Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 59 Природна монополія

Відповідь
Природна монополія - галузь, в якій довгострокові середні витрати мінімальні тільки в тому випадку, якщо всього одна фірма обслуговує весь ринок.
Природна монополія може виникнути в результаті бар'єрів для доступу конкурентів, привілеїв, даних державою, або обмеження інформації.
Природна монополія відрізняється великою зростаючою віддачею від масштабу, а виробничі витрати багато нижче в порівнянні з досконалою конкуренцією або олігополією.
Природна монополія заснована на особливостях технології, що відображають природні закони природи, а не на правах власності або державних ліцензіях. Примусове розосередження виробництва на декількох фірмах неефективно, оскільки воно призвело б до збільшення витрат виробництва.

Існує ряд галузей (комунальне господарство, телекомунікації тощо), в яких переважають природні монополії.
Існує кілька варіантів державного регулювання цін і тарифів природних монополій. Виділимо два варіанти.
1. У Росії та США утворені спеціальні органи регулювання тарифів на електроенергію. Рівень тарифів встановлюється за принципом «витрати + прибуток».
2. Органи влади ініціюють конкуренцію за ринок там, де конкуренція всередині ринку або неможлива, або дорогостояща через існування економії від масштабу. У цьому випадку проводиться аукціон і надається на певний час право обслуговувати ринок тому підприємству, яке зобов'язується вносити в дохід бюджету найбільшу суму.
Чим більше буде число фірм-конкурентів на це право, тим більша частина прибутку може надійти до бюджету.
Оскільки у природної монополії середні витрати вище граничних, то ціноутворення по граничним витратам приводить їх до збитковості. Це викликає необхідність у відмові від принципу ціноутворення по граничним витратам, але за умови мінімізації втрат в ефективності, обумовлених такою відмовою.
Крім розглянутих є й інші методи регулювання цін і тарифів на продукцію (послуги) природних монополій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 59 Природна монополія "
 1. Стаття 10. Функції органів регулювання природних монополій
  природних монополій виконують такі основні функції: формують і ведуть реєстр суб'єктів природних монополій, щодо яких здійснюється державне регулювання і контроль; визначають методи регулювання, передбачені цим законом, стосовно до конкретного суб'єкту природної монополії; контролюють в межах своєї компетенції дотримання
 2. Стаття 11. Повноваження органів регулювання природних монополій
  природних монополій вправі: приймати обов'язкові для суб'єктів природних монополій рішення про введення, про зміну або про припинення регулювання, застосуванні методів регулювання, передбачених цим Законом, в тому числі про встановлення цін
 3. ГЛАВА 26. ФІРМА В УМОВАХ ПРИРОДНОГО (ЧИСТОГО) МОНОПОЛІЇ
  питання, наведені нижче. Проблемні питання 1. Дайте визначення чистої монополії. Монополія? це природне або штучне явище? 2. Які риси характеризують чисту монополію? 3. Які причини появи чистих монополій? 4. Чому чиста монополія поза конкуренцією? 5. Як формуються ціна й обсяг виробництва в умовах чистої монополії? 6. Яка цінність природної
 4. Стаття 3. Визначення основних понять
  природна монополія - стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку ефективніше за відсутності конкуренції в силу технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зниженням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягу виробництва), а товари, що виробляються суб'єктами природної монополії, не можуть бути замінені у споживанні
 5. Стаття 16. Підстави для накладення штрафу на суб'єкти природних монополій за порушення цього Закону
  природних монополій несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі порушення: завищення цін (тарифів), встановлених органом регулювання природної монополії, - у розмірі до 15 тисяч мінімальних розмірів оплати праці; невиконання рішення (розпорядження), виданого органом регулювання природної монополії - у розмірі до 10 тисяч мінімальних розмірів оплати праці; уявлення
 6. Контрольні питання
  природною монополії. Назвіть сфери діяльності (виробництва), які характеризуються такого роду монополізацією. Поясніть, з чим це пов'язано. 6. Перерахуйте основні моделі регулювання природних монополій і дайте їх коротку характеристику. 7. У чому подібність і відмінності регулювання природної монополії через обмеження норми прибутку, з одного боку, і верхньої межі
 7. Стаття 6. Методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
  природних монополій можуть застосовуватися такі методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій ...: цінове регулювання, здійснюване за допомогою визначення (встановлення) цін (тарифів) або їх граничного рівня; визначення споживачів , підлягають обов'язковому обслуговуванню ... з урахуванням необхідності захисту прав і законних інтересів громадян, забезпечення
 8. Стаття 7. Державний контроль у сферах природної монополії
  природних монополій здійснюють контроль за: якими угодами, в результаті яких суб'єкт природної монополії набуває право власності на основні засоби або право користування основними засобами, не призначеними для виробництва (реалізації) товарів , інвестиціями суб'єкта природної монополії у виробництво (реалізацію) товарів ... продажем, здачею в оренду чи іншій
 9. Основні терміни і поняття
  природна монополія, монопольно висока і монопольно низька ціна, олігополія, монополістична конкуренція, монопсония, цінова дискримінація, економічний шкоду монополій, індекс Харфінделла-Хіршмана, домінуюче становище на
 10. Стаття 4. Сфери діяльності суб'єктів природних монополій
  природних монополій в наступних сферах: транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами; транспортування газу трубопроводами; послуги з передачі електричної та теплової енергії; залізничні перевезення; послуги транспортних терміналів, портів, аеропортів; послуги загальнодоступною електричного і поштового
 11. 26.2. ПРИРОДНА МОНОПОЛІЯ І КОНКУРЕНЦІЯ
  природна монополія поза конкуренцією. Причиною тому є високі бар'єри для вступу в галузь. І такі бар'єри виникають у зв'язку тим, що природна монополія? це регульована, або державна, монополія. Вона призначена для того, щоб досягти низьких витрат і забезпечити споживачам вигоду від економії на витратах. Тому держава нерідко створює легальні бар'єри для
 12. Ключові терміни
  монополія Цінова дискримінація Домінантна фірма Конкурентне
 13. Проблема монополії
  природно, призведе до того, що рівноважна ціна буде нижчою, а випуск продукції більше, ніж у «чистого» монополіста. Таким альтруїстично налаштованим монополістом, по думки Маршалла, може виявитися держава (особливо у випадках природної
 14. Проблема монополії
  природно, призведе до того, що рівноважна ціна буде нижчою, | випуск продукції більше, ніж у «чистого» монополіста. Таким аль Там же З 182-183. 270 i руістіческі налаштованим монополістом, по думки Маршалла, може виявитися держава (особливо у випадках природної
 15. Стаття 12. Підстави для прийняття органами регулювання природних монополій рішень про застосування методів регулювання
  природної монополії приймає рішення про застосування методів регулювання, передбачених цим Законом та іншими федеральними законами, стосовно до конкретного суб'єкта природної монополії на основі аналізу його діяльності з урахуванням їх стимулюючої ролі у підвищенні якості вироблених (реалізованих) товарів і в задоволенні попиту на них. При цьому оцінюється
 16. 29. ПРИРОДНА МОНОПОЛІЯ
  природної монополії, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами. У результаті попит на товари, що виробляються суб'єктами природних монополій, у меншій мірі залежить від зміни ціни на цей товар, ніж попит на інші види товарів. Природна монополія виникає внаслідок об'єктивних причин. Вона відбиває ситуацію, коли попит на даний товар у кращому ступені задовольняється
 17. Будь-яка фірма на конкурентному ринку прагне зменшити витрати, тому що низькі витрати
  питання - вплив форми власності на витрати проізводства.Частние власники прагнуть до мінімізації з-'лава
© 2014-2022  epi.cc.ua