Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 93 Банківська система

Відповідь
Банківська система - сукупність банківських установ, що функціонують на території даної країни у взаємозв'язку між собою.
Банківська система має два рівні. На першому рівні знаходиться центральний (емісійний) банк. На другому рівні розташовані банки комерційні (депозитні) і спеціалізовані (інвестиційні, ощадні, іпотечні, зовнішньоторговельні та ін.) банки.
Банківська система виконує такі основні функції:
- акумуляція тимчасово вільних грошових коштів;
- надання вільних грошових коштів у тимчасове розпорядження;
- створення кредитних грошей;
- кредитне регулювання;
- грошова емісія:
- емітацію (випуск) цінних паперів.
Найважливішою ланкою банківської системи є центральний банк.
Центральний банк - головна ланка банківської системи, що забезпечує рівновагу грошового ринку; посередник уряду в його позикових і кредитних операціях.
Основні завдання центрального банку наступні:
- забезпечення стабільності грошового обігу;
- здійснення державної політики в галузі кредиту, грошового обігу, розрахунків та валютних відносин.
Основні функції центрального банку наступні:
- здійснює емісію грошей і організацію їх обігу;
- акумулює і зберігає касові резерви інших кредитних установ;
- забезпечує кредитування комерційних банків і здійснює контроль за їх діяльністю.
З метою здійснення своїх функцій центральний банк використовує такі основні інструменти:
- встановлює норму обов'язкових резервів для комерційних банків (мінімальну частку депозитів, яку комерційні банки повинні зберігати у вигляді резервів - безпроцентних вкладів - в центральному банку);
- проводить операції на відкритому ринку (купівля або продаж державних цінних паперів):
- встановлює облікову ставку (ставку рефінансування , т.
е. ставку, за якою центральний банк кредитує комерційні банки).
Центральний банк не може повністю контролювати пропозицію грошей, бо комерційні банки самі визначають величину надлишкових резервів, що впливає на норму банківських резервів і відповідно на мультиплікатор. Центральний банк не може також точно спрогнозувати обсяг кредитів, який буде виданий комерційним банкам. Коефіцієнт депонування визначається поведінкою населення та іншими причинами, не завжди пов'язаними з діями центрального банку.
Комерційні банки - кредитні установи універсального типу, які здійснюють на договірних умовах кредитно-розрахункове та інше банківське обслуговування юридичних і фізичних осіб за допомогою здійснення операцій і надання послуг.
Комерційні банки виконують такі основні функції:
- приймають і розміщують грошові вклади;
- привертають і надають кредити;
- проводять розрахунки за дорученням клієнтів і банків-кореспондентів та їх касове обслуговування.
Здійснювані комерційними банками операції поділяються на пасивні і активні. Пасивні операції - залучення грошових ресурсів шляхом прийому депозитів, продажу акцій, облігацій, інших цінних паперів. Активні операції - розміщення грошових ресурсів шляхом надання кредитів, покупки акцій і цінних паперів.
Комерційні банки розрізняються за:
- приналежності статутного капіталу і способу його формування у формі акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю, за участю іноземного капіталу, іноземних банків і т.
д.;
- видами здійснюваних операцій: універсальних і спеціалізованих;
- території діяльності: регіональних, республіканських та ін;
- галузевої орієнтації.
Спеціалізовані кредитно-фінансові установи здійснюють кредитування конкретних сфер і галузей економічної діяльності.
Вони виступають в наступних основних формах:
- інвестиційні банки, які проводять операції з емісії та розміщення цінних паперів, залучають капітал, використовують свій капітал для інвестування галузей;
- ощадні установи збирають заощадження населення і використовують грошовий капітал для інвестицій у житлове будівництво;
- страхові компанії залучають кошти шляхом продажу страхових полісів, фінансують великі корпорації промисловості, транспорту, торгівлі;
- пенсійні фонди залучають кошти шляхом емісії боргових зобов'язань;
- інвестиційні компанії розміщують серед дрібних держателів свої акції і використовують ці кошти для купівлі цінних паперів різних галузей економіки .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 93 Банківська система "
 1. Контрольні питання
  банківської системи та назвіть її ознаки. 2. Перерахуйте критерії класифікації видів банків. 3. Що таке банківська інфраструктура? Назвіть її елементи. 4. Чим характеризувалися підприємства, які не користувалися банківським кредитом у 1993-1996 рр..? 5. Якою мірою банківський кредит допомагав «розшивати» вузькі місця у фінансуванні виробництва і капітальних вкладень?
 2. ЛІТЕРАТУРА
  банківська енциклопедія. М.: ЕТА,
 3. Глава 16. Кредитно-банківська система
  банківська система. Кредит і кредитна система Кредитна система поряд з фінансовою представляє своєрідну кровоносну систему народногосподарського організму, її складовою частиною є банківська система. Завдяки ефективному виконанню банками своїх функцій здійснюється процес розширеного відтворення, зростає ефективність суспільного виробництва, реалізується
 4. Стаття 2. Банківська система Російської Федерації та правове регулювання банківської діяльності
  система Російської Федерації включає в себе Банк Росії, кредитні організації, а також філії та представництва іноземних
 5. 1. Структура банківської системи
  банківських систем в різних країнах світу всіх їх ріднить єдиний основоположний принцип - дворівневість. Верхній, або перший рівень банківської системи утворюють центральні банки або один центральний банк. Незалежно від форми засновництва центральні (федеральні) банки у всіх без винятку країнах функціонують як державний орган, покликаний регулювати грошово-кредитне
 6. 3. Сучасна кредитно-банківська система
  банківська система, яка є невід'ємною частиною ринкової економіки і одним з найважливіших елементів ринкової інфраструктури. Кредитно-банківська система - це сукупність грошово-кредитних відносин, їх форм і методів, здійснюваних кредит-но-банківськими інститутами, які створюють, акумулюють і надають економічним суб'єктам грошові кошти у вигляді кредиту на умовах
 7. 3 . Банківські операції
  банківських операцій: - пасивні; - активні; - банківські послуги; - власні операції банків. Перші дві групи операцій найбільш поширені, і на них припадає основна частина банківського прибутку. У розвинених гранах з ринковою економікою в останні роки значно зріс обсяг банківських послуг. Вони поступово стають другим за важливістю джерелом доходів банків. Власні
 8. Грошовий мультиплікатор
  банківських резервів. Його формула: {foto44} де Мд - мультиплікатор грошової пропозиції; R'б - норма обов'язкового банківського резерву. Знаючи величину первинних вкладів і норму банківських резервів, можна розрахувати суму створеної банківською системою грошей. Це знаходить своє вираження у формулі: {foto45} де ДМ - маса грошей, породжена банками; Д - величина депозиту
 9. Стаття 55. Банк Росії є органом банківського регулювання та нагляду за діяльністю кредитних організацій
  банківського законодавства, нормативних актів Банку Росії, зокрема встановлених ними обов'язкових нормативів. Головна мета банківського регулювання і нагляду - підтримка стабільності банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів. Банк Росії не втручається в оперативну діяльність кредитних організацій, за винятком випадків, передбачених федеральними
 10. Основні терміни і поняття
  банківський, іпотечний, споживчий, державний, міжнародний кредит, дворівнева банківська система, банк, банківський прибуток, власний капітал банку, залучений капітал, активні і пасивні операції банків, баланс банку, обов'язкові резерви, надлишкові резерви, грошовий мультиплікатор, центральний
 11. Стаття 5. Банківські операції та інші угоди кредитної організації
  банківських операцій належать: 1) залучення коштів фізичних і юридичних осіб у вклади (до запитання і на певний строк) ... 3) відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб; 4) здійснення розрахунків за дорученням фізичних і юридичних осіб, в тому числі банків-кореспондентів, по їхньому банківському рахунку; 5) інкасація коштів, векселів,
 12. Система кредитних інститутів
  банківська система зазвичай є дворівневою, вклю-чающей: 1) Центральний (емісійний) банк і 2) комерційні (депозитні) банки різних видів, а також спеціалізовані кредитно-фінансові ін- ститутов, що об'єднують банківські і небанківські організації, спеціалізовані-рующим на певних видах
© 2014-2022  epi.cc.ua