткому періоді тотожна висхідної гілки кривої граничних витрат вище мінімуму SAVC (рис. 9.4). Нагадаємо, що функція пропозиції від ціни характеризує залежність обсягу пропозиції якогось товару від його ціни за інших рівних умов, тобто при незмінній технології, постійних цінах виробничих ресурсів. Але, як випливає з попереднього розділу, кількість продукції, яку буде згоден випускати і продавати монополіст, залежить від змін у попиті. Цю залежність ілюструє рис. 10.6. Розглянемо представлену на ньому модель.


Крива МС на рис. 10.5, а є кривою граничних витрат підприємства-монополіста.
Припустимо, що початковий попит на його продукцію характеризує крива попиту D1, якій відповідає крива граничної виручки MR1. У цьому випадку оптимальний випуск монополіста буде Q1, a ціна одиниці продукції P1. Точка E1 (Q1, P1) показана також на рис. 10.5,6. Припустимо тепер, що попит на продукцію монополіста змінився так, що крива попиту зрушилася вправо вгору і зайняла положення D2. Очевидно, що при цьому оптимальний випуск збільшиться до Q2, а ціна зросте до P2. Точка E2 (Q2, P2) також показана на рис. 10.5, б. Можна припустити, що лінія, що з'єднує точки E1 і E2, представлятиме безліч комбінацій випуск-ціна, максимізує прибуток монополіста. Ця лінія (S1 на рис. 10.5, б), здавалося б, могла розглядатися як крива пропозиції монополіста при зміні попиту на його продукцію.

Однак при іншому характері зміни попиту іншою була б і крива пропозиції.
Якщо б, наприклад, попит виріс в меншій мірі і крива попиту змістилася б з положення D1 в положення D3, а не D2, обсяг випуску також склав би Q2, оскільки MR3 перетинає МС в тій же точці , в якій її перетинає MR2. Але ціна продукції становила б у цьому випадку P3, що помітно нижче P2. Тому на рис. 10.5, б точка E3 має координати Q2 і P3. Крива S2, що з'єднує точки E1 і E3, має негативний нахил, тоді як нахил кривої S1 позитивний. Як бачимо, конфігурація кривих S1 і S2 на рис. 10.5,6 істотно залежить від характеру зсуву кривої попиту. Але з розділу 2.2 ми знаємо, що криві пропозиції не залежать від функцій (кривих) попиту.
Тому концепція кривої пропозиції, як взаємооднозначної відповідності між цінами та обсягами випуску, в теорії монополії, як і в теорії ринків недосконалої конкуренції в цілому, не використовується. Кажуть, що монополія не має кривої пропозиції. Для аналізу поведінки монополіста, як і інших недосконало конкурентних підприємств, вирішальне значення має співвідношення попиту і витрат, а не попиту та пропозиції, що справедливо лише для ринку досконалої конкуренції.
Перетин кривих попиту та пропозиції, знаменитий маршалліанською хрест, визначає рівноважні ціну і обсяг випуску тільки на гіпотетичному ринку досконалої конкуренції. Чи не означає це, що на недосконале конкурентних ринках, у тому числі й у разі монополії, саме поняття рівноваги і рівноважної ціни не має якого-небудь змісту? Швидше за все, немає.
Е. Чемберлін розрізняв ціну рівноваги (англ. equilibrium price) і ціну, врівноважуючу попит та пропозиція (англ, equating price), які співпадають лише в умовах досконалої конкуренції. Точки, подібні точкам E1 - E3 на рис. 10.5, він називав точками рівноваги протилежних - в сенсі виграшу і втрат (англ, gain and loss) - сил, які роблять прибуток максимальною. Він прагнув "звільнити поняття рівноваги від пов'язаних з ним уявлень про перетин кривих попиту та пропозиції" і ставив собі завданням показати, що "недосконалості" конкуренції призводять до "встановленню таких цін рівноваги, що не врівноважують пропозицію і попит". [3] Ще більш точне визначення попиту та пропозиції як суто технічних понять було дано київським економістом Д. І. Піхно за півстоліття до Е-Чемберлина: "Попит і пропозиція", або "закон попиту і пропозиції", є технічне вираз, що означає сукупність економічних умов, якими визначається ціна речей і послуг ". [4] У відомому сенсі концепція рівноваги протилежних сил, рівноваги, звільненого від подання про перетин кривих попиту та пропозиції, перегукується зі знаменитим твердженням англійського економіста Ф. Уікстіда (1844-1927) про те, що ніяких кривих пропозиції взагалі не існує, а те, що зазвичай називають кривою пропозиції, - це насправді крива попиту на гроші тих, хто володіє товаром. [5]
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 10.3.2.1. ПРОПОЗИЦІЯ МОНОПОЛІСТА "
 1. Проблема монополії
  пропозиції монополізованої галузі буде проходити нижче, ніж для тієї ж галузі в умовах вільної конкуренції. Якщо монополіст спонукуваний альтруїстичними мотивами, то його метою може бути максимізація не тільки свого монопольного доходу, а й споживчого надлишку. Це, природно, призведе до того, що рівноважна ціна буде нижчою, а випуск продукції більше, ніж у «чистого» монополіста.
 2. Проблема монополії
  пропозиції монополізованої галузі буде проходити нижче, ніж для тієї ж галузі в услови ях вільної конкуренціі11. Якщо монополіст спонукуваний альтруїста тичними мотивами, то його метою може бути максимізація не лише ко свого монопольного доходу, а й споживчого надлишку. ЕТС природно, призведе до того, що рівноважна ціна буде нижчою, | випуск продукції більше, ніж у «чистого»
 3. 15.2 (а)). Так як монополія - єдиний постачальник на ринку, крива спершу на
  пропозиції складе 3галлона води, її ціна зменшиться до $ 8 і
 4. 14.2. Попит монополіста на змінний фактор
  монополіста, тобто підприємства, що є єдиним виробником блага X, на змінний фактор - нехай це знову буде праця - за умови, що ринок праці залишається, як і в розділі 14.1, абсолютно
 5. Граничний дохід монополіста
  монополіста ситуація інша. Крива середнього доходу і ціни збігається з кривою ринкового попиту, а крива граничного доходу лежить нижче неї. Чому крива граничного доходу лежить нижче кривої ринкового попиту? Оскільки монополіст - єдиний виробник продукції на ринку і представник всієї галузі, він, знижуючи ціну продукції для збільшення обсягу продажів, змушений знижувати її на всі одиниці
 6. Питання 28Условія максимізації прибутку при монополії.
  Пропозиції, в результаті чого ціни опускаються до рівня, який забезпечує отримання лише нормального прибутку. Максимізація прибутку в боргом періоді показана на рис. 28.3. Рис. 28.3. Оптимальний випуск і максимізація прибутку в боргом періоді {foto98} Коли фірма-монополіст прибуткова, вона може розраховувати на витяг максимального прибутку і в короткому, і в довгому періоді.
 7. ЦЕНОПРОІЗВОДІТЕЛІ І ценополучателем (Оголошуємо ЦІНУ І ПРІНІМАЮЩІЕЦЕНУ
  пропозиції, що показує, скільки продукцііпроізвела б фірма при кожному заданому значе-ванні ціни. Монополісти не приймають ціну какданную. Їх можна охарактеризувати як ценопро-изводителей, бо вони приймають ринкову кри-ву попиту як дану і самі вибирають як ціну, так і обсяг випуску. Оскільки між ціною мо-нополіста і рівнем випуску не існує ника-ких взаємозв'язків, то для монополіста
 8. Монополія
  монополіста. Критерії монополій: 1. Наявність падіння попиту на продукцію фірми-монополіста в залежності від підвищення ціни. Економічний сенс цієї залежності полягає в тому, що, незважаючи на наявність ринкової влади монополіста, вона не абсолютна, тобто великі обсяги продукції монополіста реалізовуватимуть, знижуючи ціни. 2. Наявність межі валового доходу фірми-монополіста TR.
 9. № 217. Бар'єри, споруджуються монополіями для країн Західної Європи
  монополісти зберігають не завдяки економічним перевагам, а шляхом зведення бар'єрів, що заважають конкурентам порушити їх монополію. Такі бар'єри можуть бути декількох типів: 1. Природні бар'єри. Закон захищає права власника, навіть якщо він монополіст . 2. Юридичні бар'єри. Вхід на монополістичний ринок може бути обмежений за допомогою юридичних законів, патентів.
 10. 10.8.2. ОПОДАТКУВАННЯ
  монополіста. Розглянемо вплив на поведінку монополіста двох типів податків: потоварній, ставка якого встановлюється у розрахунку на одиницю продукції, а загальна сума залежить, отже, від обсягу випуску, і паушального, який справляється незалежно від обсягу випуску (від нім. pauschal - стягуються в цілому, англ, lump-sum taxes). Вплив потоварній податку. Позначимо (як і в розділі 2.7)
 11. Як впливають податки на поведінку монополіста?
  монополіста: D - попит: MR - граничний дохід: МС - граничні витрати без урахування податку; МС, - граничні витрати з урахуванням
 12. Монополія і еластичність попиту
  монополістом. Маючи інформацію про еластичність попиту Ер, а також дані, характеризують граничні витрати фірми МС, керівництво фірми може розрахувати ціну продукції Р за формулою: {foto48}, (12.1) Чим вище еластичність попиту, тим більше наближені умови діяльності монополіста до умов вільної конкуренції, і навпаки, при нееластичним попиті у монополіста створюється більше
 13. 14.3.1. ГРАНИЧНІ Факторну ВИТРАТИ монопсоністом І ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ ЧИННИКА
  пропозиції праці на зовсім конкурентному ринку має вигляд прямої, паралельної абсциссе, тобто кожна додаткова одиниця праці оплачується (якщо монополіст в розділі 14.2 не проводить цінової дискримінації) за єдиною ставкою заробітної плати w * c. У разі ж монопсонии справа йде інакше. Припустимо, що, як і колись, монопсонист використовує для виробництва блага X єдиний
 14. 330 Частина 5.
  пропозиції товару, обсягом виробництва нижче суспільно ефек-ного випуску відповідає ціна, що перевищує суспільно ефективну ціну. Коли монополіст встановлює ціну, що перевищує граничні витрати, неко-торие потенційні споживачі, що оцінюють товар вище граничних іздер-жек виробництва, але нижче ціни монополіста, відмовляються від його придбання. У цьому і є істота
 15. Максимізація прибутку монополістом
  монополіста буде максимально наближений до граничним витратам і отримується прибуток виявиться найбільшою, звернемося до числового прикладу. Уявімо собі, що фірма є єдиним виробником даної продукції на ринку, і зведемо дані про її витратах і доходах в табл. 12.1. Таблиця 12.1. Динаміка витрат і доходів фірми Х в умовах монополії {foto46} Ми припустили, що 1 тис.
 16. Що таке монополія?
  монополіста, виходячи з яких принципів вона встановлює ціну на свою продукцію і як визначає обсяг виробництва ? Поняття чистої монополії також звичайно є абстракцією. Навіть повна відсутність конкурентів всередині країни не виключає їх наявності за кордоном. Тож можна уявити чисту, абсолютну монополію швидше теоретично. Монополія припускає, що одна фірма є
 17. 14.2. 1. ПОПИТ МОНОПОЛІСТА НА ЄДИНИЙ ПЕРЕМІННИЙ ФАКТОР
  монополіст, воно стикається ні з горизонтальною, а з низхідній кривої попиту на свій товар. А це, як ми знаємо, припускає, що MPX
 18. 10.8.1. ВСТАНОВЛЕННЯ ГРАНИЧНИХ ЦІН
  монополіст, показано на рис. 10.17. Тут D і MR - криві попиту і відповідно граничної виручки нерегульованої монополії, Рm - встановлена владою, а це може бути уряд або органи місцевого самоврядування, гранична, або максимально допустима, ціна (англ, price ceiling - стеля ціни). {foto177} Після встановлення граничної ціни, Рm, крива попиту Монополіста змінюється.
 19. Резюме
  пропозиції, оскільки при виборі ціни і обсягу випуску онпрінімает в якості даної всю шкалу попиту мети-ком, а не якесь єдине значення ціни. 5. Монополіст завжди призначає ціну вище велічінипредельних витрат. Більше того, випуск монополь-ної галузі менше випуску конкурентної галузі, що стикається з таким же попитом і тими ж умо-виями формування витрат, а монопольна
© 2014-2022  epi.cc.ua