Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Закон спадної продуктивності

Нарешті, обсяг виробництва досягає такого масштабу, при якому залучення у виробництво кожної наступної додаткової одиниці ресурсу забезпечує всі меншу і меншу віддачу, що відіб'ється на зростанні витрат кожної додаткової одиниці продукції, що випускається.
Дія цих законів графічно відображено на рис. 19.4. При цьому їх дія проявляється через граничну продуктивність ресурсу, яка вимірюється величиною зміни обсягу виробництва, пов'язаної з додатковим вкладенням одиниці ресурсу, тобто граничним продуктом.

Рис. 19.4. Дія трьох законів продуктивності


На рис. 19.4 відрізок АВ кривої відображає дію закону зростаючої продуктивності, відрізок ВС - прояв дії закону постійної продуктивності, відрізок СD - дія закону спадної продуктивності, або віддачі.

Для наочності ілюстрації динаміки граничної і середньої продуктивності та обсягу продукції, що випускається звернемося до даних, що містяться в табл. 19.2. На основі даних цієї таблиці на рис. 19.5 графічно виражена безпосередня залежність продуктивності від нарощування використовуваних ресурсів.
Таблиця 19.2. Дія закону зростаючій і зменшення продуктивності

Кількість одиниць застосовуваного ресурсу Обсяг виробництва, од. Прдельная виробник-ність ресурсу, од. Характеристика типу виробляй-ності Середня виробник-ність, од.
    - Зростаюча виробляй-ність

Убуваючий виробляй-ність

Отріцатльная виробляй-ність

5,


Рис.

19.5. Залежності динаміки граничної і середньої продуктивності (а) і обсягу продукції, що випускається (б) від нарощування ресурсу.Порівняння графіків обсягу виробництва і граничної продуктивності дозволяє зробити висновок, що зміна фаз динаміки випуску продукції відповідає зростаючій і зменшення продуктивності ресурсу. При цьому максимальний обсяг виробництва забезпечується при досягненні граничної продуктивністю нульової величини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Закон спадної продуктивності "
 1. 4. Витрати виробництва і закони продуктивності
  законів зростаючої, постійної і спадної продуктивності. Дія цих законів проявляється в процесі організації та розширення виробництва і пошуку оптимального його масштабу, при якому виробництво одиниці продукції досягає мінімуму витрат на
 2. 2.2. Закон спадної граничної продуктивності
  закон спадної граничної продуктивності. Фірми повинні дотримуватися певну пропорційність між постійними і змінними факторами. Капітал і праця повинні відповідати один одному не тільки з технічних і професійним (кваліфікаційним) характеристикам, а й за кількісними параметрами. Очевидно, що в короткостроковому періоді збільшення обсягу випуску продукції можливе
 3. Тема 15. ЗАКОН УБУТНОЇ Гранична продуктивність
  закону. При збільшенні використання чинників зростає загальний обсяг виробництва. Однак, якщо ряд факторів задіяний повністю і на їх фоні збільшується лише один змінний фактор, то рано чи пізно настає момент, коли, незважаючи на збільшення змінного фактора, загальний обсяг виробництва не тільки не зростає, а навіть знижується. Закон говорить: збільшення змінного фактора при
 4. 15.3. ЗАКОН УБУТНОЇ ВІДДАЧІ
  закон спадної віддачі: починаючи з певного моменту, послідовне приєднання одиниць змінного ресурсу (наприклад, праці) до незмінного (фіксованого) ресурсу (капіталу або землі) дає зменшується додатковий, або граничний, продукт в розрахунку на кожну наступну одиницю змінного ресурсу. Інакше кажучи, якщо кількість робітників буде збільшуватися, а кількість обладнання не
 5. 11. ЗАКОН УБУТНОЇ Гранична продуктивність. ЕФЕКТ МАСШТАБУ
  закону полягає в тому, що він діє в короткостроковому періоді. Розглянемо короткий період діяльності організації, в якому змінним фактором є праця. У такій ситуації організація може збільшити виробництво за рахунок використання більшої кількості трудових ресурсів. Дія закону передбачає незмінне стан техніки і технології виробництва. Новітні винаходи і
 6. Специфіка кривої попиту
  закону спадної віддачі, закону спадної продуктивності
 7. Терміни і поняття
  спадної граничної корисності Цінність (вартість) Парадокс цінності Ціна Двухфакторная модель ціноутворення Попит Закон попиту Пропозиція Закон пропозиції Рівноважна (ринкова) ціна Ціни «статі» і
 8. Закон граничної продуктивності
  законом спадної віддачі »або, як його іноді називають, законом спадної граничної продуктивності. Цей закон говорить, що в міру того, як зростає використання якого-небудь виробничого фактора (при фіксованих інших виробничих факторах), у результаті досягається точка, в якій додаткове використання цього фактора веде до зниження обсягу випуску продукції. Коли
 9. Закон граничної продуктивності
  законом спадної віддачі »або, як його іноді називають, законом спадної граничної продуктивності. Цей закон говорить, що в міру того, як зростає використання якого-небудь виробничого фактора (при фіксованих інших виробничих факторах), у результаті досягається точка, в якій додаткове використання цього фактора веде до зниження обсягу випуску продукції. Коли
 10. 52. Закон граничної продуктивності і теорія розподілу
  законом і що цей закон, діє без опору, дав би кожному фактору виробництва ту суму багатства, яку цей фактор створює. Дж. Кларк вважав, що річний дохід розподіляється відповідно «з принципом справедливості», тобто наймані працівники, власники капіталу і організатори виробництва отримують відповідно заробітну плату, відсоток і прибуток, розмір яких визначається
 11. 4. АНАЛІЗ ВИТРАТ І ПРОПОЗИЦІЇ
  закон спадної віддачі (зростання витрат при збільшенні масштабу виробництва), в галузях, де вартість сировини грає невелику РОЛЬ, діє, згідно Маршаллу, закон зростаючої віддачі або зниження
 12. Терміни і поняття
  спадної віддачі Економічна ефективність Ефективність за Парето (оптимум Парето) Поділ праці
 13. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  закон попиту і свідчать про його дії? 2. У чому полягає зміст закону пропозиції? 3. Дайте визначення закону попиту та пропозиції і проаналізуйте його взаємозв'язок з законами попиту і пропозиції. 4. Який механізм дії закону спадної прибутковості і як він впливає на зміст цього закону? 5. Назвіть основні фактори, що впливають на попит і цінову еластичність попиту.
 14. Закон зростаючих альтернативних витрат. Закон спадної віддачі
  закономірністю. Тому дану закономірність іменують законом зростаючих альтернативних витрат. Ще більш відомий закон, тісно пов'язаний з вищевказаним, - закон спадної віддачі (продуктивності). Його можна формулювати таким чином: безперервне збільшення використання одного ресурсу в поєднанні з незмінним кількістю інших ресурсів на певному етапі призводить до
 15. Терміни і поняття
  спадної віддачі Закон граничної продуктивності Фірма : державна і приватна (одноосібна, товариство, акціонерне обшества); дрібна, середня і велика. Витрати виробництва: суспільство і підприємство, альтернативні, явні і неявні, економічні та бухгалтерські, валові, середні та граничні, постійні та змінні Витрати обігу: основні і додаткові Економічне
© 2014-2022  epi.cc.ua