Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 19 Економічні категорії: сутність, види

Відповідь
Економічні категорії - абстракції громадських відносин виробництва. Кожна економічна категорія як наукове поняття характеризує сутність певного явища. Їх відкриття є початковим моментом пізнання економічної реальності.
Економічні категорії - це не назви речей і предметів, що не їх властивості (фізичні, смакові, естетичні тощо), а відображення в людській свідомості відносин, що виникають між людьми в процесі суспільного відтворення.
Економічні категорії носять об'єктивний характер, висловлюють конкретні виробничі відносини, вони історичні, бо при переході від одного способу виробництва до іншого одні з них відмирають, а інші виникають.
Економічні категорії, з одного боку, результат, а з іншого - засіб пізнання суспільних відносин виробництва. Економічні категорії як результат є логічне, приблизно адекватне відображення виробничих відносин, а як засіб дозволяють глибше проникати в економічне життя суспільства. Шлях їх пізнання наступний: сприйняття буття; осмислення сутності буття; виведення економічних категорій.

Оволодіння економічними категоріями проходить три етапи: відкриття категорій; облік дії категорій на практиці; управління діями категорій.
Можна виділити п'ять груп економічних категорій: загальні; загальні; специфічні; стадіальні; фазові.
Загальні економічні категорії відображають відносини суспільного виробництва, характерні для всіх суспільно-економічних формацій (наприклад, засоби виробництва). Разом з розвитком продуктивних сил і зміною способів виробництва економічні категорії не залишаються незмінними, а вдосконалюються, прогресують.
Загальні економічні категорії діють протягом ряду суспільно-економічних формацій. Разом з тим у процесі переходу від одного способу виробництва до іншого вони відображають особливості соціально-економічних відносин. До цієї групи економічних категорій відносяться: товар, гроші, вартість, ціна та ін
Специфічні економічні категорії діють в межах тільки однієї суспільно-економічної формації (додаткова вартість).
Стадіальні економічні категорії діють лише на одній стадії способу виробництва (монопольний прибуток).

В рамках специфічних економічних категорій можна виділити фазові економічні категорії, що діють тільки в певній фазі суспільного відтворення.
Вся система економічних категорій функціонує в тісному зв'язку у взаємодії. Загальні економічні категорії проявляються в загальних, специфічних і інших групах, приймаючи конкретні форми і сферу дії.
Економічні категорії бувають: глибинними, тобто сутнісними (вартість); поверхневими, зовнішніми (ціна); абстрактними (додаткова вартість); конкретними (прибуток, відсоток, рента).
Виведення економічних категорій - проміжний результат теоретичного дослідження. Найбільш важливою і складною проблемою економічної теорії є виведення і пізнання економічних законів.
У системі економічних категорій центральне місце займає категорія «власність».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 19 Економічні категорії: сутність, види "
 1. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  економічної демократії? 6. Дайте характеристику основних ланок менеджерів. 7. У чому полягає історичний характер категорії «маркетинг»? 8. Проаналізуйте основні види маркетингу. 9. Назвіть принципи маркетингу. 10. Розкрийте зміст стратегії і тактики
 2. Запитання і завдання для самоконтролю
  сутність закону народонаселення і як він пов'язаний з законом накопичення? 2. Що таке демографічна політика держави? 3. Яке співвідношення між видами і формами зайнятості? 4. У чому сутність теорії народонаселення Т. Мальтуса і які її основні недоліки? 5. Які обгрунтовані Марксом закони зумовлюють зростання армії безробітних? 6. Які основні форми перенаселення і види
 3. Тема 3 Сучасна ринкова економіка
  питання економіки. Кругообіг товару і грошей. Переваги та недоліки ринкової економіки. Держава в ринковій економіці. Економічні функції держави. Громадські блага та послуги. Методи, форми та інструменти державного регулювання. Необхідність та шляхи переходу до регульованого ринку в Росії. Перехідна економіка
 4. Лекція 18 Тема: ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА. Економічна нестабільність на грошовому ринку: ІНФЛЯЦІЯ
  питань: - грошова маса та її вимірювання; - грошово-кредитна система; - сутність, види і цикл життя цінних паперів; - причини, сутність і форми
 5. § 1. Сутність і види бізнесу
  види
 6. Лекція 22 Тема: ВЛАСНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ. ПРИВАТИЗАЦІЯ І роздержавлення
  питання, як: - сутність власності як економічної категорії; - закони власності і присвоєння; - форми власності; - приватизація та
 7. Глава 12. Система управління сучасним підприємством
  сутність, основні форми та методи сучасного управління підприємствами, розглянути найбільш важливі види
 8. Лекція 8 Тема: РИНКОВА КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  сутність конкуренції, її позитивні і негативні сторони; - вивчаються види конкуренції та механізм їх дії; - аналізуються втрати від недосконалої конкуренції та антимонопольне
 9. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  сутність підприємництва та його види; - аналізуються ознаки і види підприємництва; - з'ясовуються достоїнства і недоліки всіх форм підприємництва; - досліджуються організаційні форми російського бізнесу; - розглядається теорія
 10. Контрольні питання
  економічний цикл? 2. Які показники економічних циклів ви знаєте? 3. Які основні типи економічних циклів? 4. Що таке криза? 5. Які існують фази економічного циклу? 6. У чому сутність довгохвильових циклів М. Кондратьєва? 7. Що таке інфляція і які основні її причини? 8. Які види інфляції та інфляційних очікувань ви знаєте? 9. Які наслідки інфляції?
© 2014-2022  epi.cc.ua