Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
О.В. Корнієнко. Національна економіка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 87 Міграція робочої сили

Відповідь
Міграція робочої сили увазі переміщення населення за кордон з метою укладення трудових угод. До трудовим мігрантам не можна відносити виїхали за кордон у відрядження, а також торговців «човників», постійно переміщаються з країни в країну з метою придбання і реалізації товарів.
Міжнародну міграцію робочої сили можна розділити на:
- еміграцію, тобто виїзд населення з даної країни з метою пошуку роботи;
- імміграцію - в'їзд населення в дану державу з тією ж метою.
Однією з головних проблем російського суспільства є «витік умів» - виїзд за кордон вчених, фахівців, діячів мистецтва. Сюди ж можна віднести і міграцію спортсменів, хоча для нашої країни даний тип міграції краще називати не «витік умів», а «втеча ключок».
Найбільш високими шансами отримати роботу за кордоном розташовують російські мігранти з природно науковим і технічним освітою. Це пояснюється тим, що військово промисловий комплекс СРСР вимагав висококласних фахівців і відповідно, серйозних витрат на їх підготовку. Крім цього, технічну підготовку достатньо важко піддати ідеологізації.
Низький попит на світовому ринку відносно російських фахівців у суспільних науках пояснюється витратами радянського і почасти пострадянського освітнього процесу, в основному базувався на вивченні марксистсько ленінських «першоджерел».
На світовому ринку російські економісти користуються дуже малим попитом порівняно з фахівцями інших професій в основному із за того, що вітчизняна економічна наука і відповідно економічна освіта відстали від західних зразків із за тих же ідеологічних причин.
Втім, ситуація змінюється в кращу сторону. В останнє десятиліття захистили докторські дисертації в кращих західних університетах і працюють в США, Великобританії, Канаді, Австралії, Новій Зеландії та інших країнах цілий ряд російських фахівців в економічній сфері.
Інша справа, що більшість з них мають базову природничо освіту.
За останні півтора десятиліття країну покинули і працюють за кордоном десятки російських економістів, в тому числі:
- в США професор І. Сегал (Стенфорд), асоційований професор Д . Столяров (Мічиганський університет), асистенти професора І. Стрембулаев (Стенфорд), О. Леухіна (Університет Північної Кароліни), Г. Борисова (Йель), Е. Краснокутська (Пенсільванський університет) та ін;
- в Канаді працюють асистенти професорів А. Додонова, Л. Карнізова і Е. Панова;
- обов'язки лекторів в британських вузах виконують: А. Саричев (Лондонська школа економіки), Т. Корнієнко (університет Стірлінга) та ін;
- в Австралії працює лектор С. Басов;
- в Новій Зеландії трудяться старший лектор Д. Квасов, лектори Ю. Мещерякова і Т. Чеснокова.
Постперебудовного потік мігрантів з країн СНД - етнічних росіян, біженців, людей, що намагаються добре заробити у відносно процвітаючою російській економіці, - за приблизними оцінками, становить 10 млн осіб. У той же час частка легально в'їхали в РФ трудових ресурсів складає не більше 10% від загального числа закордонних «арбайтерів». Основні потоки мігрантів направляються при цьому в благополучні або прикордонні райони країни - в Москву, Санкт Петербург, Приморський край, Тюменську, Білгородську і Ростовську обл.
У 2006 р., за офіційною статистикою, в РФ мігрувало 186,3 тис. осіб, з них з країн СНД - 177,6 тис.; з країн далекого зарубіжжя - 8,7 тис. При цьому кількість іммігрантів в РФ в останні роки помітно скорочується (рис. 108).
Лідерами з міграції в РФ в останні роки є Казахстан, Узбекистан і Україна (рис. 109).
З РФ в 2006 р. виїхало в зарубіжні держави 54 тис. осіб, з них в країни СНД - 35,2 тис.
, в далеке зарубіжжя вирушили 18 , 8 тис. Темпи виїзду російських громадян з РФ в останні роки також помітно знизилися (рис. 110).
Основні напрямки мігрантів з РФ в останні роки, за даними статистики, відправляються в Казахстан, Україну та Німеччину (рис. 111).

Рис. 108. Міграція робочої сили в Росію 1997-2006 рр.. [171] (по роках; тис. осіб)Рис. 109. Міграція робочої сили в Росію в 2006 р. (по країнах; тис. осіб)


Позначення на малюнку: 1 - Казахстан; 2 - Узбекистан; 3 - Україна; 4 - Киргизія, 5 - Вірменія
Можна виділити наслідки міграції робочої сили для Росії: - Відтік за кордон найбільш освічених і кваліфікованих кадрів, у тому числі вчених, артистів великих і малих академічних театрів, заслужених діячів мистецтв, спортсменів;
- Негативні аспекти, пов'язані з масовою міграцією до Росії низькокваліфікованої робочої сили з околиць екс радянської імперії, найчастіше націоналістично налаштованої і поповнює ряди тіньової сфери економіки.

Рис. 110. Міграція робочої сили з Росії 1997-2006 рр.. (По роках; тис. осіб)
Рис. 111. Міграція робочої сили з Росії в 2006 р. (по країнах; тис. осіб)Позначення на малюнку: 1 - Казахстан; 2 - Україна; 3 - Німеччина; 4 - Білорусія; 5 - США
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 87 Міграція робочої сили "
 1. Контрольні питання і завдання
  міграція робочої сили? Що включає в себе це поняття? Які основні причини сучасної міграції робочої сили? 2. Охарактеризуйте основні напрямки сучасного переміщення робочої сили. 3. Які основні наслідки міграції робочої сили для країни-експортера? Як міграція робочої сили відбивається на державному бюджеті країни? 4. Як наявність іноземних робітників відбивається на
 2. Глава 36. Міжнародна міграція робочої сили
  міграція робочої сили і
 3. Запитання для самоперевірки
  міграції робочої сили? 2. Яка правова база процесу міжнародної міграції робочої сили та населення? 3. Що являють собою сучасні світові міграційні потоки? 4. Які тенденції і причини еміграції з Росії? 5. Які тенденції і причини імміграції до Росії? 6. Що говорить світовий досвід про наслідки міжнародної міграції робочої сили? 7. Які соціально-економічні
 4. Тема 15 Міжнародне переміщення факторів виробництва
  міграції капіталу. Інвестиційний клімат. Росія на світовому ринку капіталів. Закон Російської Федерації «Про іноземні інвестиції в РСФСР». Міжнародна міграція робочої сили: причини, форми, наслідки. Державне регулювання міждержавногопереміщення робочої сили. Міграція праці в сучасній
 5. 3. Наслідки міжнародної міграції кадрів
  питання.
 6. Запитання для повторення
  міграція »,« імміграція »,« еміграція »,« рееміграція »? 3. Які основні напрямки трудової міграції? 4. У чому полягають особливості міграційних процесів в Росії? 5. Які соціально-економічні наслідки трудової
 7. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В СИСТЕМІ світогосподарських зв'язків
  міграції робочої сили. Нині одним із проявів інтернаціоналізації господарського та соціально-культурного життя людства, а також можливих наслідків гострих міжнаціональних протиріч, прямих зіткнень між народами та країнами, надзвичайних ситуацій і стихійних лих є великомасштабні переміщення населення і трудових ресурсів у різноманітних формах. [Див Примітка.)
 8. 1. Міграція робочої сили в сучасному світі
  робочої сили в сучасному
 9. Г Л А В А 18 МІЖНАРОДНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
  міграцію робочої сили . Межстрановое переміщення робочої сили носить специфічний характер, оскільки робоча сила є не тільки об'єктом, а й суб'єктом міжнародних економічних
 10. Висновки
  міграцію робочої сили. Основні причини міграції - стан ринку праці всередині країни і відмінності в рівні оплати праці в приймаючій країні і країні - експортері робочої сили. Основний напрямок руху робочої сили - з країн - в розвинені. Міграція робочої сили підвищує ефективність використання трудових ресурсів у світовому масштабі і сприяє збільшенню виробництва. 2.
 11. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  міграції робочої сили і які її основні риси? 7. Які основні важелі державного та наддержавного регулювання міграції робочої сили? 8. Дайте характеристику найбільш розвинутої форми міжнародної економічної міграції. 9. Які найважливіші наслідки розвитку основних форм міжнародних економічних
 12. Тест
  міграції робочої сили є: а) США, Канада, Росія, б) США, Західна Європа, Близький Схід; в) США, Німеччина, Японія, р) США, Швейцарія, Австралія. 3. Основною складовою трудового міграційного потоку в Європі є: а) біженці, б) низькокваліфіковані працівники; в) висококваліфіковані працівники; г) студенти. 4. Найбільш суттєві соціально-економічні
© 2014-2022  epi.cc.ua