Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 94 Відкрита економіка: поняття, різновиди, моделі

Відповідь
Відкрита економіка - це економіка, що означає:
- що країни експортують та імпортують значну частку випущеної продукції та послуг;
- що країни отримують і надають кредити на світових фінансових ринках.
Якщо в закритій економіці всі вироблені товари та послуги продаються всередині даної країни і всі витрати діляться на три складові частини - споживання, інвестиції та державні витрати, то у відкритій економіці з'являється четверта складова частина - чистий експорт:
- споживання вітчизняних товарів і послуг - С;
- інвестиційні витрати на вітчизняні товари і послуги - I;
- державні закупівлі вітчизняних товарів і послуг - G;
- експорт товарів і послуг, вироблених усередині країни, - NE.
Y=C + I + G + NE.
Сума перших трьох доданків C + I + G являє собою величину внутрішніх витрат на вітчизняні товари і послуги. Четверте доданок NE - чистий експорт, тобто різниця між експортом і імпортом.
Розрізняють малу відкриту економіку і велику відкриту економіку.
Мала відкрита економіка - це економіка невеликої країни. Модель малої відкритої економіки включає рахунок руху капіталу і рахунок поточних операцій. Вона представлена на світовому ринку невеликою часткою і практично не робить впливу на світову ставку відсотка, приймаючи останню як дану, оскільки її заощадження та інвестиції - лише незначна частина світових заощаджень і інвестицій, тому світова ставка відсотка задається умовами світової фінансової ринку.
Велика відкрита економіка - це економіка, в якій виходячи з її масштабів, ставка відсотка формується під істотним впливом економічних процесів, що відбуваються всередині самої країни. Велика відкрита економіка - це економіка великої країни (США, Японія, Китай, Німеччина тощо), що володіє значною часткою світових заощаджень та інвестицій і тому надає вплив на світову ставку відсотка.
Основними показниками відкритої економіки є:
- зовнішньоторговельна квота у ВВП;
- частка експорту в обсязі виробництва;
- частка імпорту в споживанні;
- частка іноземних інвестицій по відношенню до внутрішніх інвестицій.
Ступінь відкритості економіки зазвичай залежить від обсягів зовнішньої торгівлі країни або від політичної лінії її уряду. Наприклад, економіка Великобританії є відносно відкритою, оскільки вона більшою мірою залежить від зовнішньої торгівлі. Економіка США є відносно закритою, так як зовнішня торгівля не настільки значуща для її розвитку.

Відкрита економіка передбачає використання іноземних валют у міжнародних розрахунках. Вона знаходить своє відображення в платіжному балансі, зокрема в балансі поточних операцій і в балансі руху капіталу.
Економіка Російської Федерації має умовами (інтелектуальними, індустріальними, ресурсними) для формування великої відкритої економіки.
Внутрішнє і зовнішнє рівновагу
Внутрішня рівновага - це збалансованість попиту і пропозиції в умовах повної зайнятості і за відсутності інфляційних процесів.
Проблема внутрішньої рівноваги в короткостроковому періоді вирішується в першу чергу регулюванням сукупного попиту за допомогою бюджетно податкової та кредитно-грошової політики.
Зовнішнє рівновагу припускає підтримку нульового сальдо платіжного балансу у фіксованому або плаваючому режимі валютного курсу. В окремих випадках ця проблема ділиться на дві незалежні:
- здійснення конкретного положення рахунку поточних операцій;
- утримання точно певного рівня валютних резервів.
Способи державного регулювання внутрішньої і зовнішньої рівноваги одні й ті ж: кредитно-грошова і бюджетно-податкова політика. Інший раз в якості самостійної виділяють політику обмінного курсу.
Забезпечення зовнішньої збалансованості може ускладнитися мобільністю руху капіталу, тобто напруженістю процесу переливу капіталу між країнами як реакції внутрішньої процентної ставки на зміни в порівнянні з її світовим рівнем.
Проблема забезпечення внутрішньої і зовнішньої рівноваги відноситься до функціонування товарного, грошового і валютного ринків. Досягнення внутрішньої і зовнішньої рівноваги є серйозною проблемою макроекономічного регулювання, бо викликає необхідність брати до уваги взаємний вплив внутрішніх і зовнішніх змінних.
Модель відкритої економіки Манделла-Флемінга
Модель Манделла-Флемінга - це модель малої відкритої економіки, яка використовується з метою оцінки результатів проведення різних видів економічної політики при фіксованих і плаваючих обмінних курсах.
Модель Манделла-Флемінга виходить з того, що внесок національної економіки в світовий ринок невеликий, у зв'язку з цим основні параметри її розвитку задані світовим ринком, тобто ззовні.
Вперше для відкритої економіки модель Манделла-Флемінга була розроблена в 60 х рр.. XX в., І являла собою модифіковану модель IS LM для відкритої економіки. Ці моделі виходять із стабільних цін і пояснюють причини коливань величини сукупного доходу.
Моделі ілюструють взаємодію між товарним і грошовим ринками. Їх відмінність полягає в тому, що якщо модель IS LM виражає закриту економіку, то модель Манделла-Флемінга - малу відкриту економіку. Функціонування економіки, відповідно до цієї моделі, обумовлено системою обмінного курсу валюти.
Модель Манделла-Флемінга включає в себе три рівняння:
Y + C (Y - T) + I (r) + G + NX (e), IS ;
M / P=L (r, Y), LM;
r=r *.
Перше рівняння характеризує товарний ринок, друге - грошовий ринок, треті показує, що внутрішня процентна ставка (r) визначається рівнем світової процентної ставки (r *).
Модель містить три ендогенні змінні: Y, r і e. Пропонується побудувати два графіка. У кожному графіку одна з змінних величин приймається за константу, а аналіз проводиться у взаємозв'язку двох змінних. Модель Манделла Флемінга Y - r представлена на графіку (рис. 94.1).

Рис. 94.1. Рівновага встановлене на рівні світової процентної ставки


Ситуація при рівності внутрішньої та світової процентної ставки На рис. 94.1 показано, що крива IS спрямована вниз, LM - вгору. Горизонтальна лінія зображує світову процентну ставку. Графік має дві особливості:
1. Положення кривої IS обумовлено рівнем обмінного курсу. Підвищення обмінного курсу зрушує криву вліво.
2. Всі три криві перетинаються в одній точці. Але можна припустити, що ці три криві не перетинаються в одній точці (рис. 94.2, а, б).
У цьому випадку можливі два варіанти:
1. Оскільки обмінний курс дуже низький, то криві IS та LM перетинаються вище рівня світової процентної ставки (рис. 94.2, а).

Рис. 94.2. а) ситуація, коли внутрішня процентна ставка вище світової; б) ситуація, коли внутрішня процентна ставка нижче світової


Така ситуація стимулює зарубіжних інвесторів вкладати капітал в економіку даної країни, що викликає зростання курсу її валюти і зсув кривої IS вниз. 2. Криві IS і LM перетинаються в точці, де внутрішня процентна ставка нижче світової (рис. 94.2, б). У цьому випадку інвестори даної країни зацікавлені в тому, щоб вивезти свій капітал, в результаті чого обмінний курс її валюти знизиться і крива IS зсунеться вгору.
Таким чином, рівновага встановлюється в точці перетину кривої LM з горизонтальною лінією на рівні світової процентної ставки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 94 Відкрита економіка: поняття, різновиди, моделі "
 1. 1.1. Модель кругообігу реальних і грошових потоків
  відкритості національної економіки. Відкрита економіка, на відміну від закритої економіки, має економічні зв'язки із зовнішнім світом. Модель кругообігу відкритої економіки (рис. 1.2) включає в себе: - експорт та імпорт товарів і послуг та зустрічні потоки відповідно доходів і витрат вітчизняних фірм; - експорт та імпорт факторів виробництва і зустрічні потоки відповідно доходів і
 2. У багатьох випадках для спрощення досліджуваних процесів вчені використовують поняття закритої економіки, тобто економіки, що не
  відкритої економіки Відкрита економіка - економіка, вільно взаємодіє з економіками інших країн. Однак деякі нові проблеми вимагають дослідження відкритої економі-ки, тобто економіки, що бере участь у міжнародній торгівлі і міжнародних фінансових відносинах з різними країнами світу. Ця і наступна глави дадуть вам уявлення про макроекономічні
 3. Практичні завдання
  відкритої економіки. 2. Продумайте і позначте на графіку, які частини моделі кругових потоків пов'язані з потоками продуктів і грошових коштів при економі-чеських процесах і видах діяльності, які ви здійснювали протягом останніх
 4. 3. Стандартна модель міжнародної торгівлі
  поняття стандартної моделі були розроблені англійськими економістами Френсісом Еджуорта і Альфредом Маршаллом і американським економістом австрійського походження Готфрідом
 5. Подвійні і Потрійні боковику
  різновиди - Подвійний і Потрійний, Флет подібним же чином можуть брати форми подвійного і потрійного Бічного патерну (також відомі, як Подвійний і Потрійний 3.) Подвійні боковику зустрічаються дуже часто, Потрійні - рідко. Подвійний Бічний патерн складений з двох флетів, пов'язаних коректує моделлю. Потрійний Боковик складається з трьох Флет, також пов'язаних корректирующими моделями.
 6. ЛІТЕРАТУРА
  економіки. 1995. № 5. С.
 7. Поняття відкритої і закритої економіки
  відкритий доступ на більшість ринків і в більшість галузей і сфер (в закритій економіці більшість ринків, галузей і сфер для них закрито) . Однак у світі майже немає повністю відкритих, тобто повністю лібералізованих економік, за винятком декількох невеликих держав. Тому нерідко говорять про більш відкритих менш відкритих економіках. Так, російська економіка більш відкрита, ніж
 8. Наукові абстракції
  понять, суджень, умовиводів, тобто у формах абстрактного мислення. У процесі теоретичного пізнання шляхом мислення виробляються наукові абстракції, або узагальнені поняття, абстрактні від конкретних явищ, але відображають їх основоположні, сутнісні риси і властивості. У результаті на стадії абстрактного мислення виробляється ідеальна дійсність, тобто образна її модель,
 9. Терміни і поняття
  Сукупний попит Сукупна пропозиція Макроекономічна рівновага Рівновага на товарному і грошовому ринках «Пастка ліквідності» Модель AD-AS Модель IS-LM Макроекономічна неравновесность Умови загальної рівноваги Закон Вальраса Теорія макроекономічної рівноваги
 10. № 197. Сутність і значення політики перебудови радянської економіки
  відкрита номенклатурна приватизація, приватна власність узаконюється, про реально-державної (тоталітарної власності) вже і мови немає. Номенклатура відкрито перетворюється в капіталістичну. До кінця цього періоду лад схожий уже не на «імперіалізм» у класично - ленінському описі, а на щось перехідне до «західної» моделі, до ринкової економіки, до відкритого суспільства і вільного
 11. По- другий, в якості заданого в моделі буде використовувати-ся значення рівня цін.
  Відкритій економіці. Але в той же час вона виявиться складніше попе-щих, оскільки ми одночасно розглядаємо два взаємопов'язаних ринку: ринок позикових коштів і ринок обміну іноземної валюти. Після того як ми розробимо модель відкритої економіки, ми використовуємо її для дослідження зовнішніх подій і різних політичних дій, що впливають на внешнетор-говий баланс держави і
 12. Лекція 4 Тема: ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА: КЛАСИФІКАЦІЯ, ВИДИ І МОДЕЛІ. ВІДМІННІ ОЗНАКИ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  питання: поняття економічної системи; класифікація економічних систем, їх видів і моделей; сутність класичного капіталізму, змішаної та соціально орієнтованої економіки; характерні ознаки нової
 13. 12.1. Поняття макроекономічної рівноваги
  економіки. В економічній науці існує досить багато моделей макроекономічної рівноваги, що відображають погляди різних напрямів економічної думки на цю проблему: - модель простого відтворення Ф. Кене на прикладі економіки Франції XVIII в.; - класична модель макроекономічної рівноваги; - модель загальної економічної рівноваги в умовах досконалої конкуренції Л.
 14. Запитання для самоперевірки
  відкритою
© 2014-2022  epi.cc.ua